Ang Pulong Sang Dios

1 Hari 6:1-38

Nagpatindog si Solomon sang Templo

1Nagsugod si Solomon sa pagpatindog sang templo sang Ginoo sang ikaduha nga bulan, nga amo ang bulan sang Ziv, sadtong ikaapat nga tuig sang iya paghari sa Israel. Ika-480 nga tuig ato halin sang pagkahilway sang mga Israelinhon sa Egipto. 2Ang kalabaon sang templo nga ginpatindog ni Haring Solomon para sa Ginoo 90 ka tapak, ang iya kasangkaron 30 ka tapak, kag ang iya kataason 45 ka tapak. 3Ang kasangkaron sang balkon6:3 balkon: sa English, porch. sang templo 15 ka tapak, ang iya kalabaon 30 ka tapak; pareho mismo sa kasangkaron sang templo. 4Ginpahimuan man ni Solomon ang templo sang mga bintana nga nagapagamay halin sa sulod paguwa.6:4 mga bintana nga nagapagamay halin sa sulod paguwa: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

5Nagpahimo man siya sang mga kuwarto sa mga kilid kag sa likod sang templo. Ini nga mga kuwarto may tatlo ka panalgan, kag nagatapik sa dingding sang templo. 6Ang kasangkaron sang nahauna nga panalgan pito kag tunga ka tapak, ang ikaduha nga panalgan siyam ka tapak, kag ang ikatlo nga panalgan napulo kag tunga ka tapak. Ang dingding sang templo nagaamat-amat nipis sa kada panalgan agod makatungtong ang mga kuwarto sa dingding nga indi na kinahanglan sang mga sintas.

7Sang ginpatindog ang templo, ang mga bato nga gin-gamit ginsapsapan na nga daan sa ginkuhaan sini, gani wala na sing may mabatian nga pukpok sang mga martilyo, sinsil, ukon sang bisan ano nga gamit nga salsalon.

8Ang alagyan pasulod sa nahauna nga panalgan ara dampi sa bagatnan sang templo. May mga hagdanan pakadto sa ikaduha kag ikatlo nga panalgan. 9Sang nabutang na ang mga dingding sang templo, ginpabutangan ini ni Solomon sang kisame nga ang mga tapi sedro. 10Kag ang mga kuwarto sa mga kilid kag likod sang templo nga ang kataason pito kag tunga ka tapak gin-angot sa templo paagi man sa mga kahoy nga sedro.

11Nagsiling ang Ginoo kay Solomon, 12-13“Kon tumanon mo ang akon mga pagsulundan kag mga sugo, tumanon ko man paagi sa imo ang akon ginpromisa kay David nga imo amay. Magapuyo ako upod sa akon katawhan nga mga Israelinhon sa sining templo nga imo ginapatindog kag indi ko sila pagsikwayon.”

14Natapos gid man ni Solomon ang pagpatindog sang templo.

Ang mga Ginpaobra sa Sulod sang Templo

(2 Cro. 3:8-14)

15Ang sa sulod nga dingding sang templo nahaklapan sang tapi nga sedro halin sa salog hasta sa kisame, kag ang salog kahoy nga sipres. 16Nagpahimo siya sang duha ka kuwarto sa sulod sang templo paagi sa pagbutang sang debisyon halin sa salog hasta sa kisame. Ang gin-gamit nga debisyon tapi nga sedro. Ang kuwarto sa likod dampi sang templo gintawag nga Labing Balaan nga Lugar, kag ang kalabaon sini 30 ka tapak. 17Ang kalabaon naman sang kuwarto sa guwa sang Labing Balaan nga Lugar 60 ka tapak. 18Ang bug-os nga dingding sa sulod sang templo nahaklapan sang tapi nga sedro, gani indi makita ang mga bato sa dingding. May mga ginkorte sa dingding nga mga bulak nga nagabuskad kag mga nagagapa nga mga tanom.

19Ginpreparar ni Solomon ang Labing Balaan nga Lugar sa sulod sang templo agod didto ibutang ang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo. 20Ini nga kuwarto kuwadrado; ang iya kalabaon, kasangkaron, kag kataason pareho nga 30 ka tapak. Ang mga dingding kag kisame sini ginpahaklapan ni Solomon sang puro nga bulawan, kag amo man ang halaran nga hinimo halin sa kahoy nga sedro. 21Ang iban nga parte sang sulod sang templo ginpahaklapan man niya sang puro nga bulawan. Nagpahimo siya sang bulawan nga kadena kag ginpahigot niya ini pabalabag sa alagyan nga pasulod sa Labing Balaan nga Lugar. 22Gani nahaklapan tanan sang bulawan ang sulod sang templo pati ang halaran nga ara sa sulod sang Labing Balaan nga Lugar.

23Nagpabutang si Solomon sa sulod sang Labing Balaan nga Lugar sang duha ka kerubin nga hinimo halin sa kahoy nga olibo, nga ang kada isa 15 ka tapak ang kataason. 24-26Ining duha ka kerubin pareho ka dako kag pareho man ang ila korte. Ang kada isa may duha ka pakpak, kag ang kada pakpak may kalabaon nga pito kag tunga ka tapak. Gani ang kalabaon halin sa punta sang isa ka pakpak hasta sa punta sang isa ka pakpak 15 ka tapak. 27Ginpatupad sila ni Solomon sa sulod sang Labing Balaan nga Lugar nga nagahumlad ang ila mga pakpak. Ang pihak nila nga pakpak nagatanduganay, kag natuon ini sa tunga sang kuwarto. Kag ang pihak pa gid nila nga pakpak nagatandog sa dingding. 28Ginpahaklapan man ni Solomon sang bulawan ining duha ka kerubin.

29Ang tanan nga dingding sa duha ka kuwarto sang templo ginpakortihan ni Solomon sang mga kerubin, mga palma, kag mga bulak nga nagabuskad. 30Bisan ang salog sa duha ka kuwarto ginpahaklapan man niya sang bulawan.

31Ang alagyan pasulod sa Labing Balaan nga Lugar may duha ka sira nga hinimo halin sa kahoy nga olibo, kag may mga hamba6:31 hamba: sa English, doorpost. ini nga lima ang kilid. 32Ini nga mga sira ginpakortihan ni Solomon sang mga kerubin, mga palma, kag mga bulak nga nagabuskad, kag ginpahaklapan sang bulawan.

33Ang alagyan nga pasulod sa templo ginpahimuan man ni Solomon sang rektanggulo nga mga hamba nga hinimo halin sa kahoy nga olibo. 34May duha man ini ka sira nga hinimo halin sa kahoy nga sipres, kag ang kada isa sini may duha ka bahin nga puwede mapilo-pilo. 35Ginpakortihan man ini ni Solomon sang mga kerubin, mga palma, kag mga bulak nga nagabuskad, kag ginpahaklapan sing palareho nga kadamulon sang bulawan.

36Ginpahimo man niya ang sa sulod nga lagwerta sang templo. Napalibutan ini sang pader nga ang kada tatlo ka sampaw sang mga bato sini nga nabasbasan nasampawan sang kahoy nga sedro.

37Napatindog ang pundasyon sang templo sang Ginoo sang ikaduha nga bulan, nga amo ang bulan sang Ziv, sadtong ikaapat nga tuig sang paghari ni Solomon. 38Natapos ang templo sang ikawalo nga bulan, nga amo ang bulan sang Bul, sadtong ikaonse nga tuig sang paghari ni Solomon. Pito ka tuig ang pagpatindog sang templo, kag ginsunod gid ang mga detalye sini suno sa plano.

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.