Ang Pulong Sang Dios

1 Hari 16:1-34

1Amo ini ang mensahi sang Ginoo kontra kay Baasha nga iya ginhambal paagi kay Jehu nga anak ni Hanani: 2“Ginkuha ko ikaw sa manubo nga kahimtangan,16:2 Ginkuha… kahimtangan: sa literal, Ginpabangon ko ikaw sa duta. kag ginhimo nga pangulo sang akon katawhan nga mga Israelinhon. Pero ginsunod mo ang pagginawi ni Jeroboam kag ikaw ang nangin kabangdanan sang pagpakasala sang akon katawhan, kag ginpaakig mo ako tungod sa ila mga sala. 3Gani laglagon ko ikaw kag ang imo panimalay, pareho sa ginhimo ko sa panimalay ni Jeroboam nga anak ni Nebat. 4Ang mga miyembro sang imo panimalay nga magakalamatay sa banwa pagakaunon sang mga ido, kag ang magakalamatay sa uma pagakaunon sang mga pispis.”

5Ang iban pa nga estorya parte sa paghari ni Baasha, kag ang iya bantog nga mga binuhatan kag ang iban pa niya nga ginhimo, nasulat sa Libro sang Kasaysayan sang mga Hari sang Israel. 6Sang napatay si Baasha, ginlubong siya sa Tirza. Kag si Elah nga iya anak amo ang nagbulos sa iya bilang hari.

7Ato nga mensahi sang Ginoo kontra kay Baasha kag sa iya panimalay ginhambal sang Ginoo paagi kay Propeta Jehu nga anak ni Hanani. Ginhambal ato sang Ginoo tungod sa tanan nga malain nga ginhimo ni Baasha sa iya panulok. Ginpaakig ni Baasha ang Ginoo tungod sa iya mga ginhimo nga pareho sa ginhimo sang panimalay ni Jeroboam, kag tungod sa iya nga pagpamatay sa bug-os nga panimalay ni Jeroboam.

Ang Paghari ni Elah sa Israel

8Nangin hari sang Israel si Elah nga anak ni Baasha sang ika-26 nga tuig sang paghari ni Asa sa Juda. Sa Tirza nag-estar si Elah, kag naghari siya sa sulod sang duha ka tuig.

9Karon, si Zimri nga isa sa iya mga opisyal kag kumander sang katunga sang iya mga manugkarwahe, nagplano sing malain kontra sa iya. Isa ka adlaw, nagpahubog si Elah sa Tirza, didto sa balay ni Arza nga amo ang manugdumala sang palasyo sa Tirza. 10Nagsulod si Zimri sa balay kag ginpatay niya si Elah. Natabo ini sang ika-27 nga tuig sang paghari ni Asa sa Juda. Kag si Zimri ang nagbulos kay Elah bilang hari.

11Pag-umpisa gid ni Zimri nga maghari, ginpamatay niya ang bug-os nga pamilya ni Baasha. Wala gid siya sing may ginbilin nga lalaki bisan sa mga paryente kag mga abyan ni Baasha. 12Ginpamatay ni Zimri ang bug-os nga pamilya ni Baasha suno sa ginsiling sang Ginoo paagi kay Propeta Jehu. 13Kay ginpaakig ni Baasha kag sang iya anak nga si Elah ang Ginoo, ang Dios sang Israel, tungod sa mga sala nga ila ginhimo, nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel, paagi sa pagsimba sa mga dios-dios.

14Ang iban pa nga estorya parte sa paghari ni Elah, kag ang tanan nga iya ginhimo, nasulat sa Libro sang Kasaysayan sang mga Hari sang Israel.

Ang Paghari ni Zimri sa Israel

15Nangin hari sang Israel si Zimri sang ika-27 nga tuig sang paghari ni Asa sa Juda. Didto siya nag-estar sa Tirza, pero pito lang ka adlaw ang iya paghari. Kay sang nagakampo ang mga soldado sang Israel malapit sa Gibeton, nga isa ka banwa sang mga Filistinhon, 16nabalitaan nila nga ginpatay ni Zimri ang hari. Gani sadto mismo nga adlaw didto sa kampo, ginhimo nila si Omri nga hari sang Israel. Ining si Omri amo ang kumander sang mga soldado sang Israel.

17Naghalin dayon sa Gibeton si Omri kag ang iya mga kaupod nga mga taga-Israel, kag ginsalakay nila ang Tirza. 18Sang makita ni Zimri nga naagaw na ang banwa, nagsulod siya sa mabakod nga parte sang palasyo kag ginsunog ang palasyo, gani napatay siya. 19Natabo ini tungod sa mga sala nga iya ginhimo. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo, kag nagsunod siya sa pagginawi ni Jeroboam kag sa sala nga iya ginhimo, nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel.

20Ang iban pa nga estorya parte sa paghari ni Zimri, kag ang parte sa iya pagrebelde, nasulat sa Libro sang Kasaysayan sang mga Hari sang Israel.

Ang Paghari ni Omri sa Israel

21Natunga ang katawhan sang Israel sa duha ka grupo. Ang isa ka grupo gusto nga mangin hari si Tibni nga anak ni Ginat, kag ang isa naman iya ka grupo gusto si Omri. 22Pero mas mabakod ang mga nagaapin kay Omri sang sa mga nagaapin kay Tibni nga anak ni Ginat. Napatay si Tibni, kag si Omri ang nangin hari.

23Nangin hari sang Israel si Omri sang ika-31 nga tuig sang paghari ni Asa sa Juda. Naghari siya sa sulod sang dose ka tuig; ang anom sini ka tuig didto sa Tirza. 24Ginbakal niya kay Shemer ang bukid sang Samaria sing mga 70 ka kilo nga pilak, kag ginpatindugan niya ini sang siyudad. Dayon gin-ngalanan niya ini nga siyudad nga Samaria, nga halin sa ngalan ni Shemer nga amo anay ang tag-iya sang bukid.

25Malain ang ginhimo ni Omri sa panulok sang Ginoo, kag nagpakasala siya labaw pa sa mga hari nga nauna sa iya. 26Nagsunod siya sa pagginawi ni Jeroboam nga anak ni Nebat kag sa sala nga iya ginhimo, nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel. Ginpaakig nila ang Ginoo, ang Dios sang Israel, paagi sa pagsimba sa mga dios-dios.

27Ang iban pa nga estorya parte sa paghari ni Omri, kag ang iya bantog nga mga binuhatan kag ang iban pa niya nga ginhimo, nasulat sa Libro sang Kasaysayan sang mga Hari sang Israel. 28Sang napatay si Omri, ginlubong siya sa Samaria. Kag si Ahab nga iya anak amo ang nagbulos sa iya bilang hari.

Ang Paghari ni Ahab sa Israel

29Nangin hari sang Israel si Ahab nga anak ni Omri sang ika-38 nga tuig sang paghari ni Asa sa Juda. Sa Samaria nag-estar si Ahab, kag naghari siya sa sulod sang 22 ka tuig. 30Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo, labaw pa sa ginhimo sang mga hari nga nauna sa iya. 31Indi pa siya kontento sa pagsunod sa mga sala nga ginhimo ni Jeroboam, kundi ginpangasawa pa niya si Jezebel nga anak ni Haring Etbaal sang Sidon, kag nag-alagad siya kag nagsimba sa dios-dios nga si Baal. 32Nagpatindog siya sang templo kag halaran para kay Baal didto sa Samaria. 33Nagpahimo man siya sang hulohaligi nga simbolo sang diosa nga si Ashera. Ginpaakig gid niya ang Ginoo, ang Dios sang Israel, labaw pa sa ginhimo sang mga hari sang Israel nga nauna sa iya.

34Sang tion sang paghari ni Ahab, ginpatindog liwat ni Hiel nga taga-Betel ang Jerico. Sang ginatukod niya ang mga pundasyon sini, napatay ang iya kamagulangan nga anak nga si Abiram. Kag sang ginapaobra na niya ang mga puwertahan sini, napatay ang iya kamanghuran nga anak nga si Segub. Natabo ini tanan suno sa ginsiling sang Ginoo paagi kay Josue nga anak ni Nun.16:34 Tan-awa sa Jos. 6:26.

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.