Ang Pulong Sang Dios

1 Hari 14:1-31

Ang Ginhambal ni Propeta Ahia Batok kay Jeroboam

1Sadto nga tion, nagmasakit ang bata nga lalaki ni Jeroboam nga si Abia. 2Gani nagsiling si Jeroboam sa iya asawa, “Magpakuno-kuno ka agod wala sing may makakilala sa imo nga asawa ko ikaw, kag magkadto ka sa Shilo. Ato didto si Ahia, ang propeta nga nagsiling sa akon nga mangin hari ako sang Israel. 3Magkadto ka sa iya nga may dala nga mga regalo nga napulo ka tinapay, mga kalan-on, kag isa ka tibod nga dugos, kay sugiran ka niya kon ano ang matabo sa aton bata.” 4Gani nagkadto ang asawa ni Jeroboam sa balay ni Ahia sa Shilo. Tigulang na si Ahia kag indi na siya makakita. 5Pero nagsiling ang Ginoo kay Ahia, “Nagapakadto diri ang asawa ni Jeroboam nga nagapakuno-kuno agod indi siya makilala. Mamangkot siya sa imo parte sa iya bata nga nagamasakit, kag sabton mo siya sang akon isiling sa imo.”

6Gani sang mabatian ni Ahia nga nagapasulod siya sa puwertahan, nagsiling si Ahia, “Dali, sulod. Nahibaluan ko nga asawa ka ni Jeroboam. Ngaa nagapakuno-kuno ka pa? May malain ako nga balita sa imo. 7Pauli ka kag silinga si Jeroboam nga amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel: Ginpili ko ikaw sa mga tawo kag ginhimo nga pangulo sang akon katawhan nga mga Israelinhon. 8Ginkuha ko ang ginharian sa mga kaliwat ni David kag ginhatag sa imo. Pero indi ka pareho kay David nga akon alagad, nga nagtuman sa akon mga sugo kag nagsunod sa akon sa bug-os niya nga tagipusuon, kag naghimo sing matarong sa akon panulok. 9Mas malain pa ang imo ginhimo sang sa ginhimo sang mga nauna sa imo. Ginsikway mo ako kag ginpaakig paagi sa pagpahimo sang metal nga mga dios-dios. 10Tungod sini, laglagon ko ang imo panimalay. Pamatyon ko ang tanan nga miyembro sang imo panimalay nga mga lalaki, ulipon ukon indi. Laglagon ko sing bug-os ang imo panimalay pareho sa higko14:10 higko: ukon, tai. nga ginsunog nga wala sing may nabilin. 11Ang mga miyembro sang imo panimalay nga magakalamatay sa banwa pagakaunon sang mga ido, kag ang magakalamatay sa uma pagakaunon sang mga pispis. Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

12Dayon nagsiling si Ahia sa asawa ni Jeroboam, “Magpauli ka na sa inyo. Pag-abot mo sa inyo siyudad, mapatay ang imo bata. 13Magapangasubo sa iya ang tanan nga taga-Israel, kag ilubong siya. Siya lang sa panimalay ni Jeroboam ang hatagan sang nagakaigo nga lubong, kay siya lang sa panimalay ni Jeroboam ang nalipayan sang Ginoo, ang Dios sang Israel. 14Kag sa sini gid nga tiyempo, may ibutang ang Ginoo nga hari sa Israel nga amo ang magalaglag sa panimalay ni Jeroboam. 15Silutan sang Ginoo ang Israel hasta nga magakurog ini pareho sang pagkurog sang tigbaw sa sulog nga tubig. Kuhaon niya sila sa sining maayo nga duta nga iya ginhatag sa ila mga katigulangan, kag laptahon niya sila sa unhan sang Suba sang Eufrates tungod kay ginpaakig nila siya sang maghimo sila sang mga hulohaligi nga simbolo sang diosa nga si Ashera. 16Pabay-an niya sila tungod sa mga sala ni Jeroboam, nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel.”

17Dayon nagpauli ang asawa ni Jeroboam sa Tirza. Pag-abot gid niya sa puwertahan sang ila balay, napatay dayon ang iya bata. 18Nagpangasubo sa bata ang tanan nga taga-Israel kag ginlubong nila siya, suno man sa ginsiling sang Ginoo paagi sa iya alagad nga si Propeta Ahia.

19Ang iban pa nga estorya parte sa paghari ni Jeroboam, pati ang iya mga pagpakig-away, nasulat sa Libro sang Kasaysayan sang mga Hari sang Israel. 20Naghari si Jeroboam sa Israel sa sulod sang 22 ka tuig. Kag sang napatay siya, si Nadab nga iya anak amo ang nagbulos sa iya bilang hari.

Ang Paghari ni Rehoboam sa Juda

(2 Cro. 11:5–12:16)

21Si Rehoboam nga anak ni Solomon amo ang hari sa Juda. Nagaedad siya sing 41 ka tuig sang nangin hari siya. Kag naghari siya sa sulod sang 17 ka tuig sa Jerusalem, ang siyudad nga ginpili sang Ginoo sa tanan nga tribo sang Israel, nga sa diin padunggan siya. Ang iloy ni Rehoboam amo si Naama nga Ammonhon.

22Nagpakasala ang katawhan sang Juda sa panulok sang Ginoo, kag mas grabe pa ang kaakig sang Ginoo sa ila sang sa ila mga katigulangan, kay mas grabe ang ila mga sala. 23Naghimo man sila sang mga simbahan sa mataas nga mga lugar kag sang handumanan nga mga bato, kag nagpatindog sila sang mga hulohaligi nga simbolo sang diosa nga si Ashera sa ibabaw sang tagsa ka bukid kag sa idalom sang tagsa ka madabong nga kahoy. 24Wala labot sina, may ara pa sila nga mga lalaki kag mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas sa mga lugar nga ila ginasimbahan. Ang katawhan sang Juda naghimo sang tanan nga makangilil-ad nga butang nga ginahimo anay sang mga nasyon nga ginpatabog sang Ginoo sa mga Israelinhon.

25Sang ikalima nga tuig sang paghari ni Rehoboam, ginsalakay ni Haring Shishak sang Egipto ang Jerusalem. 26Ginpanguha niya ang mga manggad sa templo sang Ginoo kag sa palasyo. Ginkuha niya ang tanan, pati na ang tanan nga taming nga bulawan nga ginpahimo ni Solomon. 27Gani nagpahimo si Haring Rehoboam sang mga taming nga saway sa pag-ilis sadto nga mga taming, kag gin-intrigar niya ini sa mga opisyal sang mga guwardya nga nagabantay sa puwertahan sang palasyo. 28Kag kon magkadto ang hari sa templo sang Ginoo, nagaupod sa iya ang mga guwardya nga dala ini nga mga taming, kag pagkatapos ginabalik man nila ini sa ila kuwarto.

29Ang iban pa nga mga estorya parte sa paghari ni Rehoboam, kag ang tanan nga iya ginhimo, nasulat sa Libro sang Kasaysayan sang mga Hari sang Juda. 30Permi lang sadto nagainaway si Rehoboam kag si Jeroboam. 31Sang napatay si Rehoboam, ginlubong siya sa ginlubngan sang iya mga katigulangan sa Banwa ni David. (Ang iloy ni Rehoboam amo si Naama nga Ammonhon.) Si Abia14:31 Abia: Ginatawag man siya nga Abiam. nga iya anak amo ang nagbulos sa iya bilang hari.

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.