Ang Pulong Sang Dios

1 Cronica 25

Ang mga Musikero

1Nagpili si David kag ang mga kumander sang mga soldado sang mga tawo halin sa mga anak ni Asaf, Heman, kag Jedutun. Ginpili sila sa pagsugid sang mensahi sang Dios nga ginatukaran sang mga arpa, lira, kag mga simbals. Amo ini ang lista sang ila mga ngalan kag mga obra:

Halin sa mga anak nga lalaki ni Asaf: si Zacur, Jose, Netania, kag Asarela. Nag-obra sila sa idalom sang pagdumala sang ila amay nga si Asaf. Nagasugid si Asaf sang mensahi sang Dios kon magsugo ang hari.

Halin sa mga anak nga lalaki ni Jedutun: si Gedalia, Zeri, Jeshaya, Shimei,[a] Hashabia, kag Mattitia, anom sila tanan. Nag-obra man sila sa idalom sang pagdumala sang ila amay nga si Jedutun. Ining si Jedutun nagasugid sang mensahi sang Dios nga ginatukaran sang arpa, nga may pagpasalamat kag pagdayaw sa Ginoo.

Halin sa mga anak nga lalaki ni Heman: si Bukia, Matania, Uziel, Shebuel,[b] Jerimot, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Ezer, Joshbekasha, Maloti, Hotir, kag Mahaziot. Sila tanan mga anak ni Heman nga propeta sang hari. Ginpadunggan siya sang Dios paagi sa paghatag sa iya sang 14 ka anak nga lalaki kag tatlo ka babayi, suno sa promisa sang Dios sa iya.

Ini tanan nga mga lalaki ginadumalahan sang ila amay sa ila nga pagtukar sang mga simbals, lira, kag mga arpa sa ila pag-alagad sa balay sang Dios. Si Asaf, Jedutun, kag Heman ginadumalahan sang hari. Sila kag ang ila mga paryente, nga 288 tanan, mga maayo gid nga mga musikero para sa Ginoo. Naggabot-gabot sila agod mahibaluan ang tagsa nila ka responsibilidad, pamatan-on man ukon tigulang, manunudlo man ukon estudyante.

Ang una nga nagabutan sa pamilya ni Asaf amo si Jose kag ang iya mga anak nga lalaki kag mga paryente;[c] dose sila tanan.

Ang ikaduha amo si Gedalia kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

10 Ang ikatatlo amo si Zacur kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

11 Ang ikaapat amo si Izri[d] kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

12 Ang ikalima amo si Netania kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

13 Ang ikaanom amo si Bukia kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

14 Ang ikapito amo si Jesarela[e] kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

15 Ang ikawalo amo si Jeshaya kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

16 Ang ikasiyam amo si Matania kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

17 Ang ikanapulo amo si Shimei kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

18 Ang ika-11 amo si Azarel[f] kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

19 Ang ika-12 amo si Hashabia kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

20 Ang ika-13 amo si Shebuel[g] kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

21 Ang ika-14 amo si Matitia kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

22 Ang ika-15 amo si Jerimot[h] kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

23 Ang ika-16 amo si Hanania kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

24 Ang ika-17 amo si Joshbekasha kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

25 Ang ika-18 amo si Hanani kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

26 Ang ika-19 amo si Maloti kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

27 Ang ika-20 amo si Eliata kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

28 Ang ika-21 amo si Hotir kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

29 Ang ika-22 amo si Gidalti[i] kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

30 Ang ika-23 amo si Mahaziot kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

31 Ang ika-24 amo si Romamti Ezer kag ang iya mga anak kag mga paryente; dose man sila.

Notas al pie

 1. 25:3 Shimei: Wala ini sa kalabanan nga kopya sang Hebreo, pero makita sa isa ka kopya sang Hebreo kag sa pila ka kopya sang Septuagint.
 2. 25:4 Shebuel: ukon, Shubael.
 3. 25:9 kag ang iya… paryente: Wala ini sa Hebreo, pero makita sa Septuagint.
 4. 25:11 Izri: ukon, Zeri.
 5. 25:14 Jesarela: ukon, Asarela.
 6. 25:18 Azarel: ukon, Uzziel.
 7. 25:20 Shebuel: ukon, Shubael.
 8. 25:22 Jerimot: ukon, Jeremot.
 9. 25:29 Gidalti: ukon, Gedalti.

New American Standard Bible

1 Chronicles 25

Number and Services of Musicians

1Moreover, David and the commanders of the army set apart for the service some of the sons of Asaph and of Heman and of Jeduthun, who were to prophesy with lyres, harps and cymbals; and the number of [a]those who performed their service was: Of the sons of Asaph: Zaccur, Joseph, Nethaniah and [b]Asharelah; the sons of Asaph were under the [c]direction of Asaph, who prophesied under the [d]direction of the king. Of Jeduthun, the sons of Jeduthun: Gedaliah, [e]Zeri, Jeshaiah, [f]Shimei, Hashabiah and Mattithiah, six, under the [g]direction of their father Jeduthun with the harp, who prophesied in giving thanks and praising the Lord. Of Heman, the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, [h]Uzziel, [i]Shebuel and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, Mahazioth. All these were the sons of Heman the king’s seer to [j]exalt him according to the words of God, for God gave fourteen sons and three daughters to Heman. All these were under the [k]direction of their father to sing in the house of the Lord, with cymbals, harps and lyres, for the service of the house of God. Asaph, Jeduthun and Heman were under the [l]direction of the king. Their number who were trained in singing to the Lord, with their [m]relatives, all who were skillful, was 288.

Divisions of Musicians

They cast lots for their duties, all alike, the small as well as the great, the teacher as well as the pupil.

Now the first lot came out for Asaph to Joseph, the second for Gedaliah, he with his relatives and sons were twelve; 10 the third to Zaccur, his sons and his relatives, twelve; 11 the fourth to [n]Izri, his sons and his relatives, twelve; 12 the fifth to Nethaniah, his sons and his relatives, twelve; 13 the sixth to Bukkiah, his sons and his relatives, twelve; 14 the seventh to [o]Jesharelah, his sons and his relatives, twelve; 15 the eighth to Jeshaiah, his sons and his relatives, twelve; 16 the ninth to Mattaniah, his sons and his relatives, twelve; 17 the tenth to Shimei, his sons and his relatives, twelve; 18 the eleventh to Azarel, his sons and his relatives, twelve; 19 the twelfth to Hashabiah, his sons and his relatives, twelve; 20 for the thirteenth, Shubael, his sons and his relatives, twelve; 21 for the fourteenth, Mattithiah, his sons and his relatives, twelve; 22 for the fifteenth to Jeremoth, his sons and his relatives, twelve; 23 for the sixteenth to Hananiah, his sons and his relatives, twelve; 24 for the seventeenth to Joshbekashah, his sons and his relatives, twelve; 25 for the eighteenth to Hanani, his sons and his relatives, twelve; 26 for the nineteenth to Mallothi, his sons and his relatives, twelve; 27 for the twentieth to Eliathah, his sons and his relatives, twelve; 28 for the twenty-first to Hothir, his sons and his relatives, twelve; 29 for the twenty-second to Giddalti, his sons and his relatives, twelve; 30 for the twenty-third to Mahazioth, his sons and his relatives, twelve; 31 for the twenty-fourth to Romamti-ezer, his sons and his relatives, twelve.

Notas al pie

 1. 1 Chronicles 25:1 Lit workmen according to their service
 2. 1 Chronicles 25:2 In v 14, Jesharelah
 3. 1 Chronicles 25:2 Lit hand(s)
 4. 1 Chronicles 25:2 Lit hand(s)
 5. 1 Chronicles 25:3 In v 11, Izri
 6. 1 Chronicles 25:3 So with mss and ancient versions, cf v 17
 7. 1 Chronicles 25:3 Lit hands
 8. 1 Chronicles 25:4 In v 18, Azarel
 9. 1 Chronicles 25:4 In v 20, Shubael
 10. 1 Chronicles 25:5 Lit lift up the horn
 11. 1 Chronicles 25:6 Lit hands
 12. 1 Chronicles 25:6 Lit hands
 13. 1 Chronicles 25:7 Lit brothers, and so throughout the ch
 14. 1 Chronicles 25:11 In v 3, Zeri
 15. 1 Chronicles 25:14 In v 2, Asherelah