Ang Pulong Sang Dios

Genesis 28

1Gani ginpatawag ni Isaac si Jacob. Pag-abot niya, ginbendisyunan niya siya kag ginmanduan, “Indi ka gid magpangasawa sang taga-Canaan. Maghimos ka kag magkadto sa Padan Aram, didto kay lolo mo Betuel nga amay sang imo iloy. Pangasaw-a didto ang isa sa mga dalaga nga anak ni Laban nga utod sang imo iloy. Kabay pa nga pakamaayuhon ka sang Makagagahom nga Dios kag hatagan sang madamo nga mga kaliwat agod mangin amay ka sang madamo nga grupo sang mga katawhan. Kabay pa nga ihatag man niya sa imo kag sa imo mga kaliwat ang pagpakamaayo nga ginhatag niya kay Abraham, agod mangin imo ini nga duta nga imo ginaestaran subong bilang dumuluong. Ini nga duta ginhatag sang Dios kay Abraham.” Ginpalakat dayon ni Isaac si Jacob sa Padan Aram, sa lugar ni Laban nga anak ni Betuel nga Arameanhon. Si Laban utod ni Rebeka nga iloy ni Jacob kag ni Esau.

Nagpangasawa Liwat si Esau

Nahibaluan ni Esau nga ginbendisyunan ni Isaac si Jacob kag ginpakadto sa Padan Aram agod didto mangita sang palangasaw-on. Nahibaluan man niya nga sang pagbendisyon ni Isaac kay Jacob, ginmanduan niya siya nga indi magpangasawa sang taga-Canaan. Kag nahibaluan man niya nga nagtuman si Jacob sa ila ginikanan kag nagkadto sa Padan Aram. Gani natalupangdan ni Esau nga indi gali gusto sang iya amay ang mga babayi nga taga-Canaan. Gani nagkadto siya sa iya tiyo nga si Ishmael nga anak ni Abraham kay Hagar. Luwas sang iya duha ka asawa, ginpangasawa pa gid niya si Mahalat nga anak ni Ishmael kag utod ni Nebayot.

Nagdamgo si Jacob sa Betel

10 Naghalin si Jacob sa Beersheba kag naglakat pakadto sa Haran. 11 Sang nagsalop na ang adlaw, nakaabot siya sa isa ka lugar kag didto siya nagpabilin sadto nga gab-i. Nagkuha siya sang isa ka bato kag iya gin-unlan sa iya pagtulog. 12 Karon, nagdamgo siya nga may isa ka hagdan nga nagatindog sa duta nga lambot hasta sa langit. Nakita niya ang mga anghel sang Dios nga nagasaka-panaog sa hagdan. 13 Nakita man niya ang Ginoo nga nagatindog sa ibabaw sang hagdan[a] kag nagsiling sa iya, “Ako amo ang Ginoo, ang Dios ni Abraham kag ni Isaac. Ihatag ko sa imo kag sa imo mga kaliwat ini nga duta nga imo ginahigdaan. 14 Ang imo mga kaliwat mangin pareho kadamo sang yab-ok sa duta. Magalapta sila sa nagkalain-lain nga bahin sang sini nga duta. Paagi sa imo kag sa imo mga kaliwat, pakamaayuhon ko ang tanan nga katawhan sa kalibutan. 15 Tandai gid permi nga kaupod mo ako kag bantayan ko ikaw bisan diin ka makadto. Pabalikon ko ikaw sa sini nga duta kag indi ko ikaw pagbayaan hasta nga matuman ko ang akon promisa sa imo.”

16 Nakabugtaw dayon si Jacob kag nagsiling sa iya kaugalingon, “Wala ako kahibalo nga ari gali diri ang Ginoo sa sini nga lugar.” 17 Kinulbaan siya kag nagsiling, “Daw ano ka makatilingala ang ini nga lugar! Puluy-an ini sang Dios kag diri mismo ang puwertahan pakadto sa langit.”

18 Aga pa gid nagbangon si Jacob. Ginkuha niya ang bato nga iya gin-unlan kag ginpatindog bilang isa ka handumanan. Dayon ginbubuan niya ini sang lana agod mangin sagrado. 19 Gin-ngalanan ni Jacob ato nga lugar nga Betel.[b] Pero sang una Luz ang ngalan sang ato nga lugar. 20 Nagsumpa dayon si Jacob nga nagasiling, “O Dios, kon updan mo ako kag bantayan sa sining akon pagpanglakaton kag hatagan sang pagkaon kag bayo, 21 kag kon makabalik ako sa balay sang akon amay nga wala sing malain nga natabo sa akon, kilalahon ko ikaw, Ginoo, nga akon Dios. 22 Ining bato nga akon ginpatindog bilang isa ka handumanan magapamatuod sang imo presensya sa sini nga lugar.[c] Kag ihatag ko sa imo ang ikanapulo sang tanan nga ihatag mo sa akon.”

Notas al pie

  1. 28:13 sa ibabaw sang hagdan: ukon, sa tupad niya.
  2. 28:19 Betel: buot silingon sa Hebreo, puluy-an sang Dios.
  3. 28:22 magapamatuod… lugar: sa literal, mangin puluy-an sang Dios.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 28

1以撒把雅各叫来,给他祝福,又嘱咐他说:“你不要娶迦南的女子为妻。 马上去巴旦·亚兰,到你外祖父彼土利家,在你舅父拉班的女儿中选一个做妻子。 愿全能的上帝赐福给你,使你的子孙众多,成为许多民族。 愿上帝把赐给亚伯拉罕的福气赐给你和你的后代,让你承受你寄居之地为产业,就是上帝赐给亚伯拉罕的地方。” 以撒让雅各前往巴旦·亚兰,去亚兰人彼土利的儿子拉班那里。拉班是雅各和以扫的舅父。

以扫看见父亲给雅各祝福,让他到巴旦·亚兰娶妻,叮嘱他不要娶迦南的女子, 又看见雅各听从父母到巴旦·亚兰去了, 就知道父亲以撒不喜欢迦南的女子。 他便到亚伯拉罕的儿子以实玛利那里,娶了以实玛利的女儿、尼拜约的妹妹玛哈拉为妻。他娶玛哈拉以前已经有两个妻子了。

雅各的梦

10 雅各离开别示巴,前往哈兰。 11 到了一个地方,太阳已经下山,他便在那里过夜。他枕着一块石头睡觉, 12 梦中看见有个梯子立在地上,直通到天上,梯子上有上帝的天使上上下下。 13 耶和华站在梯子上[a]对雅各说:“我是耶和华,是你祖父亚伯拉罕的上帝,也是以撒的上帝。我要把你现在躺卧的地方赐给你和你的后代。 14 你的后代必多如地上的尘沙,遍布四方,地上万族必因你和你的后代而蒙福。 15 我与你同在,无论你去哪里,我都会保护你,领你返回这片土地。我必实现对你的应许,决不离弃你。”

16 雅各一觉醒来,说:“耶和华居然在这里,我却不知道。” 17 他就害怕起来,说:“这地方何等可畏!这里是上帝的家,是通天的大门。”

18 雅各清早起来,把枕的那块石头立成柱子作记号,在上面浇上油。 19 他称那地方为伯特利[b],那地方以前叫路斯。 20 雅各许愿说:“如果上帝与我同在,在路上保护我,供给我衣食, 21 带领我平安地回到父亲的家,我就一定敬奉耶和华为我的上帝。 22 我立为柱子的这块石头必成为上帝的殿。凡你赐给我的,我必把十分之一献给你。”

Notas al pie

  1. 28:13 在梯子上”或译“在他旁边”。
  2. 28:19 伯特利”意思是“上帝的家”。