Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 1

1לפניכם ספר קורות חייו של ישוע המשיח, אשר מוצאו מיוחס לדוד המלך ולאברהם אבינו:

אברהם היה אביו של יצחק; יצחק היה אביו של יעקב; יעקב היה אביהם של יהודה ואחיו

יהודה היה אביהם של פרץ וזרח (אמם הייתה תמר); פרץ היה אביו של חצרון; חצרון היה אביו של רם;

רם היה אביו של עמינדב; עמינדב היה אביו של נחשון; נחשון היה אביו של שלמון;

שלמון היה אביו של בועז (אמו הייתה רחב); בועז היה אביו של עובד (אמו הייתה רות); עובד היה אביו של ישי;

ישי היה אביו של דוד המלך; דוד היה אביו של שלמה (אמו הייתה אלמנתו של אוריה החתי);

שלמה היה אביו של רחבעם; רחבעם היה אביו של אביה; אביה היה אביו של אסא;

אסא היה אביו של יהושפט; יהושפט היה אביו של יורם; יורם היה אביו של עוזיה;

עוזיה היה אביו של יותם; יותם היה אביו של אחז; אחז היה אביו של חזקיה;

10 חזקיה היה אביו של מנשה; מנשה היה אביו של אמון; אמון היה אביו של יאשיה;

11 יאשיה היה אביהם של יכניה ואחיו (שנולדו בזמן גלות בבל).

12 לאחר הגלות לבבל:

יכניה היה אביו של שאלתיאל; שאלתיאל היה אביו של זרובבל;

13 זרובבל היה אביו של אביהוד; אביהוד היה אביו של אליקים; אליקים היה אביו של עזור;

14 עזור היה אביו של צדוק; צדוק היה אביו של יכין; יכין היה אביו של אליהוד;

15 אליהוד היה אביו של אלעזר; אלעזר היה אביו של מתן; מתן היה אביו של יעקב;

16 יעקב היה אביו של יוסף (שהיה בעלה של מרים, אמו של ישוע המשיח).

17 אם כן, ארבעה-עשר דורות חלפו מאברהם אבינו ועד דוד המלך, ארבעה-עשר מאז דוד המלך ועד גלות בבל וארבעה-עשר דורות מגלות בבל עד המשיח.

18 זהו סיפור הולדתו של ישוע המשיח: אמו מרים הייתה מאורסת ליוסף, אולם עוד כשהייתה בתולה הרתה מרוח הקודש. 19 יוסף ארוסה, שהיה איש ישר וערכי, החליט משום כך לבטל את האירוסין, אולם בחר לעשות זאת בסתר, כי לא רצה לבייש את מרים בציבור.

20 לאחר שהחליט יוסף לגרש את מרים נגלה אליו בחלום מלאך ה' ואמר: "יוסף בן-דוד, אל תהסס להתחתן עם מרים, כי התינוק שבבטנה נוצר מרוח הקודש! 21 מרים תלד בן, ועליך לקרוא לו 'ישוע' (כלומר, מושיע), כי הוא יושיע את בני-עמו מחטאיהם. 22 לידתו של ישוע קיימה את מה שאמר אלוהים באמצאות נביאיו[a]: 23 "הנה העלמה הרה ויולדת בן, וקראת שמו עמנו אל".

24 כשיוסף התעורר, הוא עשה מה שציווה עליו המלאך והתחתן עם מרים. 25 אולם מרים נשארה בתולה עד שנולד בנה, ויוסף קרא לו "ישוע".

Notas al pie

  1. הבשורה על-פי מתי 1:22 ישעיהו ז 14

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Матай 1:1-25

Родословие Исы аль-Масиха

(Лк. 3:23-38)

1Вот родословие Исы аль-Масиха1:1 Аль-Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков. Аль (также передаётся в русской транскрипции как эль, الـ‎) — определённый артикль в арабском языке., потомка Давуда, потомка Ибрахима.

2Ибрахим был отцом Исхака,

Исхак – отцом Якуба,

Якуб – отцом Иуды и его братьев,

3Иуда – отцом Фареца и Зераха, а их матерью была Фамарь.

Фарец был отцом Хецрона,

Хецрон – отцом Рама,

4Рам был отцом Аминадава,

Аминадав – отцом Нахшона,

Нахшон – отцом Салмона,

5Салмон – отцом Боаза, а его матерью была Рахав.

Боаз был отцом Овида, а его матерью была Руфь.

Овид был отцом Есея, 6а Есей – отцом царя Давуда.

Давуд был отцом Сулеймана, мать которого прежде была замужем за Урией.

7Сулейман был отцом Реховоама,

Реховоам – отцом Авии,

Авия – отцом Асы,

8Аса – отцом Иосафата,

Иосафат – отцом Иорама,

Иорам – отцом Уззии,

9Уззия – отцом Иотама,

Иотам – отцом Ахаза,

Ахаз – отцом Езекии,

10Езекия – отцом Манассы,

Манасса – отцом Амона,

Амон – отцом Иосии,

11Иосия – отцом Иехонии и его братьев. В это время народ был переселён в Вавилон.

12После переселения в Вавилон Иехония стал отцом Шеалтиила,

Шеалтиил был отцом Зоровавеля,

13Зоровавель – отцом Авиуда,

Авиуд – отцом Элиакима,

Элиаким – отцом Азора,

14Азор – отцом Цадока,

Цадок – отцом Ахима,

Ахим – отцом Элиуда,

15Элиуд – отцом Элеазара,

Элеазар – отцом Матфана,

Матфан – отцом Якуба,

16Якуб – отцом Юсуфа, мужа Марьям, которая и родила Ису, называемого аль-Масихом.

17Всего от Ибрахима до Давуда было четырнадцать поколений, от Давуда до переселения в Вавилон – тоже четырнадцать, и четырнадцать поколений от переселения в Вавилон до рождения аль-Масиха1:17 Матай делит историю Исраила на три периода, в которые он включил по четырнадцать поколений. Но, скорее всего, на самом деле поколений было больше, чем записал автор. Авторы того времени могли сокращать родословные списки в соответствии с некой системой – вероятно, для облегчения запоминания. Поэтому в некоторых случаях слово «отец» может означать здесь более дальнего предка..

Рождение Исы аль-Масиха

18История рождения Исы аль-Масиха такова. Мать Исы, Марьям, была обручена с Юсуфом, но, прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Ребёнок, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. 19Жених Марьям, Юсуф, был благочестивым человеком и, узнав о её беременности, хотел тайно расстаться с ней, не предавая дело огласке, чтобы Марьям избежала позора. 20Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел от Вечного1:20 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Имя Яхве («Он есть») указывает на активное участие Аллаха в жизни Своего народа и всего творения, говорит о Его вечном существовании и показывает неизменность Его природы и характера. Это и послужило причиной использования имени «Вечный» в данном переводе. Традиционный перевод: «Господь», «Сущий». См. Исх. 3:13-15. и сказал:

– Юсуф, потомок царя Давуда! Не бойся взять Марьям в жёны, потому что её будущий ребёнок – от Святого Духа. 21Она родит сына, и ты назовёшь Его Иса («Вечный спасает»), потому что Он спасёт Свой народ от грехов их!1:21 См. Заб. 129:8.

22Всё произошедшее с ними было исполнением того, что Вечный сказал через пророка: 23«Вот девственница забеременеет и родит Сына, и назовут Его Иммануил»1:23 Ис. 7:14., что значит: «С нами Всевышний».

24Пробудившись ото сна, Юсуф сделал так, как велел ему ангел от Вечного. Марьям стала женой Юсуфа, 25но супружеской близости между ними не было, пока она не родила сына. Юсуф назвал Его Иса.