Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 2

1ישוע נולד בעיר בית-לחם שבאזור יהודה, בימי המלך הורדוס. זמן קצר לאחר לידתו, הופיעו בירושלים מספר חוזי-כוכבים שבאו מארץ רחוקה במזרח, ושאלו: "היכן התינוק שנועד להיות מלך היהודים? ראינו את כוכבו במזרח ובאנו להשתחוות לו."

הורדוס נבהל מאוד משאלתם, וכמוהו נבהלו כל אנשי ירושלים. הוא כינס את מנהיגי היהודים ושאל אותם: "האם אמרו לנו הנביאים היכן ייוולד המשיח?"

ענו לו: "כן, בבית לחם. הרי מיכה הנביא אמר[a]: 'ואתה, בית-לחם בארץ יהודה, אינך צעיר באלפי יהודה, כי ממך יצא מושל אשר ירעה את-עמי ישראל.'"

הורדוס הזמין את חוזי-הכוכבים לפגישה סודית, ושאל אותם מתי בדיוק ראו לראשונה את הכוכב. לאחר מכן אמר להם: "לכו לבית-לחם וחפשו את הילד. כשתמצאו אותו, שובו אלי והודיעו לי זאת, כדי שאוכל גם אני ללכת להשתחוות לו."

לאחר הפגישה עם המלך יצאו חוזי-הכוכבים לדרך, ולפתע הכוכב שראו במזרח הופיע לנגד עיניהם. הם הלכו בעקבות הכוכב עד שנעמד בדיוק מעל המקום שבו היה התינוק. 10 הם שמחו מאוד.

11 כשנכנסו חוזי-הכוכבים אל הבית שבו היה התינוק ומרים אמו, נפלו לפניו, השתחוו לו, ולאחר מכן פתחו את חבילותיהם ונתנו לו מתנות: זהב, לבונה ומור.

12 בינתיים הזהיר אותם אלוהים בחלום שלא לחזור אל הורדוס, ומשום כך שבו חוזי-הכוכבים לארצם בדרך אחרת.

13 לאחר שעזבו, נגלה מלאך ה' ליוסף בחלום ואמר: "קום, ברח למצרים עם התינוק ועם אמו, והישאר שם עד שאומר לך לחזור, כי הורדוס רוצה להרוג את הילד." 14 באותו לילה יצא יוסף עם מרים ועם הילד למצרים, 15 ונשאר אתם שם עד מותו של הורדוס. כך התקיימה הנבואה[b]: "וממצרים קראתי לבני."

16 כשהורדוס הבין שחוזי-הכוכבים התחמקו ממנו, הוא מאוד כעס. הוא שלח חיילים לבית-לחם וציווה עליהם להרוג כל ילד זכר עד גיל שנתיים (כי החוזים סיפרו לו שראו את הכוכב כשנתיים קודם לכן), בבית לחם עצמה ובכל כפרי הסביבה. 17 מעשה אכזרי זה של הורדוס קיים את הנבואה[c]:

18 "קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים,

רחל מבכה על בניה,

מאנה להינחם על בניה כי איננו."

19 לאחר מותו של הורדוס נגלה מלאך ה' בחלום ליוסף במצרים, ואמר לו: 20 "קום, קח את התינוק ואת אמו לישראל, כי אלה שרצו להרוג את הילד כבר מתו." 21 יוסף לקח את ישוע ואת מרים ויצא אתם בדרך לישראל.

22 בהיותם בדרך שמעו שהמלך החדש אינו אלא ארכילאוס, בנו של הורדוס, ופחדו מאוד. בחלום נוסף יוסף הוזהר שלא להתיישב ביהודה, אז הם המשיכו לגליל 23 והשתקעו בנצרת. זה קרה כדי לקיים את דברי הנביאים שכינו אותו "נצר".[d]

Notas al pie

 1. הבשורה על-פי מתי 2:5 מיכה ה 1
 2. הבשורה על-פי מתי 2:15 הושע יא 1
 3. הבשורה על-פי מתי 2:17 ירמיהו לא 15
 4. הבשורה על-פי מתי 2:23 ראה: ישעיהו יא 1

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мат 2

Восточные мудрецы

1Исо родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления царя Ирода[a]. После рождения Исо в Иерусалим пришли мудрецы с востока[b].

Они спрашивали людей:

– Где новорождённый Царь иудеев? Мы видели Его звезду на востоке[c] и пришли поклониться Ему.

Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Царь созвал к себе всех главных священнослужителей и учителей Таврота и спросил их, где должен родиться обещанный Масех.

– В иудейском Вифлееме, – ответили ему, – потому что так написано у пророка:

«И ты, Вифлеем в земле Иудеи,
    ты вовсе не наименьший среди главных городов Иудеи,
потому что из тебя произойдёт Правитель,
    Который будет пасти народ Мой, Исроил!»[d]

Тогда Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал у них точное время появления звезды. Он послал их в Вифлеем с наказом:

– Идите и тщательно всё разузнайте о младенце. Когда вы Его найдёте, известите и меня, чтобы я смог пойти и поклониться Ему.

Выслушав наказ царя, мудрецы отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке,[e] шла впереди них, пока наконец не остановилась над местом, где был младенец. 10 Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались. 11 Когда они вошли в дом и увидели младенца и Его мать Марьям, они, павши, поклонились Ему и, открыв свои сокровища, поднесли Ему подарки: золото, ладан[f] и смирну[g]. 12 Ночью во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и вернулись в свою страну другим путём.

Бегство в Египет

13 Когда мудрецы ушли, Юсуфу во сне явился ангел от Вечного и сказал:

– Вставай, возьми младенца и Его мать и беги с ними в Египет. Оставайтесь там, пока я не скажу, потому что Ирод собирается найти младенца и убить Его.

14 Юсуф взял младенца с Его матерью, и ночью они ушли в Египет. 15 Там они оставались до тех пор, пока Ирод не умер. Так исполнились слова, которые Вечный сказал (об Исроиле) через пророка: «Из Египта призвал Я Сына Моего»[h].

16 Когда Ирод понял, что мудрецы его обманули, он пришёл в ярость и приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до двух лет. Время рождения ребёнка он определил со слов мудрецов. 17 Таким образом исполнилось предсказанное через пророка Иеремию:

18 «Голос слышен в Раме,
    вопль и горькое рыдание, –
это Рахиля плачет о детях своих
    и не находит утешения,
потому что их больше нет!»[i]

Возвращение в Назарет

19 После смерти Ирода Юсуфу в Египте явился во сне ангел от Вечного.

20 – Вставай, – сказал он, – возьми младенца и Его мать и возвращайтесь в Исроил. Тех, кто хотел убить мальчика, уже нет в живых.

21 Юсуф взял младенца и Его мать, и они отправились в землю Исроила. 22 Когда Юсуф узнал, что в Иудее вместо Ирода царствует его сын Архелай, он побоялся возвращаться, но, получив во сне ещё одно указание, пошёл в Галилею 23 и поселился там в городе Назарете. Так исполнились слова пророков, что Масеха будут называть назарянином.[j]

Notas al pie

 1. Мат 2:1 Это Ирод Великий, который правил Иудеей, Сомарией и Галилеей с 37 по 4 гг. до н. э.
 2. Мат 2:1 Скорее всего, упоминаемые здесь мудрецы были зороастрийскими жрецами из Персии, которые, основываясь на собственных или же иудейских религиозных источниках, искали грядущего Царя-Спасителя.
 3. Мат 2:2 Или: «Мы видели, как взошла Его звезда». См. Чис. 24:17.
 4. Мат 2:6 Мих. 5:2.
 5. Мат 2:9 Или: «Звезда, восход которой они видели».
 6. Мат 2:11 Ладан – ценная ароматическая смола растений, произрастающих в Аравии и Северной Африке. См. пояснительный словарь.
 7. Мат 2:11 Смирна (мирра) – приятно пахнущая смола растущего в Аравии растения.
 8. Мат 2:15 Ос. 11:1. То, что Вечный говорит через пророка Осию об исроильском народе, Матто относит к Исо Масеху, тем самым показывая, что в Нём нашли своё отражение все ожидания и чаяния Вечного, которые Он возлагал на исроильский народ.
 9. Мат 2:18 Иер. 31:15.
 10. Мат 2:23 То есть будет в пренебрежении (см. Заб. 21:7; Ис. 53:3; Ин. 1:46). Но здесь возможна и связь с еврейским словом нецер («ветвь») (см. Ис. 11:1). Однако некоторые комментаторы не исключают связи и со словом «назорей» (см. Чис. 6:1-21; Суд. 13:5).