Habrit Hakhadasha/Haderekh

מעשי השליחים 6:1-15

1באותם הימים, כשמספר התלמידים הלך וגדל במהירות, החלו להישמע ביניהם תלונות ומריבות. היהודים שהגיעו מחו״ל ודיברו רק יוונית התלוננו שהאלמנות שלהם מופלות לרעה; בשעת חלוקת המזון היומית אין הן מקבלות אותה הכמות הניתנת לאלמנות מקרב המקומיים דוברי העברית. 2משום כך כנסו שנים־עשר השליחים את כל המאמינים לאסיפה כללית.

”עלינו להקדיש את זמננו לבישור דבר אלוהים, ולא לעסוק בבעיות חולין כמו חלוקת אוכל!“ אמרו השליחים. 3”אחים יקרים, הביטו סביבכם ובחרו שבעה אנשים נבונים, מלאים ברוח הקודש ובעלי שם טוב, והפקידו בידם את העניין הזה. 4וכך נוכל אנחנו להתרכז בתפילה, בהטפה ובהוראה.“

5ההצעה נתקבלה על־ידי כל חברי הקהילה, והם בחרו באנשים הבאים:

סטפנוס (שהיה מלא אמונה ורוח הקודש בצורה בולטת במיוחד), פיליפוס, פרוכורוס, ניקנור, טימון, פרמנס, ניקולס מאנטיוכיה (אשר היה גוי שהתגייר, ולאחר מכן האמין בישוע המשיח). 6שבעה אנשים אלה הוצגו בפני השליחים, וקיבלו את ברכתם בסמיכת ידיים ובתפילה.

7דבר האלוהים נשמע בחוגים הולכים וגדלים, ומספר התלמידים בירושלים גדל מאוד. גם כוהנים רבים האמינו בישוע המשיח.

8סטפנוס, שהיה כאמור מלא אמונה ורוח הקודש, חולל נסים ונפלאות בקרב העם. 9אולם יום אחד קמו מספר אנשים מקבוצת ”החופשיים“ והחלו להתווכח איתו. עד מהרה הצטרפו אליהם יהודים מקוריניה, מאלכסנדריה שבמצרים, מקיליקיה ומאסיה הקטנה, 10אך איש מהם לא יכול היה לגבור על החוכמה ועל הרוח שהיו בו.

11לכן הם שחדו כמה אנשים, כדי שיעידו נגד סטפנוס ויטענו ששמעו אותו מקלל את משה רבנו ואפילו את אלוהים.

12אשמת השקר הזאת עוררה את זעם ההמונים ואת כעסם של המנהיגים על סטפנוס. הם אסרו אותו והעמידוהו לדין לפני הסנהדרין. 13עדי השקר העידו נגד סטפנוס וטענו שאינו מפסיק לדבר נגד בית־המקדש ונגד התורה.

14”במו אוזנינו שמענו אותו אומר שאותו אדם, ישוע מנצרת, יהרוס את בית־המקדש וישנה את החוקים שמסר לנו משה!“ הצהירו עדי השקר. 15באותו רגע הביטו כל חברי הסנהדרין בסטפנוס וראו את פניו, ממש כפני מלאך אלוהים!

New Russian Translation

Деяния 6:1-15

Назначение семи помощников

1В эти дни, когда число учеников стало расти, грекоязычные евреи6:1 Грекоязычные евреи – букв.: «эллинисты». начали жаловаться на местных евреев. Они говорили, что те пренебрегают их вдовами, когда раздают ежедневную пищу. 2Тогда Двенадцать созвали всех учеников и сказали:

– Мы не можем, оставив служение словом Божьим, заняться обслуживанием столов. 3Поэтому, братья, выберите из вашей среды семь человек с хорошей репутацией, исполненных Духа и мудрости, и мы возложим на них эту обязанность. 4Сами же мы будем продолжать молиться и нести служение слова.

5Это предложение всем понравилось, и выбрали Стефана, человека, полного веры и Святого Духа, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая из Антиохии, обращенного в иудаизм. 6Их представили апостолам, и те помолились и возложили на них руки.

7Слово Божье распространялось, и число учеников в Иерусалиме быстро увеличивалось, даже многие священники покорились вере.

Арест Стефана

8Стефан, человек, полный Божьей благодати и силы, совершал в народе великие чудеса и знамения. 9Некоторые из членов так называемой Синагоги Вольноотпущенников, Киренцев и Александрийцев, а также иудеи из Киликии и провинции Азия, вступили в спор со Стефаном. 10Но они ничего не могли противопоставить мудрости и силе Духа, с которыми говорил Стефан. 11Тогда они тайно подговорили нескольких людей сказать: «Мы слышали, как Стефан говорил кощунственные слова против Моисея и Бога».

12Они возбудили народ, старейшин и учителей Закона; напав на Стефана, они схватили его и привели в Высший Совет. 13Представили лжесвидетелей, которые сказали:

– Этот человек постоянно говорит против святого храма и против Закона. 14Мы слышали, как он говорил, что Иисус из Назарета разрушит храм6:14 См. Мк. 14:57-59; 15:29; Лк. 21:5-6; Ин. 2:19-22. и изменит обычаи, которые передал нам Моисей.

15Все сидевшие в Высшем Совете внимательно смотрели на Стефана и видели, что лицо его, как лицо ангела.