Habrit Hakhadasha/Haderekh

מעשי השליחים 12

1באותם הימים התנכל המלך הורדוס למאמינים אחדים, אף הוציא להורג את יעקב השליח, אחיו של יוחנן. כשראה הורדוס שהדבר מצא-חן בעיני מנהיגי היהודים, אסר את פטרוס באמצע חג הפסח. הורדוס התכוון להעמיד את פטרוס למשפט פומבי בתום החג, ועל כן השליך אותו בינתיים לכלא והפקיד עליו שישה-עשר שומרים. אולם הקהילה התפללה בעד פטרוס ללא הרף בעת מעצרו.

בלילה שקדם למשפט הפומבי ישן פטרוס בין שני חיילים, כבול בשרשרת כפולה, והשומרים שמרו בזהירות על פתח הכלא. לפתע זרח אור בתוך התא, ומלאך ה' עמד לצידו של פטרוס. המלאך נגע בירכו של פטרוס והעירו משנתו. "קום, מהר!" קרא המלאך. באותו רגע נפלו השרשרות מעל-ידיו. "התלבש ונעל את נעליך," הוסיף המלאך, ופטרוס עשה. "עכשיו לבש את מעילך ובוא אחרי!" פקד.

פטרוס יצא מהתא בעקבות המלאך, אולם כל הזמן חשב שזהו רק חלום או חזיון; הוא לא יכול היה להאמין שכל זה קורה לו במציאות! 10 הם חלפו על פני גוש התאים הראשון והשני, והגיעו אל שער הברזל הפונה לרחוב. השער נפתח לפניהם מעצמו, והם עברו דרכו. הם המשיכו ללכת עוד מרחק קצר, ולפתע נעלם המלאך.

11 פטרוס הבין לבסוף את המתרחש. "אין זה חלום!" אמר לעצמו. "אלוהים באמת שלח את מלאכו להציל אותי מיד הורדוס וממזימותיהם של היהודים!" 12 לאחר שעיכל את הדבר במוחו הלך אל ביתה של מרים, אמו של יוחנן מרקוס. שם התאספו מאמינים רבים לתפילה.

13 פטרוס דפק על דלת הבית, ונערה בשם רודה ניגשה לראות מי זה. 14 כשהכירה את קולו של פטרוס היא שמחה כל-כך, עד ששכחה לפתוח את הדלת. היא מיהרה להיכנס אל הבית וסיפרה לכולם שפטרוס עומד בחוץ.

15 האחים לא האמינו לה. "יצאת מדעתך!" קראו. אולם מאחר שרודה עמדה על שלה, חשבו: "אולי זהו המלאך של פטרוס. הם ודאי הרגו אותו. "

16 בינתיים המשיך פטרוס לדפוק על הדלת, וכשיצאו לבסוף האחים לפתוח את השער, הם הופתעו מאוד! 17 פטרוס אמר להם לשתוק, וסיפר להם כיצד חילץ אותו האדון מבית-הכלא. "ספרו זאת ליעקב ולאחים," ביקש מהם, והלך לו למקום בטוח יותר.

18 עם אור הבוקר שררה מבוכה גדולה בכלא: מה קרה לפטרוס? 19 הורדוס שלח את אנשיו לחפש את פטרוס, אך הם לא מצאו אותו. משום כך ציווה הורדוס לאסור את שישה-עשר השומרים, להעמידם לדין ולהוציאם להורג. לאחר מכן עזב את העיר ועבר לגור בקיסריה.

20 בהיותו בקיסריה הגיעה משלחת מהערים צור וצידון כדי לראותו. הורדוס לא היה ביחסים טובים עם תושבי הערים האלה, אולם חברי המשלחת התיידדו עם בלסטוס המזכיר של המחוז וביקשו שלום, כי מבחינה כלכלית הייתה ארצם תלויה במסחר עם ארצו של הורדוס. 21 נקבע להם ראיון עם הורדוס, וביום המיועד הוא לבש את בגדי מלכותו, ישב על כסא מפואר ונאם לפניהם. 22 בתום הנאום הריע לו הקהל בתשואות רמות וצעק: "זהו קולו של אל, ולא של בן-תמותה!"

23 באותו רגע הכה מלאך ה' את הורדוס במחלה קשה; גופו נמלא תולעים שכרסמו אותו, וכעבור זמן קצר מת, משום שקיבל את סגידת האנשים במקום שיחלוק את הכבוד לאלוהים.

24 בשורת הישועה של אלוהים התפשטה במהירות, ומאמינים רבים נוספו לקהילה.

25 לאחר שסיימו בר-נבא ושאול את שליחותם בירושלים, לקחו איתם את יוחנן מרקוס ושבו לאנטיוכיה.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Деяния 12

Арест и чудесное освобождение Петира

1Примерно в это же время царь Ирод[a] начал гонения на некоторых из общины верующих. Он приказал убить мечом Якуба, брата Иохана[b]. Когда он увидел, что иудеи этим довольны, он арестовал и Петира. Это произошло во время праздника Пресных хлебов[c]. Петира арестовали, заточили в темницу и выставили охрану из четырёх смен караула по четыре человека в каждой. Ирод намеревался после праздника Освобождения[d] судить Петира на глазах у всего народа. Петир был под стражей в темнице, а община верующих горячо молилась о нём Всевышнему.

В ночь перед тем, как Ирод должен был вывести его на суд, Петир спал между двумя солдатами, скованный двумя цепями, а стражники у входа стерегли темницу. Внезапно явился ангел от Вечного, и камеру осиял свет. Ангел толкнул Петира в бок и разбудил его.

– Вставай быстрее! – сказал он, и цепи упали с рук Петира.

Ангел сказал:

– Подпояшься и обуй сандалии.

Петир сделал это.

– Обернись плащом и иди за мной, – сказал ангел.

Петир вышел за ангелом из темницы, не понимая, что всё, что делает ангел, происходит наяву. Ему казалось, что он видит видение. 10 Они прошли мимо первой стражи, потом мимо второй и подошли к железным воротам, ведущим в город. Ворота сами открылись перед ними, и они вышли. Они прошли одну улицу, и вдруг ангел исчез. 11 Когда Петир пришёл в себя, он сказал:

– Теперь я действительно знаю, что Вечный послал Своего ангела и избавил меня от руки Ирода и спас от того зла, которое желал мне иудейский народ.

12 Поняв, что произошло, Петир пошёл в дом Марьям, матери Иохана, которого ещё называли Марком, где собралось для молитвы много народа. 13 Петир постучал в ворота, и на стук вышла служанка Рода. 14 Она узнала Петира по голосу и, забыв от радости открыть ворота, побежала обратно сказать, что Петир стоит у ворот.

15 – Ты не в своём уме! – сказали ей.

Но она продолжала настаивать.

– Это его ангел,[e] – решили они.

16 Между тем Петир продолжал стучать, и когда они наконец открыли ворота и увидели его, то пришли в изумление. 17 Петир жестом попросил их молчать и рассказал, как Вечный вывел его из темницы.

– Расскажите об этом Якубу[f] и другим братьям, – сказал он им и ушёл оттуда в другое место.

18 Наутро среди солдат произошло большое замешательство, никто не знал, что случилось с Петиром. 19 Ирод искал его, но поскольку розыски не принесли результата, он допросил стражников и велел казнить их.

Смерть царя Ирода

Затем Ирод отправился из Иудеи в Кесарию и оставался там некоторое время. 20 Ирод был рассержен на жителей Тира и Сидона, и те, согласившись между собой, явились к нему и, заручившись поддержкой Бласта, управляющего царским двором, попросили мира, потому что их область зависела от области царя в поставке продовольствия. 21 В назначенный день Ирод надел царскую мантию, сел на трон и обратился к ним с речью. 22 Народ стал восклицать:

– Это голос бога, а не человека!

23 Но в тот же момент ангел от Вечного поразил Ирода, потому что он не воздал славы Всевышнему, и Ирод, изъеденный червями, умер.

24 Слово Всевышнего между тем распространялось всё дальше и дальше. 25 Варнава и Шаул выполнили возложенную на них миссию и возвратились из Иерусалима[g], взяв с собой Иохана, которого ещё называли Марком.

Notas al pie

  1. 12:1 Это Ирод Агриппа I, внук Ирода Великого. Он правил Иудеей, Самарией и Галилеей с 37 по 44 гг.
  2. 12:2 Якуб и Иохан входили в число двенадцати посланников Масиха (см. Мат. 10:2).
  3. 12:3 Праздник Пресных хлебов – в этот праздник, длившийся семь дней, предписывалось есть только пресный хлеб (см. Исх. 12:15-20; 13:3-10; Лев. 23:6-8; Чис. 28:17-25).
  4. 12:4 Праздник Освобождения   – этот праздник отмечался в память об избавлении иудейского народа под руководством пророка Мусы из Египетского рабства (см. Исх. 12; 13:17-22; 14; Втор. 16:1-8). Часто, когда говорили о празднике Освобождения, имели в виду и сам праздник Освобождения, и следующий за ним праздник Пресных хлебов.
  5. 12:15 Иудеи верили, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Инджил говорит об ангелах-хранителях у детей (см. Мат. 18:10) и у последователей Исы Масиха (см. Евр. 1:14; см. также Заб. 33:8; 90:11).
  6. 12:17 Якуб   – единоутробный брат Исы Масиха (см. Мат. 13:55), который был важнейшим лидером общины верующих в Иерусалиме (см. 21:17-18; Гал. 2:9).
  7. 12:25 Или: «в Иерусалим».