Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 3

1"את המכתב החמישי כתוב אל ראש קהילת סרדיס."

אלה דבריו של המחזיק בידו את שבע רוחות האלוהים ואת שבעת הכוכבים: "אני יודע את מעשיך; יש לך שם שאתה חי, אך למעשה אתה מת!

התעורר! חזק את מה שנותר לך, לפני שגם המעט הזה ימות! מעשיך אינם מוצאים-חן בעיני אלוהים. זכור את מה שקיבלת ולמדת; חזור בתשובה וקיים את דברי אלוהים. אם תסרב להתעורר ולהתנער ממצבך, אבוא אליך בשעה בלתי-צפויה, כגנב, ואעניש אותך.

עלי לציין שיש אצלכם בסרדיס אנשים מעטים שלא טימאו את לבושם בחלאת העולם. אנשים אלה יתהלכו איתי בלבוש לבן, כי הם ראויים לכך.

המנצח ילבש בגדים לבנים, ולא אמחק את שמו מספר החיים; לפני אבי ומלאכיו אכריז שהוא שלי! מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

"את המכתב השישי כתוב אל ראש קהילת פילדלפיא."

אלה דברי הקדוש האמיתי שבידו מפתח דוד, הפותח את אשר איש אינו יכול לסגור, והסוגר את אשר איש אינו יכול לפתוח: "אני מכיר אותך היטב. ראה, פתחתי לפניך דלת שאיש אינו יכול לסגרה, כי למרות שאינך חזק ביותר שמרת את דברי ולא התכחשת לשמי.

שים-לב, אני אכריח את קהילת השטן – אלא שמשקרים וטוענים שהם יהודים – להשתחוות לפניך ולהודות שאני אוהב אותך.

10 מאחר ששמרת את דברי בסבלנות למרות הסבל והרדיפות, גם אני אשמור אותך משעת הסבל העומדת לבוא על העולם כולו, לבחון ולנסות את תושביו. 11 אני עומד לבוא בקרוב! שמור היטב על המעט שבידך, כדי שאיש לא יגזול ממך את הכתר שמובטח לך.

12 את המנצח אציב כעמוד במקדש אלוהי; הוא יהיה מוגן ובטוח, ולא יעזוב יותר את המקדש. אכתוב עליו את שם אלוהי, את שם עיר אלוהי, ירושלים החדשה היורדת מן השמים מאת אלוהי, ואת שמי החדש. 13 מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

14 "את המכתב השביעי כתוב אל ראש קהילת לודקיא."

אלה דברי האמן, העד הנאמן והאמיתי שהוא ראשית בריאת אלוהים: 15 "אני מכיר אותך היטב – אינך קר ואינך חם. הלוואי שהיית קר או חם! 16 אך מאחר שאתה פושר, אקיא אותך מפי! 17 אתה חי באשליה שהינך עשיר, בעל-כוח ואינך חסר דבר, בעוד שהאמת המרה היא שאתה אומלל, עלוב, עני, עיוור ועירום!

18 אני מציע לך לקנות ממני זהב טהור צרוף באש, כדי שתהיה עשיר באמת. אני גם מציע לך לקנות ממני בגדים לבנים וטהורים, כדי שלא תהיה ערום יותר ולא תתבייש, וכן תרופה לרפא את עיניך ולהשיב לך את ראייתך. 19 אני תמיד מייסר ומוכיח את מי שאני אוהב. לכן, אם לא תתעורר ותחזור בתשובה, אעניש גם אותך.

20 ראה, אני עומד ליד הדלת ודופק. מי שישמע את קולי ויפתח את הדלת, אבוא אליו ואתחבר איתו, והוא יתחבר איתי. 21 המנצח יישב לצדי על כיסאי, כשם שאני יושב לצד אבי לאחר שניצחתי. 22 מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

New Living Translation

Revelation 3

The Message to the Church in Sardis

1“Write this letter to the angel[a] of the church in Sardis. This is the message from the one who has the sevenfold Spirit[b] of God and the seven stars:

“I know all the things you do, and that you have a reputation for being alive—but you are dead. Wake up! Strengthen what little remains, for even what is left is almost dead. I find that your actions do not meet the requirements of my God. Go back to what you heard and believed at first; hold to it firmly. Repent and turn to me again. If you don’t wake up, I will come to you suddenly, as unexpected as a thief.

“Yet there are some in the church in Sardis who have not soiled their clothes with evil. They will walk with me in white, for they are worthy. All who are victorious will be clothed in white. I will never erase their names from the Book of Life, but I will announce before my Father and his angels that they are mine.

“Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches.

The Message to the Church in Philadelphia

“Write this letter to the angel of the church in Philadelphia.

This is the message from the one who is holy and true,
    the one who has the key of David.
What he opens, no one can close;
    and what he closes, no one can open:[c]

“I know all the things you do, and I have opened a door for you that no one can close. You have little strength, yet you obeyed my word and did not deny me. Look, I will force those who belong to Satan’s synagogue—those liars who say they are Jews but are not—to come and bow down at your feet. They will acknowledge that you are the ones I love.

10 “Because you have obeyed my command to persevere, I will protect you from the great time of testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world. 11 I am coming soon.[d] Hold on to what you have, so that no one will take away your crown. 12 All who are victorious will become pillars in the Temple of my God, and they will never have to leave it. And I will write on them the name of my God, and they will be citizens in the city of my God—the new Jerusalem that comes down from heaven from my God. And I will also write on them my new name.

13 “Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches.

The Message to the Church in Laodicea

14 “Write this letter to the angel of the church in Laodicea. This is the message from the one who is the Amen—the faithful and true witness, the beginning[e] of God’s new creation:

15 “I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other! 16 But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth! 17 You say, ‘I am rich. I have everything I want. I don’t need a thing!’ And you don’t realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. 18 So I advise you to buy gold from me—gold that has been purified by fire. Then you will be rich. Also buy white garments from me so you will not be shamed by your nakedness, and ointment for your eyes so you will be able to see. 19 I correct and discipline everyone I love. So be diligent and turn from your indifference.

20 “Look! I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in, and we will share a meal together as friends. 21 Those who are victorious will sit with me on my throne, just as I was victorious and sat with my Father on his throne.

22 “Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches.”

Notas al pie

  1. 3:1a Or the messenger; also in 3:7, 14.
  2. 3:1b Greek the seven spirits.
  3. 3:7 Isa 22:22.
  4. 3:11 Or suddenly, or quickly.
  5. 3:14 Or the ruler, or the source.