Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 3

1"את המכתב החמישי כתוב אל ראש קהילת סרדיס."

אלה דבריו של המחזיק בידו את שבע רוחות האלוהים ואת שבעת הכוכבים: "אני יודע את מעשיך; יש לך שם שאתה חי, אך למעשה אתה מת!

התעורר! חזק את מה שנותר לך, לפני שגם המעט הזה ימות! מעשיך אינם מוצאים-חן בעיני אלוהים. זכור את מה שקיבלת ולמדת; חזור בתשובה וקיים את דברי אלוהים. אם תסרב להתעורר ולהתנער ממצבך, אבוא אליך בשעה בלתי-צפויה, כגנב, ואעניש אותך.

עלי לציין שיש אצלכם בסרדיס אנשים מעטים שלא טימאו את לבושם בחלאת העולם. אנשים אלה יתהלכו איתי בלבוש לבן, כי הם ראויים לכך.

המנצח ילבש בגדים לבנים, ולא אמחק את שמו מספר החיים; לפני אבי ומלאכיו אכריז שהוא שלי! מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

"את המכתב השישי כתוב אל ראש קהילת פילדלפיא."

אלה דברי הקדוש האמיתי שבידו מפתח דוד, הפותח את אשר איש אינו יכול לסגור, והסוגר את אשר איש אינו יכול לפתוח: "אני מכיר אותך היטב. ראה, פתחתי לפניך דלת שאיש אינו יכול לסגרה, כי למרות שאינך חזק ביותר שמרת את דברי ולא התכחשת לשמי.

שים-לב, אני אכריח את קהילת השטן – אלא שמשקרים וטוענים שהם יהודים – להשתחוות לפניך ולהודות שאני אוהב אותך.

10 מאחר ששמרת את דברי בסבלנות למרות הסבל והרדיפות, גם אני אשמור אותך משעת הסבל העומדת לבוא על העולם כולו, לבחון ולנסות את תושביו. 11 אני עומד לבוא בקרוב! שמור היטב על המעט שבידך, כדי שאיש לא יגזול ממך את הכתר שמובטח לך.

12 את המנצח אציב כעמוד במקדש אלוהי; הוא יהיה מוגן ובטוח, ולא יעזוב יותר את המקדש. אכתוב עליו את שם אלוהי, את שם עיר אלוהי, ירושלים החדשה היורדת מן השמים מאת אלוהי, ואת שמי החדש. 13 מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

14 "את המכתב השביעי כתוב אל ראש קהילת לודקיא."

אלה דברי האמן, העד הנאמן והאמיתי שהוא ראשית בריאת אלוהים: 15 "אני מכיר אותך היטב – אינך קר ואינך חם. הלוואי שהיית קר או חם! 16 אך מאחר שאתה פושר, אקיא אותך מפי! 17 אתה חי באשליה שהינך עשיר, בעל-כוח ואינך חסר דבר, בעוד שהאמת המרה היא שאתה אומלל, עלוב, עני, עיוור ועירום!

18 אני מציע לך לקנות ממני זהב טהור צרוף באש, כדי שתהיה עשיר באמת. אני גם מציע לך לקנות ממני בגדים לבנים וטהורים, כדי שלא תהיה ערום יותר ולא תתבייש, וכן תרופה לרפא את עיניך ולהשיב לך את ראייתך. 19 אני תמיד מייסר ומוכיח את מי שאני אוהב. לכן, אם לא תתעורר ותחזור בתשובה, אעניש גם אותך.

20 ראה, אני עומד ליד הדלת ודופק. מי שישמע את קולי ויפתח את הדלת, אבוא אליו ואתחבר איתו, והוא יתחבר איתי. 21 המנצח יישב לצדי על כיסאי, כשם שאני יושב לצד אבי לאחר שניצחתי. 22 מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

The Message

Revelation 3

To Sardis

1Write this to Sardis, to the Angel of the church. The One holding the Seven Spirits of God in one hand, a firm grip on the Seven Stars with the other, speaks:

“I see right through your work. You have a reputation for vigor and zest, but you’re dead, stone-dead.

2-3 “Up on your feet! Take a deep breath! Maybe there’s life in you yet. But I wouldn’t know it by looking at your busywork; nothing of God’s work has been completed. Your condition is desperate. Think of the gift you once had in your hands, the Message you heard with your ears—grasp it again and turn back to God.

“If you pull the covers back over your head and sleep on, oblivious to God, I’ll return when you least expect it, break into your life like a thief in the night.

“You still have a few followers of Jesus in Sardis who haven’t ruined themselves wallowing in the muck of the world’s ways. They’ll walk with me on parade! They’ve proved their worth!

“Conquerors will march in the victory parade, their names indelible in the Book of Life. I’ll lead them up and present them by name to my Father and his Angels.

“Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches.”

To Philadelphia

Write this to Philadelphia, to the Angel of the church. The Holy, the True—David’s key in his hand, opening doors no one can lock, locking doors no one can open—speaks:

“I see what you’ve done. Now see what I’ve done. I’ve opened a door before you that no one can slam shut. You don’t have much strength, I know that; you used what you had to keep my Word. You didn’t deny me when times were rough.

“And watch as I take those who call themselves true believers but are nothing of the kind, pretenders whose true membership is in the club of Satan—watch as I strip off their pretensions and they’re forced to acknowledge it’s you that I’ve loved.

10 “Because you kept my Word in passionate patience, I’ll keep you safe in the time of testing that will be here soon, and all over the earth, every man, woman, and child put to the test.

11 “I’m on my way; I’ll be there soon. Keep a tight grip on what you have so no one distracts you and steals your crown.

12 “I’ll make each conqueror a pillar in the sanctuary of my God, a permanent position of honor. Then I’ll write names on you, the pillars: the Name of my God, the Name of God’s City—the new Jerusalem coming down out of Heaven—and my new Name.

13 “Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches.”

To Laodicea

14 Write to Laodicea, to the Angel of the church. God’s Yes, the Faithful and Accurate Witness, the First of God’s creation, says:

15-17 “I know you inside and out, and find little to my liking. You’re not cold, you’re not hot—far better to be either cold or hot! You’re stale. You’re stagnant. You make me want to vomit. You brag, ‘I’m rich, I’ve got it made, I need nothing from anyone,’ oblivious that in fact you’re a pitiful, blind beggar, threadbare and homeless.

18 “Here’s what I want you to do: Buy your gold from me, gold that’s been through the refiner’s fire. Then you’ll be rich. Buy your clothes from me, clothes designed in Heaven. You’ve gone around half-naked long enough. And buy medicine for your eyes from me so you can see, really see.

19 “The people I love, I call to account—prod and correct and guide so that they’ll live at their best. Up on your feet, then! About face! Run after God!

20-21 “Look at me. I stand at the door. I knock. If you hear me call and open the door, I’ll come right in and sit down to supper with you. Conquerors will sit alongside me at the head table, just as I, having conquered, took the place of honor at the side of my Father. That’s my gift to the conquerors!

22 “Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches.”