Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 3

1"את המכתב החמישי כתוב אל ראש קהילת סרדיס."

אלה דבריו של המחזיק בידו את שבע רוחות האלוהים ואת שבעת הכוכבים: "אני יודע את מעשיך; יש לך שם שאתה חי, אך למעשה אתה מת!

התעורר! חזק את מה שנותר לך, לפני שגם המעט הזה ימות! מעשיך אינם מוצאים-חן בעיני אלוהים. זכור את מה שקיבלת ולמדת; חזור בתשובה וקיים את דברי אלוהים. אם תסרב להתעורר ולהתנער ממצבך, אבוא אליך בשעה בלתי-צפויה, כגנב, ואעניש אותך.

עלי לציין שיש אצלכם בסרדיס אנשים מעטים שלא טימאו את לבושם בחלאת העולם. אנשים אלה יתהלכו איתי בלבוש לבן, כי הם ראויים לכך.

המנצח ילבש בגדים לבנים, ולא אמחק את שמו מספר החיים; לפני אבי ומלאכיו אכריז שהוא שלי! מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

"את המכתב השישי כתוב אל ראש קהילת פילדלפיא."

אלה דברי הקדוש האמיתי שבידו מפתח דוד, הפותח את אשר איש אינו יכול לסגור, והסוגר את אשר איש אינו יכול לפתוח: "אני מכיר אותך היטב. ראה, פתחתי לפניך דלת שאיש אינו יכול לסגרה, כי למרות שאינך חזק ביותר שמרת את דברי ולא התכחשת לשמי.

שים-לב, אני אכריח את קהילת השטן – אלא שמשקרים וטוענים שהם יהודים – להשתחוות לפניך ולהודות שאני אוהב אותך.

10 מאחר ששמרת את דברי בסבלנות למרות הסבל והרדיפות, גם אני אשמור אותך משעת הסבל העומדת לבוא על העולם כולו, לבחון ולנסות את תושביו. 11 אני עומד לבוא בקרוב! שמור היטב על המעט שבידך, כדי שאיש לא יגזול ממך את הכתר שמובטח לך.

12 את המנצח אציב כעמוד במקדש אלוהי; הוא יהיה מוגן ובטוח, ולא יעזוב יותר את המקדש. אכתוב עליו את שם אלוהי, את שם עיר אלוהי, ירושלים החדשה היורדת מן השמים מאת אלוהי, ואת שמי החדש. 13 מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

14 "את המכתב השביעי כתוב אל ראש קהילת לודקיא."

אלה דברי האמן, העד הנאמן והאמיתי שהוא ראשית בריאת אלוהים: 15 "אני מכיר אותך היטב – אינך קר ואינך חם. הלוואי שהיית קר או חם! 16 אך מאחר שאתה פושר, אקיא אותך מפי! 17 אתה חי באשליה שהינך עשיר, בעל-כוח ואינך חסר דבר, בעוד שהאמת המרה היא שאתה אומלל, עלוב, עני, עיוור ועירום!

18 אני מציע לך לקנות ממני זהב טהור צרוף באש, כדי שתהיה עשיר באמת. אני גם מציע לך לקנות ממני בגדים לבנים וטהורים, כדי שלא תהיה ערום יותר ולא תתבייש, וכן תרופה לרפא את עיניך ולהשיב לך את ראייתך. 19 אני תמיד מייסר ומוכיח את מי שאני אוהב. לכן, אם לא תתעורר ותחזור בתשובה, אעניש גם אותך.

20 ראה, אני עומד ליד הדלת ודופק. מי שישמע את קולי ויפתח את הדלת, אבוא אליו ואתחבר איתו, והוא יתחבר איתי. 21 המנצח יישב לצדי על כיסאי, כשם שאני יושב לצד אבי לאחר שניצחתי. 22 מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

Священное Писание (Восточный Перевод)

Откровение 3

Общине верующих в Сардах

1– Вестнику общины верующих в Сардах напиши:

«Так говорит Имеющий семь духов Всевышнего и семь звёзд:

Я знаю твои дела. О тебе говорят, будто ты жив, но ты мёртв. Пробудись! Укрепи то, что ещё остаётся и находится на грани смерти, потому что Я не вижу, чтобы ты продолжал эти свои дела пред Богом Моим. Вспомни, что ты получил и что слышал, подчинись и покайся. Но если ты не пробудишься, то Я приду нежданно, как приходит вор, и ты не узнаешь, когда Я приду к тебе.

Однако у тебя в Сардах есть немного людей, которые не запятнали своей одежды. Они будут ходить со Мной в белых одеждах, потому что они достойны этого. Побеждающий будет одет в белую одежду, и Я не вычеркну его имени из книги жизни[a], но признаю его перед Моим Отцом и перед Его ангелами.

У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих».

Общине верующих в Филадельфии

– Далее напиши вестнику общины верующих в Филадельфии:

«Так говорит Святой и Истинный, владеющий ключом царя Давуда[b]. Что Он открывает, то уже никто не сможет закрыть, и что Он закрывает, уже никто не сможет открыть.[c]

Я знаю твои дела. Смотри, вот Я открыл перед тобой дверь, которую никто не может закрыть.[d] Я знаю, что у тебя мало сил, но ты всё же держался Моего слова и не отрёкся от Моего имени. Тех из сатанинского собрания, кто называет себя иудеями, хотя на самом деле они вовсе не таковы, а всего лишь лжецы, Я заставлю прийти и поклониться тебе в ноги, и они узнают, что Я полюбил тебя.

10 Ты послушал Меня и проявил стойкость, поэтому и Я сохраню тебя от часа испытаний, который придёт на весь мир, чтобы испытать жителей земли. 11 Я приду скоро. Крепко держи то, что у тебя есть, чтобы никто не забрал твой венец. 12 Побеждающего Я сделаю опорой в храме Моего Бога, и он никогда его больше не покинет. Я напишу на нём имя Моего Бога, имя города Моего Бога – нового Иерусалима, который спускается с небес от Моего Бога, – и Моё новое имя!

13 У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих».

Общине верующих в Лаодикии

14 – Вестнику общины верующих в Лаодикии напиши:

«Так говорит Тот, Чьё имя Аминь, – верный и истинный Свидетель, Источник творения Всевышнего:

15 Я знаю твои дела. Ты ни холоден, ни горяч. О, как хотелось бы, чтобы ты был или холоден, или горяч! 16 Но ты только тёпл, а не горяч и не холоден, и поэтому Я изрыгну тебя из Своего рта. 17 Ты говоришь: „Я богат, я много приобрёл, и мне уже ничего не надо“. Но ты не осознаёшь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и гол. 18 Я советую тебе купить у Меня золото, очищенное в огне, чтобы разбогатеть; купи и белую одежду, чтобы закрыть свою постыдную наготу; купи глазную мазь и помажь свои глаза, чтобы ты мог видеть.

19 Тех, кого люблю, Я обличаю и наказываю.[e] Поэтому прояви рвение и раскайся.

20 Вот, Я стою у двери и стучу. Кто услышит Мой голос и откроет дверь, к тому Я войду и буду ужинать с ним, а он – со Мной. 21 Побеждающему Я дам право сесть со Мной на Моём троне, как и Я Сам победил и сел с Моим Отцом на Его троне.

22 У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих».

Notas al pie

  1. 3:5 Книга жизни – книга, которая будет открыта перед белым троном Всевышнего на Судном дне, и тот, чьего имени не будет в этой книге, будет брошен в огненное озеро на вечные мучения (см. Лк. 10:20; Отк. 20:11-15).
  2. 3:7 Ключ царя Давуда – Иса, Которому принадлежит вечное Царство на троне Давуда (см. Ис. 9:6-7; Лк. 1:32), имеет власть впускать или не впускать людей в него.
  3. 3:7 См. Ис. 22:22.
  4. 3:8 Большинство толкователей считают, что тут говорится о доступе в Царство Масиха, но некоторые думают, что здесь идёт речь о возможности возвещать Радостную Весть (ср. 1 Кор. 16:9; 2 Кор. 2:12).
  5. 3:19 См. Мудр. 3:12.