Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 3

1"את המכתב החמישי כתוב אל ראש קהילת סרדיס."

אלה דבריו של המחזיק בידו את שבע רוחות האלוהים ואת שבעת הכוכבים: "אני יודע את מעשיך; יש לך שם שאתה חי, אך למעשה אתה מת!

התעורר! חזק את מה שנותר לך, לפני שגם המעט הזה ימות! מעשיך אינם מוצאים-חן בעיני אלוהים. זכור את מה שקיבלת ולמדת; חזור בתשובה וקיים את דברי אלוהים. אם תסרב להתעורר ולהתנער ממצבך, אבוא אליך בשעה בלתי-צפויה, כגנב, ואעניש אותך.

עלי לציין שיש אצלכם בסרדיס אנשים מעטים שלא טימאו את לבושם בחלאת העולם. אנשים אלה יתהלכו איתי בלבוש לבן, כי הם ראויים לכך.

המנצח ילבש בגדים לבנים, ולא אמחק את שמו מספר החיים; לפני אבי ומלאכיו אכריז שהוא שלי! מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

"את המכתב השישי כתוב אל ראש קהילת פילדלפיא."

אלה דברי הקדוש האמיתי שבידו מפתח דוד, הפותח את אשר איש אינו יכול לסגור, והסוגר את אשר איש אינו יכול לפתוח: "אני מכיר אותך היטב. ראה, פתחתי לפניך דלת שאיש אינו יכול לסגרה, כי למרות שאינך חזק ביותר שמרת את דברי ולא התכחשת לשמי.

שים-לב, אני אכריח את קהילת השטן – אלא שמשקרים וטוענים שהם יהודים – להשתחוות לפניך ולהודות שאני אוהב אותך.

10 מאחר ששמרת את דברי בסבלנות למרות הסבל והרדיפות, גם אני אשמור אותך משעת הסבל העומדת לבוא על העולם כולו, לבחון ולנסות את תושביו. 11 אני עומד לבוא בקרוב! שמור היטב על המעט שבידך, כדי שאיש לא יגזול ממך את הכתר שמובטח לך.

12 את המנצח אציב כעמוד במקדש אלוהי; הוא יהיה מוגן ובטוח, ולא יעזוב יותר את המקדש. אכתוב עליו את שם אלוהי, את שם עיר אלוהי, ירושלים החדשה היורדת מן השמים מאת אלוהי, ואת שמי החדש. 13 מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

14 "את המכתב השביעי כתוב אל ראש קהילת לודקיא."

אלה דברי האמן, העד הנאמן והאמיתי שהוא ראשית בריאת אלוהים: 15 "אני מכיר אותך היטב – אינך קר ואינך חם. הלוואי שהיית קר או חם! 16 אך מאחר שאתה פושר, אקיא אותך מפי! 17 אתה חי באשליה שהינך עשיר, בעל-כוח ואינך חסר דבר, בעוד שהאמת המרה היא שאתה אומלל, עלוב, עני, עיוור ועירום!

18 אני מציע לך לקנות ממני זהב טהור צרוף באש, כדי שתהיה עשיר באמת. אני גם מציע לך לקנות ממני בגדים לבנים וטהורים, כדי שלא תהיה ערום יותר ולא תתבייש, וכן תרופה לרפא את עיניך ולהשיב לך את ראייתך. 19 אני תמיד מייסר ומוכיח את מי שאני אוהב. לכן, אם לא תתעורר ותחזור בתשובה, אעניש גם אותך.

20 ראה, אני עומד ליד הדלת ודופק. מי שישמע את קולי ויפתח את הדלת, אבוא אליו ואתחבר איתו, והוא יתחבר איתי. 21 המנצח יישב לצדי על כיסאי, כשם שאני יושב לצד אבי לאחר שניצחתי. 22 מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

La Bible du Semeur

Apocalypse 3

A l’Eglise qui est à Sardes

1A l’ange de l’Eglise qui est à Sardes, écris: «Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu[a] et les sept étoiles: Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Car je n’ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la Parole: Obéis et change! Car, si tu n’es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n’auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n’ont pas sali leurs vêtements; elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes.

Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs, je n’effacerai jamais son nom du livre de vie, je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges.

Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux Eglises.»

A l’Eglise qui est à Philadelphie

A l’ange de l’Eglise qui est à Philadelphie, écris: «Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui tient la clé de David[b], celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme, et nul ne peut ouvrir[c] :

Je connais ta conduite. Voici: j’ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais: tu n’as que peu de puissance, tu as obéi à ma Parole et tu ne m’as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas: ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t’ai aimé. 10 Tu as gardé le commandement de persévérer que je t’ai donné. C’est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l’heure de l’épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. 11 Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne.

12 Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n’en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau.

13 Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux Eglises.»

A l’Eglise qui est à Laodicée

14 A l’ange de l’Eglise qui est à Laodicée, écris: «Voici ce que dit celui qui s’appelle Amen[d], le témoin digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu[e]. 15 Je connais ta conduite et je sais que tu n’es ni froid, ni bouillant. Ah! si seulement tu étais froid ou bouillant!

16 Mais puisque tu es tiède, puisque tu n’es ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. 17 Tu dis: Je suis riche! J’ai amassé des trésors! Je n’ai besoin de rien! Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu! 18 C’est pourquoi je te donne un conseil: achète chez moi de l’or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu’on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collyre pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. 19 Moi, ceux que j’aime, je les reprends et je les corrige[f]. Fais donc preuve de zèle, et change! 20 Voici: je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi.

21 Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire.

22 Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux Eglises.»

Notas al pie

  1. 3.1 C’est-à-dire l’Esprit de Dieu dans sa plénitude (comparer 1.4).
  2. 3.7 Posséder la clé c’est pouvoir ouvrir, avoir autorité. Jésus est un descendant du roi David (Ac 2.30), il a toute autorité sur le royaume éternel promis à David.
  3. 3.7 Es 22.20.
  4. 3.14 C’est-à-dire celui en qui tout est vrai, certain, en qui toutes les promesses de Dieu sont accomplies (voir 2 Co 1.20).
  5. 3.14 Voir Ap 22.13; Pr 8.22. Autre traduction: Celui qui a présidé à la création de Dieu.
  6. 3.19 Pr 3.12.