Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 2

1"את המכתב הראשון כתוב אל ראש[a] קהילת אפסוס."

אלה דבריו של האוחז ביד ימינו את שבעת הכוכבים, והמתהלך בין שבע מנורות הזהב:

"אני יודע את כל מעשיך הטובים; ראיתי את עמלך הקשה, את כוח סבלך ואני יודע שאינך סובל אנשים רשעים. בחנת בזהירות את דברי אלה שטוענים שהם שליחי האדון, וגילית שלא היו דברים מעולם – הם אינם שליחים, אלא שקרנים! בסבלנות ובאורך-רוח סבלת רבות למעני. אך דבר אחד יש לי נגדך: עזבת את אהבתך הראשונה! חשוב לרגע עד היכן הידרדרת! חזור בתשובה ונהג כפי שנהגת לראשונה. אם לא תחזור בתשובה, אבוא ואסיר את מנורתך ממקומה.

לזכותך ייאמר שאתה מתעב את מעשי הניקולסים[b] כשם שאני מתעב אותם. מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות:

למנצח אתן לאכול מפרי עץ החיים שנמצא בגן-העדן של אלוהים.

"את המכתב השני כתוב אל ראש קהילת זמירנא."

אלה דברי הראשון והאחרון אשר מת וקם לתחייה: "אני יודע שאתה סובל קשות בגלל אמונתך, ואני יודע על העוני שלך, אך דע שמצפה לך עושר רב בשמים! אני גם יודע שמתנגדיך לועגים לך ומקללים אותך – הם קוראים לעצמם 'יהודים', אך למעשה הם קהילתו של השטן! 10 אני מזהיר אותך מראש: אל תפחד מפני הסבל שעומד לבוא עליך! בקרוב ישליך השטן אחדים מכם לכלא, כדי לנסותכם, וסבלכם יימשך עשרה ימים. היה נאמן עד מוות ואעניק לך את כתר החיים. 11 מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות: המנצח לא ימות במוות השני."

12 "את המכתב השלישי כתוב אל ראש קהילת פרגמוס."

אלה דבריו של המחזיק בחרב החדה בעלת הלהב הכפול: 13 "אני מכיר את עיר מגוריך – עיר שמרבית תושביה משרתים את השטן! למרות זאת שמרת על נאמנותך ולא התכחשת לי גם כאשר אנטיפס, עדי הנאמן, נרצח בעירכם על-ידי משרתי השטן.

14 אף-על-פי-כן יש לי נגדך כמה דברים: יש ביניכם כאלה שדבקים בתורת בלעם, אשר לימד את בלק כיצד להשחית את עם-ישראל; לאכול זבחים שהוקרבו לאלילים, לזנות ולנאוף. 15 מלבד זאת יש ביניכם כאלה שדבקים בתורת הניקולסים אשר תיעבתי. 16 חזור בתשובה! אם תסרב, אבוא אליך בשעה בלתי צפויה ואלחם באנשים האלה בחרב פי. 17 מי שמסוגל לשמוע - שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות: את המנצח אאכיל מן נסתר, ואתן לו אבן לבנה שעליה חרוט שם חדש שידוע אך ורק למקבל האבן."

18 "את המכתב הרביעי כתוב אל ראש קהילת תיאטירא."

אלה דברי בן-האלוהים אשר עיניו כלהבת אש ורגליו כנחושת נוצצת: 19 "אני יודע את מעשיך הטובים, את אהבתך, אמונתך, עבודתך וכוח סבלך, ואני שמח לראות כיצד אתה הולך ומרבה את מעשיך הטובים.

20 בכל זאת, יש לי נגדך דבר אחד: אתה מניח לאישה הזאת איזבל, שקוראת לעצמה נביאה, להסית את המאמינים לזנות ולנאוף. היא מסיתה אותם לנהל חיים בלתי-מוסריים ולאכול זבחים שהוקרבו לאלילים. 21 נתתי לה הזדמנות לחדול ממעשיה המושחתים ולחזור בתשובה, אך היא סירבה. 22 שים לב למה שאעשה לה: ארתק אותה למיטתה, ואם אלה שמנאפים איתה לא יחזרו בתשובה, אגרום להם צער וסבל נורא. 23 גם את בניה אהרוג, וכל הקהילות תדענה שאני, האלוהים, בוחן כליות ולב ומשלם לכל איש כמעשיו.

אני פונה אל שאר המאמינים בתיאטירא – אל אלה שלא הלכו בעקבות איזבל ולא למדו את 'האמת העמוקה' של תורת השטן – ואומר: לא אכביד עליכם בעול נוסף, אולם שימרו היטב על מה שיש לכם עד שובי. 26 "למנצח ששומר על מעשי עד הסוף אתן שלטון על הגויים. 27 הוא ינהיגם בשבט ברזל, וינפצם לרסיסים ככלי ביד היוצר. 28 אכן, סמכותו תהיה כסמכות שקיבלתי אני מאבי. גם את כוכב השחר אתן למנצח. 29 מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות."

Notas al pie

 1. התגלות 2:1 מילולית: מלאך; כך נכון גם בפרק ב' פסוקים 8 & 12 ובפרק ג' פסוקים 1, 7 & 14.
 2. התגלות 2:6 לפי דעה אחת היו הניקולסים כת בקהילה הקדומה, על שם ניקולס מאנטיוכיה (מעשי השליחים ו 5) אשר שאפה להתפשר עם עובדי האלילים, על-מנת לאפשר למאמינים השתתפות בפעילויות חברתיות ודתיות של החברה שבה היו. הניקולסים כמו בלעם (במדבר כב לא 16) הפיצו תורת שקר המתירה זנות ואכילת זבחים שהוקרבו לאלילים.

New Russian Translation

Revelation 2

Церкви в Эфесе

1– Ангелу[a] церкви в Эфесе напиши:

«Так говорит Держащий в правой руке семь звезд и Ходящий среди семи золотых светильников:

2Я знаю твои дела, твой труд и твою стойкость. Я знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми; ты проверил тех, кто выдает себя за апостолов, и нашел, что они лжецы. 3Я знаю, что ты стоек, что ради Моего имени перенес трудности и не изнемог.

4Но у Меня есть нечто против тебя: ты оставил свою первую любовь. 5Вспомни высоту, с которой ты упал! Раскайся и твори дела, которые ты делал прежде. Если ты не раскаешься, то Я приду к тебе и уберу твой светильник с его места. 6Однако ты правильно делаешь, что ненавидишь дела николаитов[b], которые и Я ненавижу.

7У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему Я дам право есть плоды с дерева жизни, которое растет в Божьем рае!»

Церкви в Смирне

8– Ангелу церкви в Смирне напиши:

«Так говорит Первый и Последний, Тот, Кто умер и вернулся к жизни:

9Я знаю твои страдания и твою бедность, впрочем, ты богат! Я знаю, как тебя чернят те, кто называет себя иудеями, но которые на самом деле не что иное, как собрание сатанинское. 10Не бойся предстоящих страданий. Некоторых из вас дьявол заключит в темницу, чтобы испытать вас, и вы десять дней будете терпеть страдания. Но оставайся верным даже до смерти, и Я дам тебе венец жизни.

11У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему вторая смерть[c] не причинит вреда!»

Церкви в Пергаме

12– Ангелу церкви в Пергаме напиши:

«Так говорит Обладатель обоюдоострого меча[d]: 13Я знаю, что ты живешь там, где трон сатаны[e]. Но, невзирая на это, ты верен Моему имени. Ты не отрекся от веры в Меня даже в те дни, когда Мой верный свидетель Антипа был убит в твоем городе, где живет сатана.

14Тем не менее, Мне есть что сказать против тебя: там у тебя есть люди, следующие учению Валаама, который научил в свое время царя Валака тому, как можно спровоцировать народ Израиля на грех, побудив их есть пищу, принесенную в жертву идолам, и жить развратной жизнью[f]. 15Так и у тебя тоже есть приверженцы учения николаитов. 16Покайся! Иначе Я скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом, выходящим из Моего рта!

17У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам. Побеждающего Я угощу сокровенной манной[g] и дам ему белый камень[h], на котором написано его новое имя, и это имя будет знать только тот, кто его получит!»

Церкви в Фиатире

18– Ангелу церкви в Фиатире напиши:

«Так говорит Сын Божий, глаза Которого подобны пылающему огню, и ноги Которого сверкают, как отполированная бронза:

19Я знаю твои дела, твою любовь, веру, твое служение и терпение. Я знаю, что твои последние дела более велики, чем первые.

20Тем не менее, вот что Я скажу против тебя: ты терпишь женщину по имени Иезавель[i], которая называет себя пророчицей. Она своим учением вводит в заблуждение Моих слуг и толкает их к тому, чтобы они занимались развратом и ели пищу, принесенную в жертву идолам. 21Я дал ей время покаяться, но она не хочет раскаяться в своем разврате. 22Поэтому Я брошу ее на ложе, а тех, кто с ней занимается развратом, ввергну в великую скорбь, если не раскаются в том, что пошли ее путем. 23Я поражу ее детей смертью, и все церкви узнают, что Я испытываю сердца и мысли человека, и каждый из вас получит по своим делам. 24Говорю всем остальным в Фиатире, кто не следует ее учению и не узнал так называемых „глубин сатанинских“: больше Я не буду обременять вас ничем, 25но будьте верны тому, что у вас есть, до тех пор, пока Я не приду.

26Побеждающему и исполняющему Мою волю до конца Я дам власть над народами[j], 27как Я Сам получил ее от Моего Отца, и

„он будет править ими железным скипетром;

как сосуды глиняные, они сокрушатся“[k].

28Побеждающему Я дам утреннюю звезду[l].

29У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам».

Notas al pie

 1. 2:1 Или: «вестнику»; также в ст. 2:8, 12, 18; 3:1, 7, 14.
 2. 2:6 Николаиты – группа лжеучителей, которые, вероятно, считали приемлемыми приношение жертв идолам и сексуальную вседозволенность.
 3. 2:11 То есть огненное озеро, место вечного наказания (см. 20:14; 21:8).
 4. 2:12 См. Ис. 49:2; Евр. 4:12.
 5. 2:13 Трон сатаны – город Пергам был в то время центром поклонения римскому императору в провинции Азия.
 6. 2:14 См. Чис. 25:1-2; 31:16.
 7. 2:17 Манна – переводится как «Что это?» – название, данное иудеями тому небесному хлебу, которым Бог кормил их в течение 40 лет странствования в пустыне (см. Исх. 16).
 8. 2:17 Белый камень – по всей вероятности, белый камень был знаком оправдания, а белый цвет, кроме того, символизировал праведность, которую мы получаем от Бога. Белые камни, в данном случае, также могут играть роль пригласительного или входного билета, как это часто бывало в древности во время праздничных пиров.
 9. 2:20 См. 3 Цар. 16:31; 4 Цар. 9:22, 30. Эта женщина, конечно же, не была той царицей, о которой мы читаем в 3 Цар. и в 4 Цар., но ее дела и учение были на удивление схожи с тем, что делала та древняя правительница. И поэтому, скорее всего, имя Иезавель носило символический характер.
 10. 2:26 Ср. 20:4.
 11. 2:26-27 См. Пс. 2:8-9.
 12. 2:28 Утренняя звезда – существует множество толкований: 1) утренняя звезда – это Сам Иисус Христос (см. 22:16), и только те, кто будет верен Ему до конца, увидят Его, когда Он придет за своими; 2) в вечности верующие в Иисуса будут иметь великую славу (см. Дан. 12:3); 3) утренняя звезда символизирует начало будущего правления Христа (см. Чис. 24:14-20); и др.