Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 16

1שמעתי קול אדיר מן ההיכל אומר לשבעת המלאכים: "לכו ורוקנו על הארץ את שבע הקערות שמכילות את זעם אלוהים!"

המלאך הראשון עזב את ההיכל ורוקן את קערתו על הארץ. פצעים איומים, מבחילים ומכאיבים התפשטו על בשר האנשים, שנשאו את סימן החיה והשתחוו לפסלה. זו הייתה מכת שחין.

המלאך השני רוקן את קערתו על הים, ומי הים הפכו לדם – כדם אנשים מתים – וכל נפש חיה בים מתה.

המלאך השלישי רוקן את קערתו על הנהרות והמעיינות, ומימיהם הפכו לדם. שמעתי את מלאך המים מכריז: "צדיק אתה במשפטיך, זה שהיה, ההווה והקדוש. אתה משלם לבני-האדם כגמולם! הם שפכו את דמם של נביאים ומאמינים רבים, וכעת אתה משקה אותם בדם!" ומן המזבח שמעתי קול: "אכן, אמת וצדק משפטיך, ה' אלוהי צבאות."

המלאך הרביעי רוקן את קערתו על השמש, ואלוהים נתן לשמש רשות לצרוב באש את בשר בני-האדם. בני-האדם נצרבו מהחום הלוהט, וקיללו את שם האלוהים אשר הכה אותם במכות נוראות אלה. אף-על-פי-כן הם לא חזרו בתשובה ולא כיבדו את אלוהים.

10 המלאך החמישי רוקן את קערתו על כסא המלכות של החיה, וחושך כיסה את ממלכתה. תושבי ממלכתה נשכו את לשונם מכאב 11 וקיללו את אלוהי השמים, מפני שהביא עליהם את הפצעים והכאב, אך בכל זאת לא חדלו ממעשיהם המושחתים.

12 המלאך השישי רוקן את קערתו על הנהר הגדול פרת, ומימיו התייבשו כדי להכין דרך למלכים הבאים מן המזרח.

13 ראיתי מפי התנין, מפי החיה ומפי נביא השקר (החיה השנייה) יוצאות שלוש רוחות טמאות דומות לצפרדעים. 14 היו אלה רוחות השדים שמחוללות ניסים ונפלאות; הן מגייסות את מלכי העולם למלחמה נגד אלוהים, ביום המשפט הגדול של אלוהי צבאות.

15 " שימו לב, הנני בא בשעה בלתי-צפויה – כגנב. ברוכים הממתינים לי בערנות ובשקידה, ומכינים את בגדיהם כדי שלא ילכו ערומים ומבוישים."

16 אז קיבצו רוחות השדים את כל צבאות העולם במקום הנקרא "הר-מגידו".

17 המלאך השביעי רוקן את קערתו באוויר, ומכיסא אלוהים אשר בהיכל השמים נשמע קול אדיר: "תם ונשלם!"[a] 18 רעמים רעמו, ברקים הבריקו והתחוללה רעידת אדמה עצומה שכמוה לא הייתה בכל היסטוריה האנושית.

19 העיר הגדולה נחלקה לשלושה, וערי העולם נחרבו. אלוהים זכר את מעשי השחיתות של בבל הגדולה ולכן השקה אותה ביין זעמו. 20 איים שלמים נעלמו, הרים הפכו למישור,

21 ומן השמים הומטרו על האנשים אבני-ברד שמשקלם כ-50 קילוגרם. בני-האדם חרפו וגידפו את אלוהים בגלל מכת הברד הנוראה.

Notas al pie

  1. התגלות 16:17 כלשונו: היה נהייתה.