Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 14

1לאחר מכן ראיתי שה עומד על הר-ציון בירושלים, ואיתו 144,000 אנשים שנשאו על מצחם את שמו ואת שם אביו. מן השמים שמעתי קול כמים רבים וקול רעם גדול. הייתה זאת שירת מקהלה בליווי נגינת כנרים. האנשים הרבים האלה שרו שיר חדש לפני כיסא אלוהים, לפני ארבע החיות ולפני עשרים-וארבעה הזקנים. איש לא יכול היה ללמוד את השיר, מלבד 144,000 האנשים אשר נפדו ונגאלו מן הארץ.

אנשים אלה לא טימאו את עצמם, אלא שמרו על טהרתם כבתולות.[a] הם ניקנו מתוך בני-האדם כקורבן מקודש לאלוהים ולשה, והם הולכים בעקבות השה לכל אשר ילך. הם חסרי דופי ומעולם לא הוציאו דבר-שקר מפיהם. לאחר מכן ראיתי מלאך אחר מעופף במרכז השמים, והוא נושא בפיו בשורה לכל בני-האדם – לכל הארצות, העמים, הגזעים והשפות. "כבדו את אלוהים ויראו אותו!" קרא המלאך בקול גדול. "כי הגיעה שעתו לשפוט את העולם, השתחוו לבורא השמים, הארץ, הים ומקורותיו!"

מלאך שני בא בעקבותיו וקרא: "בבל נפלה! העיר הגדולה בבל נפלה, על שום שהסיתה את כל העמים להשתתף במעשי הזנות והטומאה שלה!"[b]

מלאך שלישי בא בעקבותיהם וקרא בקול: "כל המשתחווה לחיה ולפסל-דמותה, וכל הנושא את סימן החיה על ידו או על מצחו, 10 ישתה מיין זעם אלוהים, שנמזג בלתי-מהול בכוס זעמו של אלוהים, ויעונה באש וגופרית בנוכחות המלאכים הקדושים והשה. 11 עשן ייסוריהם יעלה לנצח ולא ירווח להם ביום או בלילה, שכן השתחוו לחיה ולפסלה ונשאו את סימנה על מצחם או ידם."

12 זוהי הזדמנות למאמינים, ששומרים את מצוות אלוהים ואת אמונת המשיח, להוכיח את סבלנותם.

13 שמעתי קול מן השמים מדבר אלי: "כתוב: מעתה ואילך ברוכים המתים על אמונתם במשיח!" והרוח אמר: "כן, הם באמת ברוכים. עתה הם יקבלו את שכרם וינוחו מעמלם, כי מעשיהם הטובים מלווים אותם לכל מקום."

14 לאחר מכן השתנה המראה: ראיתי ענן לבן ועליו יושב אחד בדמות "בן-אדם" .על ראשו כתר זהב ובידו מגל חד.

15 מן המקדש יצא מלאך וקרא בקול גדול אל היושב על הענן: "הנף את המגל והחל לקצור, כי הקמה בארץ בשלה והגיעה עת הקציר." 16 היושב על הענן הניף את מגלו על הארץ, והתבואה נקצרה.

17 מלאך נוסף יצא מהיכל ה' וגם בידו מגל חד. 18 עתה יצא מהמזבח מלאך אחר, אשר לו הסמכות והשלטון על האש, וקרא בקול אל המלאך שהחזיק במגל החד: "הנף את מגלך החד ובצור את אשכולות הגפן בארץ, כי בשלו הענבים." 19 המלאך הניף את המגל על הארץ, בצר את אשכולות ענבי הארץ והשליכם אל היקב הגדול של זעם אלוהים.

20 הענבים נדרכו ביקב מחוץ לעיר, ודם רב זרם מהיקב למרחק של כ- 330 קילומטרים,[c] ועומק הזרם כגובה רסן הסוס.

Notas al pie

 1. התגלות 14:4 כלשונו: אלה הם אשר לא נגאלו בנשים, כי כבתולות המה.
 2. התגלות 14:8 כלשונו: כי השקתה כל הדווים מיין חמת זנותה.
 3. התגלות 14:20 כלשונו: 1600 ריס

New American Standard Bible

Revelation 14

The Lamb and the 144,000 on Mount Zion

1Then I looked, and behold, the Lamb was standing on Mount Zion, and with Him one hundred and forty-four thousand, having His name and the name of His Father written on their foreheads. And I heard a voice from heaven, like the sound of many waters and like the sound of loud thunder, and the voice which I heard was like the sound of harpists playing on their harps. And they *[a]sang a new song before the throne and before the four living creatures and the elders; and no one could learn the song except the one hundred and forty-four thousand who had been purchased from the earth. These are the ones who have not been defiled with women, for they [b]have kept themselves chaste. These are the ones who follow the Lamb wherever He goes. These have been purchased from among men as first fruits to God and to the Lamb. And no lie was found in their mouth; they are blameless.

Vision of the Angel with the Gospel

And I saw another angel flying in midheaven, having an eternal gospel to preach to those who [c]live on the earth, and to every nation and tribe and tongue and people; and he said with a loud voice, “Fear God, and give Him glory, because the hour of His judgment has come; worship Him who made the heaven and the earth and sea and springs of waters.”

And another angel, a second one, followed, saying, “[d]Fallen, fallen is Babylon the great, she who has made all the nations drink of the wine of the [e]passion of her immorality.”

Doom for Worshipers of the Beast

Then another angel, a third one, followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives a mark on his forehead or on his hand, 10 he also will drink of the wine of the wrath of God, which is mixed [f]in full strength in the cup of His anger; and he will be tormented with fire and [g]brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. 11 And the smoke of their torment goes up forever and ever; they have no rest day and night, those who worship the beast and his image, and [h]whoever receives the mark of his name.” 12 Here is the [i]perseverance of the [j]saints who keep the commandments of God and [k]their faith in Jesus.

13 And I heard a voice from heaven, saying, “Write, ‘Blessed are the dead who die in the Lord from now on!’” “Yes,” says the Spirit, “so that they may rest from their labors, for their deeds follow with them.”

The Reapers

14 Then I looked, and behold, a white cloud, and sitting on the cloud was one like [l]a son of man, having a golden crown on His head and a sharp sickle in His hand. 15 And another angel came out of the [m]temple, crying out with a loud voice to Him who sat on the cloud, “[n]Put in your sickle and reap, for the hour to reap has come, because the harvest of the earth [o]is ripe.” 16 Then He who sat on the cloud [p]swung His sickle over the earth, and the earth was reaped.

17 And another angel came out of the [q]temple which is in heaven, and he also had a sharp sickle. 18 Then another angel, the one who has power over fire, came out from the altar; and he called with a loud voice to him who had the sharp sickle, saying, “[r]Put in your sharp sickle and gather the clusters [s]from the vine of the earth, because her grapes are ripe.” 19 So the angel [t]swung his sickle to the earth and gathered the clusters from the vine of the earth, and threw them into the great wine press of the wrath of God. 20 And the wine press was trodden outside the city, and blood came out from the wine press, up to the horses’ bridles, [u]for a distance of [v]two hundred miles.

Notas al pie

 1. Revelation 14:3 Two early mss read sing something like a new song
 2. Revelation 14:4 Lit are chaste men
 3. Revelation 14:6 Lit sit
 4. Revelation 14:8 Lit Babylon...fell, fell, she who
 5. Revelation 14:8 Or wrath
 6. Revelation 14:10 Lit unmixed; in ancient times wine was usually diluted with water
 7. Revelation 14:10 I.e. burning sulphur
 8. Revelation 14:11 Lit if anyone
 9. Revelation 14:12 Or steadfastness
 10. Revelation 14:12 Or holy ones
 11. Revelation 14:12 Lit the faith of
 12. Revelation 14:14 Or the Son of Man
 13. Revelation 14:15 Or sanctuary
 14. Revelation 14:15 Lit Send forth
 15. Revelation 14:15 Lit has become dry
 16. Revelation 14:16 Lit cast
 17. Revelation 14:17 Or sanctuary
 18. Revelation 14:18 Lit Send forth
 19. Revelation 14:18 Lit of
 20. Revelation 14:19 Lit cast
 21. Revelation 14:20 Lit from
 22. Revelation 14:20 Lit sixteen hundred stadia; a stadion was approx 600 ft