התגלות 1 – HHH & NRT

Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 1:1-20

1להלן התגלות מישוע המשיח, שאלוהים נתן לו כדי שיגלה למשרתיו את המאורעות שעומדים להתרחש. הוא שלח מלאך להציג התגלות זו למשרתו יוחנן. 2יוחנן העיד שכל אשר ראה ושמע הוא דבר אלוהים ועדות ישוע המשיח.

3ברוכים הקוראים את דברי הנבואה הזאת, וברוכים השומעים אשר מקיימים את הכתוב בה, כי מועד התגשמותה קרוב.

4מאת יוחנן.

אל שבע הקהילות באסיה (הקטנה).

אחים יקרים, שלום וברכה לכם מאת האלוהים אשר ‎ הוֹוֶה, היה ועתיד לבוא, מאת שבע הרוחות אשר לפני כיסאו, 5‏-6ומאת ישוע המשיח העד הנאמן – הראשון שקם מן המתים, ושליטם של כל מלכי העולם.

כל הכבוד, הגבורה והשלטון לעולמי עולמים לישוע המשיח אשר אוהב אותנו תמיד. בשפכו את דמו למעננו הוא שיחרר אותנו מהשעבוד לחטא, ועשה אותנו ממלכת כוהנים לאלוהים אביו.

7הביטו, הנה הוא בא עם העננים, וכל עין תראה אותו – גם אלה שדקרוהו. וכל עמי העולם יספדו עליו בצער ובחרטה. אכן, כך יהיה. – אמן.

8”אני האלף והתו, ההתחלה והסוף,“ אומר אלוהים, ”הוֹוֶה, היה ועתיד לבוא, אלוהי צבאות.“

9אני יוחנן אחיכם, כותב מכתב זה. אני שותפכם לסבל, למלכות ולסבלנות, שהם מנת חלקנו במשיח.

בהיותי באי פטמוס – לשם הוגליתי על שהטפתי את דבר אלוהים, וסיפרתי לאנשים על אודות ישוע המשיח – 10שרתה עלי הרוח ביום המקודש לאדון, ולפתע שמעתי מאחורי קול רם שנשמע כתרועת שופר. 11”כתוב בספר את כל מה שאתה רואה,“ אמר אלי הקול, ”ושלח את הספר אל הקהילות באסיה: אפסוס, זמירנא, פרגמוס, תיאטירא, סרדיס, פילדלפיא ולודקיא.“

12בפנותי לראות מי המדבר אלי, ראיתי שבע מנורות זהב, 13וביניהן עומדת דמות ”בן־אדם“. הוא לבש גלימה ארוכה ועל חזהו חגורת זהב. 14שיער ראשו לבן כצמר, צחור כשלג, עיניו כלהבת אש. 15רגליו כנחושת נוצצת שנצרפה בכור, קולו כקול מים רבים. 16בידו הימנית שבעה כוכבים, בפיו חרב בעלת להב כפול, ופניו זרחו כשמש המאירה בעיצומה.

17כשראיתיו נפלתי לרגליו כאדם מת, אך הוא הניח עלי את ידו הימנית ואמר: ”אל תירא! אני הראשון והאחרון; אני הוא החי לנצח! 18הייתי מת אך קמתי לתחייה ואני חי לעולם ועד, ובידי אני מחזיק את מפתחות השאול והמוות. 19כתוב את כל אשר ראית, את המתרחש עתה ואת אשר אני עומד להראות לך. 20זוהי המשמעות הסודית של שבעת הכוכבים, אשר ראית בידי הימנית, ושל שבע מנורות הזהב: שבעת הכוכבים הם ראשי1‏.20 א 20 מילולית: מלאכי שבע הקהילות, ושבע המנורות הן שבע הקהילות.

New Russian Translation

Откровение 1:1-20

Приветствие семи церквам

1Откровение Иисуса Христа, данное Ему Богом для того, чтобы показать Своим слугам, что должно вскоре произойти. Он сообщил это откровение через Своего ангела Своему слуге Иоанну, 2и сейчас Иоанн как свидетель рассказывает обо всем, что он видел, – это слово Божье и свидетельство Иисуса Христа1:2 Это выражение включает в себя два понятия: это свидетельство от Иисуса, и свидетельство о Нем..

3Блажен тот, кто читает, и те, кто слушает эти пророческие слова и исполняет их, потому что время уже близко.

4От Иоанна.

Семи церквам в провинции Азия1:4 Азия – здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции)..

Благодать и мир вам от Того, Кто есть, Кто был и Кто придет, и от семи духов, находящихся у Его трона, 5и от Иисуса Христа, истинного свидетеля, первенствующего1:5 Слово, использованное в тексте оригинала, включает в себя много значений. Оно говорит о том, что Иисус был первым среди воскресших, указывает на Его главенствующее положение среди них, а также говорит о том, что Он и является источником воскресения. среди воскресших из мертвых, и властелина царей земли.

Он любит нас и Своей кровью освободил нас от наших грехов. 6Он сделал нас царством и священниками Своего Бога и Отца. Ему да будет слава и власть вовеки! Аминь.

7И вот, Он придет с облаками1:7 См. Дан. 7:13.,

и увидит Его всякое око,

включая и тех, которые Его пронзили,

и все народы земли будут рыдать перед Ним1:7 См. Зах. 12:10, 12-14; Ин. 19:34..

Да, аминь!

8Я – Альфа и Омега1:8 Альфа и Омега – это первая и последняя буквы греческого алфавита (ср. Ис. 44:6; 48:12)., – говорит Господь Бог, – Тот, Кто есть, Кто был и Кто придет, Вседержитель!

Видение Иоанна на острове Патмос

9Я, Иоанн, – ваш брат и соучастник в страдании, в царстве и терпении в Иисусе.

Находясь в заключении на острове, называемом Патмос1:9 Патмос – остров, находящийся недалеко от западного побережья современной Турции., за слово Божье и за свидетельство об Иисусе, 10я был в духе в день Господень и в этом состоянии услышал позади себя громкий, как труба, голос. 11Голос сказал мне:

– Запиши в свиток все, что ты видишь, и пошли это семи церквам: в Эфес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сарды, в Филадельфию и в Лаодикию.

12Я обернулся на голос, который говорил со мной, и увидел семь золотых светильников. 13Среди светильников стоял Некто, «как бы Сын Человеческий»1:13 Здесь говорится об Иисусе; выражение «как бы Сын Человеческий» перекликается с видением пророка Даниила, который увидел превознесенного Царя, Чье Царство вечно (см. Дан. 7:13). Когда Иисус называл Себя Сыном Человеческим, см., напр., Мат. 8:20, Он недвусмысленно давал понять, что Он и есть Тот Самый Царь из видения пророка Даниила, т. е. Мессия.. Он был одет в длинное одеяние, а грудь Его была опоясана золотым поясом. 14Волосы Его головы были белы, как отбеленная шерсть или как снег, а глаза были как пылающий огонь1:14 См. Дан. 7:9.; 15ноги Его – как отполированная бронза1:15 См. Дан. 10:6; Иез. 1:7., раскаленная в печи, и голос Его напоминал шум могучих вод1:15 См. Иез. 43:2.. 16Он держал в правой руке семь звезд, из Его рта выходил обоюдоострый меч, а лицо Его было подобно ярко сияющему солнцу1:16 См. Ис. 49:2; Мат. 17:2; Евр. 4:12..

17Когда я увидел Его, то пал к Его ногам как мертвый. Он положил на меня Свою правую руку и сказал:

– Не бойся, Я – Первый и Последний1:17 Здесь мы видим, что Иисус говорит о Себе так, как говорил о Себе Сам Бог (см. Ис. 44:6; 48:12). То же в ст. 2:8., 18Я жив! Я был мертв, но вот, Я навеки жив! У Меня ключи от смерти и ада!

19– Напиши обо всем, что ты видел, что происходит сейчас и что произойдет потом. 20Тайна семи звезд, которые ты видел в Моей правой руке, и семи золотых светильников такова: семь звезд – это ангелы1:20 Так как с языка оригинала это слово можно перевести и как «ангелы», и как «вестники», то существует несколько толкований: 1) вестниками здесь названы руководители церквей; 2) представители церквей, которые повезли послания Иисуса, записанные Иоанном, в свои церкви; 3) это настоящие ангелы-хранители, которые наблюдают за народом Бога и отдельными церквами; и др. семи церквей, а семь светильников – это сами семь церквей.