Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 1

1להלן התגלות מישוע המשיח, שאלוהים נתן לו כדי שיגלה למשרתיו את המאורעות שעומדים להתרחש. הוא שלח מלאך להציג התגלות זו למשרתו יוחנן. יוחנן העיד שכל אשר ראה ושמע הוא דבר אלוהים ועדות ישוע המשיח.

ברוכים הקוראים את דברי הנבואה הזאת, וברוכים השומעים אשר מקיימים את הכתוב בה, כי מועד התגשמותה קרוב.

מאת יוחנן.

אל שבע הקהילות באסיה (הקטנה).

אחים יקרים, שלום וברכה לכם מאת האלוהים אשר הווה, היה ועתיד לבוא, מאת שבע הרוחות אשר לפני כיסאו, ומאת ישוע המשיח העד הנאמן – הראשון שקם מן המתים, ושליטם של כל מלכי העולם. כל הכבוד, הגבורה והשלטון לעולמי עולמים לישוע המשיח אשר אוהב אותנו תמיד. בשפכו את דמו למעננו הוא שיחרר אותנו מהשעבוד לחטא, ועשה אותנו ממלכת כוהנים לאלוהים אביו.

הביטו, הנה הוא בא עם העננים, וכל עין תראה אותו – גם אלה שדקרוהו. וכל עמי העולם יספדו עליו בצער ובחרטה. אכן, כך יהיה. – אמן.

"אני האלף והתו, ההתחלה והסוף," אומר אלוהים, "הווה, היה ועתיד לבוא, אלוהי צבאות."

אני יוחנן אחיכם, כותב מכתב זה. אני שותפכם לסבל, למלכות ולסבלנות, שהם מנת חלקנו במשיח.

בהיותי באי פטמוס – לשם הוגליתי על שהטפתי את דבר אלוהים, וסיפרתי לאנשים על אודות ישוע המשיח – 10 שרתה עלי הרוח ביום המקודש לאדון, ולפתע שמעתי מאחורי קול רם שנשמע כתרועת שופר. 11 "כתוב בספר את כל מה שאתה רואה," אמר אלי הקול, "ושלח את הספר אל הקהילות באסיה: אפסוס, זמירנא, פרגמוס, תיאטירא, סרדיס, פילדלפיא ולודקיא."

12 בפנותי לראות מי המדבר אלי, ראיתי שבע מנורות זהב, 13 וביניהן עומדת דמות "בן-אדם". הוא לבש גלימה ארוכה ועל חזהו חגורת זהב. 14 שיער ראשו לבן כצמר, צחור כשלג, עיניו כלהבת אש. 15 רגליו כנחושת נוצצת שנצרפה בכור, קולו כקול מים רבים. 16 בידו הימנית שבעה כוכבים, בפיו חרב בעלת להב כפול, ופניו זרחו כשמש המאירה בעיצומה.

17 כשראיתיו נפלתי לרגליו כאדם מת, אך הוא הניח עלי את ידו הימנית ואמר: "אל תירא! אני הראשון והאחרון; אני הוא החי לנצח! 18 הייתי מת אך קמתי לתחייה ואני חי לעולם ועד, ובידי אני מחזיק את מפתחות השאול והמוות. 19 כתוב את כל אשר ראית, את המתרחש עתה ואת אשר אני עומד להראות לך. 20 זוהי המשמעות הסודית של שבעת הכוכבים, אשר ראית בידי הימנית, ושל שבע מנורות הזהב: שבעת הכוכבים הם ראשי[a] שבע הקהילות, ושבע המנורות הן שבע הקהילות.

Notas al pie

  1. התגלות 1:20 מילולית: מלאכי

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

启示录 1

1以下是上帝赐给耶稣基督的启示,让祂把将来要发生的事指示祂的众奴仆。因此,祂差遣天使告诉祂的奴仆约翰。 约翰便为自己所看见的一切——上帝的道和耶稣基督做见证。 那位宣读这预言的人和那些听见并遵守其中内容的人有福了,因为日期近了。

问候七教会

4-5 我约翰写信给你们亚细亚的七间教会。愿昔在、今在、以后永在的上帝,祂宝座前的七灵[a]和耶稣基督赐给你们恩典和平安。耶稣基督是忠心的见证人,是首先从死里复活的,是世上君王的首领。祂爱我们,用自己的血救我们脱离罪恶, 使我们成为祭司的国度[b]来事奉祂的父上帝。愿祂得到一切荣耀和权柄,一直到永永远远。阿们!

看啊!祂要驾云降临,世人都要看见祂,包括曾经刺祂的人。地上的万族都必因祂而哀哭。这事必定实现。阿们!

主上帝说:“我是阿拉法,我是俄梅加[c],我是昔在、今在、以后永在的全能者。”

基督的显现

我约翰是你们的弟兄,在耶稣里和你们患难与共、同享国度、一起忍耐。我因传扬上帝的道、为主耶稣做见证而到了拔摩海岛上。 10 主日,我被圣灵感动,听见身后有号角般响亮的声音说: 11 “把你所看见的写在书上,然后送给以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非和老底嘉七间教会。”

12 我转身看究竟是谁在对我说话,我看见七个金灯台, 13 有一位好像人子耶稣的站在这些灯台中间。祂长袍垂脚,金带围胸, 14 头与发白如羊毛、洁白如雪,眼睛像火焰, 15 双脚像炉中冶炼过的铜一样光亮,声音如同洪涛之声。 16 祂右手拿着七颗星,口中吐出一把两刃的利剑,面貌如烈日放光。

17 我一看见祂,便扑倒在祂脚前,像死了一样。祂把右手按在我身上,说:“不要害怕!我是首先的,我是末后的, 18 我是永活者。我曾经死过,但看啊,我永永远远活着。我掌握死亡和阴间的钥匙。 19 所以,你要将所看见的一切——现在和将来要发生的事都记录下来。 20 你所看见在我右手中的七颗星和七个金灯台的奥秘是,七颗星代表七间教会的天使[d],七个灯台代表七间教会。

Notas al pie

  1. 1:4-5 七灵”指的就是圣灵,数字七代表完全,不是说有七个灵。
  2. 1:6 成为祭司的国度”或译“成为国度,做祭司”。
  3. 1:8 阿拉法”和“俄梅加”分别是希腊文第一个和最后一个字母,故此句意即“我是始,我是终”。
  4. 1:20 天使”或译“信使”或“使者”,下同,可能指教会的守护天使,或者是教会的领袖。