Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 1:1-20

1להלן התגלות מישוע המשיח, שאלוהים נתן לו כדי שיגלה למשרתיו את המאורעות שעומדים להתרחש. הוא שלח מלאך להציג התגלות זו למשרתו יוחנן. 2יוחנן העיד שכל אשר ראה ושמע הוא דבר אלוהים ועדות ישוע המשיח.

3ברוכים הקוראים את דברי הנבואה הזאת, וברוכים השומעים אשר מקיימים את הכתוב בה, כי מועד התגשמותה קרוב.

4מאת יוחנן.

אל שבע הקהילות באסיה (הקטנה).

אחים יקרים, שלום וברכה לכם מאת האלוהים אשר ‎ הוֹוֶה, היה ועתיד לבוא, מאת שבע הרוחות אשר לפני כיסאו, 5‏-6ומאת ישוע המשיח העד הנאמן – הראשון שקם מן המתים, ושליטם של כל מלכי העולם.

כל הכבוד, הגבורה והשלטון לעולמי עולמים לישוע המשיח אשר אוהב אותנו תמיד. בשפכו את דמו למעננו הוא שיחרר אותנו מהשעבוד לחטא, ועשה אותנו ממלכת כוהנים לאלוהים אביו.

7הביטו, הנה הוא בא עם העננים, וכל עין תראה אותו – גם אלה שדקרוהו. וכל עמי העולם יספדו עליו בצער ובחרטה. אכן, כך יהיה. – אמן.

8”אני האלף והתו, ההתחלה והסוף,“ אומר אלוהים, ”הוֹוֶה, היה ועתיד לבוא, אלוהי צבאות.“

9אני יוחנן אחיכם, כותב מכתב זה. אני שותפכם לסבל, למלכות ולסבלנות, שהם מנת חלקנו במשיח.

בהיותי באי פטמוס – לשם הוגליתי על שהטפתי את דבר אלוהים, וסיפרתי לאנשים על אודות ישוע המשיח – 10שרתה עלי הרוח ביום המקודש לאדון, ולפתע שמעתי מאחורי קול רם שנשמע כתרועת שופר. 11”כתוב בספר את כל מה שאתה רואה,“ אמר אלי הקול, ”ושלח את הספר אל הקהילות באסיה: אפסוס, זמירנא, פרגמוס, תיאטירא, סרדיס, פילדלפיא ולודקיא.“

12בפנותי לראות מי המדבר אלי, ראיתי שבע מנורות זהב, 13וביניהן עומדת דמות ”בן־אדם“. הוא לבש גלימה ארוכה ועל חזהו חגורת זהב. 14שיער ראשו לבן כצמר, צחור כשלג, עיניו כלהבת אש. 15רגליו כנחושת נוצצת שנצרפה בכור, קולו כקול מים רבים. 16בידו הימנית שבעה כוכבים, בפיו חרב בעלת להב כפול, ופניו זרחו כשמש המאירה בעיצומה.

17כשראיתיו נפלתי לרגליו כאדם מת, אך הוא הניח עלי את ידו הימנית ואמר: ”אל תירא! אני הראשון והאחרון; אני הוא החי לנצח! 18הייתי מת אך קמתי לתחייה ואני חי לעולם ועד, ובידי אני מחזיק את מפתחות השאול והמוות. 19כתוב את כל אשר ראית, את המתרחש עתה ואת אשר אני עומד להראות לך. 20זוהי המשמעות הסודית של שבעת הכוכבים, אשר ראית בידי הימנית, ושל שבע מנורות הזהב: שבעת הכוכבים הם ראשי1‏.20 א 20 מילולית: מלאכי שבע הקהילות, ושבע המנורות הן שבע הקהילות.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Откровение 1:1-20

Приветствие семи общинам верующих

1Откровение Исы аль-Масиха1:1 Аль-Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков. Аль (также передаётся в русской транскрипции как эль, الـ‎) — определённый артикль в арабском языке., данное Ему Аллахом для того, чтобы показать Своим рабам, что должно вскоре произойти. Иса сообщил это откровение через Своего ангела Своему рабу Иохану, 2и сейчас Иохан как свидетель рассказывает обо всём, что он видел, – это слово Аллаха и свидетельство Исы аль-Масиха1:2 Или: «свидетельство об Исе аль-Масихе»..

3Благословен тот, кто читает, и те, кто слушает эти пророческие слова и исполняет их, потому что время уже близко.

4От Иохана семи общинам верующих в провинции Азия1:4 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции), которая позднее дала своё название материку.. Благодать и мир вам1:4 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». от Того, Кто есть, Кто был и Кто придёт1:4 То есть от Вечного (ср. Исх. 3:14)., и от семи духов1:4 Семь духов – здесь и далее (3:1; 4:5; 5:6) имеется в виду Сам Святой Дух, а число семь является символом полноты (ср. Ис. 11:2-3; Зак. 4:2, 6, 10; Отк. 4:5; 5:6)., находящихся у Его трона, 5и от Исы аль-Масиха, истинного свидетеля, первенствующего среди воскресших из мёртвых1:5 Это выражение на языке оригинала включает в себя много значений: 1) Иса был первым среди воскресших; те немногие, кто был воскрешён до Исы (см., напр., 4 Цар. 4:18-37; Мк. 5:35-43; Ин. 11:38-44), вновь умерли, но Иса воскрес, чтобы жить вечно; 2) Он имеет главенствующее положение среди воскресших; 3) Он и является источником воскресения., и властелина царей земли. Он любит нас и Своей кровью освободил нас от наших грехов. 6Он сделал нас Царством, священнослужителями Своего Бога и Отца1:6 То, что Всевышний назван Отцом Исы аль-Масиха, не означает, что у Аллаха есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исы многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масиху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исы аль-Масиха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и аль-Масиха, раскрывая сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).. Ему да будет слава и власть вовеки! Аминь.

7И вот Он придёт, окружённый облаками1:7 См. Дан. 7:13.,

и все увидят Его собственными глазами,

включая и тех, которые Его пронзили,

и все народы земли будут рыдать перед Ним1:7 См. Зак. 12:10, 12-14; Ин. 19:34..

Это действительно будет так, аминь!

8Я – Владыка всего: от А до Я!1:8 Букв.: «Я – Альфа и Омега!» Альфа и омега – первая и последняя буквы греческого алфавита (ср. Ис. 44:6; 48:12). – говорит Вечный1:8 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. Бог, – Я Тот, Кто есть, Кто был и Кто придёт, Повелитель Сил!

Видение Иохана на острове Патмос

9Я, Иохан, – ваш брат и последователь Исы, ваш соучастник в страдании, в Царстве и в терпении.

Находясь в заключении на острове, называемом Патмос1:9 Патмос – остров, находящийся недалеко от западного побережья современной Турции., за слово Аллаха и за свидетельство об Исе, 10в день Повелителя1:10 То есть в воскресенье. я был охвачен Духом и в этом состоянии услышал позади себя громкий, как труба, голос. 11Голос сказал мне:

– Запиши в свиток всё, что ты видишь, и пошли это семи общинам верующих: в Эфес, Измир, Пергам, Фиатиру, Сарды, Филадельфию и Лаодикию.

12Я обернулся на голос, который говорил со мной, и увидел семь золотых светильников. 13Среди светильников стоял Некто, похожий на человека1:13 Некто, похожий на человека – букв.: «похожий на сына человека». Это выражение перекликается с видением пророка Данияла, который увидел превознесённого Царя, Чьё Царство вечно (см. Дан. 7:13). Когда Иса называл Себя так (в данном переводе: Ниспосланный как Человек; см., напр., Мат. 8:20), Он недвусмысленно давал понять, что Он и есть Тот Самый Царь из видения пророка Данияла, т. е. аль-Масих.. Он был одет в длинное одеяние, а грудь Его была опоясана золотым поясом. 14Волосы Его головы были белы, как отбелённая шерсть или как снег, а глаза были как пылающий огонь1:14 См. Дан. 7:9.; 15ноги Его – как латунь, раскалённая в печи, и голос Его напоминал шум могучих вод1:15 См. Езек. 43:2.. 16Он держал в правой руке семь звёзд, из Его рта выходил обоюдоострый меч, а лицо Его было подобно ярко сияющему солнцу1:16 См. Ис. 49:2; Мат. 17:2; Евр. 4:12..

17Когда я увидел Его, то пал к Его ногам как мёртвый. Он положил на меня Свою правую руку и сказал:

– Не бойся, Я – первый, и Я – последний1:17 Здесь Иса говорит о Себе так, как говорил о Себе Сам Всевышний (см. Ис. 44:6; 48:12). То же в 2:8., 18Я жив! Я был мёртв, но вот Я навеки жив! У Меня ключи от смерти и ада!1:18 Букв.: «мира мёртвых». См. пояснительный словарь.

19– Напиши обо всём, что ты видел, что происходит сейчас и что произойдёт потом. 20Тайна семи звёзд, которые ты видел в Моей правой руке, и семи золотых светильников такова: семь звёзд – это вестники1:20 Так как с языка оригинала это слово можно перевести и как «вестники», и как «ангелы», то существует несколько толкований, например: 1) вестниками здесь названы руководители общин верующих; 2) имеются в виду представители общин верующих, которые повезли это послание в свои общины; 3) это настоящие ангелы-хранители, которые наблюдают за народом Аллаха и отдельными общинами верующих. семи общин верующих, а семь светильников – это сами семь общин верующих.