Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 3

1בימים ההם, כשישוע והוריו גרו בנצרת, החל יוחנן המטביל להטיף במדבר יהודה. "חיזרו בתשובה!" קרא יוחנן. "שובו אל ה' כי מלכות השמים קרובה!" ישעיהו הנביא ניבא על פעילותו של יוחנן כשאמר[a]: "קול קורא במדבר פנו דרך ה' ישרו מסילותיו".

יוחנן לבש בגדים עשויים משער גמלים וחגורת עור. הוא אכל חגבים ודבש מהטבע. אנשים מירושלים, עמק-הירדן וכל אזור יהודה יצאו למדבר כדי לשמוע את דבריו, ולאחר שהתוודו על חטאיהם, יוחנן הטביל אותם בירדן.

אולם כשראה יוחנן שפרושים וצדוקים רבים באים להיטבל, הוא דחה אותם. "בני נחשים אתם!" אמר להם יוחנן. "מי אמר לכם שתוכלו להימלט מהעונש שה' עתיד להביא עליכם? לפני שתיטבלו אתם חייבים להוכיח במעשים שבאמת התחרטתם על חטאיכם. אל תחשבו בלבכם: 'אלוהים לא יעניש אותנו כי אנחנו יהודים, בני אברהם'. הרי אלוהים יכול לעשות מהאבנים האלה בנים לאברהם!

10 "כבר עכשיו מוכן גרזן המשפט של אלוהים לכרות כל עץ חסר תועלת שאינו נושא פרי. עצים חסרי תועלת ייכרתו ויישרפו!

11 "אני כרגע מטביל במים את אלה שבאמת מתחרטים על מעשיהם הרעים, אולם בקרוב יבוא אדם גדול ונעלה ממני שאני לא ראוי אפילו לשאת את נעליו, והוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש. 12 הוא יפריד בין המוץ לבין גרגרי החיטה – את המוץ ישרוף באש נצחית, ואילו את החיטה ישמור באסם."

13 באותו זמן בא ישוע מן הגליל אל נהר הירדן, כדי להיטבל על-ידי יוחנן.

14 יוחנן ניסה לשכנע אותו ואמר: "אתה צריך להטביל אותי, ולא אני אותך!"

15 אולם ישוע עמד על דעתו ואמר: "הטבל אותי, בבקשה. עלי לעשות את כל הדרוש." ויוחנן הטביל אותו.

16 מיד לאחר הטבילה, כשישוע יצא מהמים, השמים נפתחו מעליו והוא ראה את רוח אלוהים יורדת עליו בדמות יונה. 17 קול קרא מהשמים: "זהו בני אהובי, ובו אני חפץ."

Notas al pie

  1. הבשורה על-פי מתי 3:3 ישעיהו מ 3

New Russian Translation

Matthew 3

Проповедь Иоанна Крестителя

(Мк. 1:2-8; Лк. 3:1-18; Ин. 1:19-28)

1В те дни Иоанн Креститель начал проповедовать в Иудейской пустыне.

2– Покайтесь! – говорил он. – Потому что Царство Небес уже близко!

3Об Иоанне говорил пророк Исаия:

«Голос раздается в пустыне:

„Приготовьте путь Господу,

сделайте прямыми дороги Его!“»[a]

4Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом. Пищей ему служили саранча и дикий мед. 5К нему приходил народ из Иерусалима, со всей Иудеи и из окрестностей Иордана. 6Исповедующих свои грехи он крестил в реке Иордан.

7Фарисеям[b] и саддукеям[c], которые приходили к нему чтобы креститься, Иоанн сказал:

– Вы, змеиное отродье! Кто предупредил вас, чтобы вы бежали от грядущего гнева? 8Делами докажите искренность вашего покаяния. 9Не думайте говорить в себе: «Наш отец Авраам!» Говорю вам, что Бог может и из этих камней сотворить детей Аврааму. 10Уже и топор лежит у корня деревьев, и всякое дерево, не приносящее хорошего плода, будет срублено и брошено в огонь.

11Я крещу вас водой в знак покаяния, но после меня придет Тот, Кто могущественнее меня. Я даже не достоин нести Его сандалии. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем. 12У Него в руках лопата, чтобы провеять зерно на току; Свою пшеницу Он соберет в хранилище, а мякину сожжет в неугасимом огне.

Крещение Иисуса

(Мк. 1:9-11; Лк. 3:21-22; Ин. 1:32-34)

13Затем из Галилеи к Иордану пришел Иисус, чтобы принять крещение от Иоанна. 14Иоанн хотел было отговорить Его:

– Это мне нужно креститься у Тебя, зачем же Ты пришел ко мне?

15Но Иисус ответил:

– Пусть сейчас будет так. Нам надо исполнить всю истину.

Тогда Иоанн согласился.

16Как только Иисус крестился и вышел из воды, раскрылись небеса, и Он увидел Духа Божьего, спускающегося в образе голубя и садящегося на Него. 17И вот, голос с небес, говорящий:

– Это Мой любимый Сын, в Нем Моя радость![d]

Notas al pie

  1. 3:3 Ис. 40:3.
  2. 3:7 Фарисеи – это религиозная группа, которую отличало неукоснительное выполнение Закона, следование обычаям предков и строгое соблюдение ритуальной чистоты.
  3. 3:7 Саддукеи – религиозная группа иудеев, состоящая преимущественно из священников и иерусалимских аристократов. Саддукеи отрицали «устное предание» фарисеев и не верили в воскресение мертвых, а также в существование ангелов и демонов. Саддукеи имели огромное влияние в Высшем Совете иудеев.
  4. 3:17 См. Быт. 22:2; Пс. 2:7; Ис. 42:1.