Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 24

1כשיצא ישוע מבית-המקדש, באו אליו תלמידיו להראות לו את מבני המקדש.

אולם ישוע אמר להם: "כל המבנים האלה ייהרסו ואף אבן לא תישאר במקומה!" מאוחר יותר, כשישב ישוע על מדרון הר הזיתים, שאלו אותו התלמידים: "מתי יקרה הדבר הזה? אילו מאורעות יסמנו את שובך ואת סוף העולם?"

"אל תניחו לאיש לרמות אתכם," השיב להם ישוע, "כי אנשים רבים יבואו ויטענו כל אחד 'אני המשיח', ויטעו אנשים רבים. כאשר תשמעו על מהומות ומלחמות – אל תיבהלו. אמנם תפרוצנה מלחמות ותחוללנה מהומות, אבל הקץ לא יבוא מיד. מדינות וממלכות תילחמנה זו בזו, ובמקומות רבים יהיו רעידות אדמה ורעב. אולם כל אלה יציינו רק את ראשית הצרות והסבל העתידים לבוא.

לאחר מכן יענו אתכם, יהרגו אתכם והעולם כולו ישנא אתכם, משום שאתם מאמינים בי. 10 רבים ישובו לחטוא, יבגדו זה בזה וישנאו איש את אחיו. 11 נביאי שקר רבים יופיעו ויוליכו שולל אנשים רבים. 12 החטא והרשע יתפשטו בכל מקום וידכאו את אהבתם של רבים. 13 אולם אלה שיחזיקו מעמד עד הסוף יינצלו!

14 הבשורה הטובה על דבר המלכות תתפשט בעולם כולו – כך שכל האומות תשמענה אותה – ולבסוף יגיע הקץ.

15 לכן, כאשר תראו בבית-המקדש את חילול הקודש, שעליו דיבר דניאל הנביא[a] (הקורא – שים לב!) 16 על כל תושבי יהודה לברוח להרים. 17 אלה שעל הגגות – שלא ייכנסו הביתה לארוז את חפציהם. 18 אלה שבשדה – שלא יחזרו הביתה לקחת את בגדיהם.

19 אוי לנשים ההרות ולמניקות באותם ימים! 20 התפללו שבריחתכם לא תהיה בחורף ולא בשבת. 21 כי תהיה צרה שכמוה טרם הייתה בתולדות העולם, וכמוה לא תהיה עוד!

22 "למעשה אם אלוהים לא יקצר את הימים הנוראים האלה, כולם יאבדו. אולם אלוהים יקצר ימים אלה למען עמו הנבחר.

23 אם מישהו יאמר לכם באותם ימים: 'ראיתי את המשיח במקום פלוני!' או 'המשיח נמצא בכפר הסמוך!' אל תאמינו לו. 24 כי נביאי-שקר ומשיחי-שקר יקומו ויחוללו נסים ונפלאות אשר יתעו את האנשים, ואם יוכלו, הם יתעו אפילו את הנבחרים. 25 זיכרו, הזהרתי אתכם!

26 על כן, אם יאמרו לכם שהמשיח אי-שם במדבר – אל תטריחו את עצמכם ללכת ולראות, ואם יאמרו לכם שהמשיח מסתתר במקום כלשהו – אל תאמינו. 27 כי כשם שהברק במזרח מאיר למערב, כך יהיה גם שובו של בן-האדם. 28 במקום שבו נמצא הפגר, שם יתאספו הנשרים.

29 מיד לאחר הצרות של אותם ימים תחשך השמש, הירח ישחיר, הכוכבים יפלו מהשמים וכוחות השמים יתמוטטו.

30 לבסוף ייראה בשמים אות בן-האדם ואבל כבד ירד על העולם כולו. כל אומות העולם יראו את בן-האדם בא על ענני השמים, בגבורה ובכבוד רב. 31 ואז הוא ישלח את מלאכיו בקול תרועת השופר, והם יאספו את בחיריו מכל קצוות תבל.

32 קחו למשל את עץ התאנה: כאשר הענפים מלבלבים והעלים מתחילים לצמוח, אתם יודעים שהקיץ קרב. 33 כך, כשתראו את תחילת התרחשותם של הדברים האלה, דעו ששובי קרוב, שאני עומד בפתח. 34 לאחר שיתרחשו כל הדברים האלה הדור הזה יגיע לקיצו. 35 השמים והארץ יחלפו, אולם דברי יעמוד לנצח.

36 איש אינו יודע את היום והשעה שבה יבוא הסוף; גם המלאכים אינם יודעים. אפילו הבן אינו יודע – רק האב יודע את היום והשעה.

"בני האדם יחיו בשלווה; הם יאכלו וישתו ויתחתנו – ממש כמו בתקופת נוח, לפני שפתאום בא המבול. 39 בני-האדם סרבו להאמין לשמע מה שעמד לקרות, עד שהמבול אכן בא והטביע את כולם. כך יהיה בואי.

40 באותה עת שני גברים יעבדו יחד בשדה – האחד יילקח והשני יישאר. 41 שתי נשים תעסוקנה בניקיון הבית – האחת תילקח והשנייה תישאר.

42 לכן היו מוכנים, כי אינכם יודעים באיזה יום יבוא אדונכם.

43 כשם שאדם יעמוד על המשמר בלילה מפני גנבים, 44 כך תוכלו גם אתם למנוע מעצמכם צרות – אם תמיד תהיו מוכנים לשובי הבלתי צפוי.

45 מי מכם משרת נבון ונאמן לאדונכם, שיפקח על משק ביתו ויקבל את שכרו בעתו? 46 ברוך תהיה אם בשובי אמצא אותך ממלא את תפקידך בנאמנות. 47 אנשים נאמנים כאלה אני אפקיד על כל רכושי.

48 אולם אם אתה רשע ותאמר לעצמך: 'אה, האדון לא ישוב כל כך מהר', 49 ותתאכזר ליתר העבדים ותבלה את זמנך במסיבות, בזלילה ובשתייה – 50 אדונך יופיע בשעה בלתי צפויה, 51 ואז הוא יכה אותך קשות ויקבע את מקומך עם הצבועים; שם יהיה בכי וחריקת שיניים."

Notas al pie

 1. הבשורה על-פי מתי 24:15 דניאל ט 27; יא 31

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Мат 24

Иса Масих говорит о будущем

1Когда Иса, выйдя из храма, уже уходил, к Нему подошли ученики, которые хотели показать Ему здания храма.

– Видите всё это? – сказал им Иса. – Говорю вам истину: здесь не останется и камня на камне, всё будет разрушено.

Когда Иса сидел на Оливковой горе, ученики подошли к Нему без посторонних и спросили:

– Скажи нам, когда это произойдёт, и какое знамение укажет на Твоё возвращение и на конец нынешнего мира?

Иса ответил им:

– Смотрите, чтобы никто не обманул вас. Потому что многие будут приходить под Моим именем, говоря: «Я Масих», и многих обманут. Вы услышите о войнах, настоящих и грядущих, но пусть вас это не пугает. Всё это должно произойти, но это ещё не конец. Потому что народ поднимется на народ и царство на царство, в разных местах будет голод и землетрясения. Но всё это лишь начало родовых схваток.[a]

Тогда вас будут выдавать, мучить и убивать, и все народы будут ненавидеть вас из-за Меня. 10 Многие тогда отвернутся от веры, будут предавать и ненавидеть друг друга. 11 Появится много лжепророков, которые многих обманут. 12 И от умножения зла во многих охладеет любовь, 13 но тот, кто выстоит до конца, будет спасён. 14 Радостная Весть о Царстве будет возвещена по всему миру как свидетельство для всех народов, и только тогда наступит конец.

15 Итак, когда вы увидите на святом месте «осквернение, что ведёт к опустошению», о котором говорил пророк Даниял[b] (пусть читающий поймёт), 16 тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы. 17 Кто окажется на крыше, пусть не спускается в дом за вещами, 18 и кто окажется в поле, пусть не возвращается за своим плащом. 19 Горе же беременным и кормящим грудью в те дни. 20 Молитесь, чтобы ваше бегство не случилось зимой или в субботу[c], 21 потому что таких бедствий, как в то время, не было от начала мира и доныне, и никогда больше не будет.[d] 22 И если бы те дни не были сокращены, то не уцелело бы ни одно живое существо, но ради избранных они будут сокращены.

Иса Масих говорит о Своём возвращении

23 – Если кто-нибудь вам тогда скажет: «Смотрите! Масих здесь!» или «Он там!» – не верьте, 24 потому что явятся лжемасихи и лжепророки и покажут великие знамения и чудеса, чтобы обмануть, если удастся, даже избранных. 25 Смотрите, Я предсказал вам наперёд, 26 поэтому, если кто скажет вам: «Он там, в пустыне», не ходите, или: «Он там, в потайной комнате», не верьте, 27 потому что, как молния, которая, сверкая с востока, бывает видна и на западе, так будет и возвращение Ниспосланного как Человек. 28 Где будет труп, туда соберутся и стервятники.[e]

29 Сразу же после бедствий, которые будут в те дни,

«солнце померкнет,
    и луна не даст света,
звёзды упадут с неба,
    и небесные тела поколеблются».[f]

30 Тогда на небе появится знамение Ниспосланного как Человек, и все народы земли будут охвачены скорбью. Они увидят Ниспосланного как Человек, идущего на небесных облаках с силой и великой славой.[g] 31 Он пошлёт Своих ангелов, и те под громкий трубный зов соберут Его избранных с четырёх сторон света, от края и до края небес.

32 Пусть для вас примером будет инжир: когда почки набухают и выпускают листья, вы знаете, что приближается лето. 33 Так и здесь, когда вы увидите, что всё это сбывается, знайте, что Он уже близко, у самых дверей. 34 Говорю вам истину: ещё не исчезнет это поколение, как всё это произойдёт.[h] 35 Небо и земля исчезнут, но Мои слова останутся в силе.

Призыв к бодрствованию

36 – Но о том дне и часе не знает никто, кроме Отца, – ни ангелы на небесах, ни Сын. 37 Но как было во времена Нуха[i], так будет и при возвращении Ниспосланного как Человек. 38 Перед потопом люди ели и пили, женились и выходили замуж, и так продолжалось вплоть до того дня, когда Нух вошёл в ковчег. 39 Они не понимали, что должно случиться, пока не пришёл потоп и не истребил их всех. Так будет и когда придёт Ниспосланный как Человек. 40 Двое будут работать в поле: один будет взят, а другой оставлен.[j] 41 Две женщины будут молоть на одной мельнице: одна будет взята, а другая оставлена.

42 Поэтому будьте всегда наготове, ведь вы не знаете, в какой день придёт ваш Повелитель. 43 Знайте, что если бы хозяин дома знал, в котором часу ночи придёт вор, то он сторожил бы свой дом и не позволил бы вору проникнуть в него. 44 Поэтому вы тоже должны быть готовы, потому что Ниспосланный как Человек придёт в час, когда вы Его не ждёте.

45 Кто тогда окажется верным и разумным рабом, которого хозяин поставил над другими рабами, чтобы вовремя раздавать им пищу? 46 Благословен тот раб, которого хозяин, когда вернётся, найдёт поступающим так. 47 Говорю вам истину: он доверит ему всё своё имение. 48 Но если это дурной раб, который решит: «Мой хозяин вернётся не скоро» – 49 и станет избивать своих товарищей, есть и пить с пьяницами, 50 то придёт его хозяин в тот день, когда он не ожидает, и в тот час, когда он не знает. 51 Он рассечёт его надвое и определит ему одну участь с лицемерами, – там, где будет плач и скрежет зубов.

Notas al pie

 1. 24:8 Религиозные учители иудеев говорили о периоде ужасных страданий перед пришествием Масиха, которые они сравнивали с родовыми муками.
 2. 24:15 См. Дан. 9:27; 11:31; 12:11. Пророчество Данияла исполнилось в 168 г. до н. э., когда Антиох Епифан осквернил храм в Иерусалиме, установив там статую Зевса и принеся ему в жертву свинью. Это событие было прообразом того, о чём говорил Иса Масих. Само же пророчество Исы частично исполнилось в 70 г., когда храм был разрушен римлянами, а в полноте оно свершится в конце времён (см. 2 Фес. 2:3-4; Отк. 11:2).
 3. 24:20 Суббота была иудейским религиозным днём отдыха (см. пояснительный словарь), и в связи с этим возникли бы определённые трудности.
 4. 24:21 См. Дан. 12:1; Иоиль 2:2.
 5. 24:28 Существует множество толкований этого стиха. Вот два наиболее вероятных: 1) где моральное разложение достигнет своего апогея, там неизбежно будут и суды Аллаха; 2) как по кружащим в небе стервятникам можно безошибочно определить, что там лежит труп, так и пришествие Масиха будет явным для всех.
 6. 24:29 Ис. 13:10; 34:4; см. также Езек. 32:7; Иоиль 2:10, 31; 3:15; Агг. 2:6, 21; Отк. 6:12-13.
 7. 24:30 См. Зак. 12:10-14; Дан. 7:13.
 8. 24:34 Существует три основных толкования этих слов: 1) имеется в виду поколение, которое будет свидетелем всех вышеописанных космических катаклизмов и второго пришествия Исы Масиха; 2) так как стоящее здесь слово можно перевести и как «поколение», и как «род», то, возможно, здесь говорится об иудейском народе; 3) имеется в виду поколение, жившее во времена Исы Масиха и ставшее свидетелем разрушения Иерусалима в 70 г. В третьем случае слова «всё это произойдёт» относятся не к событиям последнего времени, но к пророчеству об Иерусалиме.
 9. 24:37 Нух   – также известен как Ной.
 10. 24:40 Взят… оставлен – существуют два основных толкования этих слов: 1) Повелитель Иса заберёт Своих последователей, а другие останутся для наказания; 2) грешники будут взяты на Суд, а Его последователи останутся. В любом случае, видно, что будет разделение, критерием которого станет вера и жизнь людей.