Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 23:1-39

1ישוע פנה אל הקהל ואל תלמידיו ואמר: 2”הסופרים והפרושים יושבים על כסא משה. 3לכן טוב שתשמעו בקולם ותעשו את מה שהם אומרים, אבל בשום אופן אל תעשו את מה שהם עושים! כי הם עצמם אינם עושים את מה שהם דורשים מכם לעשות. 4הם מכבידים עליכם בדרישות שונות, בעוד שבעצמם לא מוכנים להרים אצבע.

5”הם עושים את כל מעשיהם בשביל שיראו אותם. הם מעמידים פני צדיקים, מניחים תפילין בציבור ומאריכים את הציציות שלהם. 6במסיבות הם אוהבים לשבת בראש השולחן, ובבית הכנסת – במקומות השמורים. 7הם אוהבים שנותנים להם כבוד ברחובות ושקוראים להם ’רבי‘. 8אל תרשו לאיש לקרוא לכם כך, כי ה׳ לבדו הוא רבכם, וכולכם שווים כאחים. 9כמו כן אל תפנו לאיש בתואר ’אבי‘, כי רק לאלוהים שבשמים עליכם לקרוא ’אבי‘. 10אל תרשו שיקראו לכם ’מורי ורבי‘, כי יש לכם מורה ורב אחד בלבד, והוא המשיח.

11”ככל שתרבו לשרת את הזולת בענווה, כך תגדלו בעצמכם. כדי להיות גדולים ביותר – היו עבדים! 12מי שמכבד את עצמו יושפל ומי שמשפיל את עצמו יכובד.

13‏-14”אוי לכם, הפרושים והסופרים, צבועים אתם! לא די שאינכם נכנסים בעצמכם למלכות השמים, אתם גם מונעים מאחרים להיכנס! אתם מעמידים פני צדיקים ומתפללים באריכות באמצע הרחוב, וכל זאת בזמן שאתם מגרשים אלמנות מבתיהן. צבועים שכמוכם! 15כן, אוי לכם, צבועים! אתם נוסעים למרחקים כדי לגייר אדם אחד, ולאחר שהתגייר אתם הופכים אותו לבן־גיהינום עוד יותר מכם!

16”אוי לכם, מנהיגים עיוורים! הכלל שלכם הוא: ’אם נשבעת במקדש ה׳ מותר לך להפר את שבועתך, אולם אם נשבעת בזהב של בית־המקדש אסור לך להפר את שבועתך‘. 17עיוורים טיפשים! מה חשוב יותר, הזהב או המקדש שמקדש את הזהב?

18”כמו כן אתם אומרים: ’שבועה במזבח אינה מחייבת ומותר להפר אותה, אך שבועה בקורבן שעל המזבח – מחייבת‘. 19עיוורים! מה גדול וחשוב יותר, הקורבן שעל המזבח או המזבח עצמו המקדש את הקורבן? 20הרי אם אתם נשבעים ’במזבח‘, אתם נשבעים למעשה בו ובכל אשר עליו. 21כאשר אתם נשבעים ’במקדש‘, אתם נשבעים למעשה בו ובאלוהים השוכן בו. 22ואם אתם נשבעים ’בשמים‘, אתם נשבעים בכסא אלוהים ובאלוהים עצמו.

23”כן, אוי לכם פרושים וסופרים צבועים! אתם מקפידים על הלכות דקדקניות כמו לתת מעשר על עלי נענע בגינה, אולם אתם מתעלמים מהדברים החשובים באמת כמו צדק, רחמים ואמונה! אתם אמנם חייבים לתת מעשר, אולם אסור לכם להזניח את הדברים החשובים יותר. 24מנהיגים עיוורים! אתם מסננים את היתוש ובולעים את הגמל!

25”אוי לכם, סופרים ופרושים צבועים שכמוכם! אתם מקפידים כל־כך על צחצוח הכוס מבחוץ, אולם תוכה מצחין מריקבון! 26פרושים עיוורים, טהרו תחילה את פנים הכלי ואז כולו יהיה נקי!

27”אוי לכם, סופרים ופרושים! אתם דומים לקברים הנראים יפים ומפוארים מבחוץ, אך בתוכם הם מלאים עצמות מתים, ריקבון וטומאה. 28אתם משתדלים להיראות קדושים, אולם בפנים לבכם מלא צביעות וטומאה. 29‏-30כן, אוי לכם פרושים, ואוי לכם סופרים – צבועים שכמוכם! אתם בונים מצבות לנביאים שאבותיכם הרגו, ומניחים פרחים על קברי אנשי־האלוהים שאבותיכם רצחו, ואתם אומרים: ’אנחנו, כמובן, לא היינו מעזים לנהוג כפי שנהגו אבותינו!‘

31”בדבריכם אלה אתם מעידים על עצמכם שהנכם בני רשעים. 32אתם הולכים בעקבות אבותיכם וממלאים את מכסת עוונותיהם. 33נחשים בני נחשים! כיצד תימלטו מעונש הגיהינום?

34”אני שולח אליכם נביאים, חכמים וסופרים; אחדים מהם תהרגו בצליבה, ואחרים תלקו בשוטים בבתי הכנסת שלכם, ותרדפו אחריהם מעיר לעיר! 35וכך תישאו באשמת הריגתם של כל אנשי האלוהים – החל בהבל הצדיק וכלה בזכריה בן־ברכיה, שאותו רצחתם בבית־המקדש בין ההיכל למזבח. 36ובכן, כל זה יבוא על הדור הזה.

37”ירושלים, ירושלים, ההורגת את הנביאים ורוגמת באבנים את שליחי אלוהים! פעמים רבות חפצתי לאסוף את בנייך, כתרנגולת האוספת את אפרוחיה תחת כנפיה, אולם לא רציתם. 38ועתה אלוהים נוטש את ביתכם, 39ואני אומר לכם שמעתה ואילך לא תראו אותי יותר, עד אשר תאמרו: ’ברוך הבא בשם ה׳!‘ “

Священное Писание

Матай 23:1-39

Предостережение от лицемерия

(Мк. 12:38-39; Лк. 11:43-46; 20:45-46)

1Тогда Иса сказал народу и Своим ученикам:

2– Место Мусы заняли учители Таурата и блюстители Закона. 3Поэтому вы должны делать всё, что они говорят, но их собственным делам подражать не следует, потому что они проповедуют одно, а делают другое. 4Они взваливают на плечи людей непомерно тяжёлые ноши, а сами и пальцем не пошевельнут, чтобы хоть чуть-чуть сдвинуть этот груз.

5Они всё делают напоказ: их коробочки с текстами из Таурата становятся всё шире, и кисточки на краях одежды – всё длиннее23:5 Основываясь на словах Священного Писания (см. Исх. 13:9, 16; Втор. 6:8; 11:18), иудеи во время молитвы привязывали ко лбу и на левую руку кожаные коробочки (филактерии) с текстами из Таурата. Кроме того, они нашивали кисти на края своей верхней одежды (см. Чис. 15:37-41; Втор. 22:12). Такие кисти, по всей вероятности, носил и Сам Иса Масих (см. 9:20; 14:36). Но блюстители Закона, желая показать всем свою особую набожность, чрезмерно увеличивали размеры своих филактерий и длину кистей на одежде.. 6Им нравится занимать почётные места на пирах и в молитвенных домах. 7Они любят, когда их приветствуют в людных местах и когда люди обращаются к ним: «Учитель».

8Вас же пусть не называют учителями, потому что у вас только один Учитель, а вы все – братья. 9И ни к кому на земле не обращайтесь «отец»23:9 Здесь нужно понять, что речь не идёт о родных отцах, но о том, что мы никого не должны превозносить в своей среде, используя высокие религиозные титулы, саны и т. п., потому что у вас только один Отец, Который на небе. 10Пусть вас не называют наставниками, потому что у вас один только Наставник – Масих. 11Самый великий из вас пусть будет вам слугой, 12потому что, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, будет возвышен.

Иса Масих обличает религиозных вождей

(Лк. 11:39-42, 44, 47-52)

13-14– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы закрываете перед людьми вход в Царство Всевышнего, сами не входите в него и не даёте войти тем, кто хочет23:13-14 В некоторых рукописях присутствуют слова: «Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Вы разоряете дома вдов и напоказ долго молитесь. За это вас ждёт очень суровое наказание»..

15– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы проходите море и сушу, чтобы найти себе учеников, а когда вы находите хотя бы одного, то делаете его вдвое больше достойным ада, чем вы сами.

16– Горе вам, слепые поводыри! Вы говорите: «Если кто поклянётся храмом, это ещё ничего не значит, но если кто поклянётся золотом храма, то он связан своей клятвой». 17Вы – слепые безумцы! Что важнее: золото или храм, освятивший золото? 18Вы говорите: «Если кто поклянётся жертвенником, то это ещё ничего не значит, но если кто поклянётся даром, принесённым на жертвенник, тот связан своей клятвой». 19Слепцы! Что важнее: дар или жертвенник, который освящает дар? 20Тот, кто поклялся жертвенником, поклялся и всем, что на жертвеннике, 21и кто клянётся храмом, клянётся и Тем, Кто обитает в храме. 22Кто клянётся небом, тот клянётся престолом Всевышнего и Тем, Кто сидит на нём.

23– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы даёте десятую часть с мяты, укропа и зиры23:23 См. Лев. 27:30-33; Чис. 18:21; Втор. 14:22-27., а самым важным в Законе – справедливостью, милостью и верностью – вы пренебрегаете. И то нужно делать, и другого не оставлять. 24Слепые поводыри! Вы отцеживаете комара из вашего питья, а верблюда проглатываете23:24 Блюстители Закона процеживали свои напитки, очищая их от комаров, попавших туда, чтобы случайно не съесть их и не оскверниться (см. Лев. 11:20-23). Иса здесь говорит им о том, что они придают значение второстепенному и при этом «проглатывают верблюда», самое большое ритуально нечистое животное в Иудее (см. Лев. 11:4; Втор. 14:7)..

25– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы заботитесь о внешнем, в то время как внутри вы полны алчности и распущенности – это всё равно, как если бы вы очищали чаши и блюда только снаружи. 26Слепой блюститель Закона! Очисти сначала чашу и блюдо внутри, тогда и снаружи они станут чисты.

27– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы – как побелённые гробницы23:27 В Иудее гробницы обычно белили, чтобы их можно было заметить издалека, поскольку прикосновение к гробнице приводило к ритуальному осквернению (см. Чис. 19:16)., которые снаружи выглядят красиво, а внутри полны костей мертвецов и всякой нечистоты. 28Так и вы снаружи можете показаться людям праведными, но внутри вы полны лицемерия и беззакония.

29– Горе вам, учители Таурата и блюстители Закона! Лицемеры! Вы строите гробницы пророкам, украшаете надгробные памятники праведникам 30и говорите: «Если бы мы жили во времена наших предков, то мы бы не проливали вместе с ними крови пророков». 31Тем самым вы свидетельствуете о себе, что вы потомки тех, кто убил пророков. 32Ну что же, продолжайте пополнять чашу злодейств ваших отцов! 33Змеи, отродье змеиное! Вы ещё надеетесь избежать осуждения и не попасть в ад?! 34Вот Я посылаю к вам пророков, мудрых людей, учителей Таурата, а вы некоторых из них убьёте и распнёте, других будете бичевать в ваших молитвенных домах и гнать из города в город. 35И потому падёт на вас вина за кровь всех праведников, пролитую на земле, от крови Авеля и до крови Закарии, сына Берехии, которого вы убили во дворе храма, возле жертвенника23:35 У иудеев был другой порядок книг Священного Писания. И согласно ему убийство Закарии последнее из упоминаемых там (см. 2 Лет. 24:20-22). Смерть же Авеля была первым убийством на земле (см. Нач. 4:1-10).. 36Говорю вам истину: наказание за все эти преступления падёт на нынешнее поколение.

Иса Масих оплакивает Иерусалим

(Лк. 13:34-35)

37– О, Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями посланных к тебе! Сколько раз Я хотел собрать твоих детей, как птица собирает своих птенцов под крылья, но вы не захотели! 38А теперь ваш дом оставляется вам пустым23:38 См. Иер. 22:5.. 39Говорю вам, что вы уже не увидите Меня до тех пор, пока не скажете: «Благословен Тот, Кто приходит во имя Вечного!»23:39 Заб. 117:26.