Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 19:1-30

1כשסיים ישוע את דבריו, עזב את הגליל וחזר ליהודה דרך עבר הירדן. 2קהל גדול הלך בעקבותיו, והוא ריפא את החולים שביניהם. 3פרושים אחדים שבאו לנסותו שאלו: ”האם מותר לאיש להתגרש מאשתו על כל דבר?“ 4ישוע הגיב: ”האם אינכם קוראים את כתבי־הקודש? הלא כתוב שאלוהים ברא איש ואישה מבראשית, 5ושעל האיש לעזוב את אביו ואמו, ולהתאחד עם אשתו.19‏.5 יט 5 כלשונו: ”על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד.“ (בראשית ב 24) 6לפיכך הם כבר לא שניים אלא אחד! וכך אסור לאיש להפריד את מה שאלוהים איחד.“

7”אם כך,“ המשיכו הפרושים, ”מדוע משה אמר שאיש יכול לכתוב לה ספר כריתות (מכתב גירושין), וזה כל מה שנדרש ממנו?“

8ישוע הסביר: ”משה הרשה לכם להתגרש מנשותיכם רק משום שלקח בחשבון את האופי העקשני שלכם. אולם לא זאת הייתה כוונתו המקורית של אלוהים. 9אני אומר לכם: כל איש המגרש את אשתו, מלבד במקרה שבגדה בו, ונושא אחרת לאישה – הוא נואף!“

10”אם כך הדבר,“ אמרו תלמידיו של ישוע, ”הרי מוטב לא להינשא כלל!“ 11”לא כל אחד יכול לקבל עמדה זאת“, אמר ישוע. ”רק אלה שה׳ עוזר להם בכך יכולים לקבל אותה. 12אחדים נולדים סריסים ואינם יכולים להינשא, אחרים מסורסים על־ידי אדם, ויש המסרבים להינשא למען מלכות השמים. מי שיכול – שיקבל זאת על עצמו.“

13ילדים קטנים הובאו אל ישוע כדי שיניח את ידיו עליהם ויתפלל. אולם התלמידים גערו באמהות שהביאו את הילדים: ”אל תטרידו אותו!“

14ישוע שמע ואמר: ”תנו לילדים לבוא אלי ואל תמנעו מהם, כי לכאלה שייכת מלכות השמים!“ 15לפני שהלך משם הוא הניח את ידיו על ראשי הילדים וברך אותם.

16יום אחד בא איש אל ישוע ושאל: ”רבי, אילו דברים טובים עלי לעשות כדי לזכות בחיי נצח?“

17”מדוע אתה שואל אותי בנוגע לטוב? רק אלוהים טוב באמת!“ השיב לו ישוע. ”אולם בתשובה לשאלתך: אם תשמור את המצוות תזכה בחיי נצח.“

18”איזה?“ שאל האיש.

”לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה עד שקר, 19כבד את אביך ואת אמך, ואהבת לרעך כמוך!“ השיב ישוע.

20”תמיד שמרתי את כל המצוות האלה. מה עוד עלי לעשות?“

21”אם ברצונך להיות שלם,“ ענה ישוע, ”מכור את כל רכושך וחלק את הכסף לעניים, כדי שאוצרך יהיה בשמים, ולאחר מכן לך אחרי.“

22לשמע דברים אלה התעצב האיש והלך לדרכו, כי היה עשיר מאוד.

23ישוע פנה לתלמידיו ואמר: ”לאדם עשיר קשה מאוד להיכנס למלכות השמים. 24דעו לכם שקל יותר לגמל לעבור דרך חור המחט, מאשר לאיש עשיר להיכנס למלכות האלוהים.“

25הערה זאת הביכה את התלמידים. ”מי, אם כן, יוכל להיוושע?“ שאלו.

26ישוע הביט בהם ואמר: ”למעשה, אף אחד, אולם עם אלוהים הכול אפשרי!“

27”אנחנו עזבנו הכול כדי ללכת אחריך“, אמר פטרוס. ”מה נקבל בתמורה?“

28”כשבן־האדם יישב במלכות על כסא כבודו המפואר,“ השיב ישוע, ”אתם, תלמידי, תשבו על שנים־עשר כסאות ותשפטו את שנים־עשר שבטי ישראל. 29כל מי שוויתר למעני על ביתו, אחיו, אחיותיו, אביו, אמו, אשתו, ילדיו או רכושו – יקבל בתמורה פי מאה ויזכה בחיי נצח. 30אולם רבים מאלה שהם ראשונים עתה יהיו אז אחרונים, ואחדים מהאחרונים עתה יהיו אז ראשונים.“

New Russian Translation

Матфея 19:1-30

Учение Иисуса о браке и разводе

(Мк. 10:1-12)

1Закончив говорить это, Иисус покинул Галилею и отправился по восточному берегу Иордана в Иудею. 2За Ним последовало множество людей, и Он исцелил их там.

3Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу и, искушая Его, спросили:

– По любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой?

4– Разве вы не читали, – ответил Иисус, – что в начале Создатель сотворил их мужчиной и женщиной19:4 См. Быт. 1:27; 5:2. 5и сказал: «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью»?19:5 См. Быт. 2:24. 6Так что их уже не двое, они – одна плоть. Итак, что Бог соединил, то человек не должен разделять.

7Они сказали Ему:

– Почему же тогда Моисей велел давать жене разводное письмо и отпускать ее?19:7 См. Втор. 24:1, 3.

8– Моисей разрешил вам разводиться с женами из-за жестокости ваших сердец, – ответил им Иисус. – Но вначале так не было. 9Говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой, кроме как по причине ее измены, и женится на другой, тот нарушает супружескую верность19:9 В некоторых рукописях присутствуют слова: «И так же тот, кто женится на разведенной женщине, нарушает супружескую верность»..

10Ученики сказали Иисусу:

– Если обязательства мужа к жене так строги, то лучше вообще не жениться.

11Иисус ответил:

– Не все могут принять Мои слова, а лишь те, кому это дано. 12Некоторые родились скопцами, других такими сделали люди, а третьи отказались от брака ради Небесного Царства19:12 См. 1 Кор. 7:7, 32-34.. Пусть те, кому это дано, поступают так.

Иисус благословляет детей

(Мк. 10:13-16; Лк. 18:15-17)

13Тогда к Иисусу принесли детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился. А ученики их бранили. 14Но Иисус сказал:

– Пусть дети приходят ко Мне, не запрещайте им, потому что Царство Небесное принадлежит таким, как они.

15И, возложив на детей руки, Иисус ушел оттуда.

Богач и Иисус

(Мк. 10:17-31; Лк. 18:18-30)

16К Нему подошел человек и спросил:

– Учитель, что я должен сделать благого, чтобы получить вечную жизнь?

17– Зачем ты спрашиваешь Меня о благом? – сказал Иисус. – Благ только один Бог. Но если ты хочешь войти в вечную жизнь, то соблюдай заповеди.

18– Какие? – спросил тот.

Иисус ответил:

– «Не убивай», «не нарушай супружескую верность», «не кради», «не лжесвидетельствуй»19:18 См. Исх. 20:13-16; Втор. 5:17-20., 19«почитай отца и мать»19:19 См. Исх. 20:12; Втор. 5:16. и «люби ближнего твоего, как самого себя»19:19 См. Лев. 19:18..

20– Все это я соблюдаю, – ответил молодой человек, – чего еще мне недостает?

21Иисус ответил:

– Если хочешь быть совершенным, то пойди, продай то, что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за Мной.

22Когда молодой человек это услышал, то отошел опечаленный, потому что он владел большим имуществом.

23Тогда Иисус сказал Своим ученикам:

– Говорю вам истину: трудно будет богатому войти в Небесное Царство. 24Также говорю вам: легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Божье Царство.

25Когда ученики это услышали, они сильно удивились:

– Кто же тогда вообще может быть спасен?

26Иисус посмотрел на них и сказал:

– Человеку это невозможно, но Богу все возможно.

27Петр сказал Ему:

– Вот, мы все оставили и пошли за Тобой. Что же нам будет?

28На это Иисус ответил им:

– Говорю вам истину: когда весь мир обновится, и Сын Человеческий сядет на престоле Своей славы, тогда и вы, последовавшие за Мной, тоже сядете на двенадцати престолах править19:28 Или: «судить». двенадцатью родами Израиля. 29И всякий, кто оставил дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат больше и станет наследником вечной жизни. 30Однако многие из тех, кто в этом мире был возвышен, будут унижены, а многие униженные будут возвышены.