Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 19:1-30

1כשסיים ישוע את דבריו, עזב את הגליל וחזר ליהודה דרך עבר הירדן. 2קהל גדול הלך בעקבותיו, והוא ריפא את החולים שביניהם. 3פרושים אחדים שבאו לנסותו שאלו: ”האם מותר לאיש להתגרש מאשתו על כל דבר?“ 4ישוע הגיב: ”האם אינכם קוראים את כתבי־הקודש? הלא כתוב שאלוהים ברא איש ואישה מבראשית, 5ושעל האיש לעזוב את אביו ואמו, ולהתאחד עם אשתו.19‏.5 יט 5 כלשונו: ”על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד.“ (בראשית ב 24) 6לפיכך הם כבר לא שניים אלא אחד! וכך אסור לאיש להפריד את מה שאלוהים איחד.“

7”אם כך,“ המשיכו הפרושים, ”מדוע משה אמר שאיש יכול לכתוב לה ספר כריתות (מכתב גירושין), וזה כל מה שנדרש ממנו?“

8ישוע הסביר: ”משה הרשה לכם להתגרש מנשותיכם רק משום שלקח בחשבון את האופי העקשני שלכם. אולם לא זאת הייתה כוונתו המקורית של אלוהים. 9אני אומר לכם: כל איש המגרש את אשתו, מלבד במקרה שבגדה בו, ונושא אחרת לאישה – הוא נואף!“

10”אם כך הדבר,“ אמרו תלמידיו של ישוע, ”הרי מוטב לא להינשא כלל!“ 11”לא כל אחד יכול לקבל עמדה זאת“, אמר ישוע. ”רק אלה שה׳ עוזר להם בכך יכולים לקבל אותה. 12אחדים נולדים סריסים ואינם יכולים להינשא, אחרים מסורסים על־ידי אדם, ויש המסרבים להינשא למען מלכות השמים. מי שיכול – שיקבל זאת על עצמו.“

13ילדים קטנים הובאו אל ישוע כדי שיניח את ידיו עליהם ויתפלל. אולם התלמידים גערו באמהות שהביאו את הילדים: ”אל תטרידו אותו!“

14ישוע שמע ואמר: ”תנו לילדים לבוא אלי ואל תמנעו מהם, כי לכאלה שייכת מלכות השמים!“ 15לפני שהלך משם הוא הניח את ידיו על ראשי הילדים וברך אותם.

16יום אחד בא איש אל ישוע ושאל: ”רבי, אילו דברים טובים עלי לעשות כדי לזכות בחיי נצח?“

17”מדוע אתה שואל אותי בנוגע לטוב? רק אלוהים טוב באמת!“ השיב לו ישוע. ”אולם בתשובה לשאלתך: אם תשמור את המצוות תזכה בחיי נצח.“

18”איזה?“ שאל האיש.

”לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה עד שקר, 19כבד את אביך ואת אמך, ואהבת לרעך כמוך!“ השיב ישוע.

20”תמיד שמרתי את כל המצוות האלה. מה עוד עלי לעשות?“

21”אם ברצונך להיות שלם,“ ענה ישוע, ”מכור את כל רכושך וחלק את הכסף לעניים, כדי שאוצרך יהיה בשמים, ולאחר מכן לך אחרי.“

22לשמע דברים אלה התעצב האיש והלך לדרכו, כי היה עשיר מאוד.

23ישוע פנה לתלמידיו ואמר: ”לאדם עשיר קשה מאוד להיכנס למלכות השמים. 24דעו לכם שקל יותר לגמל לעבור דרך חור המחט, מאשר לאיש עשיר להיכנס למלכות האלוהים.“

25הערה זאת הביכה את התלמידים. ”מי, אם כן, יוכל להיוושע?“ שאלו.

26ישוע הביט בהם ואמר: ”למעשה, אף אחד, אולם עם אלוהים הכול אפשרי!“

27”אנחנו עזבנו הכול כדי ללכת אחריך“, אמר פטרוס. ”מה נקבל בתמורה?“

28”כשבן־האדם יישב במלכות על כסא כבודו המפואר,“ השיב ישוע, ”אתם, תלמידי, תשבו על שנים־עשר כסאות ותשפטו את שנים־עשר שבטי ישראל. 29כל מי שוויתר למעני על ביתו, אחיו, אחיותיו, אביו, אמו, אשתו, ילדיו או רכושו – יקבל בתמורה פי מאה ויזכה בחיי נצח. 30אולם רבים מאלה שהם ראשונים עתה יהיו אז אחרונים, ואחדים מהאחרונים עתה יהיו אז ראשונים.“

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

馬太福音 19:1-30

論休妻

1耶穌說完這番話,就離開加利利來到約旦河對岸的猶太地區。 2有一大群人跟著祂,祂就在那裡醫好了他們的病。

3有幾個法利賽人到耶穌那裡想試探祂,便問祂:「丈夫可以用任何理由休妻嗎?」

4耶穌回答說:「你們沒有讀過嗎?太初,造物主造了男人和女人,並且說, 5『因此,人要離開父母,與妻子結合,二人成為一體。』 6這樣,夫妻不再是兩個人,而是一體了。因此,上帝配合的,人不可分開。」

7他們追問:「那麼,為什麼摩西說,只要給妻子休書,就可以休她呢?」

8耶穌說:「因為摩西知道你們鐵石心腸,所以才准你們休妻。但起初並不是這樣。 9我告訴你們,除非是妻子不貞,否則,任何人休妻另娶,就是犯通姦罪19·9 有古卷在此處有「娶被休女子的人也犯了通姦罪」。。」

10門徒對耶穌說:「如果夫妻關係是這樣,還不如不結婚。」

11耶穌說:「這話不是每個人都能接受的,只有那些得到這種恩賜的人才能接受。 12人不結婚的原因很多,有些是因為先天的缺陷,有些是被人閹了,也有些是為了天國而自己放棄結婚的權利。誰能接受,就讓他接受吧。」

耶穌為小孩子祝福

13有人帶著小孩子來見耶穌,請求耶穌為他們按手禱告,卻受到門徒的責備。

14耶穌說:「讓小孩子到我這裡來,不要阻止他們,因為天國屬於這樣的人。」 15於是祂為他們按手禱告,然後才離開那裡。

有錢的青年

16有一個人來請教耶穌:「老師,我該做什麼善事才能獲得永生呢?」

17耶穌說:「你為什麼問我做什麼善事?只有上帝是善的,你要得永生,就必須遵守祂的誡命。」

18那人問:「什麼誡命呢?」

耶穌答道:「不可殺人,不可通姦,不可偷盜,不可作偽證, 19要孝敬父母,並且愛鄰如己。」

20那青年說:「這些我早已遵守了,還缺什麼呢?」

21耶穌告訴他:「如果你想做到純全,就去變賣所有的產業,送給窮人,你就必有財寶存在天上,然後你來跟從我。」 22那青年聽後,便憂傷地走了,因為他有許多產業。

23事後,耶穌對門徒說:「我實在告訴你們,有錢人進天國很困難。 24我再告訴你們,駱駝穿過針眼比有錢人進上帝的國還容易呢!」

25門徒聽了,驚奇地問:「這樣,誰能得救呢?」

26耶穌看著他們說:「對人而言,這不可能;但對上帝而言,凡事都可能。」

27彼得問道:「你看,我們已經撇下一切來跟從你了,將來會有什麼獎賞呢?」

28耶穌說:「我實在告訴你們,到萬物更新、人子坐在祂榮耀的寶座上時,你們這些跟從我的人也要坐在十二個寶座上,審判以色列的十二個支派。 29無論誰為我的名而撇下房屋、弟兄、姊妹、父母、兒女或田地,都要得到百倍的賞賜,而且承受永生。 30然而,許多為首的將要殿後,殿後的將要為首。」