Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 14

1כאשר שמע הורדוס (שר הרובע של המדינה) על ישוע, אמר לאנשיו: "אין ספק שהאיש הזה הוא יוחנן המטביל! יוחנן קם לתחייה, ולכן הוא מסוגל לחולל את כל הנסים האלה." הורדוס אמר דברים אלה משום שזמן מה קודם לכן אסר את יוחנן וכבל אותו בכלא, על-פי דרישת אשתו הורודיה שהייתה בעבר אשת אחיו פיליפוס, משום שיוחנן אמר להורדוס שאסור לו להתחתן אתה. הורדוס רצה להרוג את יוחנן, אולם פחד ממהומות ומרידות, כי העם חשב את יוחנן לנביא.

אולם במסיבת יום הולדתו של הורדוס רקדה לפניו בת הורודיה ריקוד שמצא-חן בעיניו מאוד, והוא הבטיח בשבועה לתת לה כל מה שתרצה. לפי דרישת אמה ביקשה הנערה שיביאו לפניה על מגש את ראשו של יוחנן המטביל.

המלך הצטער, אולם לא רצה להפר את שבועתו, ולא רצה לאבד את יוקרתו בעיני אורחיו. משום כך נתן הורדוס את ההוראות הדרושות, 10 וראשו של יוחנן נכרת בבית הסוהר 11 והובא על מגש לבתה של הורודיה, אשר נתנה אותו לאמה.

12 תלמידי יוחנן באו וביקשו את גופתו, ולאחר שקברו אותו הלכו לישוע וסיפרו לו מה שקרה.

13 כששמע ישוע מה שקרה, הפליג לבדו בסירה למקום מבודד, אולם ההמונים גילו אותו, ולכן עזבו את כפריהם והלכו אחריו לאורך חוף הים. 14 ישוע ירד מהסירה, וכשראה את האנשים הרבים שחיכו לו, ריחם עליהם וריפא את החולים שביניהם.

15 לפנות ערב ניגשו אליו תלמידיו ואמרו: "אמור לכל האנשים האלה שילכו לקנות אוכל בכפרים שבאזור, כי השעה מאוחרת ובמקום השומם הזה אין מה לאכול."

16 אולם ישוע השיב להם: "אין צורך. אתם תאכילו אותם."

17 "מה?" קראו התלמידים בתמיהה. "יש לנו רק חמש ככרות לחם ושני דגים!"

18 "הביאו אותם לכאן," הורה ישוע. 19 הוא ציווה על האנשים לשבת על הדשא, לאחר מכן לקח את חמש ככרות הלחם ואת שני הדגים, הביט לשמים, ביקש מאלוהים שיברך את האוכל, פרס את הלחם ונתן לתלמידיו שיחלקו לעם. 20 כולם אכלו עד ששבעו, וכשאספו לבסוף את הפירורים שנשארו, מילאו שנים-עשר סלים. 21 באותו ערב היו שם כ-5000 איש מלבד הנשים והילדים!

22 לאחר מכן אמר ישוע לתלמידיו להיכנס לסירה ולחצות את הים, בעוד שהוא עצמו נשאר להיפרד מהקהל ולפזר אותם הביתה. לאחר ששלח ישוע את האנשים עלה על גבעה להתפלל. עם רדת הלילה, כשהתלמידים היו בסירה וישוע היה לבדו על החוף, פרצה סערה עזה והתלמידים נאבקו נגד הרוח החזקה והגלים הגבוהים.

25 בערך בשעה ארבע לפנות בוקר בא ישוע לקראתם, כשהוא פוסע על-פני המים. 26 התלמידים המבוהלים צעקו מפחד, כי חשבו שהוא רוח רפאים.

27 ישוע דיבר אליהם מיד והרגיע אותם: "אל תפחדו, זה אני!"

28 "אדון, אם זה באמת אתה," קרא אליו שמעון פטרוס, "צווה עלי ללכת לקראתך על-פני המים!"

29 "בסדר," ענה ישוע. "בוא!" ופטרוס ירד מן הסירה והחל ללכת על-פני המים לקראת ישוע. 30 אולם כשהביט פטרוס בגלים הגבוהים שסבבוהו נבהל והחל לטבוע. "הצל אותי, אדון!" צעק פטרוס.

31 מיד הושיט ישוע את ידו וחילץ את פטרוס. "חסר-אמונה אתה!" הוכיח אותו ישוע. "מדוע פקפקת?" 32 כשעלו ישוע ופטרוס לסירה השתתקה הרוח.

33 התלמידים האחרים ישבו שם המומים ונדהמים. "אתה באמת בן האלוהים!" קראו.

34 הם המשיכו בדרכם ועגנו בחוף גינוסר. 35 אנשי המקום הכירו אותו מיד, והפיצו את דבר בואו בכל האזור. תוך זמן קצר הובאו אליו חולים רבים כדי שירפא אותם. 36 החולים ביקשו מישוע שירשה להם רק לגעת בכנף בגדו, וכל אלה שעשו זאת נרפאו!

New Russian Translation

Matthew 14

Царь Ирод убивает Иоанна Крестителя

(Мк. 6:14-29; Лк. 9:7-9)

1В то время об Иисусе услышал и четвертовластник Ирод[a]. 2Он говорил своим приближенным:

– Это – Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и поэтому в Нем такая чудодейственная сила.

3В свое время Ирод арестовал Иоанна, связал его и бросил в темницу из-за Иродиады, жены своего брата Филиппа[b], 4потому что Иоанн говорил ему: «Нельзя тебе жить с ней». 5Ирод хотел убить Иоанна, но боялся народа, так как все считали его пророком.

6И вот, когда Ирод праздновал свой день рождения, дочь Иродиады танцевала перед гостями и так понравилась Ироду, 7что он поклялся дать ей все, чего бы она ни попросила. 8Наученная своей матерью, девушка сказала: «Подай мне сюда, на блюде, голову Иоанна Крестителя». 9Царь опечалился, но, так как он поклялся перед возлежавшим за столом гостями, то велел исполнить ее желание. 10Он послал палача в темницу обезглавить Иоанна. 11Его голову принесли на блюде и отдали девушке, а та отнесла ее матери. 12Ученики Иоанна, забрав тело, похоронили его, а затем пошли и рассказали об этом Иисусу.

Насыщение пяти тысяч мужчин

(Мк. 6:32-44; Лк. 9:10-17; Ин. 6:1-13)

13Услышав об этом, Иисус переправился на лодке в пустынное место, чтобы побыть одному. Но люди в городах узнали, куда Он отправился, и пошли туда пешком. 14Когда Иисус сошел на берег и увидел большую толпу, Он сжалился над людьми и исцелил больных, которые были среди них.

15Наступил вечер. Ученики Иисуса подошли к Нему и сказали:

– Место здесь пустынное, и уже поздно. Отпусти народ, пусть пойдут в ближайшие селения и купят себе еды.

16Иисус ответил:

– Им не нужно уходить отсюда. Вы дайте им есть.

17– Но у нас только пять хлебов и две рыбы, – ответили ученики.

18– Принесите все это ко Мне, – сказал Иисус.

19Он велел народу расположиться на траве, взял эти пять хлебов и две рыбы и, подняв глаза к небу, благословил пищу. Затем Он стал разламывать хлебы и давать ученикам, а те – народу. 20Все ели и насытились, и собрали еще двенадцать полных корзин остатков. 21Всего же ело пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей.

Иисус идет по воде

(Мк. 6:45-51; Ин. 6:16-21)

22Сразу после этого Иисус велел ученикам сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера, а Сам Он оставался, пока не отпустил народ. 23А когда народ разошелся, Иисус поднялся на гору один помолиться. Наступил вечер, и Иисус оставался на горе. 24Тем временем лодка была уже далеко от берега. Ее били волны, так как дул встречный ветер. 25В четвертую ночную стражу, перед рассветом, Иисус пошел к ученикам, ступая по озеру. 26Но ученики, увидев Его идущим по воде, очень испугались.

– Это призрак! – закричали они от страха.

27Но Иисус сразу же заговорил с ними:

– Успокойтесь, это Я, не бойтесь.

28– Господи, если это Ты, – сказал тогда Петр, – то повели мне прийти к Тебе по воде.

29– Иди, – сказал Иисус.

Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу. 30Но, увидев, как сильно дует ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал:

– Господи, спаси меня!

31Иисус тотчас протянул руку и поддержал его.

– Маловерный, – сказал Он, – зачем же ты стал сомневаться?

32Когда они вошли в лодку, ветер утих. 33Все, кто был в лодке, поклонились Ему.

– Ты – действительно Сын Божий, – сказали они.

Иисус исцеляет всех, кто прикасается к Нему

(Мк. 6:53-56)

34Переправившись на другую сторону озера, они сошли на берег в Геннисарете. 35Местные жители узнали Иисуса и разнесли весть о Его приходе по всей округе. К Иисусу принесли всех больных 36и просили Его, чтобы Он позволил им прикоснуться лишь к кисточке на краю Его одежды. И все, кто прикасался, выздоравливали.

Notas al pie

  1. 14:1 Ирод Антипа – правитель Галилеи и Переи, сын царя Ирода Великого.
  2. 14:3 Филипп – сын Ирода Великого и Мариамны, единокровный брат Ирода Антипы.