Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 10

1ישוע קרא אליו את שנים-עשר תלמידיו ונתן להם כוח לגרש רוחות רעות ולרפא כל מיני מחלות.

אלה שמותיהם של שנים-עשר התלמידים: שמעון (הנקרא גם פטרוס), אנדרי (אחיו של שמעון), יעקב (בנו של זבדי), יוחנן (אחיו של יעקב), פיליפוס, בר-תלמי, תומא, מתתיהו (גובה המכס), יעקב (בן-חלפי), תדי, שמעון (מחבורת "הקנאים"), ויהודה איש קריות (זה שהסגיר את ישוע).

ישוע נתן להם את ההוראות הבאות: "אל תלכו אל הגויים או אל השומרונים, כי אם אל הצאן התועה של עם ישראל בלבד. לכו וספרו להם שמלכות השמים קרובה. רפאו את החולים, הקימו את המתים לתחייה, רפאו את המצורעים וגרשו את השדים. אתם קיבלתם הכול חינם אין כסף, לכן אל תדרשו תמורה בעד שירותכם!

"אל תיקחו איתכם זהב, כסף או נחושת. 10 אל תיקחו תרמיל עם בגדים להחלפה, לא נעלים ואף לא מקל הליכה. האנשים שתעזרו להם ידאגו לכם ויטפלו בכם. 11 בבואכם לעיר או לכפר, חפשו שם בן אדם טוב והישארו בביתו עד שיגיע הזמן ללכת לעיר אחרת. 12 כשתכנסו אל הבית, קודם כל ברכו אותו בשלום. 13 אם זהו ביתם של אנשים טובים, הברכה תתקיים; ואם אין אלה אנשים טובים, הברכה תשוב אליכם. 14 בכל עיר או בית שבהם לא יקבלו אתכם, נערו את אבק המקום מעל רגליכם ולכו לדרככם. 15 אני אומר לכם: אף לסדום ועמורה יהיה קל יותר ביום-הדין מאשר לערים אלה.

16 "אני שולח אתכם כמו כבשים בין זאבים. לכן היו ערמומיים כנחשים ותמימים כיונים. 17 אולם היזהרו! כי עלולים לאסור ולשפוט אתכם ולהלקות אתכם בשוטים בבתי-הכנסת. 18 כן, יהיה עליכם להישפט לפני מלכים ומושלים בגללי, אולם זאת תהיה לכם הזדמנות לספר להם ולעולם כולו על אודותיי.

19 "כשיאסרו אתכם, אל תדאגו למה שתגידו במשפט, כי אני אשים בפיכם את המילים הנכונות בזמן הנכון, 20 וכך לא אתם תדברו, כי אם רוח אביכם שבשמים ידבר בפיכם.

21 "אח יבגוד באחיו ויסגירו למוות; אבות ימסרו את בניהם למוות; ילדים יקומו נגד הוריהם וייגרמו למותם. 22 כולם ישנאו אתכם משום שאתם שייכים לי, אולם כל מי שיחזיק מעמד עד הסוף – ייוושע!

23 "אם רודפים אתכם ומציקים לכם בעיר אחת – ברחו לעיר אחרת. לא תספיקו לעבור בין כל הערים עד שבן-האדם יחזור. 24 תלמיד איננו גדול ממורו, ועבד אינו מכובד מאדוניו. 25 התלמיד משתתף בגורל מורו, ומה שיקרה לאדון יקרה גם לעבד. ואם לי, האדון, קראו 'בעל-זבוב' (אדון השדים), אין ספק שכך יקראו גם לכם. 26 אולם אל תפחדו מאלה שמאיימים עליכם, כי יבוא הזמן שהאמת תצא לאור, וכולם יוכלו לראות את מזימות הסתר שלהם.

27 "מה שאני אומר לכם בחושך, לכו והכריזו אותו באור היום. ומה שאני לוחש באוזניכם, השמיעו בקול מעל גגות הבתים.

28 "אל תפחדו מאלה היכולים להרוג את גופכם בלבד, אולם אינם מסוגלים לפגוע בנפשכם! עליכם לפחוד רק מאלוהים היכול להשמיד גם את הגוף וגם את הנפש בגיהינום. 29 אף ציפור דרור (הנמכרת בזול) לא תיפול על הארץ בלי שאביכם שבשמים ידע זאת. 30 אלוהים יודע אף את מספר השערות שעל ראשכם! 31 לכן אל תפחדו! אתם יקרים לאלוהים יותר מציפורים רבות.

32 "כל המודה בי לפני בני-אדם, גם אני אודה בו לפני אבי שבשמים. 33 אולם אם מישהו טוען שאינו מכיר אותי, גם אני לא אכיר בו לפני אבי שבשמים.

34 "אל תחשבו שבאתי להשכין שלום בארץ! לא שלום, כי אם חרב. 35 באתי להמריד בן באביו ובת באמה, ולגרום לכלה למרוד בחמותה. 36 אויביו הגדולים של האדם יהיו דווקא בני-ביתו. 37 אם אתה אוהב את אביך ואת אמך יותר ממני, אינך ראוי להיות תלמידי. ואם אתה אוהב את בנך או את בתך יותר ממני, אינך ראוי לי. 38 אם אינך מוכן לשאת את צלבך וללכת אחרי, אינך ראוי לי.

39 "אם אתה רוצה לשמור על חייך – תאבד אותם, ואם תהיה מוכן לוותר על חייך למעני – תציל אותם.

40 "מי שמקבל אתכם בשמחה – מקבל אותי. ומי שמקבל אותי – מקבל גם את האלוהים ששלח אותי. 41 אם תקבלו בשמחה נביא, משום שהוא איש אלוהים – תקבלו אותו שכר בשמים שמקבל הנביא. ואם תקבלו אנשים טובים וצדיקים, משום שהם אוהבים את ה' – תקבלו אותו השכר שהם מקבלים. 42 ואם בתור תלמידי תתנו לילד קטן כוס מים קרים, אני מבטיח לכם שתקבלו שכר משמעותי על כך."

New Living Translation

Matthew 10

Jesus Sends Out the Twelve Apostles

1Jesus called his twelve disciples together and gave them authority to cast out evil[a] spirits and to heal every kind of disease and illness. Here are the names of the twelve apostles:

first, Simon (also called Peter),
then Andrew (Peter’s brother),
James (son of Zebedee),
John (James’s brother),
Philip,
Bartholomew,
Thomas,
Matthew (the tax collector),
James (son of Alphaeus),
Thaddaeus,[b]
Simon (the zealot[c]),
Judas Iscariot (who later betrayed him).

Jesus sent out the twelve apostles with these instructions: “Don’t go to the Gentiles or the Samaritans, but only to the people of Israel—God’s lost sheep. Go and announce to them that the Kingdom of Heaven is near.[d] Heal the sick, raise the dead, cure those with leprosy, and cast out demons. Give as freely as you have received!

“Don’t take any money in your money belts—no gold, silver, or even copper coins. 10 Don’t carry a traveler’s bag with a change of clothes and sandals or even a walking stick. Don’t hesitate to accept hospitality, because those who work deserve to be fed.

11 “Whenever you enter a city or village, search for a worthy person and stay in his home until you leave town. 12 When you enter the home, give it your blessing. 13 If it turns out to be a worthy home, let your blessing stand; if it is not, take back the blessing. 14 If any household or town refuses to welcome you or listen to your message, shake its dust from your feet as you leave. 15 I tell you the truth, the wicked cities of Sodom and Gomorrah will be better off than such a town on the judgment day.

16 “Look, I am sending you out as sheep among wolves. So be as shrewd as snakes and harmless as doves. 17 But beware! For you will be handed over to the courts and will be flogged with whips in the synagogues. 18 You will stand trial before governors and kings because you are my followers. But this will be your opportunity to tell the rulers and other unbelievers about me.[e] 19 When you are arrested, don’t worry about how to respond or what to say. God will give you the right words at the right time. 20 For it is not you who will be speaking—it will be the Spirit of your Father speaking through you.

21 “A brother will betray his brother to death, a father will betray his own child, and children will rebel against their parents and cause them to be killed. 22 And all nations will hate you because you are my followers.[f] But everyone who endures to the end will be saved. 23 When you are persecuted in one town, flee to the next. I tell you the truth, the Son of Man[g] will return before you have reached all the towns of Israel.

24 “Students[h] are not greater than their teacher, and slaves are not greater than their master. 25 Students are to be like their teacher, and slaves are to be like their master. And since I, the master of the household, have been called the prince of demons,[i] the members of my household will be called by even worse names!

26 “But don’t be afraid of those who threaten you. For the time is coming when everything that is covered will be revealed, and all that is secret will be made known to all. 27 What I tell you now in the darkness, shout abroad when daybreak comes. What I whisper in your ear, shout from the housetops for all to hear!

28 “Don’t be afraid of those who want to kill your body; they cannot touch your soul. Fear only God, who can destroy both soul and body in hell.[j] 29 What is the price of two sparrows—one copper coin[k]? But not a single sparrow can fall to the ground without your Father knowing it. 30 And the very hairs on your head are all numbered. 31 So don’t be afraid; you are more valuable to God than a whole flock of sparrows.

32 “Everyone who acknowledges me publicly here on earth, I will also acknowledge before my Father in heaven. 33 But everyone who denies me here on earth, I will also deny before my Father in heaven.

34 “Don’t imagine that I came to bring peace to the earth! I came not to bring peace, but a sword.

35 ‘I have come to set a man against his father,
    a daughter against her mother,
and a daughter-in-law against her mother-in-law.
36     Your enemies will be right in your own household!’[l]

37 “If you love your father or mother more than you love me, you are not worthy of being mine; or if you love your son or daughter more than me, you are not worthy of being mine. 38 If you refuse to take up your cross and follow me, you are not worthy of being mine. 39 If you cling to your life, you will lose it; but if you give up your life for me, you will find it.

40 “Anyone who receives you receives me, and anyone who receives me receives the Father who sent me. 41 If you receive a prophet as one who speaks for God,[m] you will be given the same reward as a prophet. And if you receive righteous people because of their righteousness, you will be given a reward like theirs. 42 And if you give even a cup of cold water to one of the least of my followers, you will surely be rewarded.”

Notas al pie

 1. 10:1 Greek unclean.
 2. 10:3 Other manuscripts read Lebbaeus; still others read Lebbaeus who is called Thaddaeus.
 3. 10:4 Greek the Cananean, an Aramaic term for Jewish nationalists.
 4. 10:7 Or has come, or is coming soon.
 5. 10:18 Or But this will be your testimony against the rulers and other unbelievers.
 6. 10:22 Greek on account of my name.
 7. 10:23 “Son of Man” is a title Jesus used for himself.
 8. 10:24 Or Disciples.
 9. 10:25 Greek Beelzeboul; other manuscripts read Beezeboul; Latin version reads Beelzebub.
 10. 10:28 Greek Gehenna.
 11. 10:29 Greek one assarion [i.e., one “as,” a Roman coin equal to 1⁄16 of a denarius].
 12. 10:35-36 Mic 7:6.
 13. 10:41 Greek receive a prophet in the name of a prophet.