Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 10

1ישוע קרא אליו את שנים-עשר תלמידיו ונתן להם כוח לגרש רוחות רעות ולרפא כל מיני מחלות.

אלה שמותיהם של שנים-עשר התלמידים: שמעון (הנקרא גם פטרוס), אנדרי (אחיו של שמעון), יעקב (בנו של זבדי), יוחנן (אחיו של יעקב), פיליפוס, בר-תלמי, תומא, מתתיהו (גובה המכס), יעקב (בן-חלפי), תדי, שמעון (מחבורת "הקנאים"), ויהודה איש קריות (זה שהסגיר את ישוע).

ישוע נתן להם את ההוראות הבאות: "אל תלכו אל הגויים או אל השומרונים, כי אם אל הצאן התועה של עם ישראל בלבד. לכו וספרו להם שמלכות השמים קרובה. רפאו את החולים, הקימו את המתים לתחייה, רפאו את המצורעים וגרשו את השדים. אתם קיבלתם הכול חינם אין כסף, לכן אל תדרשו תמורה בעד שירותכם!

"אל תיקחו איתכם זהב, כסף או נחושת. 10 אל תיקחו תרמיל עם בגדים להחלפה, לא נעלים ואף לא מקל הליכה. האנשים שתעזרו להם ידאגו לכם ויטפלו בכם. 11 בבואכם לעיר או לכפר, חפשו שם בן אדם טוב והישארו בביתו עד שיגיע הזמן ללכת לעיר אחרת. 12 כשתכנסו אל הבית, קודם כל ברכו אותו בשלום. 13 אם זהו ביתם של אנשים טובים, הברכה תתקיים; ואם אין אלה אנשים טובים, הברכה תשוב אליכם. 14 בכל עיר או בית שבהם לא יקבלו אתכם, נערו את אבק המקום מעל רגליכם ולכו לדרככם. 15 אני אומר לכם: אף לסדום ועמורה יהיה קל יותר ביום-הדין מאשר לערים אלה.

16 "אני שולח אתכם כמו כבשים בין זאבים. לכן היו ערמומיים כנחשים ותמימים כיונים. 17 אולם היזהרו! כי עלולים לאסור ולשפוט אתכם ולהלקות אתכם בשוטים בבתי-הכנסת. 18 כן, יהיה עליכם להישפט לפני מלכים ומושלים בגללי, אולם זאת תהיה לכם הזדמנות לספר להם ולעולם כולו על אודותיי.

19 "כשיאסרו אתכם, אל תדאגו למה שתגידו במשפט, כי אני אשים בפיכם את המילים הנכונות בזמן הנכון, 20 וכך לא אתם תדברו, כי אם רוח אביכם שבשמים ידבר בפיכם.

21 "אח יבגוד באחיו ויסגירו למוות; אבות ימסרו את בניהם למוות; ילדים יקומו נגד הוריהם וייגרמו למותם. 22 כולם ישנאו אתכם משום שאתם שייכים לי, אולם כל מי שיחזיק מעמד עד הסוף – ייוושע!

23 "אם רודפים אתכם ומציקים לכם בעיר אחת – ברחו לעיר אחרת. לא תספיקו לעבור בין כל הערים עד שבן-האדם יחזור. 24 תלמיד איננו גדול ממורו, ועבד אינו מכובד מאדוניו. 25 התלמיד משתתף בגורל מורו, ומה שיקרה לאדון יקרה גם לעבד. ואם לי, האדון, קראו 'בעל-זבוב' (אדון השדים), אין ספק שכך יקראו גם לכם. 26 אולם אל תפחדו מאלה שמאיימים עליכם, כי יבוא הזמן שהאמת תצא לאור, וכולם יוכלו לראות את מזימות הסתר שלהם.

27 "מה שאני אומר לכם בחושך, לכו והכריזו אותו באור היום. ומה שאני לוחש באוזניכם, השמיעו בקול מעל גגות הבתים.

28 "אל תפחדו מאלה היכולים להרוג את גופכם בלבד, אולם אינם מסוגלים לפגוע בנפשכם! עליכם לפחוד רק מאלוהים היכול להשמיד גם את הגוף וגם את הנפש בגיהינום. 29 אף ציפור דרור (הנמכרת בזול) לא תיפול על הארץ בלי שאביכם שבשמים ידע זאת. 30 אלוהים יודע אף את מספר השערות שעל ראשכם! 31 לכן אל תפחדו! אתם יקרים לאלוהים יותר מציפורים רבות.

32 "כל המודה בי לפני בני-אדם, גם אני אודה בו לפני אבי שבשמים. 33 אולם אם מישהו טוען שאינו מכיר אותי, גם אני לא אכיר בו לפני אבי שבשמים.

34 "אל תחשבו שבאתי להשכין שלום בארץ! לא שלום, כי אם חרב. 35 באתי להמריד בן באביו ובת באמה, ולגרום לכלה למרוד בחמותה. 36 אויביו הגדולים של האדם יהיו דווקא בני-ביתו. 37 אם אתה אוהב את אביך ואת אמך יותר ממני, אינך ראוי להיות תלמידי. ואם אתה אוהב את בנך או את בתך יותר ממני, אינך ראוי לי. 38 אם אינך מוכן לשאת את צלבך וללכת אחרי, אינך ראוי לי.

39 "אם אתה רוצה לשמור על חייך – תאבד אותם, ואם תהיה מוכן לוותר על חייך למעני – תציל אותם.

40 "מי שמקבל אתכם בשמחה – מקבל אותי. ומי שמקבל אותי – מקבל גם את האלוהים ששלח אותי. 41 אם תקבלו בשמחה נביא, משום שהוא איש אלוהים – תקבלו אותו שכר בשמים שמקבל הנביא. ואם תקבלו אנשים טובים וצדיקים, משום שהם אוהבים את ה' – תקבלו אותו השכר שהם מקבלים. 42 ואם בתור תלמידי תתנו לילד קטן כוס מים קרים, אני מבטיח לכם שתקבלו שכר משמעותי על כך."

New American Standard Bible

Matthew 10

The Twelve Disciples; Instructions for Service

1Jesus summoned His twelve disciples and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal every kind of disease and every kind of sickness.

Now the names of the twelve apostles are these: The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; and [a]James the son of Zebedee, and [b]John his brother; Philip and [c]Bartholomew; Thomas and Matthew the tax collector; [d]James the son of Alphaeus, and Thaddaeus; Simon the [e]Zealot, and Judas Iscariot, the one who betrayed Him.

These twelve Jesus sent out after instructing them: “Do not [f]go [g]in the way of the Gentiles, and do not enter any city of the Samaritans; but rather go to the lost sheep of the house of Israel. And as you go, [h]preach, saying, ‘The kingdom of heaven [i]is at hand.’ Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. Freely you received, freely give. Do not acquire gold, or silver, or copper for your money belts, 10 or a [j]bag for your journey, or even two [k]coats, or sandals, or a staff; for the worker is worthy of his [l]support. 11 And whatever city or village you enter, inquire who is worthy in it, and stay [m]at his house until you leave that city. 12 As you enter the [n]house, give it your [o]greeting. 13 If the house is worthy, [p]give it your blessing of peace. But if it is not worthy, [q]take back your blessing of peace. 14 Whoever does not receive you, nor heed your words, as you go out of that house or that city, shake the dust off your feet. 15 Truly I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city.

A Hard Road before Them

16 “Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves; so [r]be shrewd as serpents and innocent as doves. 17 But beware of men, for they will hand you over to the courts and scourge you in their synagogues; 18 and you will even be brought before governors and kings for My sake, as a testimony to them and to the Gentiles. 19 But when they hand you over, do not worry about how or what you are to say; for it will be given you in that hour what you are to say. 20 For it is not you who speak, but it is the Spirit of your Father who speaks in you.

21 “Brother will betray brother to death, and a father his child; and children will rise up against parents and [s]cause them to be put to death. 22 You will be hated by all because of My name, but it is the one who has endured to the end who will be saved.

23 “But whenever they persecute you in [t]one city, flee to [u]the next; for truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes.

The Meaning of Discipleship

24 “A [v]disciple is not above his teacher, nor a slave above his master. 25 It is enough for the disciple that he become like his teacher, and the slave like his master. If they have called the head of the house [w]Beelzebul, how much more will they malign the members of his household!

26 “Therefore do not fear them, for there is nothing concealed that will not be revealed, or hidden that will not be known. 27 What I tell you in the darkness, speak in the light; and what you hear whispered in your ear, proclaim upon the housetops. 28 Do not fear those who kill the body but are unable to kill the soul; but rather fear Him who is able to destroy both soul and body in [x]hell. 29 Are not two sparrows sold for a [y]cent? And yet not one of them will fall to the ground apart from your Father. 30 But the very hairs of your head are all numbered. 31 So do not fear; you are more valuable than many sparrows.

32 “Therefore everyone who [z]confesses Me before men, I will also confess [aa]him before My Father who is in heaven. 33 But whoever [ab]denies Me before men, I will also deny him before My Father who is in heaven.

34 “Do not think that I came to [ac]bring peace on the earth; I did not come to bring peace, but a sword. 35 For I came to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law; 36 and a man’s enemies will be the members of his household.

37 “He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me; and he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me. 38 And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me. 39 He who has found his [ad]life will lose it, and he who has lost his [ae]life for My sake will find it.

The Reward of Service

40 “He who receives you receives Me, and he who receives Me receives Him who sent Me. 41 He who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet’s reward; and he who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man’s reward. 42 And whoever in the name of a disciple gives to one of these [af]little ones even a cup of cold water to drink, truly I say to you, he shall not lose his reward.”

Notas al pie

 1. Matthew 10:2 Or Jacob; James is the Eng form of Jacob
 2. Matthew 10:2 Gr Joannes, Heb Johanan
 3. Matthew 10:3 I.e. son of Talmai (Aram)
 4. Matthew 10:3 Or Jacob
 5. Matthew 10:4 Or Cananaean
 6. Matthew 10:5 Or go off
 7. Matthew 10:5 Or on the road of (Gr hodos: way or road)
 8. Matthew 10:7 Or proclaim
 9. Matthew 10:7 Lit has come near
 10. Matthew 10:10 Or knapsack, or beggar’s bag
 11. Matthew 10:10 Or inner garments
 12. Matthew 10:10 Lit nourishment
 13. Matthew 10:11 Lit there until
 14. Matthew 10:12 Or household
 15. Matthew 10:12 I.e. the familiar Heb blessing, “Peace be to this house!”
 16. Matthew 10:13 Lit your peace is to come upon it
 17. Matthew 10:13 Lit your peace is to return to you
 18. Matthew 10:16 Or show yourselves to be
 19. Matthew 10:21 Lit put them to death
 20. Matthew 10:23 Lit this
 21. Matthew 10:23 Lit the other
 22. Matthew 10:24 Or student
 23. Matthew 10:25 Or Beezebul: ruler of demons
 24. Matthew 10:28 Gr Gehenna
 25. Matthew 10:29 Gr assarion, the smallest copper coin
 26. Matthew 10:32 Lit will confess in Me
 27. Matthew 10:32 Lit in him
 28. Matthew 10:33 Lit will deny
 29. Matthew 10:34 Lit cast
 30. Matthew 10:39 Or soul
 31. Matthew 10:39 Or soul
 32. Matthew 10:42 I.e. humble