Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 8

1יום אחד כשהתאסף קהל גדול סביב ישוע, שוב לא היה להם מה לאכול. ישוע כינס את תלמידיו כדי לדון במצב.

"אני מרחם על האנשים האלה," אמר. "הם נמצאים כאן כבר שלושה ימים, ונגמר להם האוכל. אם אשלח אותם הביתה רעבים, הם יתעלפו בדרך, מפני שחלקם באו ממקומות רחוקים."

"מאין נמצא להם אוכל במקום השומם הזה?" שאלו התלמידים בפליאה.

"כמה ככרות לחם יש לכם?" שאל ישוע בהתעלמות מהערתם. "שבע", השיבו. ישוע ביקש מהקהל לשבת על הארץ. הוא לקח את שבע ככרות הלחם, הודה לאלוהים עליהן, פרס את הלחם לפרוסות ונתן לתלמידיו כדי שיגישו לקהל. הם מצאו גם כמה דגים קטנים. ישוע ברך עליהם וביקש מתלמידיו להגישם לקהל. למרבית הפלא אכלו כולם עד ששבעו, ולאחר מכן שלח אותם ישוע הביתה. כארבעת-אלפים איש השתתפו בארוחה באותו יום, וכשאספו את השאריות והפירורים הם מילאו שבעה סלים גדולים!"

10 מיד לאחר מכן עלו ישוע ותלמידיו לסירה ושטו לאזור דלמנותא. 11 הפרושים בדלמנותא שמעו על בואו, ובאו להתווכח איתו ולנסותו. אמרו לישוע: "הראה לנו אות מהשמים, ואז נאמין בך."

12 ישוע נאנח אנחה עמוקה והשיב: "לא אחולל למענכם כל פלא ולא אראה לכם כל אות מהשמים. כמה הוכחות דרושות לכם כדי שתאמינו?"

13 ישוע עזב אותם, חזר לסירה ושט לגדה השנייה של הכינרת. 14 התלמידים שכחו לקחת איתם מספיק אוכל, ונותר להם בסירה רק כיכר לחם אחת.

15 בהיותם בסירה הזהיר ישוע את תלמידיו בתקיפות: "היזהרו מהשאור של המלך הורדוס ושל הפרושים!"

16 "למה הוא מתכוון?" שאלו התלמידים זה את זה. לבסוף הגיעו למסקנה שהוא ודאי מדבר על כך ששכחו לקחת איתם מספיק לחם.

17 ישוע הקשיב לשיחתם והגיב: "אתם טועים לגמרי. איני מדבר כלל על הלחם שבסירה. האם קשה לכם כל-כך להבין זאת? 18 למה אתם לא רואים, למה אתם לא שומעים? למה אתם לא קולטים דבר?

19 האם שכחתם את 5000 האנשים שהאכלתי בחמש כיכרות לחם? אמרו לי, כמה לחם נותר לאחר הארוחה?"

"שנים-עשר סלים מלאים," ענו התלמידים במבוכה.

20 "וכאשר האכלתי את 4000 האנשים בשבע ככרות לחם, כמה נותר בסוף?"

"שבעה סלים מלאים ," השיבו התלמידים.

21 "ואתם עוד מעזים לחשוב שאני דואג משום שיש לנו רק כיכר לחם אחת?"

22 בהגיעם לבית-צידה הביאו אליו מספר אנשים אדם עיוור, והתחננו לפניו שיגע בו וישיב לו את ראייתו. 23 ישוע אחז ביד העיוור והוציאו אל מחוץ לכפר, שם ירק בעיניו והניח עליהן את ידיו.

"האם אתה רואה עכשיו?" שאל ישוע.

24 האיש הביט סביבו והשיב: "כן! אני רואה אנשים; אבל הם נראים מטושטשים – כמו עצים מהלכים!"

25 ישוע הניח שוב את ידיו על עיני האיש, והן נרפאו כליל. עתה יכול היה האיש לראות למרחוק בבירור.

26 ישוע שלח אותו הביתה אל משפחתו ואמר: "אל תלך לספר את הדבר לאנשי הכפר; לך ישר הביתה."

27 ישוע ותלמידיו עזבו את הגליל והלכו לכפרי קיסריה של פיליפוס. בדרך שאל ישוע את תלמידיו: "מה אומרים עלי אנשים? למי הם חושבים אותי?"

28 "יש אנשים שחושבים שאתה יוחנן המטביל," ענו התלמידים, "ואחרים חושבים שאתה אליהו הנביא או נביא אחר שקם לתחייה."

29 "מי אתם חושבים שאני?" המשיך ישוע לשאול.

"אתה המשיח!" קרא פטרוס. 30 אולם ישוע הזהיר אותם שלא יגלו זאת לאיש.

31 רק מאז החל ישוע לספר להם על הייסורים המצפים לו, והוא עוד סיפר שראשי הכוהנים, הסופרים והזקנים יגרמו למותו, אך יקום לתחייה לאחר שלושה ימים. 32 ישוע דיבר אתם בגלוי לב, אולם פטרוס לקח אותו הצידה והוכיח אותו: "אל תדבר כך!"

33 ישוע הביט בפטרוס ואמר לו בחומרה: "סור ממני, שטן שכמותך! אתה מסתכל על כך מנקודת ראות אנושית, ולא מנקודת ראותו של אלוהים."

34 ישוע ביקש מתלמידיו להתקרב אליו ולהקשיב. "מי שרוצה להיות תלמידי עליו להתכחש לעצמו, לשאת את צלבו וללכת אחרי. 35 מי שחפץ להציל את חייו – יאבד אותם, אולם מי שיתכחש לחייו למעני ולמען הבשורה – יציל אותם.

36 "איזה רווח יש לאדם שיכול להשיג את כל העולם אבל מפסיד את חייו? 37 מה כבר יכול בן-אדם לתת בתמורה לחייו? 38 דעו לכם, שכל מי שמתבייש בי ובדברי בדור החוטא וחסר האמונה הזה, הוא יהיה לבושה לבן האדם בבואו בכבוד אלוהים עם המלאכים הקדושים."

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Мк 8

Насыщение четырёх тысяч человек

1В те же дни, когда опять собралась большая толпа и у людей не было еды, Иса подозвал учеников и сказал:

– Мне жаль этих людей, они со Мной вот уже три дня, и у них не осталось еды. Если Я отпущу их по домам голодными, то они в дороге ослабеют, ведь некоторые пришли издалека.

– Как же здесь, в этой пустыне, найти достаточно хлеба, чтобы их накормить? – удивились ученики.

– Сколько у вас лепёшек? – спросил Иса.

– Семь, – ответили ученики.

Иса велел людям возлечь на землю. Затем Он взял семь лепёшек и, поблагодарив за них Аллаха, стал разламывать на куски, передавая ученикам, а те раздавали хлеб народу. Было у них и несколько рыбок; Иса благословил их и тоже велел раздать. Люди ели и насытились, и ещё набралось семь корзин остатков. А было там около четырёх тысяч человек. Иса отпустил народ 10 и сразу же, сев вместе с учениками в лодку, отправился в Далмануфские земли.

Религиозные вожди требуют знамения с неба

11 К Исе подошли блюстители Закона и стали с Ним спорить. Они хотели испытать Его и требовали от Него знамения с неба. 12 Иса глубоко вздохнул и спросил:

– Почему это поколение ищет знамения? Говорю вам истину, ему не будет дано никакого знамения.

13 И, оставив их, Он снова сел в лодку и отправился на другую сторону озера.

Предостережение от ложных учений

14 Ученики забыли взять с собой хлеба, и в лодке у них была всего одна лепёшка. 15 А Иса предостерегал их:

– Смотрите, берегитесь закваски блюстителей Закона и закваски Ирода[a].

16 Ученики стали рассуждать между собой:

– Он говорит это потому, что у нас нет хлеба.

17 Зная, о чём они говорят, Иса сказал:

– Почему вы рассуждаете о том, что у вас нет хлеба? Неужели вы всё ещё не сознаёте и не понимаете? Неужели сердца ваши совсем закрыты? 18 У вас есть глаза, и вы не видите? Есть уши, и вы не слышите?[b] Неужели вы не помните? 19 Когда Я разделил пять лепёшек на пять тысяч человек, сколько полных корзин остатков вы набрали?

– Двенадцать, – ответили ученики.

20 – А когда семь лепёшек на четыре тысячи, сколько полных корзин остатков вы набрали?

– Семь, – ответили те.

21 – Так неужели вы всё ещё не понимаете? – сказал Иса.

Иса Масих возвращает зрение слепому

22 Когда они пришли в Вифсаиду, к Исе привели слепого и попросили прикоснуться к нему. 23 Иса взял слепого за руку, вывел из селения, плюнул ему на глаза и, возложив на него руки, спросил:

– Видишь что-нибудь?

24 Тот посмотрел вокруг и сказал:

– Вижу людей: словно двигаются деревья.

25 Иса ещё раз приложил руки к его глазам, и он исцелился, зрение вернулось к нему, и он стал видеть всё чётко и ясно. 26 Иса отправил его домой, сказав:

– Смотри, в селение не заходи.

Петир признаёт Ису Масихом

27 Иса с учениками пошёл в селения, прилегающие к Кесарии Филипповой. По дороге Иса спросил их:

– За кого принимают Меня люди?

28 Ученики ответили:

– За пророка Яхию, другие же говорят, что Ты пророк Ильяс, а третьи – один из других пророков.

29 – А вы кем считаете Меня? – спросил их Иса.

Петир ответил:

– Ты – обещанный Масих[c].

30 Но Иса велел им никому не говорить о Нём.

Иса Масих впервые говорит о Своей смерти и воскресении

31 И Он начал учить их, что Ниспосланному как Человек предстоит много пострадать и быть отвергнутым старейшинами, главными священнослужителями и учителями Таурата, что Он будет убит, но через три дня воскреснет. 32 Он прямо говорил об этом. Тогда Петир отвёл Его в сторону и стал возражать. 33 Иса же, обернувшись и посмотрев на учеников, строго сказал Петиру:

– Прочь от Меня, Шайтан! Ты рассуждаешь по-человечески, не понимая того, что хочет Аллах.

Цена следования за Исой Масихом

34 Подозвав народ и Своих учеников, Иса сказал им:

– Если кто желает быть Моим последователем, пусть отречётся от самого себя, уподобится человеку, который несёт крест на место своего распятия, и пусть следует за Мной. 35 Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет её, а кто потеряет свою жизнь ради Меня и Радостной Вести, тот спасёт её. 36 Ведь что пользы человеку приобрести весь мир, если при этом он повредит своей душе? 37 И что человек может дать в обмен за свою душу? 38 Кто постыдится Меня и Моих слов перед этим грешным и неверным Аллаху поколением, того постыдится и Ниспосланный как Человек, когда придёт в славе Своего Отца со святыми ангелами.

Notas al pie

  1. 8:15 Это Ирод Антипа (см. сноску на 6:14).
  2. 8:18 См. Иер. 5:21; Езек. 12:2.
  3. 8:29 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.