הבשורה על-פי מרקוס 3 – HHH & NIRV

Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 3:1-35

1ישוע חזר לבית־הכנסת בכפר־נחום וראה שם איש שידו משותקת. 2מאחר שהיום היה שבת, רצו מתנגדיו של ישוע לראות אם ירפא את האיש. הם החליטו שאם ישוע ירפא את האיש, יאסרו אותו.

3ישוע אמר לבעל היד המשותקת: ”בוא ועמוד לפני כולם.“ 4לאחר מכן הוא פנה אל הזוממים נגדו ושאל: ”על־פי התורה האם עלינו לעשות בשבת מעשים טובים, או מעשים רעים? האם עלינו להציל נפשות בשבת, או לאבד אותן?“ לא הייתה תשובה בפיהם. 5ישוע הביט בהם בכעס וצער, בגלל לב האבן שלהם, ואז פקד על האיש החולה: ”הושט את ידך.“ האיש הושיט את ידו והיא נרפאה כליל.

6הפרושים מיהרו להתייעץ עם אנשי הורדוס כיצד להיפטר מישוע.

7‏-8ישוע ותלמידיו עזבו את בית־הכנסת והלכו לשפת הים. הקהל הרב שהלך אחריהם בא כמעט מכל קצות הארץ: מהגליל, מיהודה, מירושלים, מאדום, מעבר הירדן ואפילו מאזור צור וצידון. כל האנשים האלה הלכו אחרי ישוע מפני ששמעו על הנסים והנפלאות שחולל, וכמובן שרצו לראות אותו במו עיניהם.

9ישוע ביקש מתלמידיו להכין לו סירה, כדי שאם ינסה הקהל להידחק אליו ויאלץ אותו להיכנס למים, יוכל לעלות על הסירה. 10באותו יום הוא ריפא חולים רבים מאוד, וכתוצאה מכך הלכו והתרבו החולים שנהרו אליו מכל עבר, וכל אחד ניסה לגעת בו כדי להירפא.

11כאשר נגעו אנשים אחוזי־שדים בישוע, הם נפלו לפניו וצעקו: ”אתה הוא בן־האלוהים!“ 12אולם ישוע ציווה עליהם לשתוק ולא לגלות את זהותו. 13ישוע עלה על אחד ההרים והזמין אליו אנשים מסוימים מבין הקהל. 14‏-15הוא בחר שנים־עשר איש שיהיו מלוויו הקבועים ושילכו ללמד את העם, ונתן להם סמכות לרפא חולים ולגרש שדים.

16‏-19אלה שמות השנים־עשר שישוע בחר:

שמעון כֵּיפָא (שישוע כינה אותו ”פטרוס“),

יעקב ויוחנן בני־זבדי (שישוע כינה ”בני־רעם“),

‎אַנְדְּרֵי,

פיליפוס,

בר־תלמי,

מתי,

תומא,

יעקב בן־חלפי,

תדי,

שמעון (מחבורת הקנאים)

ויהודה איש קריות (אשר מאוחר יותר הסגיר את ישוע).

20כאשר חזר ישוע לבית מארחיו, שוב המתין לו קהל שמילא את כל הבית, כך שישוע ותלמידיו לא יכלו להפסיק ולאכול. 21כשנודע לבני משפחתו על כך, הם באו לקחתו לביתם. ”הוא יצא מדעתו!“ קראו. 22מורי הלכה מירושלים באו לשם ואמרו: ”אתם יודעים מדוע הוא יכול לגרש שדים? מפני שבעל־זבול, שר השדים, שוכן בתוכו!“

23ישוע קיבץ אותם סביבו ודיבר אליהם במשלים. ”כיצד יכול השטן לגרש את השטן?“ שאל. 24ממלכה מפולגת לא תחזיק מעמד ותתמוטט. 25משפחה שיש בה חילוקי דעות ופילוגים – תיהרס. 26אם השטן נלחם נגד עצמו, מה יוכל להשיג? 27איש אינו יכול לשדוד את מלכות השטן לפני שיכבול אותו תחילה. לאחר שיכבול את השטן, יוכל לשדוד את רכושו.

28”אני מזהיר אתכם,“ המשיך ישוע, ”כל החטאים וגידופים ייסלחו לבני האדם. 29רק חטא אחד לעולם לא ייסלח – גידוף רוח הקודש.“

30ישוע מצא לנכון להזהיר אותם, שכן טענו שהוא חולל נסים בכוחו של השטן (במקום שיודו שהוא חולל נסים בכוחו של רוח הקודש).

31‏-32בינתיים באו אמו ואחיו של ישוע אל הבית שבו לימד. הם שלחו מישהו לקרוא לישוע החוצה, כי רצו לדבר איתו. ”אמך ואחיך מחכים לך בחוץ; הם רוצים לדבר אתך“, אמר לו מישהו.

33”מי היא אמי?“ ”מי הם אחי?“ קרא ישוע. 34הוא הביט באנשים סביבו והכריז: ”הנה אמי ואחי! 35כל השומע בקול אלוהים הוא אחי, אחותי ואמי.“

New International Reader’s Version

Mark 3:1-35

Jesus Heals on the Sabbath Day

1Another time Jesus went into the synagogue. A man with a weak and twisted hand was there. 2Some Pharisees were trying to find fault with Jesus. They watched him closely. They wanted to see if he would heal the man on the Sabbath day. 3Jesus spoke to the man with the weak and twisted hand. “Stand up in front of everyone,” he said.

4Then Jesus asked them, “What does the Law say we should do on the Sabbath day? Should we do good? Or should we do evil? Should we save life? Or should we kill?” But no one answered.

5Jesus looked around at them in anger. He was very upset because their hearts were stubborn. Then he said to the man, “Stretch out your hand.” He stretched it out, and his hand had become as good as new. 6Then the Pharisees went out and began to make plans with the Herodians. They wanted to kill Jesus.

Crowds Follow Jesus

7Jesus went off to the Sea of Galilee with his disciples. A large crowd from Galilee followed. 8People heard about all that Jesus was doing. And many came to him. They came from Judea, Jerusalem and Idumea. They came from the lands east of the Jordan River. And they came from the area around Tyre and Sidon. 9Because of the crowd, Jesus told his disciples to get a small boat ready for him. This would keep the people from crowding him. 10Jesus had healed many people. So those who were sick were pushing forward to touch him. 11When people controlled by evil spirits saw him, they fell down in front of him. The spirits shouted, “You are the Son of God!” 12But Jesus ordered them not to tell people about him.

Jesus Appoints the Twelve Disciples

13Jesus went up on a mountainside. He called for certain people to come to him, and they came. 14He appointed 12 of them so that they would be with him. He would also send them out to preach. 15And he gave them authority to drive out demons.

16So Jesus appointed the 12 disciples.

Simon was one of them. Jesus gave him the name Peter.

17There were James, son of Zebedee, and his brother John. Jesus gave them the name Boanerges. Boanerges means Sons of Thunder.

18There were also Andrew,

Philip,

Bartholomew,

Matthew,

Thomas,

and James, son of Alphaeus.

And there were Thaddaeus

and Simon the Zealot.

19Judas Iscariot was one of them too. He was the one who was later going to hand Jesus over to his enemies.

Jesus Is Accused by Teachers of the Law

20Jesus entered a house. Again a crowd gathered. It was so large that Jesus and his disciples were not even able to eat. 21His family heard about this. So they went to take charge of him. They said, “He is out of his mind.”

22Some teachers of the law were there. They had come down from Jerusalem. They said, “He is controlled by Beelzebul! He is driving out demons by the power of the prince of demons.”

23So Jesus called them over to him. He began to speak to them using stories. He said, “How can Satan drive out Satan? 24If a kingdom fights against itself, it can’t stand. 25If a family is divided, it can’t stand. 26And if Satan fights against himself, and his helpers are divided, he can’t stand. That is the end of him. 27In fact, none of you can enter a strong man’s house unless you tie him up first. Then you can steal things from his house. 28What I’m about to tell you is true. Everyone’s sins and evil words against God will be forgiven. 29But whoever speaks evil things against the Holy Spirit will never be forgiven. Their guilt will last forever.”

30Jesus said this because the teachers of the law were saying, “He has an evil spirit.”

Jesus’ Mother and Brothers

31Jesus’ mother and brothers came and stood outside. They sent someone in to get him. 32A crowd was sitting around Jesus. They told him, “Your mother and your brothers are outside. They are looking for you.”

33“Who is my mother? Who are my brothers?” he asked.

34Then Jesus looked at the people sitting in a circle around him. He said, “Here is my mother! Here are my brothers! 35Anyone who does what God wants is my brother or sister or mother.”