Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 15

1השכם בבוקר נפגשו ראשי הכוהנים, הזקנים, הסופרים וכל חברי הסנהדרין כדי להתייעץ על הצעד הבא. הם החליטו לשלוח את ישוע בליווי משמר מזוין אל פילטוס, המושל הרומאי.

"האם אתה מלך היהודים?" שאל פילטוס.

"אתה אומר," השיב ישוע.

ראשי הכוהנים האשימו אותו בפשעים רבים. "מדוע אינך מגן על עצמך?" שאל פילטוס בתמיהה. "מה יש לך לומר?" להפתעתו של פילטוס לא ענה ישוע דבר.

כל שנה בחג הפסח נהג פילטוס להוציא לחופשי אסיר יהודי אחד, לפי בחירת העם. באותו זמן היה בכלא אסיר יהודי בשם בר-אבא, אשר הואשם ברצח (יחד עם אחרים) בעת אחת המרידות.

בינתיים החל ההמון לבקש מפילטוס שישחרר אסיר אחד כמנהגו.

"האם אתם רוצים שאוציא לחופשי את מלך היהודים?" שאל פילטוס. 10 הוא הציע לשחרר את ישוע, כי הבין שראשי הכוהנים אסרו אותו מתוך קנאה.

11 אולם ראשי הכוהנים הסיתו את ההמון לדרוש את שחרורו של בר-אבא במקום שחרורו של ישוע.

12 "אם אשחרר את בר-אבא, מה אעשה עם איש שאתם קוראים לו מלך היהודים?" שאל פילטוס.

13 "צלוב אותו!" צעקו.

14 "אבל מדוע?" לא הבין פילטוס. "מה עשה?" הם לא ענו, ורק הגבירו את צעקותיהם: "צלוב אותו! צלוב אותו!"

15 פילטוס רצה למנוע מהומות אז נכנע לדרישת ההמון. על כן שחרר את בר-אבא מבית-הסוהר וציווה להלקות את ישוע בשוטים.

לאחר מכן לקחו החיילים הרומאים את ישוע לחצר הארמון. הם קראו לכל חיילי המשמר, הלבישו את ישוע בגלימת ארגמן, הכינו לו זר מקוצים ארוכים ודוקרניים והניחו את הזר על ראשו. 18 הם החלו ללעוג ולצחוק לו: "יחי מלך היהודים!" 19 הם הכו אותו באכזריות, חבטו על ראשו במקלות, ירקו עליו, כרעו ברך לפניו והשתחוו לו בלעג.

20 כשהתעייפו, הורידו מעליו את הגלימה, הלבישו אותו בבגדיו והובילוהו לצליבה.

21 החיילים פגשו בדרך את שמעון הקוריני (אביהם של אלכסנדר ורופוס), שחזר מהשדה, ואילצוהו לשאת את הצלב של ישוע למקום הצליבה.

22 ישוע הובא למקום הנקרא "גלגלתא", כלומר "מקום הגולגולת". 23 הם הגישו לו יין מסומם, אך הוא סרב לשתות. 24 לאחר מכן הם צלבו אותו וערכו הגרלה על בגדיו.

25 בשעה תשע בבוקר צלבו את ישוע.

26 מעל ראשו היה תלוי שלט שאשמתו כתובה עליו: "מלך היהודים".

27 באותו בוקר נצלבו איתו שני פושעים: אחד לימינו ואחד לשמאלו, 28 וכך התקיים הפסוק[a]: "ואת פושעים נמנה."

העוברים והשבים קיללו אותו ולעגו לו: "הבה נראה אותך כעת הורס את בית-המקדש ובונה אותו מחדש תוך שלושה ימים! אם אתה גיבור כזה, מדוע אינך מציל את עצמך ויורד מהצלב?" 31 גם ראשי הכוהנים והסופרים עמדו סביבו ולעגו לו. "הוא יכול להושיע את כולם חוץ מאשר את עצמו!" צחקו.

32 "משיח שכמוך!" קראו לעברו. "מלך ישראל, הבה נראה אותך יורד מהצלב, ואז נאמין למה שאתה אומר!" גם שני הפושעים שנצלבו איתו קיללו אותו.

33 בשעה שתים עשרה בצהריים כיסה חושך את כל הארץ למשך שלוש שעות.

34 בשעה שלוש זעק ישוע זעקת שבר: "אלי, אלי, למה שבקתני?" ("אלי, אלי, למה עזבתני?"[b]) 35 אחדים מהאנשים שעמדו שם חשבו שהוא קורא לאליהו הנביא. 36 איש אחד רץ והביא ספוג טבול בחומץ, שם אותו בקצה מוט ארוך והגיש אותו לישוע. "הבה נראה אם אליהו באמת יציל אותו!" קרא האיש.

37 באותו רגע זעק ישוע זעקת שבר נוספת ונפח את נשמתו.

38 בבית-המקדש, הפרוכת התלויה לפני קודש הקודשים נקרעה לשניים מלמעלה למטה.

39 קצין רומאי אחד, שעמד בין הצופים וראה כיצד נפח ישוע את נשמתו, קרא: "הוא באמת היה בן-אלוהים!"

גם נשים עמדו במרחק מה וחזו בצליבה; ביניהן היו מרים המגדלית, מרים (אמם של יעקב ויוסי) ושלומית. כל אלה האמינו בישוע ואף שרתו אותו בהיותו בגליל. היו שם עוד נשים רבות אשר הלכו אחריו לירושלים.

כל זה התרחש ביום שישי. עם רדת הערב, יהודי נכבד בשם יוסף הרמתי ניגש לפילטוס וביקש את גופתו של ישוע. יוסף היה חבר בסנהדרין והאמין בביאת המשיח באותה עת. 44 פילטוס לא האמין שישוע כבר מת, ולכן ביקש מאחד מקציניו שיוודא את הדבר. 45 הקצין בדק ואישר שאכן ישוע כבר מת, ורק אז הרשה פילטוס ליוסף הרמתי לקחת את הגופה.

46 יוסף קנה סדין גדול, הוריד את גופת ישוע מהצלב, עטף אותה בסדין וקבר את ישוע בקבר חצוב בסלע. הוא סתם את פתח הקבר בסלע גדול. 47 מרים המגדלית ומרים אמו של יוסי ראו את המקום שבו נקבר ישוע.

Notas al pie

 1. הבשורה על-פי מרקוס 15:28 ישעיהו נג 12
 2. הבשורה על-פי מרקוס 15:34 תהלים כב 2

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мк 15

Исо Масех на допросе у Пилата

1Рано утром главные священнослужители, старейшины, учители Таврота и весь Высший Совет приняли решение. Они, связав Исо, отвели и передали Его Пилату[a].

Пилат спросил Его:

– Ты Царь иудеев?

– Ты сам так говоришь, – ответил Исо.

Главные священнослужители выдвигали против Исо много обвинений, и Пилат опять спросил Его:

– Почему Ты не отвечаешь? Видишь, как много против Тебя обвинений?

Но, к удивлению Пилата, Исо и на это ничего не отвечал.

Пилат осуждает Исо Масеха на распятие

На праздник Освобождения Пилат обычно отпускал одного из заключённых, по выбору народа. В это время в заключении находился человек по имени Бар-Абба, который вместе со своими сообщниками, совершил убийство во время бунта. Толпа стала просить у Пилата, чтобы он сделал то, что обычно делал для них.

– Хотите, чтобы я отпустил вам «Царя иудеев»? – спросил Пилат.

10 Он знал, что главные священнослужители предали Исо из зависти. 11 Но главные священнослужители подговорили толпу просить, чтобы отпустил лучше Бар-Аббу.

12 – Что же мне тогда делать с Тем, Кого вы называете Царём иудеев? – спросил Пилат.

13 – Распни Его! – закричала толпа.

14 – За что? Какое зло сделал Он? – спросил Пилат.

Однако толпа кричала всё громче:

– Распни Его!

15 Пилат, чтобы удовлетворить толпу, освободил им Бар-Аббу, а Исо отдал на распятие, приказав сперва бичевать Его.

Римские солдаты издеваются над Исо Масехом

16 Солдаты отвели Исо во двор резиденции наместника и созвали весь полк. 17 Они одели Его в пурпурную мантию и, сплетя венок из терновника, надели на Него.

18 – Да здравствует Царь иудеев! – приветствовали они.

19 Они били Его тростью по голове и плевали на Него, падали перед Ним на колени и кланялись Ему. 20 Вдоволь наиздевавшись, они сняли с Него пурпурную мантию, одели Исо в Его собственную одежду и вывели на распятие.

Исо Масеха ведут на распятие

21 По дороге они остановили человека, шедшего с поля, – это был Шимон из Кирены, отец Искандара и Руфа, – и заставили его нести крест Исо. 22 Исо привели на место, называемое Голгофа (что означает «Лобное место»[b]). 23 Они дали Ему вино, смешанное со смирной[c], но Он не стал пить.

Казнь Исо Масеха

24 Они распяли Исо, а Его одежду поделили между собой, бросая жребий, кому что взять.[d] 25 Когда Его распяли, было девять часов утра. 26 Надпись, указывавшая Его вину, гласила: ЦАРЬ ИУДЕЕВ. 27-28 Вместе с Ним распяли и двух разбойников, одного по правую, другого по левую сторону от Него.[e] 29 Проходившие мимо бранили Его. Качая головами,[f] они говорили:

– Ну что? Ты ведь собирался разрушить храм и в три дня отстроить его! 30 Спаси Себя, сойди с креста!

31 Главные священнослужители и учители Таврота тоже насмехались над Исо.

– Спасал других, – говорили они, – а Себя спасти не может. 32 Масех, Царь Исроила! Пусть Он сойдёт с креста, чтобы мы увидели и поверили.

Также оскорбляли Его и распятые вместе с Ним.

Смерть Исо Масеха

33 В полдень по всей земле стало темно, и это продолжалось до трёх часов дня. 34 В три часа Исо громко крикнул:

– Элахи,[g] Элахи, льма шбактани? – (что означает: «Бог Мой, Бог Мой, почему Ты Меня оставил?»)[h]

35 Некоторые из стоявших поблизости, услышав это, сказали:

– Слышите, пророка Ильёса зовёт.[i]

36 Один из них подбежал и, пропитав губку кислым вином, насадил её на палку и дал Исо пить.[j]

– Подождите, давайте посмотрим, придёт Ильёс снять Его или нет, – сказал он.

37 Громко вскрикнув, Исо испустил дух. 38 И завеса в храме разорвалась надвое сверху донизу.[k] 39 Стоявший напротив Исо римский офицер, увидев, как Он испустил дух, сказал:

– Этот Человек действительно был Сыном Всевышнего (божественным Царём)!

40 Там были и женщины, которые издали наблюдали за происходящим. Среди них была Марьям из Магдалы, Марьям, мать Якуба младшего и Иосии, и Саломия. 41 Они следовали за Исо, когда Он был в Галилее, и помогали Ему. Там было много и других женщин, которые пришли с Ним в Иерусалим.

Погребение Исо Масеха

42 Был день приготовления к субботе. Вечером 43 Юсуф из Аримафеи, влиятельный член Высшего Совета, который и сам был из числа ожидавших Царства Всевышнего, осмелился пойти к Пилату и попросить тело Исо. 44 Пилат удивился, услышав, что Исо так скоро умер. Он позвал римского офицера и спросил, давно ли Исо умер. 45 Узнав от римского офицера, что Исо действительно мёртв, он отдал тело Юсуфу. 46 Юсуф купил льняное полотно, снял тело, обернул его полотном и положил в вырубленную в скале могильную пещеру. Ко входу в могильную пещеру он привалил камень. 47 А Марьям из Магдалы и Марьям, мать Иосии, видели, куда Он был положен.

Notas al pie

 1. Мк 15:1 Понтий Пилат был римским наместником в Иудее с 26 по 36 гг.
 2. Мк 15:22 Букв.: «место черепа». Этот холм имел такое название, по всей вероятности, из-за своей формы, напоминавшей человеческий череп.
 3. Мк 15:23 Смирна (мирра) – приятно пахнущая смола растущего в Аравии растения.
 4. Мк 15:24 См. Заб. 21:19.
 5. Мк 15:27 В некоторых рукописях присутствуют слова: «И исполнилось Писание, где говорится: “И был причислен к беззаконным”». В данном случае цитируется стих из Книги Пророков (Ис. 53:12).
 6. Мк 15:29 См. Заб. 21:8.
 7. Мк 15:34 Элахи – слово «Элах» («Бог») с местоименным суффиксом «и» переводится как «Бог мой». Многие ранние центральноазиатские последователи Исо Масеха называли Всевышнего «Алаха́», используя более позднюю форму слова «Элах». Слово «Алаха» родственно арабскому «Аллах». См. приложение V.
 8. Мк 15:34 Заб. 21:2.
 9. Мк 15:35 На еврейском языке имя Ильёс и выражение «Бог мой» звучат очень похоже.
 10. Мк 15:36 См. Заб. 68:22.
 11. Мк 15:38 Это была внутренняя завеса храма, которая отделяла «Святое» от «Святого Святых» (см. Исх. 26:31-35). Описанное событие символизирует открывшийся нам благодаря жертве Исо свободный доступ в присутствие Всевышнего (см. Евр. 10:19-22). А то, что завеса разорвалась сверху донизу, указывает на то, что это сделал Сам Всевышний.