Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 13

1כשיצא ישוע מבית-המקדש באותו יום, אחד מתלמידיו העיר: "רבי, ראה אילו מבנים יפים ואיזו עבודת אבנים נפלאה!"

"הבט היטב," ענה לו ישוע, "כי הכול ייהרס ויתמוטט; אף אבן לא תישאר במקומה."

ישוע ישב על הר הזיתים, מול בית-המקדש, ופטרוס, יעקב ויוחנן שנשארו איתו שאלו: "מתי יקרה הדבר? האם נקבל אזהרה מראש?"

ישוע הסביר להם בהרחבה את העומד להתרחש: "אל תתנו לאיש לרמות אתכם! אנשים רבים יבואו ויטענו: 'אני הוא המשיח!' ויוליכו שולל אנשים רבים. במקומות שונים תפרוצנה מלחמות, אך אין זה עדיין הסוף.

מדינות וממלכות תילחמנה זו בזו, בארצות רבות יהיו רעידות אדמה ורעב. אותות אלה יציינו רק את תחילת הסבל והייסורים העומדים לבוא. אולם כשיתחילו דברים אלה להתרחש, היזהרו! כי צפויה לכם סכנה גדולה. אויביכם יגררו אתכם בכוח לבתי המשפט, יכו אתכם בבתי-הכנסת, ויאשימו אתכם לפני השלטונות על היותכם תלמידי. אולם זו תהיה לכם הזדמנות לספר להם על הבשורה. 10 אך צריך שקודם הבשורה תוכרז לכל הגויים. 11 כאשר יאסרו אתכם ויעמידו אתכם למשפט, אל תדאגו לעדותכם או להגנתכם מה להגיד, כי מה שיינתן לכם באותה שעה, את זה תגידו; כי לא אתם תדברו, אלא רוח הקודש ידבר בפיכם.

12 אח יבגוד באחיו ויסגירו למוות, אבות יסגירו את ילדיהם, וילדים יסגירו את הוריהם למוות. 13 כולם ישנאו אתכם על היותכם שלי, אבל מי שיחזיק מעמד ולא יתכחש לי ייוושע.

14 כאשר תראו את חילול הקודש בבית-המקדש שעליו דיבר דניאל, (הקורא – שים לב!) ברחו להרי יהודה. אם אתה נמצא על גג ביתך – אל תיכנס הביתה; אם אתה בשדה – אל תחזור הביתה לקחת מעיל או כסף, כי אין זמן.

17 אוי לנשים ההרות ולמיניקות. 18 התפללו שכל זה לא יקרה בחורף, 19 כי תקופה זאת תהיה איומה ונוראה; דבר כזה לא קרה מאז בריאת העולם, וגם לא יקרה אחר כך. 20 אם אלוהים לא יקצר את הימים הנוראים האלה – איש לא יינצל. אבל אלוהים אכן יקצר את הסבל למען הבחירים.

21 אם יגיד לכם מישהו: 'ראיתי את המשיח בעיר פלונית!' אל תקשיבו לו, 22 כי משיחי-שקר ונביאי-שקר למיניהם יקומו ויטענו שנשלחו על-ידי ה'. הם אפילו יחוללו ניסים ונפלאות אשר יתעו את האנשים, ואם יוכלו הם יתעו אפילו את הבחירים. 23 ראו הוזהרתם!

24 לאחר שיסתיימו כל הצרות והסבל, השמש לא תזרח, הירח לא יאיר, 25 הכוכבים ייפלו מהשמים וצבא השמים יתמוטט.

26 "ואז כל בני האדם יראו את המשיח בא בעננים, בגבורה ובכבוד. 27 ואני אשלח את המלאכים לאסוף את הבחירים מכל קצוות הארץ. 28 "עץ התאנה ישמש לכם כדוגמה: כאשר הענפים מלבלבים והעלים ירוקים, אתם יודעים שהקיץ קרב. 29 כאשר כל מה שסיפרתי לכם יתחיל להתרחש, דעו לכם שזה קרוב.

30 כן, אלה הם המאורעות שיתרחשו ויציינו את הסוף. 31 השמים והארץ יעברו, אך דברי לא יעברו.

32 איש אינו יודע את היום והשעה של התרחשויות אלה; המלאכים בשמים אינם יודעים זאת, ואפילו אני עצמי איני יודע את המועד המדויק. רק אבי שבשמים יודע זאת! 33 עמדו על המשמר והיו מוכנים, מפני שאינכם יודעים מתי כל זה יתרחש.

34 משל דומה לזה הוא של אדם היוצא למסע בחו"ל. הוא משאיר עבודה לשכיריו לתקופת העדרו, ומצווה על השוער לעמוד על המשמר לקראת שובו בכל רגע. היו מוכנים! הלא אינכם יודעים מתי ישוב בעל הבית: בבוקר, בערב, מוקדם או מאוחר, פן יבוא וימצא אתכם ישנים. אני אומר שוב לכולכם: עמדו על המשמר!"

New American Standard Bible

Mark 13

Things to Come

1As He was going out of the temple, one of His disciples *said to Him, “Teacher, behold [a]what wonderful stones and [b]what wonderful buildings!” And Jesus said to him, “Do you see these great buildings? Not one stone will be left upon another which will not be torn down.”

As He was sitting on the Mount of Olives opposite the temple, Peter and [c]James and John and Andrew were questioning Him privately, “Tell us, when will these things be, and what will be the [d]sign when all these things are going to be fulfilled?” And Jesus began to say to them, “See to it that no one misleads you. Many will come in My name, saying, ‘I am He!’ and will mislead many. When you hear of wars and rumors of wars, do not be frightened; those things must take place; but that is not yet the end. For nation will rise up against nation, and kingdom against kingdom; there will be earthquakes in various places; there will also be famines. These things are merely the beginning of birth pangs.

“But [e]be on your guard; for they will deliver you to the [f]courts, and you will be flogged in the synagogues, and you will stand before governors and kings for My sake, as a testimony to them. 10 The gospel must first be preached to all the nations. 11 When they [g]arrest you and hand you over, do not worry beforehand about what you are to say, but say whatever is given you in that hour; for it is not you who speak, but it is the Holy Spirit. 12 Brother will betray brother to death, and a father his child; and children will rise up against parents and [h]have them put to death. 13 You will be hated by all because of My name, but the one who endures to the end, he will be saved.

14 “But when you see the abomination of desolation standing where it should not be (let the reader understand), then those who are in Judea must flee to the mountains. 15 The one who is on the housetop must not go down, or go in to get anything out of his house; 16 and the one who is in the field must not turn back to get his coat. 17 But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days! 18 But pray that it may not happen in the winter. 19 For those days will be a time of tribulation such as has not occurred since the beginning of the creation which God created until now, and never will. 20 Unless the Lord had shortened those days, no [i]life would have been saved; but for the sake of the [j]elect, whom He chose, He shortened the days. 21 And then if anyone says to you, ‘Behold, here is [k]the Christ’; or, ‘Behold, He is there’; do not believe him; 22 for false Christs and false prophets will arise, and will show [l]signs and wonders, in order to lead astray, if possible, the elect. 23 But take heed; behold, I have told you everything in advance.

The Return of Christ

24 “But in those days, after that tribulation, the sun will be darkened and the moon will not give its light, 25 and the stars will be falling from heaven, and the powers that are in [m]the heavens will be shaken. 26 Then they will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. 27 And then He will send forth the angels, and will gather together His [n]elect from the four winds, from the farthest end of the earth to the farthest end of heaven.

28 “Now learn the parable from the fig tree: when its branch has already become tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. 29 Even so, you too, when you see these things happening, [o]recognize that [p]He is near, right at the [q]door. 30 Truly I say to you, this [r]generation will not pass away until all these things take place. 31 Heaven and earth will pass away, but My words will not pass away. 32 But of that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but the Father alone.

33 “Take heed, keep on the alert; for you do not know when the appointed time [s]will come. 34 It is like a man away on a journey, who upon leaving his house and [t]putting his slaves in charge, assigning to each one his task, also commanded the doorkeeper to stay on the alert. 35 Therefore, be on the alert—for you do not know when the [u]master of the house is coming, whether in the evening, at midnight, or when the rooster crows, or in the morning— 36 in case he should come suddenly and find you asleep. 37 What I say to you I say to all, ‘Be on the alert!’”

Notas al pie

 1. Mark 13:1 Lit how great
 2. Mark 13:1 Lit how great
 3. Mark 13:3 Or Jacob
 4. Mark 13:4 Or attesting miracle
 5. Mark 13:9 Lit look to yourselves
 6. Mark 13:9 Or Sanhedrin or Council
 7. Mark 13:11 Lit lead
 8. Mark 13:12 Lit put them to death
 9. Mark 13:20 Lit flesh
 10. Mark 13:20 Or chosen ones
 11. Mark 13:21 I.e. the Messiah
 12. Mark 13:22 Or attesting miracles
 13. Mark 13:25 Or heaven
 14. Mark 13:27 Or chosen ones
 15. Mark 13:29 Or know
 16. Mark 13:29 Or it
 17. Mark 13:29 Lit doors
 18. Mark 13:30 Or race
 19. Mark 13:33 Lit is
 20. Mark 13:34 Lit giving the authority to
 21. Mark 13:35 Lit lord