Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי לוקס 3:1‏-38

1‏-2בשנה החמש־עשרה למלכותו של הקיסר טיבריוס, דיבר ה׳ אל יוחנן בן־זכריה שהתגורר במדבר. (באותה שנה היה פונטיוס פילטוס מושל יהודה; הורדוס – מושל הגליל; פיליפוס אחיו – מושל מדינות יטור וטרכונה; לוסניס – מושל אבילין; חנן וקייפא היו הכוהנים הגדולים). 3יוחנן החל לבקר בכל הערים והכפרים באזור הירדן וקרא לאנשים להיטבל במים, כדי להראות שהם מתחרטים על מעשיהם הרעים ובוחרים להאמין באלוהים, על־מנת שיסלח לחטאיהם.

4יוחנן קיים את דברי ישעיהו הנביא:3‏.4 ג 4 ישעיהו מ 3‏-5

”קול קורא במדבר

פנו דרך ה׳, ישרו מסילותיו.

5כל גיא יינשא,

וכל הר וגבעה ישפלו.

והיה העקב למישור והרכסים לבקעה,

6וראו כל בשר את ישועת אלוהים.“

7יוחנן היה אומר לאנשים הרבים שבאו להיטבל על־ידו: ”בני נחשים אתם!“ אמר להם יוחנן. ”מי אמר לכם שתוכלו להימלט מהעונש שה׳ עתיד להביא עליכם? 8לפני שתיטבלו עליכם להוכיח במעשים שאתם באמת מתחרטים על מעשיכם הרעים. אל תחשבו בלבכם: ’אלוהים לא יעניש אותנו כי אנחנו יהודים, בני אברהם‘. הרי אלוהים יכול לעשות מהאבנים האלה בנים לאברהם! 9כבר עכשיו מוכן גרזן המשפט של אלוהים לכרות כל עץ חסר תועלת שאינו נושא פרי. עצים חסרי תועלת ייכרתו ויישרפו!“

10לשמע דברי יוחנן נהג הקהל לשאול אותו: ”מה עלינו לעשות כדי להוכיח שאנו מתחרטים על מעשינו הרעים ומאמינים באלוהים?“

11”מי שיש לו שתי חולצות,“ השיב יוחנן, ”שייתן אחת מהן למי שאין לו אף אחת. מי שיש לו מספיק אוכל – שייתן לרעב.“

12גם גובי מכס, שהיו ידועים בשחיתותם, באו להיטבל ושאלו: ”רבי, כיצד נוכיח את כנות לבנו?“

13”אל תגבו למעלה מהמס הקבוע בחוק“, השיב יוחנן.

14”ומה עלינו לעשות?“ שאלו מספר חיילים.

”אל תסחטו כספים באיומים ובאלימות,“ השיב יוחנן, ”אל תוציאו דיבה על איש, הסתפקו במשכורתכם.“

15מאחר שכל העם ציפה וייחל לבואו של המשיח, תהה כל אחד בלבו אם יוחנן עצמו הוא המשיח. 16יוחנן העמידם על טעותם ואמר: ”אני מטביל אתכם במים, אולם בקרוב יבוא אדם גדול ונעלה ממני – הוא כל כך נעלה עד כי איני ראוי להתיר את שרוכי נעליו – והוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש. 17הוא גם יפריד בין המוץ לבין גרגירי החיטה – את המוץ ישרוף באש נצחית, ואילו את החיטה ישמור באסם.“ 18יוחנן השתמש באזהרות רבות מסוג זה כדי להוכיח את העם ולהעביר להם את הבשורה.

19אולם כשהוכיח יוחנן את הורדוס (מושל הגליל) על מעשיו הרעים, ובמיוחד על נישואיו האסורים להורודיה – אשת אחיו פיליפוס – 20השליך הורדוס את יוחנן לבית־סוהר, וכך הוסיף על חטאיו.

21יום אחד, לאחר שנטבלו אנשים רבים, נטבל גם ישוע. כאשר התפלל נפתחו השמים 22ורוח הקודש בדמות יונה ירדה ונחה עליו, ומן השמים קרא קול: ”אתה בני אהובי, מקור שמחתי.“

23ישוע היה כבן שלושים שנה כשהחל בפעילותו בציבור. ישוע נחשב לבנו של יוסף.

יוסף היה בנו של עלי;

24עלי היה בנו של מתת;

מתת היה בנו של לוי;

לוי היה בנו של מלכי;

מלכי היה בנו יני;

יני היה בנו של יוסף;

יוסף היה בנו של מתתיה;

25מתתיה היה בנו של אמוץ;

אמוץ היה בנו של נחום;

נחום היה בנו של חסלי;

חסלי היה בנו של נגי;

26נגי היה בנו של מחת;

מחת היה בנו של מתתיה;

מתתיה היה בנו של שמעי;

שמעי היה בנו של יוסף;

יוסף היה בנו של יודה;

27יודה היה בנו של יוחנן;

יוחנן היה בנו של רישא;

רישא היה בנו של זרובבל;

זרובבל היה בנו של שאלתיאל;

שאלתיאל היה בנו של נרי;

28נרי היה בנו של מלכי;

מלכי היה בנו של אדי;

אדי היה בנו של קוסם;

קוסם היה בנו של אלמדם;

אַלְמוֹדָם היה בנו של ער;

29ער היה בנו של ישוע;

ישוע היה בנו של אליעזר;

אליעזר היה בנו של יורים;

יורים היה בנו של מתת;

מתת היה בנו של לוי;

30לוי היה בנו של שמעון;

שמעון היה בנו של יהודה;

יהודה היה בנו של יוסף;

יוסף היה בנו של יונם;

יונם היה בנו של אליקים;

31אליקים היה בנו של מַלְאָה;

מַלְאָה היה בנו של מנא;

מנא היה בנו של מתתה;

מתתה היה בנו של נתן;

נתן היה בנו של דוד;

32דוד היה בנו של ישי;

ישי היה בנו של עובד;

עובד היה בנו של בועז;

בועז היה בנו של שלמון;

שלמון היה בנו של נחשון;

33נחשון היה בנו של עמינדב;

עמינדב היה בנו של ארני;

ארם היה בנו של חצרון;

חצרון היה בנו של פרץ;

פרץ היה בנו של יהודה;

34יהודה היה בנו של יעקב;

יעקב היה בנו של יצחק;

יצחק היה בנו של אברהם;

אברהם היה בנו של תרח;

תרח היה בנו של נחור;

35נחור היה בנו של שרוג;

שרוג היה בנו של רעו;

רעו היה בנו של פלג;

פלג היה בנו של עבר;

עבר היה בנו של שלח;

36שלח היה בנו של קינן;

קינן היה בנו של ארפכשד;

ארפכשד היה בנו של שם;

שם היה בנו של נוח;

נוח היה בנו של לֶמֶךְ;

37לֶמֶךְ היה בנו של מתושלח;

מתושלח היה בנו של חנוך;

חנוך היה בנו של ירד;

ירד היה בנו של מהללאל;

מהללאל היה בנו של קינן;

38קינן היה בנו של אנוש;

אנוש היה בנו של שת;

שת היה בנו של אדם;

אדם היה בנו של אלוהים.

Thai New Contemporary Bible

ลูกา 3:1-38

ยอห์นผู้ให้บัพติศมาเตรียมทาง

(มธ.3:1-12; มก.1:3-5,7,8)

1ในปีที่สิบห้าแห่งรัชกาลทิเบริอัสซีซาร์ ขณะนั้นปอนทิอัสปีลาตเป็นผู้ว่าการแคว้นยูเดีย เฮโรดครองแคว้นกาลิลี ส่วนฟีลิปน้องชายของเฮโรดครองแคว้นอิทูเรียและตราโคนิติส ลีซาเนียสครองแคว้นอาบีเลน 2ในสมัยที่อันนาสกับคายาฟาสเป็นมหาปุโรหิต พระวจนะของพระเจ้าก็ได้มาถึงยอห์นบุตรเศคาริยาห์ในถิ่นกันดาร 3เขาไปทั่วแถบลุ่มแม่น้ำจอร์แดน ประกาศบัพติศมาแห่งการกลับใจใหม่เพื่อรับการอภัยบาป 4ดังที่เขียนไว้ในหนังสือของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ว่า

“เสียงของผู้หนึ่งร้องในถิ่นกันดารว่า

‘จงเตรียมทางสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า

จงทำทางสำหรับพระองค์ให้ตรงไป

5หุบเขาทุกแห่งจะถูกถมให้เต็ม

ภูเขาและเนินเขาทุกแห่งจะถูกทำให้ต่ำลง

ทางคดเคี้ยวจะกลายเป็นทางตรง

ทางขรุขระจะกลับราบเรียบ

6และมวลมนุษยชาติจะเห็นความรอดของพระเจ้า’ ”3:6 อสย.40:3-5

7ยอห์นกล่าวกับฝูงชนที่มารับบัพติศมาจากเขาว่า “เจ้าชาติงูร้าย! ใครตักเตือนพวกเจ้าให้หนีจากพระพิโรธที่จะมาถึง? 8จงเกิดผลให้สมกับที่กลับใจใหม่และอย่านึกว่า ‘พวกเรามีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษ’ เพราะเราบอกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถทำให้ลูกหลานของอับราฮัมเกิดจากก้อนหินเหล่านี้ได้ 9ขวานนั้นอยู่ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่ให้ผลดีจะถูกโค่นและโยนลงในไฟ”

10ประชาชนถามว่า “ถ้าเช่นนั้นเราควรทำอย่างไร?”

11ยอห์นตอบว่า “ผู้ที่มีเสื้อสองตัวจงแบ่งให้ผู้ที่ไม่มีและคนที่มีอาหารก็ควรแบ่งปันเช่นกัน”

12คนเก็บภาษีมาขอรับบัพติศมาด้วย พวกเขาถามว่า “ท่านอาจารย์ เราควรทำอย่างไร?”

13เขาตอบว่า “อย่าเก็บภาษีเกินพิกัด”

14แล้วพวกทหารก็มาถามด้วยว่า “และเราควรทำอย่างไร?”

เขาตอบว่า “อย่าข่มขู่เอาเงินและอย่าใส่ร้ายใคร จงพอใจกับค่าจ้างของตน”

15ประชาชนกำลังใจจดใจจ่อรอคอยและทุกคนล้วนสงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ยอห์นจะเป็นพระคริสต์3:15 หรือพระเมสสิยาห์ 16ยอห์นตอบพวกเขาทั้งหมดว่า “เราให้ท่านรับบัพติศมาด้วย3:16 หรือในน้ำ แต่ผู้หนึ่งซึ่งทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งกว่าเราจะเสด็จมาซึ่งเราไม่คู่ควรแม้แต่จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้ท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ 17พระองค์ทรงถือพลั่วพร้อมอยู่ในพระหัตถ์เพื่อจะทรงเก็บกวาดลานนวดข้าวและเพื่อจะรวบรวมข้าวไว้ในยุ้งฉางของพระองค์ แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟอันไม่รู้ดับ” 18ยอห์นได้แนะนำตักเตือนประชาชนอีกหลายประการและประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกเขา

19แต่เมื่อยอห์นตำหนิเฮโรดผู้ครองแคว้นเรื่องนางเฮโรเดียสภรรยาของน้องชายเฮโรดและสารพัดการชั่วอื่นๆ ที่เฮโรดได้ทำ 20เฮโรดก็ทำชั่วหนักขึ้นโดยจับยอห์นขังคุก

พระเยซูทรงรับบัพติศมาและลำดับวงศ์ตระกูลของพระองค์

(มธ.1:1-17; 3:13-17; มก.1:9-11)

21เมื่อคนทั้งหลายกำลังรับบัพติศมาอยู่ พระเยซูก็ทรงรับบัพติศมาด้วย ขณะที่พระองค์ทรงอธิษฐาน ท้องฟ้าก็เปิดออก 22และพระวิญญาณบริสุทธิ์ในรูปลักษณ์เหมือนนกพิราบเสด็จลงมาประทับเหนือพระองค์และมีพระสุรเสียงจากฟ้าสวรรค์ว่า “เจ้าคือลูกของเรา ผู้ที่เรารัก เราพอใจเจ้ายิ่งนัก”

23พระเยซูทรงเริ่มพระราชกิจเมื่อมีพระชนมายุราวสามสิบพรรษา เป็นที่เข้าใจกันว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของโยเซฟ

ผู้เป็นบุตรของเฮลี 24ผู้เป็นบุตรของมัทธัต

ผู้เป็นบุตรของเลวี ผู้เป็นบุตรของเมลคี

ผู้เป็นบุตรของยันนาย ผู้เป็นบุตรของโยเซฟ

25ผู้เป็นบุตรของมัทธาธีอัส ผู้เป็นบุตรของอาโมส

ผู้เป็นบุตรของนาฮูม ผู้เป็นบุตรของเอสลี

ผู้เป็นบุตรของนักกาย 26ผู้เป็นบุตรของมาอาท

ผู้เป็นบุตรของมัทธาธีอัส ผู้เป็นบุตรของเสเมอิน

ผู้เป็นบุตรของโยเสค ผู้เป็นบุตรของโยดา

27ผู้เป็นบุตรของโยอานัน ผู้เป็นบุตรของเรซา

ผู้เป็นบุตรของเศรุบบาเบล ผู้เป็นบุตรของ เชอัลทิเอล

ผู้เป็นบุตรของเนรี 28ผู้เป็นบุตรของเมลคี

ผู้เป็นบุตรของอัดดี ผู้เป็นบุตรของโคสัม

ผู้เป็นบุตรของเอลมาดัม ผู้เป็นบุตรของเอร์

29ผู้เป็นบุตรของโยชูวา ผู้เป็นบุตรของเอลีเยเซอร์

ผู้เป็นบุตรของโยริม ผู้เป็นบุตรของมัทธัต

ผู้เป็นบุตรของเลวี 30ผู้เป็นบุตรของสิเมโอน

ผู้เป็นบุตรของยูดาห์ ผู้เป็นบุตรของโยเซฟ

ผู้เป็นบุตรของโยนาม ผู้เป็นบุตรของเอลียาคิม

31ผู้เป็นบุตรของเมเลอา ผู้เป็นบุตรของเมนนา

ผู้เป็นบุตรของมัทตะธา ผู้เป็นบุตรของนาธัน

ผู้เป็นบุตรของดาวิด 32ผู้เป็นบุตรของเจสซี

ผู้เป็นบุตรของโอเบด ผู้เป็นบุตรของโบอาส

ผู้เป็นบุตรของสัลโมน3:32 สำเนาต้นฉบับเก่าแก่บางสำเนาว่าสาลาผู้เป็นบุตรของนาโชน

33ผู้เป็นบุตรของอัมมีนาดับ ผู้เป็นบุตรของราม3:33 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาว่าอัมมีนาดับผู้เป็นบุตรของอัดมิน ผู้เป็นบุตรของอารนีสำเนาต้นฉบับอื่นๆ มีต่างๆ กันไปมาก

ผู้เป็นบุตรของเฮสโรน ผู้เป็นบุตรของเปเรศ

ผู้เป็นบุตรของยูดาห์ 34ผู้เป็นบุตรของยาโคบ

ผู้เป็นบุตรของอิสอัค ผู้เป็นบุตรของอับราฮัม

ผู้เป็นบุตรของเทราห์ ผู้เป็นบุตรของนาโฮร์

35ผู้เป็นบุตรของเสรุก ผู้เป็นบุตรของเรอู

ผู้เป็นบุตรของเปเลก ผู้เป็นบุตรของเอเบอร์

ผู้เป็นบุตรของเชลาห์ 36ผู้เป็นบุตรของไคนาน

ผู้เป็นบุตรของอารฟาซัด ผู้เป็นบุตรของเชม

ผู้เป็นบุตรของโนอาห์ ผู้เป็นบุตรของลาเมค

37ผู้เป็นบุตรของเมธูเสลาห์ ผู้เป็นบุตรของเอโนค

ผู้เป็นบุตรของยาเรด ผู้เป็นบุตรของมาหะลาเลล

ผู้เป็นบุตรของเคนาน 38ผู้เป็นบุตรของเอโนช

ผู้เป็นบุตรของเสท ผู้เป็นบุตรของอาดัม

ผู้เป็นบุตรของพระเจ้า