Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי לוקס 3:1‏-38

1‏-2בשנה החמש־עשרה למלכותו של הקיסר טיבריוס, דיבר ה׳ אל יוחנן בן־זכריה שהתגורר במדבר. (באותה שנה היה פונטיוס פילטוס מושל יהודה; הורדוס – מושל הגליל; פיליפוס אחיו – מושל מדינות יטור וטרכונה; לוסניס – מושל אבילין; חנן וקייפא היו הכוהנים הגדולים). 3יוחנן החל לבקר בכל הערים והכפרים באזור הירדן וקרא לאנשים להיטבל במים, כדי להראות שהם מתחרטים על מעשיהם הרעים ובוחרים להאמין באלוהים, על־מנת שיסלח לחטאיהם.

4יוחנן קיים את דברי ישעיהו הנביא:3‏.4 ג 4 ישעיהו מ 3‏-5

”קול קורא במדבר

פנו דרך ה׳, ישרו מסילותיו.

5כל גיא יינשא,

וכל הר וגבעה ישפלו.

והיה העקב למישור והרכסים לבקעה,

6וראו כל בשר את ישועת אלוהים.“

7יוחנן היה אומר לאנשים הרבים שבאו להיטבל על־ידו: ”בני נחשים אתם!“ אמר להם יוחנן. ”מי אמר לכם שתוכלו להימלט מהעונש שה׳ עתיד להביא עליכם? 8לפני שתיטבלו עליכם להוכיח במעשים שאתם באמת מתחרטים על מעשיכם הרעים. אל תחשבו בלבכם: ’אלוהים לא יעניש אותנו כי אנחנו יהודים, בני אברהם‘. הרי אלוהים יכול לעשות מהאבנים האלה בנים לאברהם! 9כבר עכשיו מוכן גרזן המשפט של אלוהים לכרות כל עץ חסר תועלת שאינו נושא פרי. עצים חסרי תועלת ייכרתו ויישרפו!“

10לשמע דברי יוחנן נהג הקהל לשאול אותו: ”מה עלינו לעשות כדי להוכיח שאנו מתחרטים על מעשינו הרעים ומאמינים באלוהים?“

11”מי שיש לו שתי חולצות,“ השיב יוחנן, ”שייתן אחת מהן למי שאין לו אף אחת. מי שיש לו מספיק אוכל – שייתן לרעב.“

12גם גובי מכס, שהיו ידועים בשחיתותם, באו להיטבל ושאלו: ”רבי, כיצד נוכיח את כנות לבנו?“

13”אל תגבו למעלה מהמס הקבוע בחוק“, השיב יוחנן.

14”ומה עלינו לעשות?“ שאלו מספר חיילים.

”אל תסחטו כספים באיומים ובאלימות,“ השיב יוחנן, ”אל תוציאו דיבה על איש, הסתפקו במשכורתכם.“

15מאחר שכל העם ציפה וייחל לבואו של המשיח, תהה כל אחד בלבו אם יוחנן עצמו הוא המשיח. 16יוחנן העמידם על טעותם ואמר: ”אני מטביל אתכם במים, אולם בקרוב יבוא אדם גדול ונעלה ממני – הוא כל כך נעלה עד כי איני ראוי להתיר את שרוכי נעליו – והוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש. 17הוא גם יפריד בין המוץ לבין גרגירי החיטה – את המוץ ישרוף באש נצחית, ואילו את החיטה ישמור באסם.“ 18יוחנן השתמש באזהרות רבות מסוג זה כדי להוכיח את העם ולהעביר להם את הבשורה.

19אולם כשהוכיח יוחנן את הורדוס (מושל הגליל) על מעשיו הרעים, ובמיוחד על נישואיו האסורים להורודיה – אשת אחיו פיליפוס – 20השליך הורדוס את יוחנן לבית־סוהר, וכך הוסיף על חטאיו.

21יום אחד, לאחר שנטבלו אנשים רבים, נטבל גם ישוע. כאשר התפלל נפתחו השמים 22ורוח הקודש בדמות יונה ירדה ונחה עליו, ומן השמים קרא קול: ”אתה בני אהובי, מקור שמחתי.“

23ישוע היה כבן שלושים שנה כשהחל בפעילותו בציבור. ישוע נחשב לבנו של יוסף.

יוסף היה בנו של עלי;

24עלי היה בנו של מתת;

מתת היה בנו של לוי;

לוי היה בנו של מלכי;

מלכי היה בנו יני;

יני היה בנו של יוסף;

יוסף היה בנו של מתתיה;

25מתתיה היה בנו של אמוץ;

אמוץ היה בנו של נחום;

נחום היה בנו של חסלי;

חסלי היה בנו של נגי;

26נגי היה בנו של מחת;

מחת היה בנו של מתתיה;

מתתיה היה בנו של שמעי;

שמעי היה בנו של יוסף;

יוסף היה בנו של יודה;

27יודה היה בנו של יוחנן;

יוחנן היה בנו של רישא;

רישא היה בנו של זרובבל;

זרובבל היה בנו של שאלתיאל;

שאלתיאל היה בנו של נרי;

28נרי היה בנו של מלכי;

מלכי היה בנו של אדי;

אדי היה בנו של קוסם;

קוסם היה בנו של אלמדם;

אַלְמוֹדָם היה בנו של ער;

29ער היה בנו של ישוע;

ישוע היה בנו של אליעזר;

אליעזר היה בנו של יורים;

יורים היה בנו של מתת;

מתת היה בנו של לוי;

30לוי היה בנו של שמעון;

שמעון היה בנו של יהודה;

יהודה היה בנו של יוסף;

יוסף היה בנו של יונם;

יונם היה בנו של אליקים;

31אליקים היה בנו של מַלְאָה;

מַלְאָה היה בנו של מנא;

מנא היה בנו של מתתה;

מתתה היה בנו של נתן;

נתן היה בנו של דוד;

32דוד היה בנו של ישי;

ישי היה בנו של עובד;

עובד היה בנו של בועז;

בועז היה בנו של שלמון;

שלמון היה בנו של נחשון;

33נחשון היה בנו של עמינדב;

עמינדב היה בנו של ארני;

ארם היה בנו של חצרון;

חצרון היה בנו של פרץ;

פרץ היה בנו של יהודה;

34יהודה היה בנו של יעקב;

יעקב היה בנו של יצחק;

יצחק היה בנו של אברהם;

אברהם היה בנו של תרח;

תרח היה בנו של נחור;

35נחור היה בנו של שרוג;

שרוג היה בנו של רעו;

רעו היה בנו של פלג;

פלג היה בנו של עבר;

עבר היה בנו של שלח;

36שלח היה בנו של קינן;

קינן היה בנו של ארפכשד;

ארפכשד היה בנו של שם;

שם היה בנו של נוח;

נוח היה בנו של לֶמֶךְ;

37לֶמֶךְ היה בנו של מתושלח;

מתושלח היה בנו של חנוך;

חנוך היה בנו של ירד;

ירד היה בנו של מהללאל;

מהללאל היה בנו של קינן;

38קינן היה בנו של אנוש;

אנוש היה בנו של שת;

שת היה בנו של אדם;

אדם היה בנו של אלוהים.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Lucas 3:1-38

Bautiźaj Juanmi shitashca pambapi huillashca

(Mat 3:1-12; Mar 1:1-8; Juan 1:19-28)

1Tiberio shuti Cesarca, ñami chunga pichca huatata mandacurca. Chai huatacunapica, Poncio Pilatoca Judea llajtata, Herodesca Galilea llajtata, paipaj huauqui Felipeca Iturea shuti, Traconite shuti llajtacunata, Lisaniasca Abilinia llajtatami mandacurcacuna. Paicunaca llajtata chuscupi chaupishca quiquin mirga llajtata mandajcunami carca. 2Anás shuti, Caifás shuti curacunaca, mandaj curacunami carca. Chai punllacunapimi, Zacariaspaj churi Juantaca, shitashca pambapi cajpi Diosca, Paimanta huillachun cacharca. 3Chaimantami Juanca, Jordán yacu cʼuchulla tucui llajtacunapica, Dios juchacunata perdonachun Paiman cutirishpa bautiźarichun huillashpa purirca. 4Dios ima nishcata huillaj Isaías quillcashca libropi huillashca shinallatajmi tucushca. Paica cashnami nishca:

«Shitashca pambapica, shuj runamari caparicun:

“Mandaj Diospaj ñanta allichichij.

Pai purichun, ama quingushpalla chaqui ñancunatapish ruraichij.

5Tucui pugru pambacunata jundachichij,

tucui urcucuna, lomacunataca uriyachishpa pambajllata ruraichij.

Quingushca ñancunatapish, quingucunata pʼitishpa allichichij.

Jutcu jutcu ñancunapish jundachishpa, purinajllata ruraichij.

6Taita Dios cachashca Quishpichijtaca, tucuicunami ricunga” nicunmari» nishcami pajtashca.

7Gentecunaca bautiźarishun nishpami, achcacuna Juanpajman shamujcuna carca. Paicunataca cashnami nirca:

—¡Culebra shina millai runacuna! Dios jatunta pʼiñarishpa llaquichinamantaca, ¿pitaj: ‘Quishpirichij’ nishpa yuyaita curcari? 8Cancuna Diospajman cutirishcataj cashpaca, allita rurashpa causaichigari. “Ñucanchijca, yaya Abrahampaj huahuacunamari canchij” niringuichijchari. Chashna yuyacujpipish, cancunataca cashnami nini: Taita Dios munashpaca, cai rumicunatapish Abrahampaj huahuacunata rurai tucunmari. 9Yurata sapimanta urmachingapaj ñami hachataca, yura sapipi churashpa charicun. Mana pʼucuj yuracunataca, tucui urmachishpa ninapi shitashpa rupachingami— nircami.

10Chashna nijpimi chaipi cajcunaca:

—Shinashpaca, ¿imatataj rurana canchij?— nishpa tapurcacuna.

11Chashna nijpi Juanca:

—Pipish ishqui churanata charijca, mana charijman shujta cuichij, micunata charijpish, mana charijman caraichij— nircami.

12Impuestota japijcunamanta maijancunapish bautiźarishun nishpami, Juanpajman shamushpaca:

—Yachachij, ¿imatataj rurashun?— nircacuna.

13Paicunataca:

—Impuestotaca, mandashcapi nicushcallata mañaichij, ama yallihuan mañashpa japichijchu— nircami.

14Huaquin soldadocunapish shamushpaca:

—Ñucanchijpish, ¿imatataj rurashun?— nijpi, Juanca:

—Ama pitapish imata nij tucushpallapish, cullquita mañaichijchu. Ama pitapish mandajcunaman yanga juchachishpa huillaichijchu. Cancuna servishcamanta pagashcallahuan cushi caichij— nircami.

15Tucui chaipi cajcuna, chaicunata uyashpaca shungullapimi, ‘¿Caichu Cristo imashi?’ yuyacurcacuna. 16Chaimantami Juanca, tucuicunata cashna nirca:

—Ñucaca, yacullahuanmari cancunataca bautiźacuni. Ñucapaj qʼuipa shamucujca, ñucata yalli tucuita rurai tucujmi. Ñucaca, Paipaj pargate huatashcata cumurishpa pascaipajllapish mana canichu. Paimari jucha illaj Espirituhuanpish, ninahuanpish cancunataca bautiźanga. 17Paica cai pachapi causajcunataca huairachishpa trigomanta ujshata chʼicanyachij shinami ñalla chʼicanyachinga. Trigota huasipi huaquichij shinami allicunataca quishpichinga; millaicunataca, ujshata shinami, mana huañuj ninapi rupachinga— nircami.

18Juanca paipajman shamujcunamanca, chashna tucui laya cunashpami, alli huillaitaca huillarca. 19Chuscupi chaupishca shuj mirga llajtata mandaj Herodesca, paipaj quiquin huauqui Felipepaj huarmi Herodias-huanmi pushanacushpa causarca. Shujtaj mana allicunatapishmi ruraj carca. Chaimantami Juanca, sinchita rimashpa jarcashca carca. 20Chai tucui mana allita rurashca jahuami Herodesca, Juanta preźu churarca. Chashna rurashpacarin, ashtahuan mana allitami rurarca.

Jesusta bautiźashcatapish, Paipaj ñaupa yayacunapaj shuticunatapish huillashcami

(Mat 1:1-17; 3:13-17; Mar 1:9-11)

21Achca gentecuna shamushpa bautiźaricujpica, Jesuspish Juanpajman shamushpa bautiźarircami. Ña bautiźarishpa Diosta Jesús mañacujpica, jahua pachami pascarirca. 22Chaimantaca jucha illaj Espirituca, paloma shina cuerpoyuj uriyamushpaca, Paipaj jahuapi tiyarirca. Shinallataj jahua pachamantaca: “Canmi Ñuca cʼuyashca Churi cangui, Canllami Ñucataca jatunta cushichingui” nishpa rimashcapishmi uyarirca.

23Jesusca, alli huillaita huillai callarinapajca, quimsa chunga huatayuj shinami carca. Gentecunaca Jesustaca, Josepaj churi cashcatami yuyajcuna carca. Joseca, Elipaj churimi. 24Elica, Matatpaj churimi. Matatca, Levipaj churimi. Levica, Melquipaj churimi. Melquica, Janapaj churimi. Janaca, Josepaj churimi. 25Joseca, Matatiaspaj churimi. Matatiasca, Amospaj churimi. Amosca, Nahumpaj churimi. Nahumca, Eslipaj churimi. Eslica, Nagaipaj churimi. 26Nagaica, Maatpaj churimi. Maatca, Matatiaspaj churimi. Matatiasca, Semeipaj churimi. Semeica, Josepaj churimi. Joseca, Judapaj churimi. 27Judaca, Joananpaj churimi. Joananca, Resapaj churimi. Resaca, Zorobabelpaj churimi. Zorobabelca, Salatielpaj churimi. Salatielca, Neripaj churimi. 28Nerica, Melquipaj churimi. Melquica, Adipaj churimi. Adica, Cosanpaj churimi. Cosanca, Elmadanpaj churimi. Elmadanca, Erpaj churimi. 29Erca, Josuepaj churimi. Josueca, Eliezerpaj churimi. Eliezerca, Jorinpaj churimi. Jorinca, Matatpaj churimi. 30Matatca, Levipaj churimi. Levica, Simeonpaj churimi. Simeonca, Judapaj churimi. Judaca, Josepaj churimi. Joseca, Jonanpaj churimi. Jonanca, Eliaquinpaj churimi. 31Eliaquinca, Meleapaj churimi. Meleaca, Mainanpaj churimi. Mainanca, Matatapaj churimi. Matataca, Natanpaj churimi. 32Natanca, Davidpaj churimi. Davidca, Isaipaj churimi. Isaica, Obedpaj churimi. Obedca, Boozpaj churimi. Boozca, Salmonpaj churimi. Salmonca, Naasonpaj churimi. 33Naasonca, Aminadabpaj churimi. Aminadabca, Arampaj churimi. Aramca, Esronpaj churimi. Esronca, Farespaj churimi. Faresca, Judapaj churimi. 34Judaca, Jacobopaj churimi. Jacoboca, Isaacpaj churimi. Isaacca, Abrahampaj churimi. Abrahamca, Tarepaj churimi. Tareca, Nacorpaj churimi. 35Nacorca, Serugpaj churimi. Serugca, Ragaupaj churimi. Ragauca, Pelegpaj churimi. Pelegca, Eberpaj churimi. Eberca, Salapaj churimi. 36Salaca, Cainanpaj churimi. Cainanca, Arfaxadpaj churimi. Arfaxadca, Sempaj churimi. Semca, Noepaj churimi. Noeca, Lamecpaj churimi. 37Lamecca, Matusalenpaj churimi. Matusalenca, Enocpaj churimi. Enocca, Jaredpaj churimi. Jaredca, Mahalaleelpaj churimi. Mahalaleelca, Cainanpaj churimi. 38Cainanca, Enospaj churimi. Enosca, Setpaj churimi. Setca, Adanpaj churimi. Adanca, Taita Diospaj churimi.