הבשורה על-פי לוקס 24 – HHH & NIRV

Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי לוקס 24:1-53

1ביום ראשון השכם בבוקר לקחו הנשים את המרקחת שהכינו והלכו אל הקבר. 2בהגיען אל המקום גילו כי האבן הגדולה שסתמה את פתח הקבר הוזזה ממקומה. 3הן נכנסו פנימה, אך לא מצאו את גופתו של האדון ישוע.

4הנשים היו במבוכה גדולה ולא הבינו מה קרה. לפתע נגלו אליהן שני אנשים לבושים גלימות מבריקות ונוצצות. 5בפחד רב השתחוו הנשים לפני השניים. ”מדוע אתן מחפשות את החי בין המתים?“ שאלו השניים. 6‏-7”הוא אינו נמצא כאן, הוא קם לתחייה! זיכרו שעוד בהיותו בגליל סיפר לכן שעל בן־האדם להימסר לידי אנשים רשעים, שיצלבו אותו, אבל ביום השלישי יקום לתחייה!“

8הנשים נזכרו בדברי ישוע 9ומיהרו לשוב העירה, כדי לספר את החדשות לאחד־עשר התלמידים ולכל השאר. 10(אלה הנשים שהלכו אל הקבר: מרים המגדלית, יוחנה, מרים אמו של יעקב ואחרות). 11אולם דברי הנשים נשמעו באוזניהם כסיפור דמיוני, והם לא האמינו להן. 12אך פטרוס קם ורץ אל הקבר. בהביטו פנימה ראה את התכריכים מונחים במקומם, אך הגופה לא הייתה שם. הוא לא הבין מה קרה ועזב את המקום.

13באותו יום הלכו שניים מתלמידיו של ישוע בדרך המובילה לעמאוס – כפר המרוחק כאחד עשר ק״מ מירושלים. 14בעודם משוחחים ביניהם על מות ישוע, 15הופיע לפתע ישוע עצמו ונלווה אליהם. 16אך השניים לא הכירוהו, כי עיניהם היו אחוזות.

17”על מה אתם משוחחים?“ שאל אותם ישוע. השניים נעצרו, וישוע ראה שפניהם הביעו צער וכאב. 18אחד מהשניים, קליופס שמו, השיב: ”אתה ודאי האדם היחיד בכל ירושלים שאינו יודע מה קרה בעיר בימים האחרונים.“

19”מה קרה בעיר?“ שאל ישוע.

”אנחנו מתכוונים לישוע מנצרת“, הסבירו השניים. ”ישוע היה נביא שחולל נסים ונפלאות, ומורה חכם בעיני אלוהים ובעיני העם. 20אבל ראשי הכוהנים ורבים ממנהיגנו אסרו אותו ומסרוהו לידי הרומאים, כדי שיגזרו עליו דין מוות, ואלה צלבו אותו. 21ואילו אנחנו חשבנו וקיווינו שהוא המשיח העתיד לגאול את עם־ישראל. כל מה שסיפרנו לך קרה לפני שלושה ימים, 22‏-23אך בזאת לא תם הסיפור! מספר נשים מקבוצתנו הלכו הבוקר אל הקבר, וכשחזרו היה בפיהן סיפור בלתי רגיל. הנשים סיפרו כי גופתו של ישוע נעלמה, וכי פגשו בקבר שני מלאכים שאמרו להן כי ישוע חי! 24כמה מאנשינו מיהרו אל הקבר כדי לבדוק את דברי הנשים, ונוכחו שהן צדקו; גופתו של ישוע באמת נעלמה.“

25”כסילים!“ קרא ישוע. ”האם כל־כך קשה לכם להאמין לדברי הנביאים בכתבי־הקודש? 26האם לא ניבאו הנביאים באופן ברור שהמשיח יסבול את העינויים הנוראים האלה, לפני שיתגלה כבודו והדרו?“ 27לאחר מכן הוא ציטט להם פסוקים מן התנ״ך והסביר להם את כל מה שנאמר עליו בכתובים, החל מבראשית וכלה בדברי הנביאים.

28בינתיים התקרבו השלושה לעמאוס – הכפר שאליו היו מועדות פניהם. ישוע נראה כעומד להמשיך בדרכו, 29אולם השניים הפצירו בו ללון בביתם, כי הייתה שעת ערב, וישוע נענה להזמנתם. 30כשהתיישבו לאכול ברך ישוע על הלחם, פרס אותו והגישו להם. 31לפתע כאילו נפקחו עיניהם, והם הכירו את ישוע. באותו רגע הוא נעלם מעיניהם.

32השניים החלו לספר זה לזה כיצד התרגשו בשעה שישוע דיבר אליהם וביאר להם את הכתוב בתנ״ך.

33בלי לאבד זמן קמו השניים וחזרו לירושלים, שם מצאו את אחד־עשר התלמידים ואחרים מתלמידי ישוע אשר קיבלו את פניהם בקריאה:

34”האדון באמת קם לתחייה! הוא נגלה לפטרוס!“

35השניים מעמאוס סיפרו כיצד נגלה ישוע גם אליהם כשהלכו בדרך, וכיצד הכירו אותו כשפרס את הלחם.

36בשעה שדיברו הופיע ישוע בחדר ואמר: ”שלום לכם!“ 37הופעתו הבהילה אותם, כי חשבו שרוח רפאים לפניהם!

38”מדוע נבהלתם?“ שאל ישוע. ”מדוע אינכם מאמינים שאני הוא העומד לפניכם? 39הביטו בידי! הביטו ברגלי! אתם יכולים לראות ללא ספק שאני הוא העומד לפניכם! געו בי והיווכחו שאינני רוח, שהרי לרוח אין בשר ועצמות כפי שיש לי!“ 40בשעה שדיבר הראה להם ישוע את נקבי המסמרים בידיו ואת הפצעים ברגליו.

41על אף שמחתם הרבה עדיין הטילו התלמידים ספק ולא האמינו. משום כך שאל אותם ישוע: ”האם יש לכם כאן משהו לאכול?“ 42הם הגישו לו חתיכת דג צלוי, 43וישוע אכל את הדג לנגד עיניהם.

44לאחר מכן אמר ישוע: ”האם אינכם זוכרים שעוד בהיותי אתכם סיפרתי לכם שכל מה שאמרו עלי משה, הנביאים ובתהלים חייב להתקיים?“ 45ישוע פתח את לבם כדי שסוף סוף יבינו את הכתובים, 46והוסיף: ”עוד לפני זמן רב נכתב שעל המשיח להתענות, למות ולקום לתחייה ביום השלישי. 47ועוד כתוב כי דבר אלוהים יצא אל כל העמים, החל מירושלים, וכי כל מי שיאמין בי ויחזור בתשובה יסלחו לו חטאיו. 48אתם עדים לקיום הנבואות האלה. 49עתה אני עומד לשלוח אליכם את אשר הבטיח אבי. הישארו כאן בירושלים עד שיבוא רוח הקודש וימלא אתכם בכוח ובגבורה מן השמים.“

50לאחר מכן הוא הוביל אותם אל בית־עניה, שם נשא את ידיו אל השמים וברך אותם. 51תוך כדי ברכתו נפרד מהם ישוע ועלה השמיימה.

52התלמידים השתחוו לו וחזרו לירושלים מלאי שמחה, 53ואת כל זמנם בילו בבית־המקדש כשהם מהללים ומברכים את האלוהים.

New International Reader’s Version

Luke 24:1-53

Jesus Rises From the Dead

1It was very early in the morning on the first day of the week. The women took the spices they had prepared. Then they went to the tomb. 2They found the stone rolled away from it. 3When they entered the tomb, they did not find the body of the Lord Jesus. 4They were wondering about this. Suddenly two men in clothes as bright as lightning stood beside them. 5The women were terrified. They bowed down with their faces to the ground. Then the men said to them, “Why do you look for the living among the dead? 6Jesus is not here! He has risen! Remember how he told you he would rise. It was while he was still with you in Galilee. 7He said, ‘The Son of Man must be handed over to sinful people. He must be nailed to a cross. On the third day he will rise from the dead.’ ” 8Then the women remembered Jesus’ words.

9They came back from the tomb. They told all these things to the 11 apostles and to all the others. 10Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the others with them were the ones who told the apostles. 11But the apostles did not believe the women. Their words didn’t make any sense to them. 12But Peter got up and ran to the tomb. He bent over and saw the strips of linen lying by themselves. Then he went away, wondering what had happened.

On the Road to Emmaus

13That same day two of Jesus’ followers were going to a village called Emmaus. It was about seven miles from Jerusalem. 14They were talking with each other about everything that had happened. 15As they talked about those things, Jesus himself came up and walked along with them. 16But God kept them from recognizing him.

17Jesus asked them, “What are you talking about as you walk along?”

They stood still, and their faces were sad. 18One of them was named Cleopas. He said to Jesus, “Are you the only person visiting Jerusalem who doesn’t know? Don’t you know about the things that have happened there in the last few days?”

19“What things?” Jesus asked.

“About Jesus of Nazareth,” they replied. “He was a prophet. He was powerful in what he said and did in the sight of God and all the people. 20The chief priests and our rulers handed Jesus over to be sentenced to death. They nailed him to a cross. 21But we had hoped that he was the one who was going to set Israel free. Also, it is the third day since all this happened. 22Some of our women amazed us too. Early this morning they went to the tomb. 23But they didn’t find his body. So they came and told us what they had seen. They saw angels, who said Jesus was alive. 24Then some of our friends went to the tomb. They saw it was empty, just as the women had said. They didn’t see Jesus’ body there.”

25Jesus said to them, “How foolish you are! How long it takes you to believe all that the prophets said! 26Didn’t the Messiah have to suffer these things and then receive his glory?” 27Jesus explained to them what was said about himself in all the Scriptures. He began with Moses and all the Prophets.

28They approached the village where they were going. Jesus kept walking as if he were going farther. 29But they tried hard to keep him from leaving. They said, “Stay with us. It is nearly evening. The day is almost over.” So he went in to stay with them.

30He joined them at the table. Then he took bread and gave thanks. He broke it and began to give it to them. 31Their eyes were opened, and they recognized him. But then he disappeared from their sight. 32They said to each other, “He explained to us what the Scriptures meant. Weren’t we excited as he talked with us on the road?”

33They got up and returned at once to Jerusalem. There they found the 11 disciples and those with them. They were all gathered together. 34They were saying, “It’s true! The Lord has risen! He has appeared to Simon!” 35Then the two of them told what had happened to them on the way. They told how they had recognized Jesus when he broke the bread.

Jesus Appears to the Disciples

36The disciples were still talking about this when Jesus himself suddenly stood among them. He said, “May you have peace!”

37They were surprised and terrified. They thought they were seeing a ghost. 38Jesus said to them, “Why are you troubled? Why do you have doubts in your minds? 39Look at my hands and my feet. It’s really me! Touch me and see. A ghost does not have a body or bones. But you can see that I do.”

40After he said that, he showed them his hands and feet. 41But they still did not believe it. They were amazed and filled with joy. So Jesus asked them, “Do you have anything here to eat?” 42They gave him a piece of cooked fish. 43He took it and ate it in front of them.

44Jesus said to them, “This is what I told you while I was still with you. Everything written about me in the Law of Moses, the Prophets and the Psalms must come true.”

45Then he opened their minds so they could understand the Scriptures. 46He told them, “This is what is written. The Messiah will suffer. He will rise from the dead on the third day. 47His followers will preach in his name. They will tell others to turn away from their sins and be forgiven. People from every nation will hear it, beginning at Jerusalem. 48You have seen these things with your own eyes. 49I am going to send you what my Father has promised. But for now, stay in the city. Stay there until you have received power from heaven.”

Jesus Is Taken Up Into Heaven

50Jesus led his disciples out to the area near Bethany. Then he lifted up his hands and blessed them. 51While he was blessing them, he left them. He was taken up into heaven. 52Then they worshiped him. With great joy, they returned to Jerusalem. 53Every day they went to the temple, praising God.