Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי לוקס 22:1‏-71

1‏-2בהתקרב חג הפסח חיפשו ראשי הכוהנים והסופרים דרך להיפטר מישוע בלי לעורר מהומות בעם – דבר שפחדו ממנו מאוד. 3באותה עת פיתה השטן את יהודה איש קריות, שהיה אחד משנים־עשר תלמידי ישוע. 4יהודה הלך אל ראשי הכוהנים ואל מפקדי משמר בית־המקדש כדי להתייעץ איתם כיצד להסגיר את ישוע לידיהם. 5ראשי הכוהנים ומפקדי משמר בית־המקדש שמחו מאוד על העזרה שהציע להם יהודה, והבטיחו לו כסף. 6מאותה עת חיפש יהודה הזדמנות להסגיר את ישוע לידיהם, כשלא יהיה בחברת אנשים רבים.

7בהגיע חג הפסח, ביום שבו מקריבים זבח, 8שלח ישוע את פטרוס ויוחנן להכין את הסדר.

9”היכן אתה רוצה שנכין את הסעודה?“ שאלו את ישוע.

10”בכניסה לירושלים תפגשו אדם נושא כד מים“, השיב ישוע. ”לכו אחריו, היכנסו אל הבית שאליו יכנס 11ואמרו לבעל הבית: ’רבנו ביקש שתראה לנו את חדר האורחים אשר הכנת לו ולתלמידיו בשביל הסדר‘. 12הוא יוביל אתכם אל הקומה השנייה ויראה לכם חדר גדול שהכין למעננו. שם תכינו את הסעודה.“

13פטרוס ויוחנן הלכו העירה; הכול התרחש בדיוק כפי שאמר ישוע, והם הכינו את הסדר.

14מאוחר יותר הגיעו ישוע ושאר התלמידים, וכשהגיעה השעה התיישבו כולם סביב השולחן.

15”נכספתי לאכול עמכם את סעודת הפסח לפני שאתייסר“, פתח ישוע ואמר: 16”אני אומר לכם ששוב לא אוכל את סעודת הפסח, עד אשר תתקיים במלוא משמעותה במלכות האלוהים.“

17לאחר מכן לקח ישוע כוס יין, ברך ואמר: ”קחו את היין ושתו ממנו כולכם.

18”דעו לכם ששוב לא אשתה יין עד אשר תבוא מלכות האלוהים.“

19לאחר מכן הוא לקח כיכר לחם (מצה), הודה לאלוהים עליו, פרס את הלחם לפרוסות, נתן לתלמידיו ואמר: ”זהו גופי הניתן בעדכם. עשו זאת לזיכרוני.“ 20בתום הסעודה הגיש להם ישוע עוד כוס יין ואמר: ”כוס זאת מסמלת את הברית החדשה בין אלוהים לביניכם – ברית שנחתמה בדמי. 21אולם ליד השולחן יושב האיש שיסגיר אותי. 22בן־האדם הולך למות כפי שנגזר עליו, אולם אני אומר לכם: אוי לו לאיש שיסגיר אותו!“

23התלמידים החלו לשאול זה את זה מי מהם עלול לעשות מעשה נורא שכזה.

24בין התלמידים התעורר ויכוח: מי מהם החשוב ביותר.

25אמר להם ישוע: ”בעולמנו רודים המלכים והשליטים בנתיניהם, ובכל זאת אלה נחשבים לדורשים בטוב נתיניהם. 26אולם אצלכם המצב שונה; מי שמרבה לשרת אתכם הוא יהיה הגדול מביניכם, והמנהיג יהיה משרת. 27ומי נחשב גדול, מי שיושב בשולחן או מי שמשרת את מי שבשולחן? כמובן שהיושב בשולחן. ואילו אני ביניכם כמשרת.

28”מאחר ששמרתם לי אמונים על־אף הצרות והקשיים, 29ומאחר שאבי הנחיל לי מלכות, הריני מעניק לכם בזאת את הזכות 30לאכול ולשתות על שולחני במלכותי, ולשבת על כסאות לשפוט את שנים־עשר שבטי ישראל.“

31”שמעון, שמעון,“ המשיך האדון, ”השטן דורש את כולכם, לסנן אתכם כמו חיטה. 32אבל התפללתי בעדך שלא תאבד את אמונתך. לאחר שתחזור בתשובה חזק את אחיך.“

33”אדוני,“ קרא שמעון פטרוס, ”אני מוכן ללכת איתך לבית־הסוהר ואף למות איתך!“

34אולם ישוע ענה: ”פטרוס, אני אומר לך שעוד היום, לפני קריאת התרנגול, תתכחש לי שלוש פעמים ותאמר שאינך מכיר אותי כלל.

35”כאשר שלחתי אתכם לבשר את הבשורה בלי כסף, בלי תרמיל ובלי נעליים האם חסרתם משהו?“ המשיך ישוע.

”לא חסר לנו דבר“, השיבו.

36”אבל עכשיו,“ אמר להם ישוע, ”למי שיש כסף ותרמיל שייקח אותם איתו; ולמי שאין חרב – שימכור את מעילו ויקנה אחת. 37כי הגיע המועד שתתקיים הנבואה הכתובה עלי:22‏.37 כב 37 ישעיה נג 12 ’הוא נימנה בין פושעים‘. כן, כל מה שכתבו עלי הנביאים יתקיים במלואו.“

38”אדון,“ קראו התלמידים, ”יש לנו כאן שתי חרבות.“

”אלה מספיקות לכם“, השיב ישוע.

39לאחר מכן יצא ישוע מהעיר והלך אל הר הזיתים, כמנהגו מדי יום, והתלמידים הלכו בעקבותיו. 40בהגיעו אל המקום אמר ישוע לתלמידיו: ”התפללו שלא תבואו לידי ניסיון.“ 41ישוע התרחק מתלמידיו מרחק־מה, כרע על ברכיו והתפלל: 42”אבי, אם יש ברצונך, אנא, הרחק ממני את כוס הייסורים. אולם אני רוצה שייעשה רצונך ולא רצוני!“ 43לאחר מכן נגלה אליו מלאך מן השמים וחיזק אותו. 44בגלל סבלו הרב הוא התפלל בדבקות רבה, וזיעתו נפלה על הארץ כטיפות דם גדולות. 45כאשר סיים ישוע את תפילתו וחזר אל תלמידיו, מצא אותם ישנים מרוב צער ועייפות.

46”מדוע אתם ישנים?“ שאל ישוע. ”קומו והתפללו שלא תבואו לידי ניסיון.“

47בעודו מדבר התקרב אליו קהל גדול של אנשים ובראשם צעד יהודה, שהיה אחד מתלמידיו. יהודה קרב אל ישוע כדי לנשקו, 48אולם ישוע אמר לו: ”יהודה, האם בנשיקה אתה עומד להסגיר את בן־האדם?“

49כשראו התלמידים את העומד להתרחש שאלו את ישוע: ”אדון, אתה רוצה שנכה אותם בחרבות שלנו?“ 50ואחד מהם קיצץ את אוזנו הימנית של עבד הכוהן הגדול.

51ישוע עצר בעדם ואמר: ”הניחו להם לעשות את שלהם.“ לאחר מכן נגע באוזנו של העבד וריפא אותה. 52ישוע פנה אל ראשי הכוהנים, מפקדי משמר בית־המקדש והזקנים שבאו לאסרו: ”מדוע אתם באים אלי בחרבות ובמקלות, האם אני גנב או שודד? 53מדוע לא אסרתם אותי בבית־המקדש? הרי הייתי שם כל יום. אבל זוהי שעתכם, ושעת שלטון החושך.“

54הם אסרו את ישוע והובילוהו אל בית הכוהן הגדול. פטרוס הלך אחריהם במרחק־מה, 55אולם הצטרף אליהם כשהדליקו מדורה בחצר והתיישבו סביבה.

56משרתת אחת הבחינה בפטרוס לאור המדורה. היא נעצה בו מבט וקראה: ”האיש הזה היה עם ישוע!“

57פטרוס הכחיש בתוקף את דבריה: ”אישה, איני מכיר אותו כלל!“

58כעבור זמן קצר הבחין מישהו אחר בפטרוס. ”אתה ודאי אחד מהם!“ אמר. ”מה פתאום,“ הכחיש פטרוס, ”אינני אחד מהם!“

59כעבור שעה בערך העיר אדם נוסף: ”אין לי ספק שהאיש הזה היה עם ישוע, כי שניהם מהגליל.“

60פטרוס הכחיש שוב: ”בן־אדם, איני יודע על מה אתה מדבר!“ לפני שסיים פטרוס את דבריו נשמעה קריאת התרנגול. 61באותו רגע פנה ישוע והביט בעיניו של פטרוס. אז נזכר פטרוס בדברי האדון: ”לפני קריאת התרנגול תתכחש לי שלוש פעמים.“ 62הוא יצא מהחצר ומירר בבכי.

63החיילים שהופקדו על שמירת ישוע לעגו לו, הכו אותו והתעללו בו. 64הם קשרו את עיניו, הכו אותו באגרופים וקראו בלעג: ”נביא שכמוך, נחש מי הכה אותך?“ 65הם המשיכו לקלל ולהעליב אותו.

66למחרת בבוקר הובא ישוע לפני חברי הסנהדרין, ראשי הכוהנים, הסופרים וזקני העם.

67”האם אתה באמת המשיח?“ שאלו אותו.

אך ישוע השיב: ”אם אגיד לכם, לא תאמינו לי, 68ואם אשאל אתכם שאלות לא תשיבו לי. 69אולם עוד מעט בן־האדם ישב לימין גבורת האלוהים.“

70”אם כך, בן־אלוהים אתה?“

”אתם אמרתם שאני הוא“ השיב ישוע.

71”איננו זקוקים לעדויות נוספות!“ הם קראו. ”במו אוזנינו שמענו אותו אומר דברים אלה!“

New Russian Translation

Луки 22:1-71

Заговор религиозных вождей против Иисуса

(Мат. 26:2-5; Мк. 14:1-2; Ин. 11:45-53)

1Приближался праздник Пресных хлебов, называемый Пасхой. 2Первосвященники и учители Закона искали способа разделаться с Иисусом так, чтобы не вызвать возмущения народа.

Иуда решает предать Иисуса

(Мат. 26:14-16; Мк. 14:10-11)

3Тогда сатана вошел в Иуду, которого называли Искариотом, одного из числа двенадцати. 4Иуда пошел и сговорился с первосвященниками и с начальниками храмовой стражи, как предать им Иисуса. 5Те обрадовались и обещали заплатить ему. 6Иуда согласился и стал искать удобного случая, когда с Иисусом не будет народа, чтобы предать Его.

Приготовления учеников к Пасхе

(Мат. 26:17-19; Мк. 14:12-16)

7Наступил день Пресных хлебов, когда следовало заколоть пасхального ягненка, 8и Иисус послал Петра и Иоанна с поручением:

– Идите и приготовьте для нас пасхальный ужин.

9– Где Ты хочешь, чтобы мы его приготовили? – спросили они.

10Он ответил:

– Когда вы войдете в город, то встретите человека, несущего кувшин с водой. Идите за ним в дом, куда он войдет, 11и скажите хозяину дома: «Учитель спрашивает тебя: Где комната для гостей, в которой Я буду есть пасхальный ужин с Моими учениками?» 12Он покажет вам большую комнату наверху, в которой уже все подготовлено; там и приготовьте ужин.

13Они пошли, и все произошло так, как им сказал Иисус, и они приготовили пасхальный ужин.

Последний ужин Иисуса с учениками

(Мат. 26:20-29; Мк. 14:17-25; Ин. 13:21-30; 1 Кор. 11:23-25)

14Когда подошло время, Иисус и Его апостолы собрались у стола. 15Иисус сказал им:

– Я очень хотел есть эту Пасху с вами перед Моими страданиями. 16Говорю вам, что Я уже не буду есть ее до тех пор, пока она не совершится в Царстве Божьем.

17Взяв чашу и поблагодарив за нее Бога, Он сказал:

– Возьмите ее и разделите между собой. 18Говорю вам, что Я уже не буду пить от плода виноградного до тех пор, пока не придет Божье Царство.

19Затем, взяв хлеб и поблагодарив за него Бога, Он разломил его и дал им со словами:

– Это Мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминание обо Мне.

20Также взял и чашу после ужина и сказал:

– Эта чаша – новый завет, скрепленный Моей кровью, которая за вас проливается22:20 Ср. Исх. 24:8; Евр. 9:18-20.. 21Но рука того, кто предает Меня, на одном столе с Моей. 22С Сыном Человеческим все случится так, как было предназначено, но горе тому человеку, который предает Его.

23Тогда ученики начали спрашивать друг друга, кто из них мог бы совершить такое.

Не господствуйте, но служите

(Мат. 20:25-28; 19:28; Мк. 10:42-45)

24Потом они начали спорить, кто из них должен считаться самым великим. 25Иисус тогда сказал им:

– Цари язычников господствуют над ними, правителей народа именуют «благодетелями», 26но вы не будьте, как они. Напротив, пусть самый великий среди вас будет как самый меньший, и начальник – как слуга. 27Ведь кто важнее: тот, кто возлежит за столом, или тот, кто прислуживает? Разве не тот, кто возлежит? Я же среди вас как слуга. 28Вы были со Мной во всех Моих испытаниях, 29и как Мой Отец дал Мне царскую власть, так Я теперь даю ее вам, 30чтобы и вы могли есть и пить за Моим столом в Моем Царстве, и вы сядете на престолах править22:30 Или: «судить». двенадцатью родами Израиля.

Иисус предсказывает отречение Петра

(Мат. 26:33-35; Мк. 14:29-31; Ин. 13:37-38)

31– Симон, Симон, сатана просил, чтобы все вы были рассеяны, как пшеница, 32но Я молился о тебе, чтобы ты не потерял веру. И ты сам, когда обратишься ко Мне, укрепи своих братьев.

33Петр ответил:

– Господи, я готов идти с Тобой и в темницу, и на смерть!

34Но Иисус сказал:

– Говорю тебе, Петр, не успеет и петух пропеть сегодня, как ты трижды отречешься от того, что знаешь Меня.

35Потом Иисус спросил их:

– Когда Я посылал вас без кошелька, без сумки, без сандалий, нуждались ли вы в чем-либо?

– Ни в чем, – ответили они.

36– Сейчас же, если у вас есть кошелек, возьмите его, возьмите и сумку, и если у вас нет меча, то продайте плащ, но купите меч22:36 Скорее всего, смысл сказанных здесь слов заключается в том, что Его последователи должны приготовить себя к предстоящей духовной борьбе, к лишениям и гонениям за веру. Буквальное же понимание вступало бы в противоречие со словами Иисуса (см. Мат. 26:51-53; Лк. 22:49-51; Ин. 18:36; 2 Кор. 10:3-4).. 37Говорю вам, что со Мной должно исполниться сказанное в Писании: «Он был причислен к преступникам»22:37 Ис. 53:12.. Все, что обо Мне было написано, скоро исполнится.

38Ученики сказали:

– Смотри, Господи, у нас есть два меча.

– Достаточно об этом, – ответил Иисус.

Иисус молится на Оливковой горе

(Мат. 26:36-46; Мк. 14:32-42)

39Иисус, как обычно, пошел на Оливковую гору, и Его ученики пошли с Ним. 40Придя на место, Иисус сказал:

– Молитесь, чтобы вам не поддаться искушению.

41Он отошел от них примерно на расстояние брошенного камня, опустился на колени и начал молиться:

42– Отец, если Ты хочешь, пронеси эту чашу мимо Меня, но пусть все будет не по Моей воле, а по Твоей.

43Тогда с небес Ему явился ангел и укреплял Его. 44В муках Иисус стал молиться еще горячее, и сделался пот Его как капли крови, стекавшие на землю. 45Когда Он поднялся с молитвы и вернулся к ученикам, то нашел их спящими, потому что они были измучены печалью.

46– Почему вы спите? – спросил Иисус. – Вставайте и молитесь, чтобы вам не поддаться искушению.

Иисус предан и арестован

(Мат. 26:47-56; Мк. 14:43-50; Ин. 18:3-11)

47Он еще говорил, когда приблизилась толпа, во главе которой шел тот, кого звали Иудой, один из двенадцати учеников. Он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать Его. 48Иисус сказал:

– Иуда, ты поцелуем предаешь Сына Человеческого?

49Когда же те, кто был с Иисусом, увидели, что происходит, они спросили:

– Господи, а что если нам ударить мечом?

50И один из них ударил слугу первосвященника и отсек ему правое ухо. 51Но Иисус сказал:

– Прекратите, довольно!

Он прикоснулся к уху слуги и исцелил его. 52Затем Иисус сказал первосвященникам, начальникам храмовой стражи и старейшинам, которые пришли за Ним:

– Что Я, разбойник22:52 Или: «мятежник»., что вы пришли с мечами и кольями? 53Я каждый день был с вами в храме, и вы не схватили Меня. Но сейчас ваше время, сейчас власть тьмы.

Отречение Петра

(Мат. 26:67-75; Мк. 14:66-72; Ин. 18:15-18, 25-27)

54Они схватили Его и повели в дом первосвященника. Петр, держась поодаль, следовал за ними. 55Посреди двора первосвященника разожгли костер, и Петр вместе с другими людьми сел к нему греться. 56Одна из служанок, увидев Петра в свете огня, пристально всмотрелась в него и сказала:

– Этот человек тоже был с Ним.

57Но Петр отрицал это.

– Я не знаю Его, женщина, – сказал он.

58Немного позже кто-то другой увидел его и сказал:

– Ты тоже один из них.

– Нет, друг, – ответил Петр.

59Примерно час спустя еще кто-то стал утверждать:

– Точно, этот человек тоже был с Ним, ведь он галилеянин.

60Но Петр сказал:

– Я не знаю, о чем ты говоришь!

И тотчас, когда он еще говорил, пропел петух. 61Господь повернулся и посмотрел на Петра. Тогда Петр вспомнил слова Господа, как Он сказал ему:

– Прежде чем пропоет петух сегодня, ты трижды отречешься от Меня.

62И выйдя наружу, он горько заплакал.

63Люди, охранявшие Иисуса, стали насмехаться над Ним и бить Его. 64Они завязывали Ему глаза и требовали:

– Пророчествуй! Кто Тебя ударил?

65И говорили Ему много других оскорблений.

Совет религиозных вождей осуждает Иисуса

(Мат. 26:59-66; Мк. 14:55-64; Ин. 18:19-24)

66Рано утром старейшины народа, первосвященники и учители Закона собрались вместе на Совет. К ним ввели Иисуса.

67– Если Ты Христос, то скажи нам прямо, – требовали они.

Иисус ответил:

– Если Я скажу вам, вы не поверите, 68и если Я вас спрошу, вы Мне не ответите. 69Однако с этого времени Сын Человеческий будет сидеть по правую руку от Божьей силы22:69 См. Пс. 109:1..

70Они все стали спрашивать:

– Так Ты что, Сын Бога?

Он ответил:

– Вы сами говорите, что это Я.

71Тогда они сказали:

– Какие нам еще нужны свидетельства? Мы слышали это из Его собственных уст!