Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי לוקס 21

1ישוע עמד בבית-המקדש והביט בעשירים שמביאים את תרומותיהם אל תיבת האוצר. בין התורמים הרבים הבחין גם באלמנה עניה שתרמה שתי פרוטות.

"אומר לכם את האמת," העיר ישוע, "האלמנה הענייה הזאת תרמה יותר מכל העשירים האלה. שהרי כל העשירים האלה תרמו לאלוהים מתוך העודף והשפע שלהם, ואילו האלמנה הענייה הזאת תרמה את כל מה שהיה לה."

אחדים מתלמידיו העירו את תשומת לבו לעבודת האבנים המהודרת של בית-המקדש, ולחפצים היקרים שתרמו האנשים.

"אתם יכולים להתפעל מהמראה בינתיים," אמר להם ישוע, "אולם יבוא היום שהכול ייהרס ויתמוטט; אף אבן לא תישאר במקומה."

"רבי, מתי יקרה הדבר?" שאלו התלמידים. "האם נקבל אזהרה מראש?" השיב ישוע: "אל תניחו לאיש לרמות אתכם. אנשים רבים יבואו ויטענו כי הם המשיח, ויודיעו שהקץ קרוב. אבל אל תאמינו להם. כאשר תשמעו על מהומות ומלחמות, אל תיבהלו ואל תאבדו את עשתונותיכם. כי אמנם תפרוצנה מלחמות, אבל הקץ לא יבוא מיד. 10 מדינות וממלכות תילחמנה זו בזו, 11 בארצות רבות תתחוללנה רעידות אדמה אדירות ומגפות, ויהיה רעב גדול; בשמים ייראו מראות נוראים ואותות גדולים.

12 "אולם לפני שיתרחשו כל הדברים האלה ירדפו אתכם, ישפטו אתכם בבתי-כנסת, ישליכו אתכם לכלא ויעמידו אתכם לפני מלכים ושליטים למען שמי. 13 זאת תהיה הזדמנות עבורכם להעיד עלי. 14 אל תדאגו כיצד תתגוננו בפני האשמותיהם, 15 כי אשים בפיכם את המילים המתאימות, ואתן לכם חכמה שאויביכם לא יוכלו להתמודד איתה ולסתור אותה. 16 גם האנשים הקרובים אליכם ביותר - הוריכם, אחיכם, חבריכם וקרובי משפחתכם - יבגדו בכם ויביאו למאסרכם, ויהיו ביניכם כאלה שימותו. 17 כולם ישנאו אתכם בגלל נאמנותכם לי, 18 אולם אף שערה אחת לא תיפול מראשכם! 19 בנאמנותכם ובעמידתכם האיתנה תושיעו את נפשותיכם.

20 "כאשר תראו את ירושלים מוקפת אויבים דעו שחורבנה קרוב. 21 אז תושבי יהודה יברחו אל ההרים; על תושבי ירושלים להשתדל לברוח מהעיר, ואוי לתושבי הסביבה שינסו להיכנס לירושלים! 22 יהיו אלה ימי נקם אשר נועדו לקיים את נבואות התנ"ך. 23 בימים ההם אוי לנשים בהיריון ולאמהות המניקות, מפני שצרה גדולה תבוא על הארץ, ואלוהים ישפוך את זעמו על העם הזה. 24 רבים ייהרגו בחרב האויב או יוגלו לכל קצוות תבל, וירושלים תיפול בידי גויים אשר ידכאו אותה עד שתסתיים תקופת שלטון הגויים במועד שקבע ה'.

25 "אותות מבשרי רעה יופיעו בשמש, בירח ובכוכבים, ואילו על פני האדמה - עמים שלמים יתייאשו ויפחדו מגעש הים והגלים הסוערים. 26 אנשים יתעלפו מאימה ופחד מפני המאורעות שיבואו על העולם, משום שכוחות השמים יזדעזעו. 27 ואז יראו אנשי הארץ את בן-האדם בא בענן, בגבורה ובכבוד גדול.[a] 28 כאשר יתחילו כל הדברים האלה להתרחש, התעודדו והרימו את ראשכם, כי ישועתכם קרובה!"

29 אחר כך סיפר להם ישוע את המשל הבא: "הביטו בעץ התאנה או בכל עץ אחר. 30 כאשר העץ מלבלב יודעים אתם שקרב הקיץ בלי שיאמרו לכם זאת. 31 כך, כאשר תראו את התרחשות המאורעות האלה, דעו שמלכות האלוהים קרובה.

32 "אני אומר לכם: כל הדברים האלה יתרחשו לפני שיחלוף הדור הזה. 33 השמים והארץ יחלפו, אבל דברי לא יחלפו.

34 "היזהרו לכם - אל תאבדו את הראש בשכרות, בבזבזנות, בתענוגות ובדאגות מחייה, פן יבוא עליכם היום ההוא במפתיע, כמלכודת. 35 היום ההוא יבוא על כל יושבי תבל! 36 משום כך שימרו תמיד על ערנותכם, והתפללו שאלוהים יעניק לכם כוח לצאת בשלום מכל העתיד להתרחש, ולהתייצב לפני בן-האדם." יום-יום הלך ישוע ללמד בבית-המקדש, והעם היה מתאסף בהמונים משעות הבוקר המוקדמות כדי להקשיב לדבריו. בלילות נהג ישוע ללכת לישון על הר הזיתים.

Notas al pie

  1. הבשורה על-פי לוקס 21:27 דניאל ז 13- 14

New Living Translation

Luke 21

The Widow’s Offering

1While Jesus was in the Temple, he watched the rich people dropping their gifts in the collection box. Then a poor widow came by and dropped in two small coins.[a]

“I tell you the truth,” Jesus said, “this poor widow has given more than all the rest of them. For they have given a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she has.”

Jesus Speaks about the Future

Some of his disciples began talking about the majestic stonework of the Temple and the memorial decorations on the walls. But Jesus said, “The time is coming when all these things will be completely demolished. Not one stone will be left on top of another!”

“Teacher,” they asked, “when will all this happen? What sign will show us that these things are about to take place?”

He replied, “Don’t let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming, ‘I am the Messiah,’[b] and saying, ‘The time has come!’ But don’t believe them. And when you hear of wars and insurrections, don’t panic. Yes, these things must take place first, but the end won’t follow immediately.” 10 Then he added, “Nation will go to war against nation, and kingdom against kingdom. 11 There will be great earthquakes, and there will be famines and plagues in many lands, and there will be terrifying things and great miraculous signs from heaven.

12 “But before all this occurs, there will be a time of great persecution. You will be dragged into synagogues and prisons, and you will stand trial before kings and governors because you are my followers. 13 But this will be your opportunity to tell them about me.[c] 14 So don’t worry in advance about how to answer the charges against you, 15 for I will give you the right words and such wisdom that none of your opponents will be able to reply or refute you! 16 Even those closest to you—your parents, brothers, relatives, and friends—will betray you. They will even kill some of you. 17 And everyone will hate you because you are my followers.[d] 18 But not a hair of your head will perish! 19 By standing firm, you will win your souls.

20 “And when you see Jerusalem surrounded by armies, then you will know that the time of its destruction has arrived. 21 Then those in Judea must flee to the hills. Those in Jerusalem must get out, and those out in the country should not return to the city. 22 For those will be days of God’s vengeance, and the prophetic words of the Scriptures will be fulfilled. 23 How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those days. For there will be disaster in the land and great anger against this people. 24 They will be killed by the sword or sent away as captives to all the nations of the world. And Jerusalem will be trampled down by the Gentiles until the period of the Gentiles comes to an end.

25 “And there will be strange signs in the sun, moon, and stars. And here on earth the nations will be in turmoil, perplexed by the roaring seas and strange tides. 26 People will be terrified at what they see coming upon the earth, for the powers in the heavens will be shaken. 27 Then everyone will see the Son of Man[e] coming on a cloud with power and great glory.[f] 28 So when all these things begin to happen, stand and look up, for your salvation is near!”

29 Then he gave them this illustration: “Notice the fig tree, or any other tree. 30 When the leaves come out, you know without being told that summer is near. 31 In the same way, when you see all these things taking place, you can know that the Kingdom of God is near. 32 I tell you the truth, this generation will not pass from the scene until all these things have taken place. 33 Heaven and earth will disappear, but my words will never disappear.

34 “Watch out! Don’t let your hearts be dulled by carousing and drunkenness, and by the worries of this life. Don’t let that day catch you unaware, 35 like a trap. For that day will come upon everyone living on the earth. 36 Keep alert at all times. And pray that you might be strong enough to escape these coming horrors and stand before the Son of Man.”

37 Every day Jesus went to the Temple to teach, and each evening he returned to spend the night on the Mount of Olives. 38 The crowds gathered at the Temple early each morning to hear him.

Notas al pie

  1. 21:2 Greek two lepta [the smallest of Jewish coins].
  2. 21:8 Greek claiming, ‘I am.’
  3. 21:13 Or This will be your testimony against them.
  4. 21:17 Greek on account of my name.
  5. 21:27a “Son of Man” is a title Jesus used for himself.
  6. 21:27b See Dan 7:13.