הבשורה על-פי יוחנן 3 – HHH & NIRV

Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי יוחנן 3:1‏-36

1‏-2באחד הלילות בא אל ישוע נקדימון – מנהיג יהודי מכת הפרושים. ”רבי,“ פתח נקדימון, ”אנחנו יודעים כי אלוהים שלח אותך ללמד אותנו, שהרי איש אינו מסוגל לחולל את כל הנסים האלה ללא עזרת האלוהים!“

3”אני אומר לך את האמת,“ השיב לו ישוע, ”אדם שלא נולד מחדש אינו מסוגל לראות את מלכות האלוהים.“

4”כיצד יכול אדם מבוגר להיוולד מחדש?“ תמה נקדימון. ”האם הוא יכול לשוב לבטן אמו ולהיוולד מחדש?“ 5”אני אומר לך את האמת,“ אמר ישוע, ”מי שלא נולד מהרוח ומהמים אינו יכול להיכנס למלכות האלוהים. 6בשר ודם מסוגל להוליד אך ורק בשר ודם ואילו רוח הקודש מעניק חיים חדשים מהשמים. 7לכן אל תתפלא על כך שאני אומר שעליכם להיוולד מחדש. 8הרוח נושבת לכיוונים שונים; אתה שומע את משב הרוח, אולם אינך יודע מאין היא נושבת ולאן היא נושבת. כך אי אפשר להסביר איך בדיוק נולדים מן הרוח.“

9”כיצד ייתכן הדבר?“ שאל נקדימון.

10”אתה רב נכבד בישראל ואינך מבין את הדברים האלה?“ השיב ישוע. 11”אני מבטיח לך שאנחנו מדברים על מה שאנו יודעים, ומעידים על מה שראינו, אך למרות זאת אינכם מאמינים לנו. 12אם אינכם מאמינים לדברי בענייני העולם הזה, כיצד תאמינו לדברי בענייני השמים? 13איש לא עלה השמימה מלבד האחד אשר ירד מהשמים – בן־האדם. 14כשם שמשה הרים על נס את נחש הנחושת במדבר, כך צריך גם בן־האדם להיות נישא, 15כדי שכל המאמין בו יחיה לנצח. 16כי אלוהים אהב כל כך את העולם עד שהקריב את בנו היחיד, כדי שכל המאמין בו לא יאבד כי אם יחיה לנצח. 17שהרי אלוהים שלח את בנו להושיע את העולם ולא לשפוט אותו. 18כל המאמין בו לא יישפט, אך מי שאינו מאמין בו כבר נשפט! כי לא האמין בבנו היחיד של אלוהים. 19דינם מבוסס על העובדה שהאור מן השמים בא לעולם, אבל הם לא רצו בו; הם אהבו את החושך, כי מעשיהם רעים ומושחתים. 20הם שנאו את אור האלוהים והעדיפו להישאר בחשכה, כי לא רצו שמעשיהם הרעים יתגלו באור. 21לעומת זאת, כל מי שעושה את הטוב והישר יבוא לאור בשמחה, כדי להראות לכולם שכל מעשיו נעשו לפי רצון אלוהים.“

22לאחר מכן עזבו ישוע ותלמידיו את ירושלים והלכו לאזור יהודה. הם נשארו שם זמן־מה, וישוע הטביל את המאמינים בו.

23באותה עת הטביל יוחנן אנשים בעינון, ליד שלם, כי היו שם הרבה מים. 24כל זה התרחש לפני מאסרו של יוחנן. 25אחדים מתלמידי יוחנן התווכחו עם פרוש אחד בעניין הטבילה של ישוע ושל יוחנן. 26תלמידים באו אל יוחנן ואמרו: ”רבי, האיש שפגשת בעבר־הירדן ואמרת שהוא המשיח, גם הוא מטביל, וכולם הולכים להיטבל על־ידו ולא על־ידך.“

27השיב יוחנן: ”אבינו שבשמים מעניק לכל אחד תפקיד משלו. 28התפקיד שלי הוא להכין את הדרך לפני האיש הזה, כדי שכולם יוכלו לבוא אליו. אתם עצמכם עדים לכך שאמרתי כי אינני המשיח – נשלחתי רק לפנות לו את הדרך. 29הכלה הולכת אחרי החתן וחברו של החתן שמח בשמחתו; אני חברו של החתן ואני שמח בשמחתו. 30ככל שהוא גדל בחשיבותו כך אני הולך ונעשה חסר חשיבות.

31”הוא בא מהשמים והוא נעלה על הכל, ואילו אני באתי מהארץ והבנתי מוגבלת לענייני הארץ בלבד. 32הוא מספר את אשר ראה ושמע, אך רק מעטים מקשיבים לו ומאמינים לדבריו. 33כל המאמין לדבריו מאשר כי אלוהים הוא אמת. 34כי אדם זה – אשר נשלח על ידי אלוהים – נושא את דבר אלוהים, שהרי רוח אלוהים ממלא אותו ללא גבול. 35אלוהים האב אוהב את הבן ואף נתן לו את הכול! 36כל המאמין בבן יחיה לעולם, ואילו מי שאינו מאמין בבן לא יחיה חיי נצח, כי אם יקבל עונש נצחי מאלוהים!“

New International Reader’s Version

John 3:1-36

Jesus Teaches Nicodemus

1There was a Pharisee named Nicodemus. He was one of the Jewish rulers. 2He came to Jesus at night and said, “Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. We know that God is with you. If he weren’t, you couldn’t do the signs you are doing.”

3Jesus replied, “What I’m about to tell you is true. No one can see God’s kingdom unless they are born again.”

4“How can someone be born when they are old?” Nicodemus asked. “They can’t go back inside their mother! They can’t be born a second time!”

5Jesus answered, “What I’m about to tell you is true. No one can enter God’s kingdom unless they are born with water and the Holy Spirit. 6People give birth to people. But the Spirit gives birth to spirit. 7You should not be surprised when I say, ‘You must all be born again.’ 8The wind blows where it wants to. You hear the sound it makes. But you can’t tell where it comes from or where it is going. It is the same with everyone who is born with the Spirit.”

9“How can this be?” Nicodemus asked.

10“You are Israel’s teacher,” said Jesus. “Don’t you understand these things? 11What I’m about to tell you is true. We speak about what we know. We are witnesses about what we have seen. But still you people do not accept what we say. 12I have spoken to you about earthly things, and you do not believe. So how will you believe if I speak about heavenly things? 13No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven. He is the Son of Man. 14Moses lifted up the snake in the desert. In the same way, the Son of Man must also be lifted up. 15Then everyone who believes may have eternal life in him.”

16God so loved the world that he gave his one and only Son. Anyone who believes in him will not die but will have eternal life. 17God did not send his Son into the world to judge the world. He sent his Son to save the world through him. 18Anyone who believes in him is not judged. But anyone who does not believe is judged already. They have not believed in the name of God’s one and only Son. 19Here is the judgment. Light has come into the world, but people loved darkness instead of light. They loved darkness because what they did was evil. 20Everyone who does evil deeds hates the light. They will not come into the light. They are afraid that what they do will be seen. 21But anyone who lives by the truth comes into the light. They live by the truth with God’s help. They come into the light so that it will be easy to see their good deeds.

John the Baptist Is a Witness About Jesus

22After this, Jesus and his disciples went out into the countryside of Judea. There he spent some time with them. And he baptized people there. 23John was also baptizing. He was at Aenon near Salim, where there was plenty of water. People were coming and being baptized. 24This was before John was put in prison. 25Some of John’s disciples and a certain Jew began to argue. They argued about special washings to make people “clean.” 26They came to John and here is what they said to him. “Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan River is baptizing people. He is the one you told us about. Everyone is going to him.”

27John replied, “A person can receive only what God gives them from heaven. 28You yourselves are witnesses that I said, ‘I am not the Messiah. I was sent ahead of him.’ 29The bride belongs to the groom. The friend who helps the groom waits and listens for him. He is full of joy when he hears the groom’s voice. That joy is mine, and it is now complete. 30He must become more important. I must become less important.

31“The one who comes from above is above everything. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks like someone from the earth. The one who comes from heaven is above everything. 32He is a witness to what he has seen and heard. But no one accepts what he says. 33Anyone who has accepted it has said, ‘Yes. God is truthful.’ 34The one whom God has sent speaks God’s words. That’s because God gives the Holy Spirit without limit. 35The Father loves the Son and has put everything into his hands. 36Anyone who believes in the Son has eternal life. Anyone who does not believe in the Son will not have life. God’s anger remains on them.”