הבשורה על-פי יוחנן 2 – HHH & NIRV

Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי יוחנן 2:1‏-25

1‏-2כעבור יומיים נערכה חתונה בכפר־קנה שבגליל, ובין האורחים היו ישוע, אמו ותלמידיו. 3כשראתה אמו של ישוע כי אזל היין, פנתה אל בנה ואמרה: ”אזל היין.“

4אולם ישוע השיב: ”למה את אומרת לי את זה? עדיין לא הגיע זמני.“

5למרות תשובה זאת אמרה אמו של ישוע למשרתים: ”עשו כל מה שיגיד לכם לעשות.“

6ששה כדים גדולים מאבן עמדו שם; בכל כד אפשר להכיל מאה עד מאה־חמישים ליטר (אלה היו סוג הכדים שהיהודים השתמשו בהם למנהג הטהרה).

7”מלאו את הכדים במים“, ביקש ישוע, והמשרתים מלאו את הכדים עד הסוף. 8”הגישו מן המשקה לראש המסיבה“, המשיך ישוע, והם עשו כדבריו. 9ראש המסיבה לא ידע מאיפה היין, אבל המשרתים ידעו. כשטעם את המים שהפכו ליין, קרא לחתן ואמר: 10”זהו יין משובח מאוד! בדרך־כלל מגיש המארח תחילה את היין המשובח, ולאחר ששתו כולם לרוויה וכבר לא מסוגלים להבחין כל כך בטעם, הוא מגיש את היין הזול. אבל אתה שמרת את היין המשובח לסוף!“

11הנס הזה בכפר־קנה היה הראשון שישוע חולל. הוא הביא את תלמידיו לידי אמונה בו.

12לאחר החתונה הלכו ישוע, אמו, אחיו ותלמידיו לכפר־נחום למספר ימים. 13חג הפסח התקרב, וישוע עלה לירושלים. 14הוא הלך לבית־המקדש ומצא שם סוחרי צאן, בקר ויונים (לצורך הקרבת הקרבנות) ומחליפי כספים. 15הוא לקח מספר חבלים, שזר אותם לשוט עבה וגירש משם את כל האנשים ואת הצאן והבקר; הוא פיזר לכל עבר את מטבעותיהם של החלפנים, והפך את שולחנותיהם.

16ישוע פנה אל סוחרי היונים וקרא: ”הוציאו מכאן את כל היונים, ואל תהפכו את בית אבי לשוק!“

17תלמידיו נזכרו בנבואה מתהלים:2‏.17 ב 17 תהלים סט 10 ”כי קנאת ביתך אכלתני.“ 18”באיזו רשות אתה עושה את כל הדברים האלה? תן לנו אות או הוכחה כדי שנאמין לך.“

19”הרסו את המקדש הזה,“ ענה ישוע, ”ואני אקים אותו מחדש תוך שלושה ימים!“

20”מה?“ קראו בתמיהה. ”המקדש הזה ניבנה במשך ארבעים־ושש שנים, ואתה טוען שתוכל להקימו מחדש תוך שלושה ימים?“ 21ואולם באומרו ”מקדש“ הוא התכוון לגופו. 22לאחר שקם לתחייה נזכרו תלמידיו בדבריו והאמינו בכתוב ובדברי ישוע, כי ראו שהכול התקיים.

23כאשר היה ישוע בירושלים בחג הפסח, אנשים רבים האמינו שהוא המשיח, כי הם ראו את הנסים והנפלאות שחולל. 24‏-25אך ישוע לא השתכנע שהם באמת מאמינים, משום שידע מה הפכפך אופיו של האדם.

New International Reader’s Version

John 2:1-25

Jesus Changes Water Into Wine

1On the third day there was a wedding. It took place at Cana in Galilee. Jesus’ mother was there. 2Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. 3When the wine was gone, Jesus’ mother said to him, “They have no more wine.”

4“Dear woman, why are you telling me about this?” Jesus replied. “The time for me to show who I really am isn’t here yet.”

5His mother said to the servants, “Do what he tells you.”

6Six stone water jars stood nearby. The Jews used water from that kind of jar for special washings. They did that to make themselves pure and “clean.” Each jar could hold 20 to 30 gallons.

7Jesus said to the servants, “Fill the jars with water.” So they filled them to the top.

8Then he told them, “Now dip some out. Take it to the person in charge of the dinner.”

They did what he said. 9The person in charge tasted the water that had been turned into wine. He didn’t realize where it had come from. But the servants who had brought the water knew. Then the person in charge called the groom to one side. 10He said to him, “Everyone brings out the best wine first. They bring out the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best until now.”

11What Jesus did here in Cana in Galilee was the first of his signs. Jesus showed his glory by doing this sign. And his disciples believed in him.

12After this, Jesus went down to Capernaum. His mother and brothers and disciples went with him. They all stayed there for a few days.

Jesus Clears Out the Temple Courtyard

13It was almost time for the Jewish Passover Feast. So Jesus went up to Jerusalem. 14In the temple courtyard he found people selling cattle, sheep and doves. Others were sitting at tables exchanging money. 15So Jesus made a whip out of ropes. He chased all the sheep and cattle from the temple courtyard. He scattered the coins of the people exchanging money. And he turned over their tables. 16He told those who were selling doves, “Get these out of here! Stop turning my Father’s house into a market!” 17His disciples remembered what had been written. It says, “My great love for your house will destroy me.” (Psalm 69:9)

18Then the Jewish leaders asked him, “What sign can you show us to prove your authority to do this?”

19Jesus answered them, “When you destroy this temple, I will raise it up again in three days.”

20They replied, “It has taken 46 years to build this temple. Are you going to raise it up in three days?” 21But the temple Jesus had spoken about was his body. 22His disciples later remembered what he had said. That was after he had been raised from the dead. Then they believed the Scripture. They also believed the words that Jesus had spoken.

23Meanwhile, he was in Jerusalem at the Passover Feast. Many people saw the signs he was doing. And they believed in his name. 24But Jesus did not fully trust them. He knew what people are like. 25He didn’t need anyone to tell him what people are like. He already knew why people do what they do.