Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי יוחנן 18

1ישוע סיים את דבריו ועזב את המקום עם תלמידיו. הם חצו את נחל קדרון ונכנסו אל חורשת עצי-זית. יהודה, התלמיד שבגד בישוע, הכיר היטב את המקום, כי ישוע נפגש שם עם תלמידיו פעמים רבות.

ראשי הכוהנים והפרושים העמידו לרשות יהודה קבוצה של חיילים ושוטרים מצוידים בלפידים ובכלי נשק, והם הלכו אל אותה החורשה.

ישוע ידע היטב מה עומד לקרות לו. הוא צעד קדימה ושאל: "את מי אתם מחפשים?"

"את ישוע מנצרת," השיבו לו.

"אני הוא," אמר ישוע. גם יהודה המסגיר אותו היה שם. לשמע מילים אלה הם נסוגו ונפלו על הארץ.

ישוע חזר על שאלתו: "את מי אתם מחפשים?"

"את ישוע מנצרת," השיבו בשנית.

"אמרתי לכם, אני הוא," אמר ישוע. "אם אותי אתם מחפשים, עיזבו את החבורה הזאת והניחו להם ללכת." ישוע אמר זאת כדי לקיים את הנבואה שניבא: "מכל אלה שנתת לי לא אבד אף אחד!"

10 לפתע שלף שמעון פטרוס את חרבו וקיצץ את אוזנו הימנית של מלכוס, עבד הכהן הגדול.

11 "השב את החרב לנדן!" פקד עליו ישוע. "הרי עלי לשתות את הכוס שנתן לי אבי."

12 החיילים, השוטרים ומפקדם תפסו את ישוע, קשרו את ידיו, 13 הוליכו אותו תחילה אל חנן - חותנו של קייפא שהיה הכהן הגדול באותה שנה. 14 היה זה אותו קייפא שיעץ ליהודים: "מוטב שאדם אחד ימות בעד כל העם, מאשר שכל העם ימות בעד אדם אחד." 15 שמעון פטרוס ותלמיד אחר הלכו במרחק מה אחרי ישוע. התלמיד האחר היה מוכר לכהן הגדול, ולכן הורשה להיכנס אל החצר יחד עם ישוע, 16 ואילו פטרוס נאלץ להישאר מעבר לגדר. התלמיד האחר ניגש אל השוערת וביקש ממנה להכניס את פטרוס.

17 "הלא גם אתה תלמידו של האיש הזה!" קראה השוערת לעבר פטרוס. "מה פתאום?" הכחיש פטרוס.

18 החיילים והמשרתים התחממו לאש מדורה שהדליקו, כי היה קר מאוד. פטרוס הצטרף אליהם כדי להתחמם מעט.

19 בתוך הבית החל הכהן הגדול לחקור את ישוע על תלמידיו ועל מה שלימד אותם.

20 "כל מה שהיה לי לומר אמרתי בציבור, באוזני המנהיגים והעם. תמיד לימדתי בבתי-הכנסת או בבית-המקדש, וכולם יודעים מה שלימדתי," השיב ישוע. 21 "אל תשאל אותי, אלא את שומעי, הם יודעים את מה שאמרתי." 22 אחד המשרתים שעמד שם הכה את ישוע על פניו. "ככה אתה מתחצף לכהן הגדול?" שאל בזעם.

23 "אם אני משקר הוכח זאת." השיב ישוע. "אולם אם אני אומר את האמת, מדוע אתה מכה אותי?"

24 חנן שלח את ישוע, אסור באזיקים, אל קייפא הכהן הגדול. 25 בינתיים המשיך שמעון פטרוס להתחמם לאש המדורה, ושוב נשאל: "הרי גם אתה אחד מתלמידיו של ישוע, לא כן?"

"לא, מה פתאום?" הכחיש פטרוס.

26 אך אחד מעבדי הכהן הגדול, קרובו של מלכוס (זה שפטרוס קיצץ את אוזנו), קרא: "אולם ראיתי אותך בחורשה יחד עם ישוע!"

27 פטרוס המשיך להכחיש את הדבר, ולפתע קרא התרנגול.

28 בבוקר השכם הובילו את ישוע מביתו של קייפא לבית-המשפט. אך הם לא נכנסו פנימה מחשש חמץ - הם רצו להישאר כשרים לאכילת סעודת הפסח. 29 על כן יצא אליהם פילטוס ושאל: "במה אתם מאשימים את האיש?"

30 אילמלא עשה דבר רע, לא היינו אוסרים אותו!" השיבו.

31 אם כן, שפטו אותו בעצמכם לפי חוקי תורתכם," אמר פילטוס.

"אבל החוק אינו מתיר לנו עונש מוות," השיבו היהודים. 32 בזאת מלאו את מה שישוע ניבא באשר לצורת מותו.

33 פילטוס שב לבית המשפט וקרא אליו את ישוע. "האם אתה מלך היהודים?" שאל.

34 "האם אלה המילים שלך או של האחרים?" השיב ישוע בשאלה.

35 "האם אני יהודי?" שאל פילטוס. "בני-עמך וראשי הכוהנים הסגירו אותך. מה עשית?"

36 "אילו הייתה מלכותי מהעולם הזה, היו משרתי נלחמים לצדי ומונעים את מאסרי על-ידי ראשי היהודים. אולם בעת הזאת מלכותי אינה מהעולם הזה," אמר ישוע.

37 "אם כן, אתה בכל זאת מלך?" תמה פילטוס.

"כן," השיב ישוע, "משימתי היא להביא את האמת לעולם; לשם כך נולדתי ובאתי לעולם, וכל אוהבי האמת ישמעו לקולי."

38 "מהי האמת?" שאל פילטוס ויצא החוצה אל היהודים. "האיש חף מפשע ולא עשה כל רע!" קרא פילטוס. 39 "בכל שנה בחג הפסח אני מוציא לחופשי אסיר אחד. אתם רוצים שאשחרר את מלך היהודים?"

40 "לא!" קראו. "אל תשחרר אותו; שחרר את בר-אבא!" בר-אבא היה שותף למרד.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Ivanu 18

Isusovo uhićenje

1Rekavši to, Isus sa svojim učenicima prijeđe na drugu stranu potoka Kedrona te uđe s njima u maslinik.

A izdajnik Juda poznavao je to mjesto jer je Isus često onamo odlazio sa svojim učenicima.

Svećenički poglavari i farizeji dali su Judi četu vojnika i stražare da odu onamo. Oni stignu do maslinika sa zapaljenim bakljama, svjetiljkama i oružjem.

Isus je znao što će se sve dogoditi. On istupi pred njih i upita: 'Koga tražite?'

'Isusa iz Nazareta!' odgovore oni.'Ja sam

Kad im je rekao "Ja sam

Ponovno ih upita: 'Koga tražite?'Opet odgovore: 'Isusa iz Nazareta!'

'Rekao sam vam: ja sam

Rekao je to da bi se ispunilo proročanstvo koje je upravo spomenuo: "Nisam izgubio nijednoga od ovih koje si mi dao.'[a]

10 Tada Šimun Petar potegne mač i odsiječe desno uho sluzi velikog svećenika, koji se zvao Malko.

11 Ali Isus reče Petru: 'Spremi mač u korice! Zar da ne ispijem čašu koju mi je Otac dao?'

Ana ispituje Isusa

12 Tako židovski stražari s četom vojnika i njihovim zapovjednikom uhvate Isusa i svežu ga.

13 Odvedu ga najprije Ani, tastu Kajfe koji je te godine bio veliki svećenik.

14 Kajfa je bio taj koji je savjetovao židovskim vođama: "Bolje da jedan čovjek umre za narod.'

Petar se prvi put odriče Isusa

15 Šimun Petar i još jedan učenik koji je poznavao velikog svećenika izdaleka su ih slijedili. Tako je taj drugi učenik mogao ući u dvorište velikog svećenika skupa s Isusom,

16 a Petar je ostao vani, pred vratima. Drugi učenik tada porazgovara sa sluškinjom koja je pazila kraj vrata pa ona uvede i Petra.

17 Ta sluškinja, vratarica, upita Petra: 'Nisi li i ti jedan od Isusovih učenika?''Nisam

18 Stražari i služinčad stajali su pokraj vatre koju su naložili i grijali se jer je bilo hladno. I Petar je stajao ondje s njima grijući se.

Veliki svećenik ispituje Isusa

19 Unutra veliki svećenik počne ispitivati Isusa o njegovim učenicima i o onome što ih je poučavao.

20 Isus odgovori: 'Što sam poučavao, naširoko je poznato jer sam redovito poučavao u sinagogi i u Hramu. Čuli su me svi židovi i ništa nisam poučavao tajno a da to nisam i javno rekao.

21 Zašto to mene pitaš? Pitaj one koji su me slušali. Oni znaju što sam govorio.'

22 Jedan od vojnika koji je ondje stajao šakom udari Isusa po licu. 'Zar se tako odgovara velikom svećeniku?' upita.

23 'Ako sam pogrešno rekao, dokaži da je pogrešno

24 Tada Ana pošalje svezanoga Isusa velikome svećeniku Kajfi.

Petar se drugi put odriče Isusa

25 U međuvremenu, dok se Šimun Petar grijao kraj vatre, ponovno ga upitaju: 'Da nisi i ti jedan od njegovih učenika?''Nisam!' odgovori on.

26 Ali jedan od slugu velikoga svećenika, rođak onoga kojemu je Petar odsjekao uho, upita ga: 'Zar te nisam vidio ondje u masliniku skupa s Isusom?'

27 Petar opet zaniječe. A pijetao odmah zakukuriče.

Isus pred Pilatom

28 Isusovo preslušanje pred Kajfom završilo je u rane jutarnje ure. Zatim ga odvedu u palaču rimskoga upravitelja. Njegovi tužitelji nisu s

29 Zato Pilat, upravitelj, iziđe k njima te ih upita: 'Za što optužujete ovog čovjeka?'

30 'Ne bismo ga predali tebi da nije zločinac!' odgovore oni.

31 'Onda ga odvedite i sami mu sudite po svojim zakonima

32 Time se ispunilo Isusovo proročanstvo o njegovu smaknuću.[b]

33 Tada se Pilat vrati u palaču i naredi da mu dovedu Isusa. 'Jesi li ti kralj židova?' upita ga.

34 'Jesi li se tog pitanja dosjetio sam ili su ti drugi govorili o meni?' upita ga Isus.

35 'Zar sam ja židov?' odgovori Pilat. 'Tvoj vlastiti narod i svećenički poglavari predali su te meni. Zašto? Što si učinio?'

36 Isus odgovori: 'Moje kraljevstvo ne pripada ovomu svijetu. Kad bi mu pripadalo, moji bi se podanici borili da ne budem predan židovima. Ali moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta!'

37 Pilat upita: 'Ti dakle jesi kralj?' 'Dobro kažeš

38 'A što je istina?' poviče Pilat. Tada ponovno iziđe pred židovski narod i reče im: 'Ja na njemu nisam našao nikakve krivnje.

39 A vi svake godine u vrijeme Pashe imate običaj tražiti da vam pustim nekoga iz zatvora pa ako hoćete, pustit ću vam "židovskog kralja'.'

40 Ali oni nato poviču: 'Ne! Ne njega, nego Barabu!' A Baraba je bio prevratnik.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Ivanu 18:9 Vidjeti: Ivan 6:39 i 17:12.
  2. Evanđelje po Ivanu 18:32 Vidjeti Ivan 12:32-33.