Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי יוחנן 18

1ישוע סיים את דבריו ועזב את המקום עם תלמידיו. הם חצו את נחל קדרון ונכנסו אל חורשת עצי-זית. יהודה, התלמיד שבגד בישוע, הכיר היטב את המקום, כי ישוע נפגש שם עם תלמידיו פעמים רבות.

ראשי הכוהנים והפרושים העמידו לרשות יהודה קבוצה של חיילים ושוטרים מצוידים בלפידים ובכלי נשק, והם הלכו אל אותה החורשה.

ישוע ידע היטב מה עומד לקרות לו. הוא צעד קדימה ושאל: "את מי אתם מחפשים?"

"את ישוע מנצרת," השיבו לו.

"אני הוא," אמר ישוע. גם יהודה המסגיר אותו היה שם. לשמע מילים אלה הם נסוגו ונפלו על הארץ.

ישוע חזר על שאלתו: "את מי אתם מחפשים?"

"את ישוע מנצרת," השיבו בשנית.

"אמרתי לכם, אני הוא," אמר ישוע. "אם אותי אתם מחפשים, עיזבו את החבורה הזאת והניחו להם ללכת." ישוע אמר זאת כדי לקיים את הנבואה שניבא: "מכל אלה שנתת לי לא אבד אף אחד!"

10 לפתע שלף שמעון פטרוס את חרבו וקיצץ את אוזנו הימנית של מלכוס, עבד הכהן הגדול.

11 "השב את החרב לנדן!" פקד עליו ישוע. "הרי עלי לשתות את הכוס שנתן לי אבי."

12 החיילים, השוטרים ומפקדם תפסו את ישוע, קשרו את ידיו, 13 הוליכו אותו תחילה אל חנן - חותנו של קייפא שהיה הכהן הגדול באותה שנה. 14 היה זה אותו קייפא שיעץ ליהודים: "מוטב שאדם אחד ימות בעד כל העם, מאשר שכל העם ימות בעד אדם אחד." 15 שמעון פטרוס ותלמיד אחר הלכו במרחק מה אחרי ישוע. התלמיד האחר היה מוכר לכהן הגדול, ולכן הורשה להיכנס אל החצר יחד עם ישוע, 16 ואילו פטרוס נאלץ להישאר מעבר לגדר. התלמיד האחר ניגש אל השוערת וביקש ממנה להכניס את פטרוס.

17 "הלא גם אתה תלמידו של האיש הזה!" קראה השוערת לעבר פטרוס. "מה פתאום?" הכחיש פטרוס.

18 החיילים והמשרתים התחממו לאש מדורה שהדליקו, כי היה קר מאוד. פטרוס הצטרף אליהם כדי להתחמם מעט.

19 בתוך הבית החל הכהן הגדול לחקור את ישוע על תלמידיו ועל מה שלימד אותם.

20 "כל מה שהיה לי לומר אמרתי בציבור, באוזני המנהיגים והעם. תמיד לימדתי בבתי-הכנסת או בבית-המקדש, וכולם יודעים מה שלימדתי," השיב ישוע. 21 "אל תשאל אותי, אלא את שומעי, הם יודעים את מה שאמרתי." 22 אחד המשרתים שעמד שם הכה את ישוע על פניו. "ככה אתה מתחצף לכהן הגדול?" שאל בזעם.

23 "אם אני משקר הוכח זאת." השיב ישוע. "אולם אם אני אומר את האמת, מדוע אתה מכה אותי?"

24 חנן שלח את ישוע, אסור באזיקים, אל קייפא הכהן הגדול. 25 בינתיים המשיך שמעון פטרוס להתחמם לאש המדורה, ושוב נשאל: "הרי גם אתה אחד מתלמידיו של ישוע, לא כן?"

"לא, מה פתאום?" הכחיש פטרוס.

26 אך אחד מעבדי הכהן הגדול, קרובו של מלכוס (זה שפטרוס קיצץ את אוזנו), קרא: "אולם ראיתי אותך בחורשה יחד עם ישוע!"

27 פטרוס המשיך להכחיש את הדבר, ולפתע קרא התרנגול.

28 בבוקר השכם הובילו את ישוע מביתו של קייפא לבית-המשפט. אך הם לא נכנסו פנימה מחשש חמץ - הם רצו להישאר כשרים לאכילת סעודת הפסח. 29 על כן יצא אליהם פילטוס ושאל: "במה אתם מאשימים את האיש?"

30 אילמלא עשה דבר רע, לא היינו אוסרים אותו!" השיבו.

31 אם כן, שפטו אותו בעצמכם לפי חוקי תורתכם," אמר פילטוס.

"אבל החוק אינו מתיר לנו עונש מוות," השיבו היהודים. 32 בזאת מלאו את מה שישוע ניבא באשר לצורת מותו.

33 פילטוס שב לבית המשפט וקרא אליו את ישוע. "האם אתה מלך היהודים?" שאל.

34 "האם אלה המילים שלך או של האחרים?" השיב ישוע בשאלה.

35 "האם אני יהודי?" שאל פילטוס. "בני-עמך וראשי הכוהנים הסגירו אותך. מה עשית?"

36 "אילו הייתה מלכותי מהעולם הזה, היו משרתי נלחמים לצדי ומונעים את מאסרי על-ידי ראשי היהודים. אולם בעת הזאת מלכותי אינה מהעולם הזה," אמר ישוע.

37 "אם כן, אתה בכל זאת מלך?" תמה פילטוס.

"כן," השיב ישוע, "משימתי היא להביא את האמת לעולם; לשם כך נולדתי ובאתי לעולם, וכל אוהבי האמת ישמעו לקולי."

38 "מהי האמת?" שאל פילטוס ויצא החוצה אל היהודים. "האיש חף מפשע ולא עשה כל רע!" קרא פילטוס. 39 "בכל שנה בחג הפסח אני מוציא לחופשי אסיר אחד. אתם רוצים שאשחרר את מלך היהודים?"

40 "לא!" קראו. "אל תשחרר אותו; שחרר את בר-אבא!" בר-אבא היה שותף למרד.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Ин 18

Исо Масех предан и арестован

1Сказав это, Исо пошёл со Своими учениками на другую сторону долины Кедрон, где был сад, в который они и вошли. Предатель Иуда знал это место, так как Исо часто собирался там со Своими учениками. Поэтому Иуда привёл туда с собой отряд римских воинов, а также слуг, посланных главными священнослужителями и блюстителями Закона. Они пришли с фонарями, факелами и оружием. Исо знал всё, что должно было с Ним произойти. Он вышел вперёд и спросил:

– Кого вы ищете?

– Исо из Назарета, – ответили те.

– Это Я, – сказал Исо.

Предатель Иуда тоже стоял с ними. Когда Исо сказал: «Это Я», они отступили назад и упали на землю.

Он опять спросил их:

– Кого вы ищете?

– Исо из Назарета, – сказали они.

– Я же вам сказал, что это Я, – ответил Исо. – Если вы ищете Меня, то отпустите остальных.

Он сказал это, чтобы исполнились Его слова: «Я не потерял никого из тех, кого Ты дал Мне»[a].

10 У Шимона Петруса был меч, он выхватил его, ударил раба главного священнослужителя и отсёк ему правое ухо. Раба звали Малик. 11 Тогда Исо сказал Петрусу:

– Вложи меч в ножны! Разве Я не должен выпить чашу страданий, которую дал Мне Отец?

Исо Масеха ведут на допрос к главному священнослужителю Ханану

12 Отряд римских воинов, их командир и иудейские стражники арестовали Исо и связали Его. 13 Они привели Его вначале к Ханану. Ханан был тестем Каиафы, который был в тот год верховным священнослужителем.[b] 14 Это был Каиафа, который убеждал предводителей иудеев, что будет лучше, если один Человек умрёт за народ.[c]

Первое отречение Петруса

15 Шимон Петрус и ещё один ученик шли следом за Исо. Главный священнослужитель знал этого ученика, и поэтому тот смог пройти с Исо во двор, 16 а Петрус остался снаружи у ворот. Ученик, который был знаком главному священнослужителю, вышел, поговорил с привратницей и провёл Петруса внутрь.

17 – Ты случайно не один из учеников Этого Человека? – спросила привратница.

– Нет, – ответил Петрус.

18 Было холодно. Рабы и стражники разложили костёр и грелись у него. Петрус тоже стоял у костра и грелся.

Исо Масех на допросе у Ханана

19 Тем временем главный священнослужитель допрашивал Исо о Его учениках и учении.

20 – Я открыто говорил миру, – отвечал Исо, – Я всегда учил в молитвенных домах или в храме, там, где собираются все иудеи. Тайного Я ничего не говорил. 21 Зачем ты Меня допрашиваешь? Спроси тех, кто Меня слушал, они наверняка знают, что Я говорил.

22 Когда Исо это сказал, один из стоявших поблизости служителей ударил Исо по лицу.

– Ты как разговариваешь с главным священнослужителем! – возмутился он.

23 – Если Я сказал что-то не так, то укажи, что не так, – ответил Исо. – Если же Я прав, то зачем ты бьёшь Меня?

24 Тогда Ханан отослал Исо связанным к верховному священнослужителю Каиафе.

Второе и третье отречение Петруса

25 Шимон Петрус всё стоял и грелся у костра, когда его ещё раз спросили:

– Ты случайно не один из Его учеников?

Петрус отрицал.

– Нет, – сказал он.

26 Тогда один из рабов главного священнослужителя, родственник того, которому Петрус отсёк ухо, сказал:

– Разве не тебя я видел с Ним в саду?

27 Петрус снова стал всё отрицать, и в этот момент пропел петух[d].

Исо Масех на допросе у Пилата

28 От Каиафы Исо повели в резиденцию римского наместника. Было раннее утро, и предводители иудеев, опасаясь оскверниться, не вошли в здание, иначе они не смогли бы потом есть праздничный ужин.[e] 29 Поэтому Пилат[f] вышел к ним.

– В чём вы обвиняете Этого Человека? – спросил он.

30 – Не будь Он преступником, мы бы не привели Его к тебе, – ответили они.

31 Пилат сказал:

– Берите Его сами и судите по вашему Закону.

– Но у нас нет права никого казнить, – возразили предводители иудеев.

32 Так должны были исполниться слова Исо о том, какой смертью Он умрёт.[g] 33 Тогда Пилат вошёл внутрь своей резиденции, вызвал Исо и спросил Его:

– Ты Царь иудеев?

34 – Ты это от себя говоришь, или тебе обо Мне сказали другие? – спросил в ответ Исо.

35 – Я что, иудей? – ответил Пилат. – Это Твой народ и главные священнослужители передали Тебя мне. Что Ты сделал?

36 Исо сказал:

– Царство Моё – не одно из царств этого мира. Если бы оно было таким, то Мои подданные сражались бы за Меня, чтобы Я не был схвачен предводителями иудеев. Но сейчас Моё Царство не принадлежит этому миру.

37 – Так значит, Ты всё-таки царь? – спросил Пилат.

– Ты сам говоришь, что Я Царь, – ответил Исо. – Я родился и пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто на стороне истины, слушает Меня.

38 Пилат спросил:

– Что есть истина?

Потом он опять вышел к иудеям и сказал:

– Я не нахожу в Этом Человеке никакой вины.

Пилат осуждает Исо Масеха на распятие

39 – У вас есть обычай, чтобы я на праздник Освобождения отпускал на свободу одного из заключённых. Хотите, чтобы я отпустил вам «Царя иудеев»?

40 Они в ответ закричали:

– Нет! Не Его! Отпусти нам Бар-Аббу!

Бар-Абба же был мятежником.

Notas al pie

  1. Ин 18:9 См. 6:39; 17:12.
  2. Ин 18:13 Ханан был верховным священнослужителем с 6 по 15 гг. и не утратил своего влияния и после этого. А его зять Каиафа занимал этот пост с 18 по 36 гг.
  3. Ин 18:14 См. 11:49-51.
  4. Ин 18:27 Так дословно исполнилось предсказание Исо об отречении Петруса (см. 13:38).
  5. Ин 18:28 В Тавроте нет запрета входить в дома, принадлежащие неиудеям. Такой запрет был дан иудеям их религиозными учителями (см. Деян. 10:28).
  6. Ин 18:29 Понтий Пилат был римским наместником в Иудее с 26 по 36 гг.
  7. Ин 18:32 То есть смертью на кресте (см. 3:14; 8:28; 12:32). Крест был римским орудием казни. Иудеи же, если бы имели на то право от римских властей, скорее всего, побили бы Исо камнями (см. Лев. 24:16).