Habrit Hakhadasha/Haderekh

האיגרת אל-העברים 8:1-13

1לסיכום דברינו: יש לנו כהן גדול אידיאלי שיושב עתה לימין האלוהים בשמים, 2ומשרת במקדש האמיתי שהוקם על־ידי אלוהים ולא על־ידי אדם.

3מכיוון שכל כהן צריך להקריב מנחות וזבחים, גם המשיח צריך להקריב קורבן כלשהו.

4אילו המשיח היה חי עדיין עלי־אדמות, לא היו מתירים לו לשרת ככהן, משום שהכוהנים כאן עלי־אדמות מקריבים את הקורבנות על־פי חוקי התורה. 5כוהנים אלה משרתים רק את הדגם וההעתק של מה שקיים בשמים, כי לפני שהחל משה לבנות את משכן אלוהים על־פני האדמה, ציווה עליו אלוהים לבנות את המשכן בדיוק לפי הדגם וההעתק שהראה לו על הר סיני. 6אך לכהן הגדול שלנו יש כהונה חשובה הרבה יותר מזו של כוהני הברית־הישנה, שכן הוא מתווך בברית נעלה יותר שמבוססת על הבטחות נפלאות יותר.

7אילו הייתה הברית הראשונה מושלמת, לא היה צורך בברית חדשה. 8אולם העובדה היא שאלוהים עצמו הביע אי־שביעות רצונו מהברית הראשונה באמירתו:8‏.8 ח 8 ירמיהו לא 31‏-34

”הנה ימים באים, נאם ה׳,

וכרתי את בית ישראל

ואת בית־יהודה ברית חדשה.

9לא כברית אשר כרתי את אבותם

ביום החזיקי בידם להוצאם מארץ מצרים,

אשר המה הפרו את בריתי

ואנכי בעלתי (בחלתי) בם נאם ה׳.

10כי זאת הברית אשר אכרת את בית־ישראל

אחרי הימים ההם, נאם ה׳:

נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה,

והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם;

11ולא ילמדו עוד איש את רעהו

ואיש את אחיו לאמור:

דעו את ה׳, כי כולם ידעו אותי

למקטנם ועד גדולם נאם ה׳.

12כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכר עוד.“

13בהגדרתו ”ברית חדשה“ הוא קבע את התיישנות הברית הראשונה, ואם הברית הראשונה ישנה, הרי שהיא חולפת.

New Russian Translation

Евреям 8:1-13

Иисус – Первосвященник нового завета

1Главное из того, о чем мы вам говорим, – это то, что у нас есть такой Первосвященник, Который находится на небесах по правую сторону от престола Всемогущего8:1 См. Пс. 109:1., 2служитель в святилище, в истинной скинии8:2 Скиния – шатер, служивший походным святилищем израильтянам во время их странствия по пустыне., воздвигнутой не людьми, а Господом. 3Каждый первосвященник определен на то, чтобы приносить приношения и жертвы, поэтому и наш Первосвященник должен был иметь что-то, что можно было бы принести в жертву. 4Если бы Он был сейчас на земле, Он не был бы даже священником, потому что уже существуют священники, приносящие жертвы в соответствии с Законом. 5Они совершают служение в святилище, которое служит лишь подобием и тенью небесного. Поэтому Моисей, перед тем как строить скинию, был предупрежден: «Смотри, – сказал Бог, – сделай все точно по образцу, который был тебе показан на горе»8:5 См. Исх. 25:40.. 6Но сейчас Христу поручено служение, которое намного превосходит служение земных священников, потому что Он – посредник лучшего завета Бога с человеком, основанного на лучших обещаниях.

7Если бы первый завет8:7 Первый завет – см. Исх. 19:3-8; Втор. 5. был без недостатков, то не было бы нужды во втором. 8Но Бог, видя недостатки людей, говорит:

«Вот приходят дни, – говорит Господь, –

когда Я заключу новый завет

с домом Израиля и с домом Иуды.

9Этот завет будет не таким,

какой Я заключил с их праотцами,

когда Я за руку вывел их из Египта,

потому что они не были верны завету со Мной,

и Я отвернулся от них, –

говорит Господь. –

10Поэтому Я в будущем заключу с домом Израиля

такой завет, – говорит Господь. –

Законы Мои Я вложу в их разум

и запишу в их сердцах.

Я буду их Богом,

а они будут Моим народом.

11И уже не будет друг учить друга,

и брат – брата,

говоря ему: „Познай Господа“,

потому что Меня будут знать все

от мала до велика.

12Ведь Я прощу их беззакония

и больше не вспомню их грехов»8:8-12 См. Иер. 31:31-34..

13Он назвал этот завет «новым» и тем самым показал, что первый завет устарел. А то, что устарело и обветшало, – скоро исчезнет.