Habrit Hakhadasha/Haderekh

האיגרת אל-העברים 8:1-13

1לסיכום דברינו: יש לנו כהן גדול אידיאלי שיושב עתה לימין האלוהים בשמים, 2ומשרת במקדש האמיתי שהוקם על־ידי אלוהים ולא על־ידי אדם.

3מכיוון שכל כהן צריך להקריב מנחות וזבחים, גם המשיח צריך להקריב קורבן כלשהו.

4אילו המשיח היה חי עדיין עלי־אדמות, לא היו מתירים לו לשרת ככהן, משום שהכוהנים כאן עלי־אדמות מקריבים את הקורבנות על־פי חוקי התורה. 5כוהנים אלה משרתים רק את הדגם וההעתק של מה שקיים בשמים, כי לפני שהחל משה לבנות את משכן אלוהים על־פני האדמה, ציווה עליו אלוהים לבנות את המשכן בדיוק לפי הדגם וההעתק שהראה לו על הר סיני. 6אך לכהן הגדול שלנו יש כהונה חשובה הרבה יותר מזו של כוהני הברית־הישנה, שכן הוא מתווך בברית נעלה יותר שמבוססת על הבטחות נפלאות יותר.

7אילו הייתה הברית הראשונה מושלמת, לא היה צורך בברית חדשה. 8אולם העובדה היא שאלוהים עצמו הביע אי־שביעות רצונו מהברית הראשונה באמירתו:8‏.8 ח 8 ירמיהו לא 31‏-34

”הנה ימים באים, נאם ה׳,

וכרתי את בית ישראל

ואת בית־יהודה ברית חדשה.

9לא כברית אשר כרתי את אבותם

ביום החזיקי בידם להוצאם מארץ מצרים,

אשר המה הפרו את בריתי

ואנכי בעלתי (בחלתי) בם נאם ה׳.

10כי זאת הברית אשר אכרת את בית־ישראל

אחרי הימים ההם, נאם ה׳:

נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה,

והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם;

11ולא ילמדו עוד איש את רעהו

ואיש את אחיו לאמור:

דעו את ה׳, כי כולם ידעו אותי

למקטנם ועד גדולם נאם ה׳.

12כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכר עוד.“

13בהגדרתו ”ברית חדשה“ הוא קבע את התיישנות הברית הראשונה, ואם הברית הראשונה ישנה, הרי שהיא חולפת.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Евреям 8:1-13

Иса – Верховный Священнослужитель нового соглашения

1Главное из того, о чём мы вам говорим, – это то, что у нас есть такой Верховный Священнослужитель, Который находится на небесах по правую сторону от престола Всемогущего8:1 См. Заб. 109:1., 2служитель в святилище, в истинном священном шатре8:2 Священный шатёр – шатёр, служивший походным святилищем исраильтянам во время их странствия по пустыне., воздвигнутом не людьми, а Вечным.

3Каждый верховный священнослужитель определён на то, чтобы приносить приношения и жертвы, поэтому и наш Верховный Священнослужитель должен был иметь что-то, что можно было бы принести в жертву. 4Если бы Он был сейчас на земле, Он не был бы даже священнослужителем, потому что уже существуют священнослужители, приносящие жертвы в соответствии с Законом. 5Они совершают служение в святилище, которое служит лишь подобием и тенью небесного. Поэтому Муса, перед тем как строить священный шатёр, был предупреждён: «Смотри, – сказал Аллах, – сделай всё точно по образцу, который был тебе показан на горе»8:5 Исх. 25:40.. 6Но сейчас аль-Масиху поручено служение, которое намного превосходит служение земных священнослужителей, потому что Он – посредник лучшего священного соглашения Аллаха с человеком, основанного на лучших обещаниях.

7Если бы первое священное соглашение8:7 Первое священное соглашение – см. Исх. 19:3-8; Втор. 5. было без недостатков, то не было бы нужды во втором. 8Но Аллах, видя недостатки людей, говорит:

«Приближается время, – говорит Вечный, –

когда Я заключу новое священное соглашение

с народом Исраила и Иудеи.

9Это соглашение будет не таким,

какое Я заключил с их праотцами,

когда Я за руку вывел их из Египта.

Тому соглашению они не были верны,

и Я отвернулся от них, –

говорит Вечный. –

10Поэтому Я в будущем заключу с народом Исраила

такое соглашение, – говорит Вечный, –

законы Мои Я вложу в их разум

и запишу в их сердцах.

Я буду их Богом,

а они будут Моим народом.

11И уже не будет друг учить друга,

и брат – брата,

говоря ему: „Познай Вечного“,

потому что Меня будут знать все,

от мала до велика.

12Ведь Я прощу их беззакония

и больше не вспомню их грехов»8:8-12 Иер. 31:31-34..

13Он назвал это священное соглашение «новым» и тем самым показал, что первое священное соглашение устарело. А то, что устарело и обветшало, – скоро исчезнет.