Habrit Hakhadasha/Haderekh

האיגרת אל-העברים 7:1-28

1אותו מלכי־צדק היה מלך העיר שלם וכהן לאל עליון. כשחזר אברהם מהקרב שבו ניצח מלכים רבים, יצא מלכי־צדק לקבל את פניו וברך אותו, 2ואילו אברהם העניק לו מעשר מכל השלל שלקח. מלכי־צדק פירושו: מלך הצדקה, אך הוא גם מלך השלום, שכן שלם פירושו שלום. 3אין לנו כל מסמך שמעיד על ייחוסו של מלכי־צדק; לא אב ולא אם, וגם לא ידוע לנו דבר על לידתו ועל מותו. חייו דומים לחיי בן־האלוהים וכהונתו עומדת לנצח.

4הבה נבחן את גדולתו של מלכי־צדק:

א) אפילו אברהם אבינו העניק לו מעשר משללו. 5אילו היה מלכי־צדק כהן משבט לוי, היה אברהם חייב לתת לו מעשר, כפי שבמרוצת הזמן ציוותה התורה על בני־ישראל לפרנס את הכוהנים שהקדישו את חייהם לעבודת אלוהים.

6מלכי־צדק לא השתייך למשפחת בני־לוי, ובכל זאת נתן לו אברהם מעשר.

ב) מלכי־צדק ברך את אברהם – שלו ניתנה הבטחת ה׳ – 7וכפי שאנו יודעים, גדול מי שמברך ממקבל הברכה.

ג) 8בכהונת הלויים היו מקבלי המעשר אנשים של בשר ודם, אשר מתו בבוא העת, ואילו על מלכי־צדק אנו קוראים כאילו הוא חי לעולם.

ד) 9אפשר אף לומר שלוי עצמו – אבי שבט הכוהנים, ומי שבדרך כלל מקבל מעשר מאחרים – נתן מעשר למלכי־צדק באמצעות המעשר של אברהם. 10כיצד יתכן הדבר? אמנם לוי טרם נולד, אולם בהיותו זרע אברהם הוא היה בחלציו כשיצא מלכי־צדק לקראת אברהם.

ה) 11אילו כהונת הלווים, שמשמשת יסוד לתורה, יכלה להושיע אותנו, מדוע שלח אלוהים את המשיח ככהן במעמד מלכי־צדק? מדוע לא במעמד אהרון, שהייתה דרגתם של כל שאר הכוהנים? 12התשובה היא: כיוון שאם יש שינוי בכהונה, צריך לשנות גם את התורה.

13‏-14כולנו יודעים שישוע המשיח לא השתייך לשבט לוי, אלא לשבט יהודה אשר אנשיו מעולם לא עסקו בתפקידי כהונה, שכן משה מעולם לא מינה אותם לכך. 15אם כן, אנו יכולים לראות בבירור ששיטתו של אלוהים השתנתה: המשיח, שהוא הכהן הגדול בדרגת מלכי־צדק, 16לא נתמנה לתפקידו על־פי הישן שמחייב השתייכות לשבט לוי, כי אם על־פי הכוח של חיים נצחיים, 17ועדות לכך אנו מוצאים בתהלים: ”אתה כוהן לעולם, על דברתי מלכי־צדק“.

18השיטה הישנה, לפיה עבר תפקיד הכהונה בירושה מאב לבן, נתבטלה, משום שהוכיחה את עצמה כחלשה ובלתי־יעילה. 19התורה לא תיקנה את טבע האדם ולא הושיעה איש. מאידך, אלוהים העניק לנו תקווה טובה יותר: ישוע המשיח שמאפשר לנו להתקרב אל אלוהים. 20אלוהים נשבע שהמשיח יהיה כהן לנצח, אף כי מעולם לא נשבע לכוהנים אחרים. 21רק למשיח אמר אלוהים: ”נשבע ה׳ ולא יינחם: ’אתה כהן לעולם, על דברתי מלכי־צדק‘. “ 22בזכות שבועה זאת, המשיח הוא ערובה חיה לברית טובה יותר.

23הכוהנים הקודמים היו רבים במספר, מפני שמותם מנע מהם להמשיך בתפקידם לנצח. 24ואילו המשיח מחזיק בכהונתו לנצח, מפני שלחייו אין סוף. 25מסיבה זאת יכול המשיח להושיע את כל מי שבא אל אלוהים באמצעותו, ומאחר שהוא חי לנצח, תמיד יסנגר עלינו לפני אלוהים.

26אם כן, המשיח הוא כהן גדול המתאים בדיוק לצרכינו: קדוש, חסר־דופי, מושלם, טהור ונבדל מחוטאים. כן, זהו משיחנו שקיבל מקום כבוד בשמים. 27הוא אינו צריך להקריב מדי יום קורבנות עבור חטאיו וחטאי העם – כמנהג הכוהנים האחרים – שכן המשיח הקריב קורבן אחד לתמיד: המשיח הקריב את עצמו. 28התורה מינתה אנשים חלשים כמונו לשרת ככוהניה הגדולים, ואילו שבועת ה׳, שניתנה לאחר מתן התורה, מינתה את בן־אלוהים המושלם לכוהן נצחי.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Евреям 7:1-28

Малик-Цедек выше Иброхима и всех иудейских священнослужителей

1Этот Малик-Цедек был царём Салима и священнослужителем Бога Высочайшего. Он встретил Иброхима, возвращавшегося со сражения после победы над царями, и благословил его. 2Иброхим отдал ему десятую часть всего, что у него было. Само его имя Малик-Цедек означает «царь праведности», а его титул «царь Салима» означает «царь, несущий мир». 3Нигде не написано ни о его отце, ни о матери, ни о других его предках, ни о начале, ни о конце его жизни, но он, уподобленный (вечному) Сыну Всевышнего, остаётся священнослужителем вовеки7:1-3 См. Нач. 14:17-20..

4Смотрите, насколько он был велик! Даже наш праотец Иброхим дал ему десятую часть захваченного на войне. 5В Тавроте имеется повеление, согласно которому члены рода Леви, ставшие священнослужителями, собирают с народа, то есть со своих братьев, десятую часть их дохода, хотя и они потомки Иброхима7:5 См. Чис. 18:21, 26.. 6Но Малик-Цедек, будучи священнослужителем не из рода Леви, принял десятую часть добычи Иброхима и благословил его, того, кто уже имел обещания от Всевышнего. 7Благословляет всегда тот, кто стоит выше благословляемого (это правило не имеет исключений). 8Десятую часть доходов принимают обычно смертные люди, но о Малик-Цедеке засвидетельствовано, что он жив. 9В каком-то смысле и сам Леви, получающий десятины, через Иброхима дал десятую часть доходов Малик-Цедеку, 10потому что, когда Малик-Цедек встретил Иброхима, Леви, ещё не рождённый, был в чреслах7:10 Чресла – бёдра, поясница, низ живота. Иброхима.

Малик-Цедек – прообраз Исо Масеха

11Если бы цель Всевышнего достигалась через священство левитов (а оно было существенной частью Закона, который был дан народу), то разве была бы нужда в другом священнослужителе – подобном Малик-Цедеку, а не подобном Хоруну? 12Когда происходит перемена священства, одновременно должна произойти и перемена Закона. 13Тот же, о Ком мы сейчас говорим, принадлежал к роду, из которого никто и никогда не служил у жертвенника. 14Ведь известно, что наш Повелитель был из рода Иуды, а в Законе Мусо ничего не сказано о священнослужителях из этого рода. 15Нам становится ещё яснее, что Закон изменился, когда появляется другой священнослужитель – по подобию Малик-Цедека. 16Он стал священнослужителем не по повелению Таврота, которое требовало принадлежности к определённому роду, а по силе, которая заложена в вечной жизни. 17О Нём сказано:

«Ты – священнослужитель навеки,

подобный Малик-Цедеку»7:17 Заб. 109:4..

18Прежнее повеление отменено, потому что оно оказалось слабым и бесполезным 19(Закон вообще ничего не сделал совершенным), и даётся надежда на нечто лучшее, благодаря которой мы приближаемся к Всевышнему.

20Примечательно, что это подтверждено клятвой Всевышнего. Другие священнослужители получали своё служение без всякой клятвы, 21но Масех стал священнослужителем по клятве Того, Кто сказал Ему:

«Поклялся Вечный7:21 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. и не откажется:

Ты – священнослужитель навеки».

22Таким образом, Исо стал поручителем священного соглашения, которое гораздо лучше прежнего. 23Тех священнослужителей было много, одни умирали, и на смену им приходили другие, 24а Исо жив вечно, и Его священство тоже вечно. 25Поэтому Он в силах полностью7:25 Или: «навсегда». спасать тех, кто благодаря Ему приходит к Всевышнему. Он всегда жив и всегда ходатайствует за них.

26Именно такой Верховный Священнослужитель и был нам необходим: святой, непорочный, чистый, не подверженный влиянию грешников и находящийся превыше небес. 27Ему нет необходимости приносить жертвы каждый день, как это делают другие верховные священнослужители, принося вначале жертвы за свои грехи, а потом за грехи народа. Он сделал это за всех раз и навсегда, когда отдал в жертву Самого Себя. 28По Закону верховными священнослужителями назначаются обыкновенные слабые люди, а согласно клятве, данной уже после Закона, был назначен Сын, полностью и навеки приготовленный к этому.