Habrit Hakhadasha/Haderekh

האיגרת אל-העברים 5:1-14

1כשאדם נבחר לשרת ככהן גדול, תפקידו לייצג את בני־האדם לפני אלוהים – עליו להקריב לאלוהים מנחה וקורבנות בעד־חטאיהם. 2על הכהן הגדול להיות רחמן ולהתייחס אל החוטאים ברוך ובהבנה, שכן הוא עצמו אינו אלא אדם ועלול לחטוא כמוהם. 3מסיבה זאת עליו להקריב קורבנות בעד חטאי העם ובעד חטאי עצמו.

4עלינו לזכור שאיש אינו יכול למנות את עצמו לתפקיד הרם והנכבד של הכהן הגדול. רק אלוהים עצמו ממנה את הכהן הגדול, כשם שמינה את אהרון לפני שנים רבות. 5גם המשיח לא מינה את עצמו לתפקיד הכהן הגדול; המשיח נבחר לתפקידו על־ידי האלוהים אשר אמר אליו:

”בני אתה, אני היום ילדתיך“.

6ובמקום אחר אמר לו אלוהים:5‏.6 ה 6 תהלים קי 4

”אתה כהן לעולם,

על דברתי מלכי־צדק“.

7כאשר חי המשיח על־פני האדמה בדמות אדם, הוא התפלל והתחנן בבכי ובדמעות לפני אלוהים שיושיעו מתוך הלחצים, הניסיונות והייסורים של המוות לניצחון התחייה. אלוהים שמע לתפילתו, כי המשיח אהב את אלוהים וציית לו תמיד. 8אף כי ישוע היה בן־אלוהים, היה עליו ללמוד ציות על־ידי סבלו וייסוריו. 9לאחר שהוכיח את עצמו מושלם לפני האלוהים, נעשה ישוע מקור ישועת עולמים לכל המצייתים לו, 10והוא זה שאלוהים מינה ככהן הגדול כמו מלכי־צדק.

11יש לי עוד הרבה לספר לכם בנושא זה, אך קשה לי להסביר לכם, כי נהייתם קשי־הבנה. 12במקום שאתם, המאמינים הוותיקים, תלמדו את האחרים, אתם בעצמכם זקוקים עדיין למורים שילמדו אתכם את האלף־בית של בשורת האלוהים. אתם עדיין כתינוקות שזקוקים לחלב ולא למזון מוצק. 13ומי שחי על חלב אינו מסוגל לעכל את דבר ה׳, ואינו יודע להבחין בין טוב לרע, כי טרם התבגר. 14מזון רוחני מוצק מיועד למבוגרים באמונה, אשר מתוך ניסיון למדו להבחין בין טוב לרע.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Евреям 5:1-14

1Ведь каждый раз верховный священнослужитель избирается из людей и поставляется на служение для того, чтобы представлять людей перед Всевышним, принося Ему дары и жертвы за грехи. 2Такой верховный священнослужитель может понять и незнающих, и тех, кто сбился с пути, так как он сам подвержен слабостям; 3и по этой причине он должен приносить жертвы и за свои собственные грехи, и за грехи народа.

4Эту честь быть верховным священнослужителем человек не может присвоить себе сам, он должен быть призван Всевышним, как в своё время был призван Хорун5:4 См. Исх. 28:1.. 5Масех тоже не Сам прославил Себя, став Верховным Священнослужителем, но Всевышний сказал Ему:

«Ты Сын Мой (Избранный Мной Царь),

Я Отцом Твоим отныне буду назван»5:5 Заб. 2:7..

6И в другом месте Он говорит:

«Ты – священнослужитель навеки,

подобный Малик-Цедеку»5:6 Малик-Цедек – был в одно и то же время и царём, и священнослужителем, являя собой прообраз Масеха (см. гл. 7 и Нач. 14:17-20).5:6 Заб. 109:4..

7Во время Своей земной жизни Исо громко, с воплем и со слезами молился Тому, Кто мог избавить Его от смерти, и Он был услышан за Своё благоговение перед Всевышним. 8Несмотря на то что Он был Сыном, Он через Свои страдания испытал на Себе, что значит послушание. 9И, полностью приготовившись, Он сделался источником вечного спасения для всех, кто послушен Ему. 10Сам Всевышний назвал Его Верховным Священнослужителем, подобным Малик-Цедеку.

Предостережение об отступничестве

11Мы могли бы говорить об этом ещё больше, но нам трудно объяснить, потому что вы обленились и не хотите слушать. 12Судя по времени, что вы верующие, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основным истинам слова Всевышнего. Вам опять нужно питаться молоком, а не твёрдой пищей. 13А всякий, кто питается молоком, – всё ещё младенец, и плохо знает, что такое праведность. 14Твёрдая же пища – для людей зрелых, чувства которых опытом приучены различать, где добро, а где зло.