Habrit Hakhadasha/Haderekh

האיגרת אל-העברים 4:1-16

1הבטחת אלוהים, שמאפשרת לכל אדם להיכנס אל מקום מנוחתו, עדיין בתוקף, אך עלינו להיזהר פן נחמיץ את ההזדמנות להיכנס אל מנוחתו זאת. 2כי בשורת אלוהים שמודיעה לנו על ישועתו נמסרה גם לבני־ישראל, בימי משה, אך היא לא הועילה לבני־ישראל משום שלא האמינו בה. 3הכתוב אומר שרק המאמינים והבוטחים באלוהים – ואנחנו ביניהם – יכולים לבוא אל מקום מנוחתו. אלוהים נשבע כי אלה שאינם מאמינים בו לא יבואו לעולם אל מקום מנוחתו. אל תחשבו, חלילה, שמקום מנוחתו לא היה מוכן בזמנו! מקום מנוחתו היה מוכן מאז בריאת העולם, 4כפי שכתוב בבראשית: ”וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו“. 5אף־על־פי־כן לא באו בני־ישראל אל מנוחתו, כי אלוהים אמר: ”הם לא יבואו אל מנוחתי“. 6אך הבטחת אלוהים עדיין בתוקף, ויש הבאים אל מנוחתו – אך לא אלה שהחמיצו את ההזדמנות הראשונה, שכן הימרו את פי ה׳.

7משום כך קבע אלוהים מועד נוסף שמאפשר לבוא אל מנוחתו: היום! שנים רבות לאחר הזמנתו הראשונה הודיע לנו אלוהים על מועד נוסף זה באמצעות דוד המלך, אשר אמר: ”היום אם בקולו תשמעו, אל תקשו לבבכם!“

8אילו מקום מנוחתו של אלוהים היה ארץ־ישראל, הוא לא היה קובע מועד נוסף שמאפשר לבוא אל מנוחתו, שהרי יהושע כבר הביא את בני־ישראל אל ארץ־ישראל. 9לפיכך, לעם־אלוהים עדיין צפויה מנוחה שלמה. 10כי מי שנכנס אל מנוחת אלוהים שובת מכל מעשה ומכל מלאכה, כשם שאלוהים שבת מכל מלאכתו לאחר שסיים את בריאת העולם.

11הבה נשתדל כמיטב יכולתנו להיכנס אל מקום מנוחתו של אלוהים, כדי שאיש מאיתנו לא ייכשל ולא ימרה את פי אלוהים, כפי שעשו בני־ישראל. 12כי דבר־אלוהים מלא כוח וחיים, חד מחרב פיפיות, חודר למעמקי מחשבותינו ותשוקותינו, ומגלה את מזימותינו ומניעינו. 13כן, אלוהים יודע הכול על כולם בכל מקום. כל מעשינו ומזימותינו גלויים וחשופים לעיני אלוהים, ועלינו למסור לו דין וחשבון על התנהגותנו.

14אך היות שיש לנו כהן גדול, ישוע בן־האלוהים, אשר עלה לשמים כדי לעזור לנו, לעולם אל נחדל לבטוח בו! 15הכהן הגדול שלנו מבין את חולשותינו, שכן הוא עצמו התנסה כמונו באותם פיתויים, אך הוא לא חטא מעולם. 16משום כך, הבה נתקרב בביטחון לכסא אלוהים, כדי שיעניק לנו את חסדו ורחמיו אשר יעזרו לנו בעת הצורך.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Евреям 4:1-16

Вечный покой Аллаха для Его народа

1Но ещё не поздно, и обещание Аллаха о входе в Его покой остаётся в силе, и давайте поэтому будем очень внимательны, чтобы никто из вас не оказался недостигшим этого покоя. 2Ведь нам так же, как и этим восставшим, была возвещена Радостная Весть о покое, но им эта Весть никакой пользы не принесла, потому что они не приняли её верой. 3Но мы, поверившие, входим в Его покой. А о тех же, кто не верил, Аллах сказал:

«Поэтому Я поклялся в гневе Моём:

они не войдут в Мой покой!»4:3 Заб. 94:11.

Аллах сказал это, несмотря на то что Он уже закончил сотворение мира ещё в самом начале. 4В другом месте Он сказал о седьмом дне так: «И на седьмой день Аллах отдыхал от всех Своих дел»4:4 Нач. 2:2.. 5Но, помните, выше было сказано: «Они не войдут в Мой покой!»

6Так как некоторым ещё остаётся войти в него, ну а те, кому Радостная Весть о покое была возвещена прежде, не вошли по причине своего непослушания, 7то Аллах опять назначил определённый день, «сегодня», для вхождения в покой, спустя долгое время после событий в пустыне, провозгласив об этом через Давуда, как уже было процитировано выше:

«Сегодня, если услышите Его голос,

то не ожесточайте ваших сердец».

8Если бы имелся в виду тот покой, который им дал Иешуа (то есть земля Ханаана)4:8 См. Иеш. 1:13., то Аллах больше не говорил бы о каком-то другом дне после этого. 9Поэтому войти в вечный покой Аллаха4:9 Вечный покой Аллаха – букв.: «субботство». Иудейский народ получил повеление не работать в субботу и освящать этот день недели (который у иудеев был седьмым по счёту), так как на седьмой день Аллах завершил творить мир (см. Нач. 2:2; Исх. 20:11). Само слово суббота (евр. шаббат) и означает – покой. Суббота была прообразом вечного покоя, который ожидает всех искупленных кровью Исы аль-Масиха. Его народу ещё предстоит. 10Кто входит в покой Аллаха, тот отдыхает от своих трудов точно так же, как и Аллах от Своих. 11Поэтому будем делать всё возможное, чтобы нам войти в тот покой; чтобы никто не пал, последовав тому же примеру непослушания.

12Ведь слово Аллаха живёт и действует, оно острее, чем любой заточенный с обеих сторон меч, и проникает в самые глубины нашей сущности, туда, где проходит граница между душой и духом, до суставов и костного мозга. Оно судит мысли и сердечные побуждения. 13Ничто во всём творении не скрыто от Аллаха. Перед Ним всё обнажено, и глаза Его видят всё. Ему мы дадим отчёт.

Иса аль-Масих – наш Верховный Священнослужитель

14У нас есть великий Верховный Священнослужитель, прошедший небеса4:14 Как верховный священнослужитель проходил двор и Святое, чтобы попасть в Святая Святых в храме или в священном шатре для принесения искупительной жертвы, так и Иса прошёл небеса, чтобы попасть в присутствие Аллаха, на третье небо. См., напр., 9:7; Лев. 16:15-16; 2 Кор. 12:2., – это Иса, (вечный) Сын Всевышнего. Поэтому давайте твёрдо держаться истины, которую мы и исповедуем. 15Наш Верховный Священнослужитель не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях. Он был искушён во всём, как и мы, за исключением греха. 16Поэтому мы можем смело приходить к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи.