Habrit Hakhadasha/Haderekh

האיגרת אל-העברים 3:1-19

1לכן, אחים יקרים, אשר אלוהים קרא לכם והקדיש אתכם לשירותו, ברצוני שתתבוננו אל ישוע המשיח שהוא שליח ה׳ והכוהן הגדול של אמונתנו. 2המשיח היה נאמן לאלוהים אשר מינהו לתפקיד הכוהן הגדול, כשם שמשה רבנו שרת בנאמנות בבית ה׳. 3אך כבודו של ישוע גדול מכבודו של משה, כשם שבנאי שבונה בית לתפארת זוכה לשבחים רבים יותר מהבית עצמו. 4אמנם לכל בית יש בנאי, אך בונה הכול הוא האלוהים.

5משה שרת את ה׳ בנאמנות בכל ענייני המשכן – שהוא בית אלוהים – אולם משה היה משרת בלבד, ותפקידו היה לרמוז על הדברים שאלוהים עמד לומר בעתיד. 6ואילו המשיח, בנו הנאמן של אלוהים, שולט באופן מוחלט על בית אלוהים. אנחנו, המאמינים, הננו בית אלוהים – בתנאי שנשמור על אומץ־לבנו עד הסוף ונשמח בתקוותנו.

7לכן עלינו לציית לרוח הקודש שמזהיר אותנו ואומר:3‏.7 ג 7 תהלים צה 7‏-11

”היום אם בקולו תשמעו,

8אל תקשו לבבכם כמריבה,

כיום מסה במדבר,

9אשר נסוני אבותיכם,

בחנוני גם ראו פעלי, 10ארבעים שנה“.

רוח הקודש ממשיך ואומר שאלוהים מאס בדור ההוא, שכן היו בו רשעים שלא קיימו את תורתו ולא הלכו בדרכיו. 11משום כך כעס עליהם אלוהים מאוד ונשבע שלא יכנסו לעולם אל מקום מנוחתו.

12לפיכך, אחים יקרים, בחנו את לבכם, כדי שלא יימצאו ביניכם רשעים וחסרי־אמונה שמסרבים לבטוח בה׳.

13הוכיחו זה את זה בכל יום, כל עוד יש אפשרות לכך, כדי שאיש מכם לא ירומה על־ידי החטא ולא יקשיח את לבו נגד אלוהים. 14שכן רק אם נישאר נאמנים עד הסוף, ונבטח בה׳ כמו שבטחנו בו לראשונה, נשתתף וניקח חלק בכל מה ששייך למשיח.

15לעולם אל תשכחו את האזהרה: ”היום אם בקולו תשמעו, אל תקשו לבבכם כמריבה!“

16במי מדובר? מי הם אלה אשר שמעו את דבר ה׳, אך רבו איתו וסרבו לציית לו? מדובר בבני־ישראל שיצאו ממצרים בהנהגת משה. 17ומי הכעיס את ה׳ במדבר במשך ארבעים שנה? אלה שחטאו וכתוצאה מכך מתו במדבר. 18ולמי נשבע ה׳ שלא ייכנסו אל ארץ ההבטחה? לסוררים אשר לא שמעו בקולו. 19ומדוע לא יכלו להיכנס? כי לא האמינו בה׳ ולא בטחו בו.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Евреям 3:1-19

Исо Масех выше пророка Мусо

1Поэтому вы, святые братья, призванные Небом, смотрите на Исо, Посланника Всевышнего и Верховного Священнослужителя, Которого мы исповедуем. 2Он был верен Поручившему Ему служение так же, как и пророк Мусо был верен во всём доме Всевышнего3:2 Дом Всевышнего – т. е. народ Всевышнего, Исроил (см. Чис. 12:7).. 3Исо, однако, удостоен большей славы, чем Мусо, так же, как и строителю дома оказывается больше чести, чем самому дому. 4У каждого дома есть свой строитель, Всевышний же – строитель всего. 5Конечно же, Мусо был верным слугой во всём доме Всевышнего, и его служение указывало на то, что должно было быть возвещено в будущем. 6Но Масех как верный Сын управляет всем домом Всевышнего. И дом Его – мы, если сохраним до конца смелость и надежду, которой хвалимся.

Предостережение о неверии

7Поэтому, как говорит Святой Дух:

«Сегодня, если услышите Его голос,

8то не ожесточайте ваших сердец,

как вы делали это при вашем восстании,

в день испытания в пустыне3:8 См. Исх. 17:7, где рассказывается о неверии и ропоте иудейского народа в пустыне, когда у них не стало воды..

9Там испытывали и проверяли Меня ваши отцы,

хотя и видели дела Мои на протяжении сорока лет.

10Поэтому Я и прогневался на это поколение

и сказал: „Сердца их всегда заблуждаются,

они не знают Моих путей.

11Поэтому Я поклялся в гневе Моём:

они не войдут в Мой покой!“»3:7-11 Заб. 94:7-11; см. также Чис. 14:23, 28-35.

12Братья, берегитесь, чтобы ни у кого из вас сердце не стало злым и неверным, и чтобы оно не отвернулось от живого Бога. 13Ободряйте друг друга каждый день, пока это слово «сегодня» будет иметь ещё к нам отношение, чтобы грех никого не ввёл в обольщение и не ожесточил кого-либо из вас.

14Мы ведь стали сподвижниками Масеха, если только мы до конца сохраним нашу твёрдую веру, которую мы имели вначале. 15Об этом сказано так:

«Сегодня, если услышите Его голос,

то не ожесточайте ваших сердец,

как вы это делали при вашем восстании».

16Кто же были эти мятежники? Не все ли те, кто вышел из Египта под руководством Мусо? 17На кого гневался Всевышний в течение сорока лет? Разве не на тех, кто согрешал и чьи тела пали в пустыне? 18Кому Всевышний клялся в том, что они не войдут в Его покой? Разве не тем, кто не был Ему послушен? 19И мы видим, что они не могли войти из-за своего неверия.