Habrit Hakhadasha/Haderekh

האיגרת אל-העברים 2:1-18

1עלינו להקדיש תשומת־לב רבה לאמת אשר שמענו, כדי שלא נסטה ממנה בשום פנים ואופן! 2שכן אם דברי התורה שמסרו המלאכים למשה רבנו הוכחו כדברי אמת, וכל מי שלא ציית להם קיבל את העונש שמגיע לו, 3כיצד נימלט אנחנו מעונש, אם נתעלם מהישועה הנפלאה הזאת שהוכרזה על־ידי האדון, ושסופרה לנו מפי עדים אשר שמעוה מפיו? 4אלוהים עצמו העיד עליה והראה לנו שזוהי בשורת אמת, באמצעות אותות, נסים, נפלאות ועל־ידי העובדה שהעניק, כרצונו, מתנות וכישרונות מאת רוח הקודש לכל המאמינים בבשורה.

5העולם הבא שעליו אנו מדברים לא יהיה בשליטת המלאכים, 6שהרי דוד אומר לאלוהים:2‏.6 ב 6 תהלים ח 5‏-7

”מה אנוש כי תזכרנו,

ובן־אדם כי תפקדנו?

7ותחסרהו מעט ממלאכים,

וכבוד והדר תעטרהו,

8כל שתה (הנחת) תחת רגליו“.

שימו לב שכתוב כי אלוהים הניח לרגליו הכול; אין דבר שלא הוכנע והונח לרגלי המשיח!

עדיין לא ראינו את הכול מונח לרגליו, 9אך אנו רואים את ישוע – שלזמן מה נהיה נחות מהמלאכים – מעוטר על־ידי אלוהים בהדר ובכבוד, משום שסבל למעננו עד מוות. כן, על־שום חסדו של אלוהים טעם המשיח מוות בעד כל אדם בעולם. 10האלוהים, שעל־ידו ולכבודו קיים הכול, מצא לנכון להביא סבל על ישוע, כי במעשה זה הושיע אנשים רבים מספור. ובאמצעות הסבל נעשה ישוע, שר ישועתנו, מושלם וראוי לתפקידו.

11אנחנו שקודשנו על־ידי ישוע, כולנו בנים לאותו אב ולכן ישוע אינו מתבייש לקרוא לנו אחים, 12כפי שאמר:2‏.12 ב 12 תהלים כב 23

”אספרה שמך לאחי,

בתוך קהל אהללך“.

13במקום אחר הוא אומר:2‏.13 ב 13 ישעיהו ח 17 ”קויתי לו“. והוא גם אומר:2‏.13 ב 13 ישעיהו ח 18 ”הנה אנכי והילדים אשר נתן לי ה׳“.

14מכיוון שאנחנו, הילדים, עשויים בשר ודם, גם המשיח לבש דמות בשר ודם, כדי שעל־ידי מותו יכריע את השטן אשר לו שליטה על המוות. 15בדרך זאת שיחרר המשיח את כל אלה שהיו משועבדים לפחד מן המוות במשך כל ימי חייהם.

16כולנו יודעים שהמשיח לא בא בדמות מלאך, אלא בצורת אדם מזרע אברהם – כיהודי. 17ישוע צריך היה להידמות לאחיו בכל דבר, כדי שיוכל להיות כוהן גדול, רחמן ונאמן, שמכפר על חטאינו בעיני אלוהים. 18מכיוון שהמשיח עצמו סבל והתענה כשהשטן ניסה לפתותו, הוא יכול לעזור עתה לכל אלה שעומדים בניסיונות ובפיתויים.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Евреям 2:1-18

Призыв не пренебрегать вестью о спасении

1Поэтому мы должны со всем вниманием отнестись к тому, что мы услышали, чтобы нам не отпасть. 2Весть Всевышнего, переданная через ангелов, имела силу, и каждое нарушение и непослушание влекли за собой справедливое наказание2:2 См. Деян. 7:53; Гал. 3:19.. 3Тогда как же нам избежать наказания сейчас, если мы пренебрегаем великим спасением, которое было провозглашено Самим Повелителем Исо? И нам это подтвердили те, кто лично слышал от Него эту весть, 4которую Сам Всевышний удостоверил знамениями, чудесами, различными проявлениями Его силы и дарами Святого Духа, распределяемыми по Его усмотрению.

Исо Масех стал Человеком, чтобы спасти нас

5Будущий мир, о котором мы говорим, Всевышний подчинил не ангелам. 6Но где-то некто засвидетельствовал:

«Кто такой человек, что Ты беспокоишься о нём?

Кто такой сын человека2:6 Сын человека – то есть человек вообще. Но «Сын Человека» – это также титул, указывающий на Масеха (см. Мат. 8:20 со сноской)., что Ты заботишься о нём?

7Ты на короткое время сделал его ниже ангелов2:7 Или: «Ты сделал его немного ниже ангелов».;

Ты увенчал его славой и честью,

8Ты всё подчинил под ноги его»2:6-8 Заб. 8:5-7. Всевышний поставил человека над всеми живыми существами на земле (см. Нач. 1:28)..

Всевышний всё покорил человеку, не оставив ничего непокорённым ему. Но сейчас мы пока не видим, что человеку всё подчинено. 9Однако мы видим, что Исо, Который действительно был на некоторое время поставлен ниже ангелов2:9 Или: «был поставлен немного ниже ангелов»., сейчас увенчан славой и честью, потому что претерпел смерть; по благодати Всевышнего к нам Он вкусил смерть за каждого человека.

10Надлежало, чтобы Всевышний, для Которого и благодаря Которому всё существует, полностью приготовил через страдания Исо, приводящего всё множество сынов2:10 Имеются в виду все истинные последователи Исо Масеха (см. Ин. 1:12). в славу (Он – вождь их спасения). 11Ведь и Тот, Кто освящает, и те, кто освящается Им, – все дети одного Небесного Отца, и поэтому Исо не стыдится называть их братьями. 12Он говорит:

«Я возвещу Твоё имя братьям Моим

и посреди собрания буду петь славу Тебе»2:12 Заб. 21:23..

13И ещё Он говорит:

«Я буду полагаться на Него»2:13 Ис. 8:17..

И ещё:

«Вот Я и дети, которых дал Мне Всевышний»2:13 Ис. 8:18..

14А так как дети имеют плоть и кровь, то и Он Сам получил физическое тело, чтобы Своей смертью лишить силы того, кому принадлежит власть над смертью, то есть дьявола, 15и освободить тех, кто всю свою жизнь находился в рабстве у страха перед смертью. 16Ведь не ангелам Он помогает, а потомкам пророка Иброхима. 17Для этого Масеху2:17 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков. надо было во всём стать таким, как Его братья, чтобы быть Верховным Священнослужителем, милосердным и верным в служении Всевышнему, для умилостивления за грехи народа. 18Он Сам страдал, перенося искушения, и может теперь помочь тем, кто встречает искушения в жизни.