Habrit Hakhadasha/Haderekh

האיגרת אל-העברים 2:1-18

1עלינו להקדיש תשומת־לב רבה לאמת אשר שמענו, כדי שלא נסטה ממנה בשום פנים ואופן! 2שכן אם דברי התורה שמסרו המלאכים למשה רבנו הוכחו כדברי אמת, וכל מי שלא ציית להם קיבל את העונש שמגיע לו, 3כיצד נימלט אנחנו מעונש, אם נתעלם מהישועה הנפלאה הזאת שהוכרזה על־ידי האדון, ושסופרה לנו מפי עדים אשר שמעוה מפיו? 4אלוהים עצמו העיד עליה והראה לנו שזוהי בשורת אמת, באמצעות אותות, נסים, נפלאות ועל־ידי העובדה שהעניק, כרצונו, מתנות וכישרונות מאת רוח הקודש לכל המאמינים בבשורה.

5העולם הבא שעליו אנו מדברים לא יהיה בשליטת המלאכים, 6שהרי דוד אומר לאלוהים:2‏.6 ב 6 תהלים ח 5‏-7

”מה אנוש כי תזכרנו,

ובן־אדם כי תפקדנו?

7ותחסרהו מעט ממלאכים,

וכבוד והדר תעטרהו,

8כל שתה (הנחת) תחת רגליו“.

שימו לב שכתוב כי אלוהים הניח לרגליו הכול; אין דבר שלא הוכנע והונח לרגלי המשיח!

עדיין לא ראינו את הכול מונח לרגליו, 9אך אנו רואים את ישוע – שלזמן מה נהיה נחות מהמלאכים – מעוטר על־ידי אלוהים בהדר ובכבוד, משום שסבל למעננו עד מוות. כן, על־שום חסדו של אלוהים טעם המשיח מוות בעד כל אדם בעולם. 10האלוהים, שעל־ידו ולכבודו קיים הכול, מצא לנכון להביא סבל על ישוע, כי במעשה זה הושיע אנשים רבים מספור. ובאמצעות הסבל נעשה ישוע, שר ישועתנו, מושלם וראוי לתפקידו.

11אנחנו שקודשנו על־ידי ישוע, כולנו בנים לאותו אב ולכן ישוע אינו מתבייש לקרוא לנו אחים, 12כפי שאמר:2‏.12 ב 12 תהלים כב 23

”אספרה שמך לאחי,

בתוך קהל אהללך“.

13במקום אחר הוא אומר:2‏.13 ב 13 ישעיהו ח 17 ”קויתי לו“. והוא גם אומר:2‏.13 ב 13 ישעיהו ח 18 ”הנה אנכי והילדים אשר נתן לי ה׳“.

14מכיוון שאנחנו, הילדים, עשויים בשר ודם, גם המשיח לבש דמות בשר ודם, כדי שעל־ידי מותו יכריע את השטן אשר לו שליטה על המוות. 15בדרך זאת שיחרר המשיח את כל אלה שהיו משועבדים לפחד מן המוות במשך כל ימי חייהם.

16כולנו יודעים שהמשיח לא בא בדמות מלאך, אלא בצורת אדם מזרע אברהם – כיהודי. 17ישוע צריך היה להידמות לאחיו בכל דבר, כדי שיוכל להיות כוהן גדול, רחמן ונאמן, שמכפר על חטאינו בעיני אלוהים. 18מכיוון שהמשיח עצמו סבל והתענה כשהשטן ניסה לפתותו, הוא יכול לעזור עתה לכל אלה שעומדים בניסיונות ובפיתויים.

La Bible du Semeur

Hébreux 2:1-18

Ne pas négliger le salut apporté par le Fils

1Puisqu’il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive.

2En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur et chaque transgression, chaque désobéissance, a reçu la sanction qu’elle méritait. 3Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut ? Car ce salut a tout d’abord été annoncé par le Seigneur lui-même, ceux qui l’ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous 4et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c’est-à-dire, en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d’actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance et en accordant à ces témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l’Esprit Saint.

Dieu a tout soumis au Fils

5Car ce n’est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. 6Au contraire, quelqu’un, dans un texte de l’Ecriture, déclare :

Qu’est-ce que l’homme, |pour que tu prennes soin de lui ?

Qu’est-ce qu’un être humain |pour que tu t’intéresses à lui ?

7Tu l’as abaissé pour un peu de temps2.7 Autre traduction : quelque peu. |au-dessous des anges,

tu l’as couronné de gloire et d’honneur2.7 Certains manuscrits ajoutent : tu l’as établi roi sur les œuvres de tes mains.,

8tu as tout mis sous ses pieds2.8 Ps 8.5-7 cité selon l’ancienne version grecque..

En soumettant tout à son autorité, Dieu n’a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or actuellement nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. 9Mais voici ce que nous constatons : après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges2.9 Durant le ministère terrestre de Jésus., Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d’honneur, à cause de la mort qu’il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c’est pour tous les hommes qu’il a connu la mort.

Le Fils, frère des hommes

10En effet, Dieu, qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à la gloire. Il lui convenait pour cela d’élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut2.10 Autre traduction : le chef du salut (voir 12.2).. 11Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité2.11 Autre traduction : ont tous la même origine : Dieu.. C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler ses frères et sœurs 12lorsqu’il dit :

Je proclamerai à mes frères |quel Dieu tu es,

je te louerai |dans l’assemblée2.12 Ps 22.23..

13Il dit aussi : Pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu2.13 Es 8.17 cité selon l’ancienne version grecque., et encore : Me voici avec les disciples que Dieu m’a donnés2.13 Es 8.18..

14Ainsi donc, puisque ces disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leur condition. Il l’a fait pour réduire à l’impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, 15et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l’esclavage leur vie durant par la peur de la mort.

16Car ce n’est évidemment pas pour porter secours à des anges qu’il est venu ; non, c’est à la descendance d’Abraham qu’il vient en aide. 17Voilà pourquoi il devait être rendu, à tous égards, semblable à ses frères afin de devenir un grand-prêtre plein de compassion et fidèle dans le domaine des relations de l’homme avec Dieu, en vue d’expier les péchés de son peuple. 18Car, puisqu’il a lui-même été éprouvé dans ce qu’il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés.