Habrit Hakhadasha/Haderekh

האיגרת אל-העברים 13:1-25

1המשיכו לאהוב איש את אחיו באמת ובתמים. 2אל תשכחו להכניס אורחים, כי יש כאלה שאירחו מלאכים בביתם בלי שידעו זאת. 3זכרו את האסירים בכלא; השתתפו בסבלם כאילו אתם עצמכם אסורים יחד אתם. השתתפו בכאבם של הסובלים כאילו התייסרתם יחד איתם.

4כבדו את נשואיכם ושמרו על נאמנותכם וטוהר גופכם, כי אלוהים יעניש את כל הזונים והנואפים.

5התרחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם, כי אלוהים אמר: ”לעולם לא אאכזב ולא אעזוב אותך!“13‏.5 יג 5 תרגום חופשי של יהושע א 5 6משום כך יכולים אנו לומר בביטחון וללא ספק: ”ה׳ בעוזרי ואיני פוחד מאיש!“13‏.6 יג 6 תרגום חופשי של תהלים קיח 6

7זכרו את מנהיגיכם אשר לימדו אתכם את דבר ה׳; חישבו על דרך חייהם והשתדלו לבטוח בה׳ כמוהם.

8ישוע המשיח אינו משתנה; כפי שהיה בעבר כך הוא בהווה, וכך גם יישאר לנצח! 9אל תלכו שולל אחרי רעיונות זרים וחדשים, כי מוטב לחזק את לבנו בחסד אלוהים, מאשר להקדיש את כל תשומת לבנו לטקסי־מאכל שלא הועילו למשתתפים בהם. 10יש לנו מזבח שאינו מועיל לאלה שממשיכים לחפש ישועה באמצעות קיום התורה. 11לפי חוקי התורה הביא הכהן הגדול את דם הבהמות אל הקודש כדי לכפר על החטא, ואילו גוף הבהמה נשרף מחוץ למחנה. 12משום כך גם ישוע סבל ומת מחוץ לעיר. 13לכן, הבה נצא לקראתו אל מחוץ לעיר (כלומר, מחוץ לענייני העולם הזה) ונהיה מוכנים לשאת את חרפתו. 14כי העולם הזה אינו ביתנו; אנו מצפים לעיר שעתידה לבוא.

15בעזרת המשיח נקריב לאלוהים בכל עת זבח תודה, כלומר, נודה לו בפינו ונכריז על נאמנותנו לשמו. 16אל תשכחו לעשות מעשים טובים ולשתף את העניים במה שיש לכם, כי קורבנות כאלה רצויים לה׳.

17צייתו למנהיגיכם וכבדו את סמכותם, כי הם דואגים לכם ללא ליאות, כמי שעתידים למסור על כך דין וחשבון. הקלו עליהם; אפשרו להם לבצע את תפקידם בשמחה, ללא צער וללא כאב, כי אחרת תסבלו גם אתם. 18התפללו בעדנו, כי מצפוננו נקי וברצוננו לשמור עליו כך. 19במיוחד עתה אני זקוק לתפילתכם, כדי שאוכל לשוב אליכם במהרה.

20ואלוהי השלום, אשר בדם הברית החדשה והנצחית העלה מן המתים את רועה הצאן הגדול – את ישוע המשיח אדוננו – 21יצייד אתכם בכל מה שדרוש לכם כדי למלא את רצונו, ויעשה בכם את הרצוי בעיניו על־ידי ישוע המשיח, אשר לו הכבוד לעולמי עולמים. – אמן.

22אחים יקרים, אנא, הקשיבו בסבלנות למה שכתבתי במכתבי זה, שהרי זהו מכתב קצר. 23אני רוצה להביא לידיעתכם שאחינו טימותיוס שוחרר מהכלא. אם הוא יבוא לכאן בקרוב, אבוא יחד איתו לבקר אתכם.

24מסרו דרישת־שלום לכל מנהיגיכם ולכל המאמינים שנמצאים שם. המאמינים באיטליה שואלים לשלומכם. 25חסד אלוהים עם כולכם. – אמן.

Священное Писание

Евреям 13:1-25

Заключительные наставления

1Любите друг друга как братья. 2Не забывайте проявлять гостеприимство: делая это, некоторые, сами того не зная, оказали гостеприимство ангелам13:2 См. Нач. 18:1-8; 19:1-3.. 3Помните тех, кто в темницах, как если бы вы и сами находились вместе с ними в заключении. Помните тех, кто страдает, как если бы и вы страдали вместе с ними.

4Пусть все высоко почитают брачный союз и хранят верность своим супругам. Всевышний осудит всех, кто неверен своему мужу или жене, и тех, кто виновен в разврате. 5Будьте свободны от любви к деньгам, довольствуясь тем, что у вас есть, потому что Всевышний сказал:

«Я никогда тебя не оставлю

и никогда не покину»13:5 См. Нач. 28:15; Втор. 31:6, 8; Иеш. 1:5; 1 Лет. 28:20..

6Так что мы можем с уверенностью говорить:

«Вечный – мой помощник, мне нечего бояться.

Что может сделать мне человек?»13:6 Заб. 117:6-7.

7Помните ваших наставников, которые учили вас слову Всевышнего, и, смотря на добрые результаты их жизни, подражайте их вере. 8Иса Масих неизменен: Он Тот же вчера, сегодня и вовеки. 9Пусть вас не уводят от истины всевозможные чуждые учения. Хорошо, чтобы сердца укреплялись не предписаниями относительно пищи (они не принесли пользы тем, кто их соблюдал), а благодатью Всевышнего.

10У нас есть жертвенник, с которого не имеют права есть те, кто служит в священном шатре13:10 Под словом «жертвенник», вероятно, подразумевается крест, на котором умер Иса как жертва умилостивления за наши грехи (см. 1 Ин. 2:2). И те люди, которые пытаются получить оправдание в глазах Всевышнего, следуя правилам и постановлениям старого священного соглашения, не могут рассчитывать на ту благодать, которую даёт жертва Исы Масиха.. 11Верховный священнослужитель ежегодно вносит кровь животных в Святая Святых – это жертва за грех, а сами тела жертв сжигаются за пределами лагеря13:11 См. Лев. 4:12; 6:30; 16:27. Лагерь – имеется в виду лагерь, который исраильтяне разбивали во время своего странствия по пустыне.. 12Так и Иса был казнён за воротами города, чтобы освятить народ Своей собственной кровью. 13Поэтому давайте и мы выйдем к Нему за пределы лагеря, чтобы и нам понести на себе тот позор, который понёс Он. 14Здесь, на земле, у нас нет родины, и мы ожидаем будущего города.

15Будем через Ису постоянно приносить Всевышнему жертву хвалы13:15 Ср. Лев. 7:11-12; Заб. 49:14, 23; 115:8., исходящую из уст, которые исповедуют имя Всевышнего. 16Не забывайте делать добро и делиться с теми, кто в нужде, – такие жертвы приятны Всевышнему.

17Слушайтесь ваших наставников и подчиняйтесь им. Они неусыпно заботятся о душах ваших, ведь им предстоит дать отчёт Всевышнему за свой труд. Старайтесь поступать так, чтобы они несли своё служение с радостью, а не как тяжёлое бремя, так как в этом нет пользы для вас.

18Молитесь о нас. Мы уверены, что наша совесть чиста, и во всём стараемся поступать правильно. 19Особенно я прошу вас молиться о том, чтобы я мог скорее возвратиться к вам.

20Пусть Всевышний, источник мира, Который благодаря крови, скрепляющей вечное священное соглашение, воскресил из мёртвых Повелителя нашего Ису – великого Пастуха Своих овец, 21укрепит вас на добро для исполнения Его воли. И пусть через Ису Масиха Он совершает в нас то, что угодно Ему. Исе Масиху да будет слава вовеки! Аминь.

22Братья, я убедительно прошу вас терпеливо отнестись к этим словам увещевания, ведь моё послание достаточно коротко.

23Знайте, что нашего брата Тиметея освободили. Если он скоро сюда придёт, то я вместе с ним навещу вас.

24Привет всем вашим наставникам и всему святому народу Всевышнего. Вам передают привет последователи Исы Масиха из Италии.

25Пусть благодать будет со всеми вами.