Habrit Hakhadasha/Haderekh

האיגרת אל-העברים 10:1-39

1התורה רק רומזת על הברכות שהביא לנו המשיח; התורה עצמה לא יכלה לתת את אותן הברכות, ולכן לא היה בכוחה לטהר באופן מוחלט את מקריבי הקורבנות שבאו מדי שנה.

2אילו יכלה התורה לטהר אותם באופן מושלם, אזי היה מספיק קורבן אחד; מקריבי הקורבנות היו מקבלים סליחת חטאים פעם אחת ולתמיד ומצפונם היה נקי מחטא. 3אולם המציאות שונה: הקורבנות שהקריבו החוטאים מדי שנה הזכירו להם שוב ושוב את אשמתם וחטאיהם, במקום שיטהרו אותם! 4מדוע? מפני שדם הפרים והשעירים אינו יכול לטהר מחטא.

5משום כך, כאשר בא המשיח לעולם אמר:10‏.5 י 5 תהלים מ 7‏-9

”זבח ומנחה לא חפצת,

גוף כוננת לי,

6עולה וחטאה לא שאלת“.

כלומר, המשיח אומר שהוא יודע כי אלוהים אינו חפץ בדם הפרים והשעירים, ועל כן הכין למשיח גוף שיוקרב כקורבן. 7ועוד אמר:

”הנה באתי – במגילת ספר כתוב עלי –

לעשות רצונך, אלוהי“.

8לאחר שאומר המשיח כי אלוהים אינו חפץ בדם הפרים והשעירים שדורשת התורה, 9הוא מוסיף: ”הנה באתי לעשות רצונך, אלוהי“.

המשיח ביטל את הברית הישנה כדי לתת תוקף לברית החדשה, 10ובברית חדשה זאת נסלחו לנו חטאינו, טוהרנו וקודשנו על־ידי קורבנו של המשיח למעננו – קורבן שהוקרב פעם אחת ולתמיד.

11על־פי הברית הישנה, על־פי התורה, הקריבו הכוהנים מדי יום קורבנות שמעולם לא יכלו לטהר מחטא. 12ואילו המשיח, לאחר שהקריב את עצמו לאלוהים בעד חטאים כקורבן אחד ולתמיד, ישב לנצח על כסא הכבוד לימין האלוהים. 13ומאז הוא מצפה שכל אויביו יוכנעו לרגליו. 14כי על־ידי הקורבן האחד השלים המשיח לנצח את פועלו למען אלה שאותם הוא משחרר מחטא.

15רוח הקודש מאשר דברים אלה באמירתו:10‏.15 י 15 ירמיהו לא 33‏-34

16”זאת הברית אשר אכרת את בית־ישראל

אחרי הימים ההם, נאם ה׳:

נתתי את תורתי בקרבם

ועל לבם אכתבנה…

17כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכר עוד“.

18ואם נסלחו החטאים אחת ולתמיד, הרי שאין צורך בקורבנות נוספים כדי להשתחרר מהחטא.

19אם כן, אחי, מאחר שדם המשיח מאפשר לנו עתה לבוא בביטחון אל קודש הקודשים 20בדרך חדשה וחיה, (דרך שפילס למעננו המשיח בקרעו את הפרוכת שהיא גופו), 21ומאחר שיש לנו כהן גדול הממונה על בית אלוהים, 22הבה ניכנס פנימה – אל אלוהים עצמו – בלב שלם ובביטחון מלא, מתוך ידיעה שלבנו ונפשנו טוהרו על־ידי דם המשיח שנשפך, וגופנו נרחץ במים טהורים.

23עתה יכולים אנו לצפות לישועה שהבטיח לנו אלוהים. אין לנו כל ספק שאלוהים באמת יקיים את הבטחתו, ואנו יכולים להכריז על כך לפני כולם. 24כהוקרה על כל מה שאלוהים עשה למעננו, הבה נקדיש תשומת־לב איש לרעהו, נעודד ונאהב איש את אחיו ונעזור זה לזה.

25אל תזניחו את אסיפות הקהילה שלכם כפי שנוהגים אחדים מכם, אלא השתדלו כמיטב יכולתכם לעזור לאמונת הזולת, במיוחד עתה כשאנו רואים שקרב יום בואו של המשיח.

26אם אנו חוטאים בזדון לאחר שידענו את האמת והאמנו במשיח, קורבנו של המשיח אינו מכפר על חטאינו. 27כן, מי שדחה את המשיח לאחר שידע את האמת, יוכל לצפות רק לעונש נורא – עונש שיבוא בעקבות זעמו של אלוהים אשר ישמיד את כל אויביו. 28הרי אם אדם שסירב לקיים את תורת משה נידון למוות ללא רחמים (בתנאי ששניים, שלושה עדים ראוהו בחטאו), 29תארו לעצמכם מה נורא יהיה עונשם של אלה שרומסים ברגליהם את בן־האלוהים, שמחללים את דם הברית הקדוש, ושמחרפים את רוח הקודש שמביא רחמים לבני־האדם. 30כי אנו מכירים היטב את מי שאמר:10‏.30 י 30 דברים לב 36‏-35 ”לי נקם ושלם“. ו”ידין ה׳ עמו“. 31מה נורא ליפול בידי אלוהים חיים!

32לעולם אל תשכחו את הימים הנפלאים שבהם למדתם לראשונה על המשיח. לאחר שנפקחו עיניכם וראיתם את האמת נשארתם נאמנים למשיח, אף כי מחיר הנאמנות הזאת היא סבל נורא. 33לפעמים לעגו לכם והכו אתכם, ופעמים אחרות אתם בעצמכם השתתפתם בצערם של הסובלים כמוכם. 34ריחמתם על אחיכם שהושלכו לכלא, וקיבלתם בשמחה את העובדה שכל רכושכם נגזל, כי ידעתם שמצפה לכם בשמים אוצר טוב מזה – אוצר שיהיה שלכם לנצח.

35יקרה אשר יקרה, שימרו על ביטחונכם באדוננו! זכרו, ביטחונכם זה יזכה אתכם בשכר רב. 36אם אתם רוצים שה׳ יקיים את כל אשר הבטיח לכם, עליכם למלא בסבלנות את רצונו, 37כי בואו לא יתעכב עוד זמן רב. 38אלה שאמונתם הקנתה להם מעמד של צדיקים בעיני אלוהים, צריכים לחיות באמונה ולבטוח באלוהים שיספק את כל מחסורם. אם ייסוגו, אלוהים לא ירצה בהם יותר.

39אבל אנחנו איננו מן הנסוגים ואיננו מפנים עורף לאלוהים, כי בכך נחרוץ את גזר דיננו. אנחנו מאמינים באלוהים מושיענו.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Евреям 10:1-39

Исо Масех – окончательная жертва за грехи

1Закон – это лишь тень тех благ, которые ожидают людей в будущем, а не сами эти блага. Поэтому исполнение Закона не может оправдать перед Всевышним тех, кто приходит, чтобы постоянно, из года в год, приносить те же самые жертвы. 2Если бы Закон был в состоянии это сделать, то разве они не перестали бы приносить свои жертвы? Поклоняющиеся были бы очищены раз и навсегда и больше не чувствовали бы вины за свои грехи. 3Но эти жертвы служат для того, чтобы из года в год напоминать о грехе, 4потому что кровь быков и козлов не может устранять грехи.

5Поэтому, входя в этот мир, Масех сказал Всевышнему:

«Не захотел Ты ни жертв, ни даров,

но Ты приготовил тело для Меня.

6Тебя не радуют ни всесожжения,

ни жертвы за грех.

7Тогда Я сказал: „Вот Я иду,

как и написано в книге Таврот обо Мне,

чтобы исполнить волю Твою, о Всевышний!“»10:5-7 Заб. 39:7-9.

8Итак, вначале Он сказал: «Ты не захотел ни жертв, ни даров, ни всесожжений, ни жертв за грех, они Тебя не радуют и Ты не доволен ими». Он сказал это, несмотря на то что всё это требовалось по Закону. 9Потом Он добавил: «Вот Я иду, чтобы исполнить волю Твою». Масех отменяет старые жертвоприношения и вводит в силу нечто новое. 10И потому, что Он исполнил волю Всевышнего, мы были раз и навсегда освящены принесением в жертву тела Исо Масеха.

11Каждый священнослужитель изо дня в день выполняет свои обязанности, вновь и вновь принося одни и те же жертвы, не способные удалить грехи. 12А Этот Верховный Священнослужитель принёс одну жертву за грехи, действенную вовеки, и сел по правую руку от Всевышнего10:12 Или: «…жертву за грехи и навсегда сел по правую руку от Всевышнего».. 13С тех пор Он ожидает того часа, когда Его враги будут повержены к Его ногам10:12-13 См. Заб. 109:1; Евр. 1:13.. 14Одной жертвой Он навсегда оправдал освящаемых перед Всевышним. 15Об этом нам свидетельствует и Святой Дух. Вначале Он говорит:

16«Поэтому Я в будущем заключу с ними

такое соглашение, – говорит Вечный, –

законы Мои Я вложу в их сердца

и запишу в их разум»10:16 Иер. 31:33..

17Потом Он добавляет:

«Их грехи и их беззакония

Я больше не вспомню»10:17 Иер. 31:34..

18Когда грех прощён, тогда уже больше нет нужды в жертве за грех.

Призыв твёрдо держаться веры

19Братья, благодаря крови Исо, мы теперь можем смело войти в Святая Святых, 20войти по новому и живому пути, который открыт для нас через завесу, то есть через Его тело10:20 См. Мк. 15:38.. 21У нас есть великий Священнослужитель, Который стоит во главе всего дома Всевышнего10:21 Дом Всевышнего – имеется в виду: 1) небесный храм Всевышнего; 2) народ Всевышнего, верующие в Исо Масеха. Но, возможно, оба варианта имеют место.. 22Так давайте же придём к Всевышнему с искренними сердцами, в полноте веры, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тела чистой водой10:22 См. Езек. 36:25.. 23Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая даёт надежду, потому что Тот, Кто обещал нам, – верен. 24Будем с вниманием относиться друг к другу, поощряя один другого к любви и добрым делам. 25У некоторых вошло в привычку не посещать собрания верующих. А мы не будем следовать их примеру, но будем ободрять друг друга, особенно видя, что день возвращения Повелителя уже приближается.

Предостережение верующим против сознательного греха

26Ведь если мы, узнав истину, сознательно продолжаем грешить, то грехи эти не искупит уже никакая жертва. 27В таком случае нам остаётся лишь со страхом ожидать Суда и яростного огня, который пожрёт врагов Всевышнего10:27 См. Ис. 26:11; Соф. 1:18; 3:8.. 28Кто нарушал Закон Мусо, того, на основании слов двух или трёх свидетелей, безжалостно предавали смерти10:28 См. Чис. 35:30; Втор. 17:6; 19:15.. 29Так насколько же более сурового наказания, по вашему мнению, заслуживает тот, кто попирает ногами (вечного) Сына Всевышнего, ни во что не ставит кровь священного соглашения10:29 См. Исх. 24:8., которой был освящён, и оскорбляет Духа благодати? 30Мы знаем Того, Кто сказал: «Предоставьте месть Мне, Я воздам»10:30 Втор. 32:35. и ещё: «Вечный будет судить Свой народ»10:30 Втор. 32:36.. 31Страшно впасть в руки живого Бога!

Призыв быть стойким в гонениях

32Вспомните прежние дни, когда, после того как были просвещены, вы выдержали тяжёлые страдания. 33Временами вас выставляли на осмеяние и преследовали, а временами вы стояли плечом к плечу с теми, кто переносил такие же страдания. 34Вы проявляли сострадание к тем, кто находился в темницах; вы даже радовались, когда забирали ваше имущество, потому что вы знали, что у вас есть имущество лучшее, вечное.

35Не теряйте же мужества, вы за это будете щедро вознаграждены. 36Но для того, чтобы исполнить волю Всевышнего и получить то, что Он обещал, вам необходимо терпение. 37Ещё недолго, совсем недолго, и

«Тот, Кто должен прийти, придёт незамедлительно.

38Праведный Мой верой жив будет,

но если он отступит от веры в Меня,

Я буду недоволен им»10:37-38 Авв. 2:3-4..

39Но мы не из тех, кто отступает и гибнет; нет, мы верим и получаем спасение!